Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 11 maart 2013

BIJLAGE 1 – KERNGEGEVENS OVER BBP, WERKLOOSHEID,
OVERHEIDSTEKORTEN EN OVERHEIDSSCHULD

Tabel 1. Bbp tegen constante prijzen
(procentuele verandering per jaar)

Gemiddelden over 5 jaar

Ramingen

Prognoses

Bij

ongewijzigd

beleid

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2,5

2,0

2,3

1,0

-2,8

2,4

1,8

-0,2

0,2

1,5

DE

1,7

1,2

2,0

1,1

-5,1

4,2

3,0

0,7

0,5

2,0

EE

5,4

6,0

5,6

-4,2

-14,1

3,3

8,3

3,2

3,0

4,0

IE

9,0

7,3

3,8

-2,1

-5,5

-0,8

1,4

0,7

1,1

2,2

EL

2,7

4,3

3,1

-0,2

-3,1

-4,9

-7,1

-6,4

-4,4

0,6

ES

3,2

3,8

3,1

0,9

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-1,4

0,8

FR

2,2

2,1

1,8

-0,1

-3,1

1,7

1,7

0,0

0,1

1,2

IT

1,9

1,5

1,1

-1,2

-5,5

1,8

0,4

-2,2

-1,0

0,8

CY

4,9

3,6

4,2

3,6

-1,9

1,3

0,5

-2,3

-3,5

-1,3

LU

3,8

5,0

4,1

-0,7

-4,1

2,9

1,7

0,2

0,5

1,6

MT

4,8

2,7

2,7

3,7

-2,4

2,7

1,6

1,0

1,5

2,0

NL

3,5

2,2

2,7

1,8

-3,7

1,6

1,0

-0,9

-0,6

1,1

AT

2,7

2,1

2,8

1,4

-3,8

2,1

2,7

0,7

0,7

1,9

PT

3,4

1,9

1,2

0,0

-2,9

1,9

-1,6

-3,2

-1,9

0,8

SI

4,3

3,9

4,9

3,4

-7,8

1,2

0,6

-2,0

-2,0

0,7

SK

5,6

2,8

7,2

5,8

-4,9

4,4

3,2

2,0

1,1

2,9

FI

4,5

3,1

3,4

0,3

-8,5

3,3

2,8

-0,1

0,3

1,2

€-zone

2,3

2,0

2,1

0,4

-4,4

2,0

1,4

-0,6

-0,3

1,4

BG

-0,4

4,4

6,5

6,2

-5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

CZ

2,5

3,0

5,5

3,1

-4,5

2,5

1,9

-1,1

0,0

1,9

DK

3,4

1,5

1,8

-0,8

-5,7

1,6

1,1

-0,4

1,1

1,7

LV

4,0

6,2

7,2

-3,3

-17,7

-0,9

5,5

5,3

3,8

4,1

LT

2,7

5,2

7,1

2,9

-14,8

1,5

5,9

3,6

3,1

3,6

HU

2,3

3,9

2,7

0,9

-6,8

1,3

1,6

-1,7

-0,1

1,3

PL

6,1

3,0

5,4

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

1,2

2,2

RO

1,4

3,4

6,8

7,3

-6,6

-1,1

2,2

0,2

1,6

2,5

SE

3,3

3,0

2,9

-0,6

-5,0

6,6

3,7

1,0

1,3

2,7

UK

3,4

3,3

2,2

-1,0

-4,0

1,8

0,9

0,0

0,9

1,9

EU

2,6

2,3

2,3

0,3

-4,3

2,1

1,5

-0,3

0,1

1,6

HR

-

3,3

4,1

2,1

-6,9

-1,4

0,0

-1,9

-0,4

1,0

US

3,9

2,9

2,1

-0,4

-3,1

2,4

1,8

2,2

1,9

2,6

JP

1,0

0,9

1,3

-1,0

-5,5

4,7

-0,6

1,9

1,0

1,6

Bron: economische winterprognoses 2013 van de Europese Commissie.

Noot: Zoals gebruikelijk is bij de prognoses onder meer uitgegaan van de technische aanname dat het beleid ongewijzigd blijft, wat betekent dat geen rekening is gehouden met nog niet bekendgemaakte, specifieke beleidsmaatregelen, met name op budgettair gebied. Dit heeft tot gevolg dat de projecties voor 2014 in wezen een extrapolatie van de huidige trends zijn.

Tabel 2. Werkloosheidscijfers
(aantal werklozen als % van de beroepsbevolking)

Gemiddelden over 5 jaar

Ramingen

Prognoses

Bij

Ongewijzigd beleid

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9,5

7,5

7,9

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

7,7

7,7

DE

9,0

8,6

9,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

5,7

5,6

EE

9,2

11,6

6,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,0

9,8

9,0

IE

11,1

4,6

4,9

6,4

12,0

13,9

14,7

14,8

14,6

14,1

EL

9,7

10,8

9,1

7,7

9,5

12,6

17,7

24,7

27,0

25,7

ES

18,8

11,6

9,6

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

26,9

26,6

FR

10,9

9,0

8,8

7,8

9,5

9,7

9,6

10,3

10,7

11,0

IT

11,1

9,4

7,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,6

11,6

12,0

CY

-

4,0

4,6

3,8

5,5

6,5

7,9

12,1

13,7

14,2

LU

2,9

2,6

4,7

4,9

5,1

4,6

4,8

5,0

5,4

5,7

MT

5,7

7,3

6,8

6,0

6,9

6,9

6,5

6,5

6,4

6,2

NL

5,9

3,3

4,3

3,1

3,7

4,5

4,4

5,3

6,3

6,5

AT

4,2

3,9

4,6

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,5

4,2

PT

6,7

5,4

8,4

8,5

10,6

12,0

12,9

15,7

17,3

16,8

SI

-

6,6

5,6

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

9,8

10,0

SK

12,8

18,3

13,8

9,6

12,1

14,5

13,6

14,0

14,0

13,6

FI

14,1

9,4

7,6

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,0

7,9

€-zone

-

8,8

8,4

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

BG

-

16,6

8,7

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

12,2

11,9

CZ

4,5

8,1

6,6

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,6

7,3

DK

6,2

4,8

4,3

3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

LV

17,1

12,9

8,5

8,0

18,2

19,8

16,2

14,9

13,7

12,2

LT

7,7

14,9

6,7

5,3

13,6

18,0

15,3

13,0

11,4

9,8

HU

-

6,0

7,2

7,8

10,0

11,2

10,9

10,8

11,1

11,1

PL

12,2

17,5

13,5

7,0

8,1

9,6

9,6

10,2

10,8

10,9

RO

-

6,8

6,9

5,8

6,9

7,3

7,4

7,0

6,9

6,8

SE

9,2

6,1

6,9

6,2

8,3

8,4

7,5

7,7

8,0

7,8

UK

7,7

5,3

5,2

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

8,0

7,8

EU

-

8,9

8,2

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

HR

-

13,9

11,0

8,4

9,1

11,8

13,5

15,8

15,9

14,9

US

5,3

5,0

5,1

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,6

7,0

JP

3,4

5,0

4,2

4,0

5,1

5,1

4,6

4,3

4,3

4,2

Bron: economische winterprognoses 2013 van de Europese Commissie.

Noot: Zoals gebruikelijk is bij de prognoses onder meer uitgegaan van de technische aanname dat het beleid ongewijzigd blijft, wat betekent dat geen rekening is gehouden met nog niet bekendgemaakte, specifieke beleidsmaatregelen, met name op budgettair gebied. Dit heeft tot gevolg dat de projecties voor 2014 in wezen een extrapolatie van de huidige trends zijn.

Tabel 3. Overheidstekorten (financieringsoverschot* (+) of -tekort (-) van de overheid als % van het bbp)

Gemiddelden over 5 jaar

Ramingen

Prognoses

Bij

ongewijzigd

beleid

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

-3,4

-0,1

-0,7

-1,0

-5,5

-3,8

-3,7

-3,0

-3,0

-3,2

DE

-4,1

-2,3

-1,7

-0,1

-3,1

-4,1

-0,8

0,1

-0,2

0,0

EE

1,3

-0,4

1,0

-2,9

-2,0

0,2

1,1

-0,5

-0,4

0,2

IE

-0,2

1,6

-0,3

-7,4

-13,9

-30,9

-13,4

-7,7

-7,3

-4,2

EL

-6,8

-4,3

-7,0

-9,8

-15,6

-10,7

-9,4

-6,6

-4,6

-3,5

ES

-

-0,6

0,2

-4,5

-11,2

-9,7

-9,4

-10,2

-6,7

-7,2

FR

-4,2

-2,5

-3,0

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

-4,6

-3,7

-3,9

IT

-5,8

-2,5

-3,1

-2,7

-5,4

-4,5

-3,9

-2,9

-2,1

-2,1

CY

-

-4,0

-0,7

0,9

-6,1

-5,3

-6,3

-5,5

-4,5

-3,8

LU

2,6

3,6

1,4

3,2

-0,8

-0,8

-0,3

-1,5

-0,9

-1,3

MT

-

-6,7

-3,4

-4,5

-3,8

-3,6

-2,7

-2,6

-2,9

-2,5

NL

-2,4

-0,6

-0,2

0,5

-5,6

-5,1

-4,5

-4,1

-3,6

-3,6

AT

-3,8

-1,2

-1,9

-0,9

-4,1

-4,5

-2,5

-3,0

-2,5

-1,8

PT

-5,0

-3,6

-4,4

-3,6

-10,2

-9,8

-4,4

-5,0

-4,9

-2,9

SI

-

-3,2

-1,4

-1,9

-6,0

-5,7

-6,4

-4,4

-5,1

-4,7

SK

-6,2

-7,4

-2,5

-2,1

-8,0

-7,7

-4,9

-4,8

-3,3

-3,4

FI

-3,2

4,1

3,9

4,4

-2,5

-2,5

-0,8

-1,7

-1,5

-1,3

€-zone

-

-1,9

-1,9

-2,1

-6,3

-6,2

-4,2

-3,5

-2,8

-2,7

BG

-4,5

-0,2

1,5

1,7

-4,3

-3,1

-2,0

-1,0

-1,3

-1,0

CZ

-

-5,2

-2,3

-2,2

-5,8

-4,8

-3,3

-5,2

-3,1

-3,0

DK

-1,8

1,1

4,1

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

-4,0

-2,7

-2,8

LV

-0,4

-2,5

-1,3

-4,2

-9,8

-8,1

-3,4

-1,5

-1,1

-0,9

LT

-4,1

-2,5

-1,4

-3,3

-9,4

-7,2

-5,5

-3,2

-2,9

-2,4

HU

-

-5,8

-6,5

-3,7

-4,6

-4,4

4,3

-2,4

-3,4

-3,4

PL

-2,5

-4,4

-3,7

-3,7

-7,4

-7,9

-5,0

-3,5

-3,4

-3,3

RO

-

-3,2

-2,6

-5,7

-9,0

-6,8

-5,7

-2,9

-2,4

-2,2

SE

-4,1

0,8

2,2

2,2

-0,7

0,3

0,3

-0,2

-0,9

-0,2

UK

-3,8

-0,1

-3,5

-5,1

-11,5

-10,2

-7,8

-6,3

-7,4

-6,0

EU

-

-1,5

-2,0

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

HR

-

-

-

-2,0

-4,7

-5,2

-5,7

-4,6

-5,0

-4,5

US

-1,9

-1,4

-3,8

-6,4

-11,9

-11,3

-10,1

-8,5

-6,6

-5,9

JP

-5,7

-7,3

-3,2

-1,9

-8,8

-8,3

-8,9

-9,1

-9,1

-8,0

Bron: economische winterprognoses 2013 van de Europese Commissie.

* In de periode 2000-2005 zijn in het netto financieringsoverschot (-tekort) eenmalige opbrengsten van UMTS-vergunningen begrepen.

Tabel 4. Overheidsschuld (bruto overheidsschuld als % van het bbp)

Gemiddelden over 5 jaar

Ramingen

Prognoses

Bij

ongewijzigd

beleid

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125,8

105,9

89,4

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

DE

56,5

61,2

67,0

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

EE

-

5,5

4,4

4,5

7,2

6,7

6,1

10,5

11,8

11,3

IE

71,3

36,0

30,2

44,5

64,9

92,2

106,4

117,2

122,2

120,1

EL

96,9

100,1

105,5

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

ES

64,2

55,8

41,1

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

FR

56,3

59,1

65,6

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

IT

118,8

107,7

105,0

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

CY

-

63,0

62,5

48,9

58,5

61,3

71,1

86,5

93,1

97,0

LU

7,0

6,3

8,0

14,4

15,3

19,2

18,3

20,5

22,2

24,1

MT

-

58,4

64,4

60,9

66,3

67,4

70,4

73,1

73,8

73,6

NL

72,0

53,6

51,1

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

AT

65,8

66,3

63,1

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

PT

56,4

54,4

67,8

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

SI

-

26,4

25,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,7

59,5

63,4

SK

-

46,6

32,7

27,9

35,6

41,0

43,3

52,4

55,1

57,1

FI

54,7

43,6

39,0

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

€-zone

-

69,3

69,1

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

BG

-

62,6

23,4

13,7

14,6

16,2

16,3

18,9

17,1

17,3

CZ

-

22,6

28,5

28,7

34,2

37,8

40,8

45,5

48,0

49,5

DK

69,1

51,3

35,1

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

LV

-

13,4

13,4

19,8

36,7

44,5

42,2

41,9

44,4

41,5

LT

-

22,5

17,6

15,5

29,3

37,9

38,5

41,1

40,5

40,3

HU

-

56,8

65,4

73,0

79,8

81,8

81,4

78,6

78,7

77,7

PL

-

40,6

46,5

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

RO

-

23,3

14,6

13,4

23,6

30,5

34,7

38,0

38,1

38,0

SE

71,9

55,4

45,0

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UK

48,9

39,9

44,6

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

EU

-

62,2

61,6

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

HR

-

-

34,3

28,8

35,7

42,2

46,7

53,6

57,4

60,2

Bron: economische winterprognoses 2013 van de Europese Commissie.

Noot: Zoals gebruikelijk is bij de prognoses onder meer uitgegaan van de technische aanname dat het beleid ongewijzigd blijft, wat betekent dat geen rekening is gehouden met nog niet bekendgemaakte, specifieke beleidsmaatregelen, met name op budgettair gebied. Dit heeft tot gevolg dat de projecties voor 2014 in wezen een extrapolatie van de huidige trends zijn.


Side Bar