Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 11 Март 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — КЛЮЧОВИ ДАННИ ЗА БВП, БЕЗРАБОТИЦАТА,
ПУБЛИЧНИТЕ ДЕФИЦИТИ И ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ

Таблица 1: БВП по постоянни цени (годишна процентна промяна)

5-годишни средни стойности

Прибл. оценки

Прогнози

Хипотеза за

непроменени

политики

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2.5

2.0

2.3

1.0

-2.8

2.4

1.8

-0.2

0.2

1.5

DE

1.7

1.2

2.0

1.1

-5.1

4.2

3.0

0.7

0.5

2.0

EE

5.4

6.0

5.6

-4.2

-14.1

3.3

8.3

3.2

3.0

4.0

IE

9.0

7.3

3.8

-2.1

-5.5

-0.8

1.4

0.7

1.1

2.2

EL

2.7

4.3

3.1

-0.2

-3.1

-4.9

-7.1

-6.4

-4.4

0.6

ES

3.2

3.8

3.1

0.9

-3.7

-0.3

0.4

-1.4

-1.4

0.8

FR

2.2

2.1

1.8

-0.1

-3.1

1.7

1.7

0.0

0.1

1.2

IT

1.9

1.5

1.1

-1.2

-5.5

1.8

0.4

-2.2

-1.0

0.8

CY

4.9

3.6

4.2

3.6

-1.9

1.3

0.5

-2.3

-3.5

-1.3

LU

3.8

5.0

4.1

-0.7

-4.1

2.9

1.7

0.2

0.5

1.6

MT

4.8

2.7

2.7

3.7

-2.4

2.7

1.6

1.0

1.5

2.0

NL

3.5

2.2

2.7

1.8

-3.7

1.6

1.0

-0.9

-0.6

1.1

AT

2.7

2.1

2.8

1.4

-3.8

2.1

2.7

0.7

0.7

1.9

PT

3.4

1.9

1.2

0.0

-2.9

1.9

-1.6

-3.2

-1.9

0.8

SI

4.3

3.9

4.9

3.4

-7.8

1.2

0.6

-2.0

-2.0

0.7

SK

5.6

2.8

7.2

5.8

-4.9

4.4

3.2

2.0

1.1

2.9

FI

4.5

3.1

3.4

0.3

-8.5

3.3

2.8

-0.1

0.3

1.2

Еврозона

2.3

2.0

2.1

0.4

-4.4

2.0

1.4

-0.6

-0.3

1.4

BG

-0.4

4.4

6.5

6.2

-5.5

0.4

1.7

0.8

1.4

2.0

CZ

2.5

3.0

5.5

3.1

-4.5

2.5

1.9

-1.1

0.0

1.9

DK

3.4

1.5

1.8

-0.8

-5.7

1.6

1.1

-0.4

1.1

1.7

LV

4.0

6.2

7.2

-3.3

-17.7

-0.9

5.5

5.3

3.8

4.1

LT

2.7

5.2

7.1

2.9

-14.8

1.5

5.9

3.6

3.1

3.6

HU

2.3

3.9

2.7

0.9

-6.8

1.3

1.6

-1.7

-0.1

1.3

PL

6.1

3.0

5.4

5.1

1.6

3.9

4.3

2.0

1.2

2.2

RO

1.4

3.4

6.8

7.3

-6.6

-1.1

2.2

0.2

1.6

2.5

SE

3.3

3.0

2.9

-0.6

-5.0

6.6

3.7

1.0

1.3

2.7

UK

3.4

3.3

2.2

-1.0

-4.0

1.8

0.9

0.0

0.9

1.9

EU

2.6

2.3

2.3

0.3

-4.3

2.1

1.5

-0.3

0.1

1.6

HR

-

3.3

4.1

2.1

-6.9

-1.4

0.0

-1.9

-0.4

1.0

US

3.9

2.9

2.1

-0.4

-3.1

2.4

1.8

2.2

1.9

2.6

JP

1.0

0.9

1.3

-1.0

-5.5

4.7

-0.6

1.9

1.0

1.6

Източник: Икономически прогнози на Европейската комисия от зимата на 2013 г.

Забележка: Както обикновено, прогнозите се основават, наред с другото, на техническата хипотеза, че политиката няма да бъде променена.

Това означава, че не са взети предвид специфичните мерки на политиката, особено в бюджетната сфера, които все още не са оповестени. В резултат на това прогнозите за 2014 г. са главно екстраполация на настоящите тенденции.

Таблица 2: Безработица (брой безработни като % от работната сила)

5-годишни средни стойности

Прибл. оценки

Прогнози

Хипотеза за

непроменени

политики

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9.5

7.5

7.9

7.0

7.9

8.3

7.2

7.3

7.7

7.7

DE

9.0

8.6

9.7

7.5

7.8

7.1

5.9

5.5

5.7

5.6

EE

9.2

11.6

6.7

5.5

13.8

16.9

12.5

10.0

9.8

9.0

IE

11.1

4.6

4.9

6.4

12.0

13.9

14.7

14.8

14.6

14.1

EL

9.7

10.8

9.1

7.7

9.5

12.6

17.7

24.7

27.0

25.7

ES

18.8

11.6

9.6

11.3

18.0

20.1

21.7

25.0

26.9

26.6

FR

10.9

9.0

8.8

7.8

9.5

9.7

9.6

10.3

10.7

11.0

IT

11.1

9.4

7.1

6.7

7.8

8.4

8.4

10.6

11.6

12.0

CY

-

4.0

4.6

3.8

5.5

6.5

7.9

12.1

13.7

14.2

LU

2.9

2.6

4.7

4.9

5.1

4.6

4.8

5.0

5.4

5.7

MT

5.7

7.3

6.8

6.0

6.9

6.9

6.5

6.5

6.4

6.2

NL

5.9

3.3

4.3

3.1

3.7

4.5

4.4

5.3

6.3

6.5

AT

4.2

3.9

4.6

3.8

4.8

4.4

4.2

4.4

4.5

4.2

PT

6.7

5.4

8.4

8.5

10.6

12.0

12.9

15.7

17.3

16.8

SI

-

6.6

5.6

4.4

5.9

7.3

8.2

9.0

9.8

10.0

SK

12.8

18.3

13.8

9.6

12.1

14.5

13.6

14.0

14.0

13.6

FI

14.1

9.4

7.6

6.4

8.2

8.4

7.8

7.7

8.0

7.9

Еврозона

-

8.8

8.4

7.6

9.6

10.1

10.2

11.4

12.2

12.1

BG

-

16.6

8.7

5.6

6.8

10.3

11.3

12.2

12.2

11.9

CZ

4.5

8.1

6.6

4.4

6.7

7.3

6.7

7.0

7.6

7.3

DK

6.2

4.8

4.3

3.4

6.0

7.5

7.6

7.7

8.0

7.9

LV

17.1

12.9

8.5

8.0

18.2

19.8

16.2

14.9

13.7

12.2

LT

7.7

14.9

6.7

5.3

13.6

18.0

15.3

13.0

11.4

9.8

HU

-

6.0

7.2

7.8

10.0

11.2

10.9

10.8

11.1

11.1

PL

12.2

17.5

13.5

7.0

8.1

9.6

9.6

10.2

10.8

10.9

RO

-

6.8

6.9

5.8

6.9

7.3

7.4

7.0

6.9

6.8

SE

9.2

6.1

6.9

6.2

8.3

8.4

7.5

7.7

8.0

7.8

UK

7.7

5.3

5.2

5.6

7.6

7.8

8.0

7.9

8.0

7.8

EU

-

8.9

8.2

7.1

9.0

9.7

9.6

10.5

11.1

11.0

HR

-

13.9

11.0

8.4

9.1

11.8

13.5

15.8

15.9

14.9

US

5.3

5.0

5.1

5.8

9.3

9.6

8.9

8.1

7.6

7.0

JP

3.4

5.0

4.2

4.0

5.1

5.1

4.6

4.3

4.3

4.2

Източник: Икономически прогнози на Европейската комисия от зимата на 2013 г.

Забележка: Както обикновено, прогнозите се основават, наред с другото, на техническата хипотеза, че политиката няма да бъде променена.

Това означава, че не са взети предвид специфичните мерки на политиката, особено в бюджетната сфера, които все още не са оповестени. В резултат на това прогнозите за 2014 г. са главно екстраполация на настоящите тенденции.

Таблица 3: Публични дефицити (Нето предоставени* (+) и нето получени (-) заеми на сектор „Държавно управление“ като % от БВП)

5-годишни средни стойности

Прибл. оценки

Прогнози

Хипотеза за

непроменени

политики

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

-3.4

-0.1

-0.7

-1.0

-5.5

-3.8

-3.7

-3.0

-3.0

-3.2

DE

-4.1

-2.3

-1.7

-0.1

-3.1

-4.1

-0.8

0.1

-0.2

0.0

EE

1.3

-0.4

1.0

-2.9

-2.0

0.2

1.1

-0.5

-0.4

0.2

IE

-0.2

1.6

-0.3

-7.4

-13.9

-30.9

-13.4

-7.7

-7.3

-4.2

EL

-6.8

-4.3

-7.0

-9.8

-15.6

-10.7

-9.4

-6.6

-4.6

-3.5

ES

-

-0.6

0.2

-4.5

-11.2

-9.7

-9.4

-10.2

-6.7

-7.2

FR

-4.2

-2.5

-3.0

-3.3

-7.5

-7.1

-5.2

-4.6

-3.7

-3.9

IT

-5.8

-2.5

-3.1

-2.7

-5.4

-4.5

-3.9

-2.9

-2.1

-2.1

CY

-

-4.0

-0.7

0.9

-6.1

-5.3

-6.3

-5.5

-4.5

-3.8

LU

2.6

3.6

1.4

3.2

-0.8

-0.8

-0.3

-1.5

-0.9

-1.3

MT

-

-6.7

-3.4

-4.5

-3.8

-3.6

-2.7

-2.6

-2.9

-2.5

NL

-2.4

-0.6

-0.2

0.5

-5.6

-5.1

-4.5

-4.1

-3.6

-3.6

AT

-3.8

-1.2

-1.9

-0.9

-4.1

-4.5

-2.5

-3.0

-2.5

-1.8

PT

-5.0

-3.6

-4.4

-3.6

-10.2

-9.8

-4.4

-5.0

-4.9

-2.9

SI

-

-3.2

-1.4

-1.9

-6.0

-5.7

-6.4

-4.4

-5.1

-4.7

SK

-6.2

-7.4

-2.5

-2.1

-8.0

-7.7

-4.9

-4.8

-3.3

-3.4

FI

-3.2

4.1

3.9

4.4

-2.5

-2.5

-0.8

-1.7

-1.5

-1.3

Еврозона

-

-1.9

-1.9

-2.1

-6.3

-6.2

-4.2

-3.5

-2.8

-2.7

BG

-4.5

-0.2

1.5

1.7

-4.3

-3.1

-2.0

-1.0

-1.3

-1.0

CZ

-

-5.2

-2.3

-2.2

-5.8

-4.8

-3.3

-5.2

-3.1

-3.0

DK

-1.8

1.1

4.1

3.2

-2.7

-2.5

-1.8

-4.0

-2.7

-2.8

LV

-0.4

-2.5

-1.3

-4.2

-9.8

-8.1

-3.4

-1.5

-1.1

-0.9

LT

-4.1

-2.5

-1.4

-3.3

-9.4

-7.2

-5.5

-3.2

-2.9

-2.4

HU

-

-5.8

-6.5

-3.7

-4.6

-4.4

4.3

-2.4

-3.4

-3.4

PL

-2.5

-4.4

-3.7

-3.7

-7.4

-7.9

-5.0

-3.5

-3.4

-3.3

RO

-

-3.2

-2.6

-5.7

-9.0

-6.8

-5.7

-2.9

-2.4

-2.2

SE

-4.1

0.8

2.2

2.2

-0.7

0.3

0.3

-0.2

-0.9

-0.2

UK

-3.8

-0.1

-3.5

-5.1

-11.5

-10.2

-7.8

-6.3

-7.4

-6.0

EU

-

-1.5

-2.0

-2.4

-6.9

-6.5

-4.4

-3.8

-3.4

-3.1

HR

-

-

-

-2.0

-4.7

-5.2

-5.7

-4.6

-5.0

-4.5

US

-1.9

-1.4

-3.8

-6.4

-11.9

-11.3

-10.1

-8.5

-6.6

-5.9

JP

-5.7

-7.3

-3.2

-1.9

-8.8

-8.3

-8.9

-9.1

-9.1

-8.0

Източник: Икономически прогнози на Европейската комисия от зимата на 2013 г.

* В нетните отпуснати (получени) заеми са включени еднократните постъпления от лицензи за UMTS. за периода 2000—2005 г.

Таблица 4: Държавен дълг (Брутен дълг на сектор „Държавно управление“ като % от БВП)

5-годишни средни стойности

Прибл. оценки

Прогнози

Хипотеза за

непроменени

политики

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125.8

105.9

89.4

89.2

95.7

95.5

97.8

99.8

100.8

101.1

DE

56.5

61.2

67.0

66.8

74.5

82.5

80.5

81.6

80.7

78.3

EE

-

5.5

4.4

4.5

7.2

6.7

6.1

10.5

11.8

11.3

IE

71.3

36.0

30.2

44.5

64.9

92.2

106.4

117.2

122.2

120.1

EL

96.9

100.1

105.5

112.9

129.7

148.3

170.6

161.6

175.6

175.2

ES

64.2

55.8

41.1

40.2

53.9

61.5

69.3

88.4

95.8

101.0

FR

56.3

59.1

65.6

68.2

79.2

82.3

86.0

90.3

93.4

95.0

IT

118.8

107.7

105.0

106.1

116.4

119.2

120.7

127.1

128.1

127.1

CY

-

63.0

62.5

48.9

58.5

61.3

71.1

86.5

93.1

97.0

LU

7.0

6.3

8.0

14.4

15.3

19.2

18.3

20.5

22.2

24.1

MT

-

58.4

64.4

60.9

66.3

67.4

70.4

73.1

73.8

73.6

NL

72.0

53.6

51.1

58.5

60.8

63.1

65.5

70.8

73.8

75.0

AT

65.8

66.3

63.1

63.8

69.2

72.0

72.4

74.3

75.2

74.5

PT

56.4

54.4

67.8

71.7

83.2

93.5

108.0

120.6

123.9

124.7

SI

-

26.4

25.1

22.0

35.0

38.6

46.9

53.7

59.5

63.4

SK

-

46.6

32.7

27.9

35.6

41.0

43.3

52.4

55.1

57.1

FI

54.7

43.6

39.0

33.9

43.5

48.6

49.0

53.4

56.4

57.6

Еврозона

-

69.3

69.1

70.2

80.0

85.6

88.1

93.1

95.1

95.2

BG

-

62.6

23.4

13.7

14.6

16.2

16.3

18.9

17.1

17.3

CZ

-

22.6

28.5

28.7

34.2

37.8

40.8

45.5

48.0

49.5

DK

69.1

51.3

35.1

33.4

40.7

42.7

46.4

45.6

45.9

47.3

LV

-

13.4

13.4

19.8

36.7

44.5

42.2

41.9

44.4

41.5

LT

-

22.5

17.6

15.5

29.3

37.9

38.5

41.1

40.5

40.3

HU

-

56.8

65.4

73.0

79.8

81.8

81.4

78.6

78.7

77.7

PL

-

40.6

46.5

47.1

50.9

54.8

56.4

55.8

57.0

57.5

RO

-

23.3

14.6

13.4

23.6

30.5

34.7

38.0

38.1

38.0

SE

71.9

55.4

45.0

38.8

42.6

39.5

38.4

37.7

37.3

35.5

UK

48.9

39.9

44.6

52.3

67.8

79.4

85.2

89.8

95.4

97.9

EU

-

62.2

61.6

62.2

74.6

80.2

83.1

87.2

89.9

90.3

HR

-

-

34.3

28.8

35.7

42.2

46.7

53.6

57.4

60.2

Източник: Икономически прогнози на Европейската комисия от зимата на 2013 г.

Забележка: Както обикновено, прогнозите се основават, наред с другото, на техническата хипотеза, че политиката няма да бъде променена.

Това означава, че не са взети предвид специфичните мерки на политиката, особено в бюджетната сфера, които все още не са оповестени. В резултат на това прогнозите за 2014 г. са главно екстраполация на настоящите тенденции.


Side Bar