Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 11 marec 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Spoštovani,

Naše srečanje 14. in 15. marca 2013 bo zaznamovalo pomembno prelomnico letošnjega evropskega semestra. Komisija je proces sprožila s predlogom petih ključnih prednostnih nalog v svojem letnem pregledu rasti za leto 2013. Veseli me, da je Svet te predloge že potrdil in se zdaj lahko uporabljajo kot referenca za nacionalne programe, ki bodo aprila poslani Komisiji. Predsednik Evropskega sveta me je prosil, da pripravim predstavitev za uvod v razpravo. Za izhodišče sem izbral zimsko napoved Komisije1, ki je bila objavljena 22. februarja. Še vedno smo v krizi, kar kažejo nesprejemljivo visoke stopnje brezposelnosti, vendar lahko opazimo, da prizadevanja za reforme držav članic že dajejo rezultate, saj se odpravljajo zelo pomembna neravnovesja v evropskem gospodarstvu.

Popolnoma se zavedamo, da je bila gospodarska dejavnost v preteklem letu pod pričakovanji ter da obeti niso najboljši; rast BDP bo v letu 2013 po pričakovanjih okrog 0,1 % v EU in –0,3 % na območju evra.

Stanje na finančnih trgih se je v drugi polovici leta 2012 izboljšalo, vendar to še ni spodbudilo okrevanja realnega gospodarstva, brezposelnost pa je v številnih državah članicah dosegla rekordne stopnje. Prilagoditve bilance stanja za zmanjšanje zasebnega in javnega dolga so še naprej zelo odvisne od kratkoročne rasti. Komisijo zlasti skrbijo socialne posledice krize.

Obstajajo tudi pozitivni znaki. Nekatera makroekonomska neravnovesja, ki so se nakopičila pred krizo, se odpravljajo, strukturne reforme, ki jih je začelo več držav, pa prispevajo k ponovnemu uravnoteženju gospodarstva EU, zlasti na območju evra. Poleg tega prihaja do napredka na področju fiskalne konsolidacije, nominalni fiskalni primanjkljaj se je zmanjšal, rast deleža dolga glede na BDP pa se je ustavila.

Temu dopisu prilagam nekatere ključne podatke, ki prikazujejo najnovejše trende glede BDP, brezposelnosti in javnih financ. Zanimivo je videti, kako se prilagajajo nekatera gospodarstva, zlasti države iz programa. Kot lahko vidite, odločno izvajanje reform začenja kazati rezultate na področju tekočih računov in ponovnega pridobivanja konkurenčnosti. Prav tako lahko opazite, da morajo nekatere države članice več vlagati v strukturne reforme, da bi si povrnile konkurenčnost, ki so jo izgubile z leti. Ti podatki kažejo, da se soočamo s skupnimi izzivi, vendar obstajajo tudi razlike med državami. Prav tako kažejo na potrebo po odločnem napredku na vseh ravneh v okviru tega evropskega semestra.

V kratki predstavitvi Evropskemu svetu se bom večinoma osredotočil na izzive glede konkurenčnosti in brezposelnosti med mladimi. Izboljšanje konkurenčnosti samo po sebi ni cilj, ampak sredstvo za povečanje blaginje ter ohranjanje evropskega življenjskega standarda in vrednot. Je nenadomestljivo za podporo rasti in delovnih mest ter je stalen izziv v današnjem globalnem okolju, kot tudi za večji del EU. Če pogledamo rezultate glede produktivnosti, opazimo, da so najboljše države članice dvakrat boljše od najslabših. Pospeševanje rasti naših gospodarstev, da bi dosegli maksimalen potencial skupnega trga, da bi bili globalno konkurenčni in da bi izkoristili trgovinske priložnosti, o katerih se pogajamo, bi moralo biti pomembna tema naše razprave.

Vsi smo zaskrbljeni zaradi visokih stopenj brezposelnosti med mladimi; na več srečanjih Evropskega sveta smo sprejeli pomembne odločitve o pomoči za boj proti tej nadlogi. Kot veste, sem januarja 2012 pripravil pilotno pobudo za pomoč osmim državam članicam z najvišjimi stopnjami brezposelnosti med mladimi, da bi združili prizadevanja za zmanjšanje brezposelnosti. Prek sodelovanja v skupinah za ukrepanje se je Komisija in osem vlad odločilo, da razpoložljiva finančna sredstva EU usmerijo v podporo priložnostim za zaposlitev mladih in za pomoč malim in srednjim podjetjem pri dostopu do financiranja. Ta pobuda ima pozitiven učinek, kar je razvidno iz priloženega poročila, ki smo ga pripravili za Evropski svet.

Verjamem, da ta prizadevanja v okviru pilotnih projektov kažejo, da lahko z usmerjeno združitvijo prizadevanj EU in nacionalnih prizadevanj, ki bi se osredotočila na najtežja vprašanja, dosežemo rezultate. Sedaj ko smo se dogovorili o shemi jamstva za mlade in o zagotavljanju dodatnega financiranja v naslednjem večletnem finančnem okviru za premagovanje brezposelnosti med mladimi, upam, da lahko ustvarimo nov zagon na nacionalni in regionalni ravni, da bi mladim dali upanje. Preden se srečamo v Evropskem svetu, bo Komisija vložila pravne predloge, s katerimi se bo zagotovilo, da bo naša pobuda o zaposlovanju mladih pripravljena in se bo izvajala od začetka naslednjega obdobja večletnega finančnega okvira.

Veselim se naše razprave ter vaših zamisli o spodbujanju konkurenčnosti in zmanjševanju brezposelnosti med mladimi v okviru evropskega semestra.

José Manuel Barroso

Članom Evropskega sveta

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar