Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 11 maaliskuu 2013

LIITE 1 – KESKEISET BKT:TÄ, TYÖTTÖMYYTTÄ,
JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄÄ JA JULKISTA VELKAA KOSKEVAT TIEDOT

Taulukko 1. Kiinteähintainen BKT (vuotuinen muutos prosentteina)

5 vuoden keskiarvo

Arviot

Ennusteet

Oletus politiikan pysyessä samana

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2,5

2,0

2,3

1,0

–2,8

2,4

1,8

–0,2

0,2

1,5

DE

1,7

1,2

2,0

1,1

–5,1

4,2

3,0

0,7

0,5

2,0

EE

5,4

6,0

5,6

–4,2

–14,1

3,3

8,3

3,2

3,0

4,0

IE

9,0

7,3

3,8

–2,1

–5,5

–0,8

1,4

0,7

1,1

2,2

EL

2,7

4,3

3,1

–0,2

–3,1

–4,9

–7,1

–6,4

–4,4

0,6

ES

3,2

3,8

3,1

0,9

–3,7

–0,3

0,4

–1,4

–1,4

0,8

FR

2,2

2,1

1,8

–0,1

–3,1

1,7

1,7

0,0

0,1

1,2

IT

1,9

1,5

1,1

–1,2

–5,5

1,8

0,4

–2,2

–1,0

0,8

CY

4,9

3,6

4,2

3,6

–1,9

1,3

0,5

–2,3

–3,5

–1,3

LU

3,8

5,0

4,1

–0,7

–4,1

2,9

1,7

0,2

0,5

1,6

MT

4,8

2,7

2,7

3,7

–2,4

2,7

1,6

1,0

1,5

2,0

NL

3,5

2,2

2,7

1,8

–3,7

1,6

1,0

–0,9

–0,6

1,1

AT

2,7

2,1

2,8

1,4

–3,8

2,1

2,7

0,7

0,7

1,9

PT

3,4

1,9

1,2

0,0

–2,9

1,9

–1,6

–3,2

–1,9

0,8

SI

4,3

3,9

4,9

3,4

–7,8

1,2

0,6

–2,0

–2,0

0,7

SK

5,6

2,8

7,2

5,8

–4,9

4,4

3,2

2,0

1,1

2,9

FI

4,5

3,1

3,4

0,3

–8,5

3,3

2,8

–0,1

0,3

1,2

euro­alue

2,3

2,0

2,1

0,4

–4,4

2,0

1,4

–0,6

–0,3

1,4

BG

–0,4

4,4

6,5

6,2

–5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

CZ

2,5

3,0

5,5

3,1

–4,5

2,5

1,9

–1,1

0,0

1,9

DK

3,4

1,5

1,8

–0,8

–5,7

1,6

1,1

–0,4

1,1

1,7

LV

4,0

6,2

7,2

–3,3

–17,7

–0,9

5,5

5,3

3,8

4,1

LT

2,7

5,2

7,1

2,9

–14,8

1,5

5,9

3,6

3,1

3,6

HU

2,3

3,9

2,7

0,9

–6,8

1,3

1,6

–1,7

–0,1

1,3

PL

6,1

3,0

5,4

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

1,2

2,2

RO

1,4

3,4

6,8

7,3

–6,6

–1,1

2,2

0,2

1,6

2,5

SE

3,3

3,0

2,9

–0,6

–5,0

6,6

3,7

1,0

1,3

2,7

UK

3,4

3,3

2,2

–1,0

–4,0

1,8

0,9

0,0

0,9

1,9

EU

2,6

2,3

2,3

0,3

–4,3

2,1

1,5

–0,3

0,1

1,6

HR

3,3

4,1

2,1

–6,9

–1,4

0,0

–1,9

–0,4

1,0

US

3,9

2,9

2,1

–0,4

–3,1

2,4

1,8

2,2

1,9

2,6

JP

1,0

0,9

1,3

–1,0

–5,5

4,7

–0,6

1,9

1,0

1,6

Lähde: Euroopan komission talousennuste, talvi 2013

Huom.: Ennusteita laadittaessa on tavalliseen tapaan lähdetty muun muassa siitä olettamuksesta, että politiikassa ei tapahdu muutoksia.

Ennusteissa ei siis ole otettu huomioon sellaisia erityisesti julkisen talouden alalla toteutettavia erityisiä toimia, joista ei ole vielä ilmoitettu. Vuotta 2014 koskevat ennusteet on toisin sanoen periaatteessa johdettu nykyisistä kehityssuuntauksista ekstrapoloimalla.

Taulukko 2. Työttömyysasteet (työttömien määrä prosentteina työvoimasta)

5 vuoden keskiarvo

Arviot

Ennusteet

Oletus politiikan pysyessä samana

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9,5

7,5

7,9

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

7,7

7,7

DE

9,0

8,6

9,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

5,7

5,6

EE

9,2

11,6

6,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,0

9,8

9,0

IE

11,1

4,6

4,9

6,4

12,0

13,9

14,7

14,8

14,6

14,1

EL

9,7

10,8

9,1

7,7

9,5

12,6

17,7

24,7

27,0

25,7

ES

18,8

11,6

9,6

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

26,9

26,6

FR

10,9

9,0

8,8

7,8

9,5

9,7

9,6

10,3

10,7

11,0

IT

11,1

9,4

7,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,6

11,6

12,0

CY

4,0

4,6

3,8

5,5

6,5

7,9

12,1

13,7

14,2

LU

2,9

2,6

4,7

4,9

5,1

4,6

4,8

5,0

5,4

5,7

MT

5,7

7,3

6,8

6,0

6,9

6,9

6,5

6,5

6,4

6,2

NL

5,9

3,3

4,3

3,1

3,7

4,5

4,4

5,3

6,3

6,5

AT

4,2

3,9

4,6

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,5

4,2

PT

6,7

5,4

8,4

8,5

10,6

12,0

12,9

15,7

17,3

16,8

SI

6,6

5,6

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

9,8

10,0

SK

12,8

18,3

13,8

9,6

12,1

14,5

13,6

14,0

14,0

13,6

FI

14,1

9,4

7,6

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,0

7,9

euro­alue

8,8

8,4

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

BG

16,6

8,7

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

12,2

11,9

CZ

4,5

8,1

6,6

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,6

7,3

DK

6,2

4,8

4,3

3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

LV

17,1

12,9

8,5

8,0

18,2

19,8

16,2

14,9

13,7

12,2

LT

7,7

14,9

6,7

5,3

13,6

18,0

15,3

13,0

11,4

9,8

HU

6,0

7,2

7,8

10,0

11,2

10,9

10,8

11,1

11,1

PL

12,2

17,5

13,5

7,0

8,1

9,6

9,6

10,2

10,8

10,9

RO

6,8

6,9

5,8

6,9

7,3

7,4

7,0

6,9

6,8

SE

9,2

6,1

6,9

6,2

8,3

8,4

7,5

7,7

8,0

7,8

UK

7,7

5,3

5,2

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

8,0

7,8

EU

8,9

8,2

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

HR

13,9

11,0

8,4

9,1

11,8

13,5

15,8

15,9

14,9

US

5,3

5,0

5,1

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,6

7,0

JP

3,4

5,0

4,2

4,0

5,1

5,1

4,6

4,3

4,3

4,2

Lähde: Euroopan komission talousennuste, talvi 2013

Huom.: Ennusteita laadittaessa on tavalliseen tapaan lähdetty muun muassa siitä olettamuksesta, että politiikassa ei tapahdu muutoksia.

Ennusteissa ei siis ole otettu huomioon sellaisia erityisesti julkisen talouden alalla toteutettavia erityisiä toimia, joista ei ole vielä ilmoitettu. Vuotta 2014 koskevat ennusteet on toisin sanoen periaatteessa johdettu nykyisistä kehityssuuntauksista ekstrapoloimalla.

Taulukko 3. Julkisen talouden alijäämät (julkisyhteisöjen nettoluotonanto* (+) tai nettoluotonotto (–) prosentteina suhteessa BKT:hen)

5 vuoden keskiarvo

Arviot

Ennusteet

Oletus politiikan pysyessä samana

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

–3,4

–0,1

–0,7

–1,0

–5,5

–3,8

–3,7

–3,0

–3,0

–3,2

DE

–4,1

–2,3

–1,7

–0,1

–3,1

–4,1

–0,8

0,1

–0,2

0,0

EE

1,3

–0,4

1,0

–2,9

–2,0

0,2

1,1

–0,5

–0,4

0,2

IE

–0,2

1,6

–0,3

–7,4

–13,9

–30,9

–13,4

–7,7

–7,3

–4,2

EL

–6,8

–4,3

–7,0

–9,8

–15,6

–10,7

–9,4

–6,6

–4,6

–3,5

ES

–0,6

0,2

–4,5

–11,2

–9,7

–9,4

–10,2

–6,7

–7,2

FR

–4,2

–2,5

–3,0

–3,3

–7,5

–7,1

–5,2

–4,6

–3,7

–3,9

IT

–5,8

–2,5

–3,1

–2,7

–5,4

–4,5

–3,9

–2,9

–2,1

–2,1

CY

–4,0

–0,7

0,9

–6,1

–5,3

–6,3

–5,5

–4,5

–3,8

LU

2,6

3,6

1,4

3,2

–0,8

–0,8

–0,3

–1,5

–0,9

–1,3

MT

–6,7

–3,4

–4,5

–3,8

–3,6

–2,7

–2,6

–2,9

–2,5

NL

–2,4

–0,6

–0,2

0,5

–5,6

–5,1

–4,5

–4,1

–3,6

–3,6

AT

–3,8

–1,2

–1,9

–0,9

–4,1

–4,5

–2,5

–3,0

–2,5

–1,8

PT

–5,0

–3,6

–4,4

–3,6

–10,2

–9,8

–4,4

–5,0

–4,9

–2,9

SI

–3,2

–1,4

–1,9

–6,0

–5,7

–6,4

–4,4

–5,1

–4,7

SK

–6,2

–7,4

–2,5

–2,1

–8,0

–7,7

–4,9

–4,8

–3,3

–3,4

FI

–3,2

4,1

3,9

4,4

–2,5

–2,5

–0,8

–1,7

–1,5

–1,3

euro­alue

–1,9

–1,9

–2,1

–6,3

–6,2

–4,2

–3,5

–2,8

–2,7

BG

–4,5

–0,2

1,5

1,7

–4,3

–3,1

–2,0

–1,0

–1,3

–1,0

CZ

–5,2

–2,3

–2,2

–5,8

–4,8

–3,3

–5,2

–3,1

–3,0

DK

–1,8

1,1

4,1

3,2

–2,7

–2,5

–1,8

–4,0

–2,7

–2,8

LV

–0,4

–2,5

–1,3

–4,2

–9,8

–8,1

–3,4

–1,5

–1,1

–0,9

LT

–4,1

–2,5

–1,4

–3,3

–9,4

–7,2

–5,5

–3,2

–2,9

–2,4

HU

–5,8

–6,5

–3,7

–4,6

–4,4

4,3

–2,4

–3,4

–3,4

PL

–2,5

–4,4

–3,7

–3,7

–7,4

–7,9

–5,0

–3,5

–3,4

–3,3

RO

–3,2

–2,6

–5,7

–9,0

–6,8

–5,7

–2,9

–2,4

–2,2

SE

–4,1

0,8

2,2

2,2

–0,7

0,3

0,3

–0,2

–0,9

–0,2

UK

–3,8

–0,1

–3,5

–5,1

–11,5

–10,2

–7,8

–6,3

–7,4

–6,0

EU

–1,5

–2,0

–2,4

–6,9

–6,5

–4,4

–3,8

–3,4

–3,1

HR

–2,0

–4,7

–5,2

–5,7

–4,6

–5,0

–4,5

US

–1,9

–1,4

–3,8

–6,4

–11,9

–11,3

–10,1

–8,5

–6,6

–5,9

JP

–5,7

–7,3

–3,2

–1,9

–8,8

–8,3

–8,9

–9,1

–9,1

–8,0

Lähde: Euroopan komission talousennuste, talvi 2013

* Nettoluotonanto (nettoluotonotto) käsittää vuosien 2000–2005 osalta UMTS-toimilupiin liittyvät kertaluonteiset tulot.

Taulukko 4. Julkinen velka (julkisen talouden bruttovelka prosentteina suhteessa BKT:hen)

5 vuoden keskiarvo

Arviot

Ennusteet

Oletus politiikan pysyessä samana

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125,8

105,9

89,4

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

DE

56,5

61,2

67,0

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

EE

5,5

4,4

4,5

7,2

6,7

6,1

10,5

11,8

11,3

IE

71,3

36,0

30,2

44,5

64,9

92,2

106,4

117,2

122,2

120,1

EL

96,9

100,1

105,5

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

ES

64,2

55,8

41,1

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

FR

56,3

59,1

65,6

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

IT

118,8

107,7

105,0

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

CY

63,0

62,5

48,9

58,5

61,3

71,1

86,5

93,1

97,0

LU

7,0

6,3

8,0

14,4

15,3

19,2

18,3

20,5

22,2

24,1

MT

58,4

64,4

60,9

66,3

67,4

70,4

73,1

73,8

73,6

NL

72,0

53,6

51,1

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

AT

65,8

66,3

63,1

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

PT

56,4

54,4

67,8

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

SI

26,4

25,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,7

59,5

63,4

SK

46,6

32,7

27,9

35,6

41,0

43,3

52,4

55,1

57,1

FI

54,7

43,6

39,0

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

euro­alue

69,3

69,1

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

BG

62,6

23,4

13,7

14,6

16,2

16,3

18,9

17,1

17,3

CZ

22,6

28,5

28,7

34,2

37,8

40,8

45,5

48,0

49,5

DK

69,1

51,3

35,1

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

LV

13,4

13,4

19,8

36,7

44,5

42,2

41,9

44,4

41,5

LT

22,5

17,6

15,5

29,3

37,9

38,5

41,1

40,5

40,3

HU

56,8

65,4

73,0

79,8

81,8

81,4

78,6

78,7

77,7

PL

40,6

46,5

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

RO

23,3

14,6

13,4

23,6

30,5

34,7

38,0

38,1

38,0

SE

71,9

55,4

45,0

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UK

48,9

39,9

44,6

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

EU

62,2

61,6

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

HR

34,3

28,8

35,7

42,2

46,7

53,6

57,4

60,2

Lähde: Euroopan komission talousennuste, talvi 2013

Huom.: Ennusteita laadittaessa on tavalliseen tapaan lähdetty muun muassa siitä olettamuksesta, että politiikassa ei tapahdu muutoksia.

Ennusteissa ei siis ole otettu huomioon sellaisia erityisesti julkisen talouden alalla toteutettavia erityisiä toimia, joista ei ole vielä ilmoitettu. Vuotta 2014 koskevat ennusteet on toisin sanoen periaatteessa johdettu nykyisistä kehityssuuntauksista ekstrapoloimalla.


Side Bar