Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 11 březen 2013

PŘÍLOHA 1 – KLÍČOVÉ ÚDAJE O HDP, NEZAMĚSTNANOSTI, VLÁDNÍCH DEFICITECH A DLUZÍCH

Tabulka 1. HDP ve stálých cenách (meziroční změna, v procentech)

5leté průměry

odhady

prognózy

předpoklad při nezměněné politice

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2,5

2,0

2,3

1,0

-2,8

2,4

1,8

-0,2

0,2

1,5

DE

1,7

1,2

2,0

1,1

-5,1

4,2

3,0

0,7

0,5

2,0

EE

5,4

6,0

5,6

-4,2

-14,1

3,3

8,3

3,2

3,0

4,0

IE

9,0

7,3

3,8

-2,1

-5,5

-0,8

1,4

0,7

1,1

2,2

EL

2,7

4,3

3,1

-0,2

-3,1

-4,9

-7,1

-6,4

-4,4

0,6

ES

3,2

3,8

3,1

0,9

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-1,4

0,8

FR

2,2

2,1

1,8

-0,1

-3,1

1,7

1,7

0,0

0,1

1,2

IT

1,9

1,5

1,1

-1,2

-5,5

1,8

0,4

-2,2

-1,0

0,8

CY

4,9

3,6

4,2

3,6

-1,9

1,3

0,5

-2,3

-3,5

-1,3

LU

3,8

5,0

4,1

-0,7

-4,1

2,9

1,7

0,2

0,5

1,6

MT

4,8

2,7

2,7

3,7

-2,4

2,7

1,6

1,0

1,5

2,0

NL

3,5

2,2

2,7

1,8

-3,7

1,6

1,0

-0,9

-0,6

1,1

AT

2,7

2,1

2,8

1,4

-3,8

2,1

2,7

0,7

0,7

1,9

PT

3,4

1,9

1,2

0,0

-2,9

1,9

-1,6

-3,2

-1,9

0,8

SI

4,3

3,9

4,9

3,4

-7,8

1,2

0,6

-2,0

-2,0

0,7

SK

5,6

2,8

7,2

5,8

-4,9

4,4

3,2

2,0

1,1

2,9

FI

4,5

3,1

3,4

0,3

-8,5

3,3

2,8

-0,1

0,3

1,2

zóna

2,3

2,0

2,1

0,4

-4,4

2,0

1,4

-0,6

-0,3

1,4

BG

-0,4

4,4

6,5

6,2

-5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

CZ

2,5

3,0

5,5

3,1

-4,5

2,5

1,9

-1,1

0,0

1,9

DK

3,4

1,5

1,8

-0,8

-5,7

1,6

1,1

-0,4

1,1

1,7

LV

4,0

6,2

7,2

-3,3

-17,7

-0,9

5,5

5,3

3,8

4,1

LT

2,7

5,2

7,1

2,9

-14,8

1,5

5,9

3,6

3,1

3,6

HU

2,3

3,9

2,7

0,9

-6,8

1,3

1,6

-1,7

-0,1

1,3

PL

6,1

3,0

5,4

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

1,2

2,2

RO

1,4

3,4

6,8

7,3

-6,6

-1,1

2,2

0,2

1,6

2,5

SE

3,3

3,0

2,9

-0,6

-5,0

6,6

3,7

1,0

1,3

2,7

UK

3,4

3,3

2,2

-1,0

-4,0

1,8

0,9

0,0

0,9

1,9

EU

2,6

2,3

2,3

0,3

-4,3

2,1

1,5

-0,3

0,1

1,6

HR

-

3,3

4,1

2,1

-6,9

-1,4

0,0

-1,9

-0,4

1,0

US

3,9

2,9

2,1

-0,4

-3,1

2,4

1,8

2,2

1,9

2,6

JP

1,0

0,9

1,3

-1,0

-5,5

4,7

-0,6

1,9

1,0

1,6

Zdroj: Zimní hospodářská prognóza Evropské komise, 2013.

Poznámka: Prognózy standardně vycházejí mimo jiné z předpokladu, že nedojde ke změně politik. To znamená, že neberou v úvahu konkrétní opatření, především v oblasti rozpočtové politiky, která ještě nebyla zveřejněna. Projekce na rok 2014 jsou proto v podstatě extrapolací současných trendů.

Tabulka 2. Míra nezaměstnanosti (podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle, v procentech)

5leté průměry

odhady

prognózy

předpoklad při nezměněné politice

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9,5

7,5

7,9

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

7,7

7,7

DE

9,0

8,6

9,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

5,7

5,6

EE

9,2

11,6

6,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,0

9,8

9,0

IE

11,1

4,6

4,9

6,4

12,0

13,9

14,7

14,8

14,6

14,1

EL

9,7

10,8

9,1

7,7

9,5

12,6

17,7

24,7

27,0

25,7

ES

18,8

11,6

9,6

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

26,9

26,6

FR

10,9

9,0

8,8

7,8

9,5

9,7

9,6

10,3

10,7

11,0

IT

11,1

9,4

7,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,6

11,6

12,0

CY

-

4,0

4,6

3,8

5,5

6,5

7,9

12,1

13,7

14,2

LU

2,9

2,6

4,7

4,9

5,1

4,6

4,8

5,0

5,4

5,7

MT

5,7

7,3

6,8

6,0

6,9

6,9

6,5

6,5

6,4

6,2

NL

5,9

3,3

4,3

3,1

3,7

4,5

4,4

5,3

6,3

6,5

AT

4,2

3,9

4,6

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,5

4,2

PT

6,7

5,4

8,4

8,5

10,6

12,0

12,9

15,7

17,3

16,8

SI

-

6,6

5,6

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

9,8

10,0

SK

12,8

18,3

13,8

9,6

12,1

14,5

13,6

14,0

14,0

13,6

FI

14,1

9,4

7,6

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,0

7,9

€zóna

-

8,8

8,4

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

BG

-

16,6

8,7

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

12,2

11,9

CZ

4,5

8,1

6,6

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,6

7,3

DK

6,2

4,8

4,3

3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

LV

17,1

12,9

8,5

8,0

18,2

19,8

16,2

14,9

13,7

12,2

LT

7,7

14,9

6,7

5,3

13,6

18,0

15,3

13,0

11,4

9,8

HU

-

6,0

7,2

7,8

10,0

11,2

10,9

10,8

11,1

11,1

PL

12,2

17,5

13,5

7,0

8,1

9,6

9,6

10,2

10,8

10,9

RO

-

6,8

6,9

5,8

6,9

7,3

7,4

7,0

6,9

6,8

SE

9,2

6,1

6,9

6,2

8,3

8,4

7,5

7,7

8,0

7,8

UK

7,7

5,3

5,2

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

8,0

7,8

EU

-

8,9

8,2

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

HR

-

13,9

11,0

8,4

9,1

11,8

13,5

15,8

15,9

14,9

US

5,3

5,0

5,1

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,6

7,0

JP

3,4

5,0

4,2

4,0

5,1

5,1

4,6

4,3

4,3

4,2

Zdroj: Zimní hospodářská prognóza Evropské komise, 2013.

Poznámka: Prognózy standardně vycházejí mimo jiné z předpokladu, že nedojde ke změně politik. To znamená, že neberou v úvahu konkrétní opatření, především v oblasti rozpočtové politiky, která ještě nebyla zveřejněna. Projekce na rok 2014 jsou proto v podstatě extrapolací současných trendů.

Tabulka 3. Vládní deficit/přebytek (čisté půjčky* (+) a výpůjčky (–) vládních institucí, v procentech HDP)

5leté průměry

odhady

prognózy

předpoklad při nezměněné politice

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

-3,4

-0,1

-0,7

-1,0

-5,5

-3,8

-3,7

-3,0

-3,0

-3,2

DE

-4,1

-2,3

-1,7

-0,1

-3,1

-4,1

-0,8

0,1

-0,2

0,0

EE

1,3

-0,4

1,0

-2,9

-2,0

0,2

1,1

-0,5

-0,4

0,2

IE

-0,2

1,6

-0,3

-7,4

-13,9

-30,9

-13,4

-7,7

-7,3

-4,2

EL

-6,8

-4,3

-7,0

-9,8

-15,6

-10,7

-9,4

-6,6

-4,6

-3,5

ES

-

-0,6

0,2

-4,5

-11,2

-9,7

-9,4

-10,2

-6,7

-7,2

FR

-4,2

-2,5

-3,0

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

-4,6

-3,7

-3,9

IT

-5,8

-2,5

-3,1

-2,7

-5,4

-4,5

-3,9

-2,9

-2,1

-2,1

CY

-

-4,0

-0,7

0,9

-6,1

-5,3

-6,3

-5,5

-4,5

-3,8

LU

2,6

3,6

1,4

3,2

-0,8

-0,8

-0,3

-1,5

-0,9

-1,3

MT

-

-6,7

-3,4

-4,5

-3,8

-3,6

-2,7

-2,6

-2,9

-2,5

NL

-2,4

-0,6

-0,2

0,5

-5,6

-5,1

-4,5

-4,1

-3,6

-3,6

AT

-3,8

-1,2

-1,9

-0,9

-4,1

-4,5

-2,5

-3,0

-2,5

-1,8

PT

-5,0

-3,6

-4,4

-3,6

-10,2

-9,8

-4,4

-5,0

-4,9

-2,9

SI

-

-3,2

-1,4

-1,9

-6,0

-5,7

-6,4

-4,4

-5,1

-4,7

SK

-6,2

-7,4

-2,5

-2,1

-8,0

-7,7

-4,9

-4,8

-3,3

-3,4

FI

-3,2

4,1

3,9

4,4

-2,5

-2,5

-0,8

-1,7

-1,5

-1,3

€zóna

-

-1,9

-1,9

-2,1

-6,3

-6,2

-4,2

-3,5

-2,8

-2,7

BG

-4,5

-0,2

1,5

1,7

-4,3

-3,1

-2,0

-1,0

-1,3

-1,0

CZ

-

-5,2

-2,3

-2,2

-5,8

-4,8

-3,3

-5,2

-3,1

-3,0

DK

-1,8

1,1

4,1

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

-4,0

-2,7

-2,8

LV

-0,4

-2,5

-1,3

-4,2

-9,8

-8,1

-3,4

-1,5

-1,1

-0,9

LT

-4,1

-2,5

-1,4

-3,3

-9,4

-7,2

-5,5

-3,2

-2,9

-2,4

HU

-

-5,8

-6,5

-3,7

-4,6

-4,4

4,3

-2,4

-3,4

-3,4

PL

-2,5

-4,4

-3,7

-3,7

-7,4

-7,9

-5,0

-3,5

-3,4

-3,3

RO

-

-3,2

-2,6

-5,7

-9,0

-6,8

-5,7

-2,9

-2,4

-2,2

SE

-4,1

0,8

2,2

2,2

-0,7

0,3

0,3

-0,2

-0,9

-0,2

UK

-3,8

-0,1

-3,5

-5,1

-11,5

-10,2

-7,8

-6,3

-7,4

-6,0

EU

-

-1,5

-2,0

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

HR

-

-

-

-2,0

-4,7

-5,2

-5,7

-4,6

-5,0

-4,5

US

-1,9

-1,4

-3,8

-6,4

-11,9

-11,3

-10,1

-8,5

-6,6

-5,9

JP

-5,7

-7,3

-3,2

-1,9

-8,8

-8,3

-8,9

-9,1

-9,1

-8,0

Zdroj: Zimní hospodářská prognóza Evropské komise, 2013.

* Čisté půjčky (výpůjčky) zahrnují v letech 2000–2005 jednorázové příjmy z licencí UMTS.

Tabulka 4. Vládní dluh (hrubý dluh sektoru vládních institucí, v procentech HDP)

5leté průměry

odhady

prognózy

předpoklad při nezměněné politice

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125,8

105,9

89,4

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

DE

56,5

61,2

67,0

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

EE

-

5,5

4,4

4,5

7,2

6,7

6,1

10,5

11,8

11,3

IE

71,3

36,0

30,2

44,5

64,9

92,2

106,4

117,2

122,2

120,1

EL

96,9

100,1

105,5

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

ES

64,2

55,8

41,1

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

FR

56,3

59,1

65,6

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

IT

118,8

107,7

105,0

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

CY

-

63,0

62,5

48,9

58,5

61,3

71,1

86,5

93,1

97,0

LU

7,0

6,3

8,0

14,4

15,3

19,2

18,3

20,5

22,2

24,1

MT

-

58,4

64,4

60,9

66,3

67,4

70,4

73,1

73,8

73,6

NL

72,0

53,6

51,1

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

AT

65,8

66,3

63,1

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

PT

56,4

54,4

67,8

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

SI

-

26,4

25,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,7

59,5

63,4

SK

-

46,6

32,7

27,9

35,6

41,0

43,3

52,4

55,1

57,1

FI

54,7

43,6

39,0

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

€zóna

-

69,3

69,1

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

BG

-

62,6

23,4

13,7

14,6

16,2

16,3

18,9

17,1

17,3

CZ

-

22,6

28,5

28,7

34,2

37,8

40,8

45,5

48,0

49,5

DK

69,1

51,3

35,1

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

LV

-

13,4

13,4

19,8

36,7

44,5

42,2

41,9

44,4

41,5

LT

-

22,5

17,6

15,5

29,3

37,9

38,5

41,1

40,5

40,3

HU

-

56,8

65,4

73,0

79,8

81,8

81,4

78,6

78,7

77,7

PL

-

40,6

46,5

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

RO

-

23,3

14,6

13,4

23,6

30,5

34,7

38,0

38,1

38,0

SE

71,9

55,4

45,0

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UK

48,9

39,9

44,6

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

EU

-

62,2

61,6

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

HR

-

-

34,3

28,8

35,7

42,2

46,7

53,6

57,4

60,2

Zdroj: Zimní hospodářská prognóza Evropské komise, 2013.

Poznámka: Prognózy standardně vycházejí mimo jiné z předpokladu, že nedojde ke změně politik. To znamená, že neberou v úvahu konkrétní opatření, především v oblasti rozpočtové politiky, která ještě nebyla zveřejněna. Projekce na rok 2014 jsou proto v podstatě extrapolací současných trendů.


Side Bar