Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 11 martie 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Dragi colegi,

Reuniunea noastră din 14-15 martie 2013 va marca un moment important la jumătatea Semestrului european de anul acesta. Comisia a lansat acest proces prin propunerea a cinci priorități esențiale în cadrul analizei anuale a creșterii pentru 2013 și constat cu plăcere că aceste priorități au fost aprobate de Consiliu și pot fi folosite, de acum înainte, drept referință pentru programele naționale care urmează să fie trimise Comisiei în aprilie. Am fost invitat de către Președintele Consiliului European să fac o prezentare pentru a pregăti terenul pentru discuția noastră și voi face acest lucru în contextul previziunilor de iarnă ale Comisiei1, publicate la 22 februarie. Nu am depășit încă criza, după cum o arată nivelurile inacceptabil de ridicate ale șomajului, însă se poate vedea că eforturile statelor membre încep să dea roade, corectând dezechilibre foarte importante din economia europeană.

Știm cu toții că, din păcate, activitatea economică din cursul anului trecut a fost dezamăgitoare și că perspectivele sunt în continuare dificile, având în vedere că în 2013 se preconizează o creștere a PIB-ului de aproximativ 0,1 % în UE și de -0,3 % în zona euro.

Am constatat o îmbunătățire a condițiilor de pe piața financiară în a doua jumătate a anului 2012, însă acest lucru nu a generat încă o redresare a economiei reale, iar șomajul a atins niveluri fără precedent în multe state membre. Ajustările de bilanț în scopul reducerii datoriei publice și private continuă să reprezinte o povară pentru creșterea economică pe termen scurt. Consecințele sociale ale crizei reprezintă un motiv deosebit de îngrijorare pentru Comisie.

Există însă și semne pozitive. O parte dintre dezechilibrele macroeconomice acumulate înainte de criză sunt în curs de a fi corectate, iar reformele structurale inițiate în mai multe țări contribuie la o reechilibrare a economiei UE, în special în zona euro. Mai mult, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea fiscală, reducându-se deficitele fiscale globale și menținându-se sub control creșterea ponderii datoriei în PIB.

În anexa la prezenta scrisoare veți găsi o serie de date-cheie care prezintă cele mai recente tendințe privind PIB-ul, șomajul și finanțele publice. Cred că vi se va părea interesant să vedeți cum unele dintre economiile noastre se adaptează, acesta fiind în special cazul țărilor care beneficiază de un program. Puteți constata că punerea în aplicare consecventă a reformelor începe să dea rezultate în ceea ce privește conturile curente și redobândirea competitivității. De asemenea, veți vedea că alte

state membre trebuie, în continuare, să investească mai mult în reforme structurale pentru a inversa tendința pierderii relative a competitivității lor pe parcursul a mai multor ani. Aceste date demonstrează faptul că provocările sunt comune, dar și că există diferențe între țări, precum și necesitatea de a realiza progrese substanțiale la toate nivelurile în contextul acestui Semestru european.

În succinta prezentare pe care o voi susține în fața Consiliului European, mă voi axa, în principal, asupra provocării reprezentate de competitivitate și asupra șomajului în rândul tinerilor. Îmbunătățirea competitivității nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de a crea prosperitate și de a susține nivelul de trai și valorile europene. Aceasta este atât un element indispensabil pentru a sprijini creșterea economică și ocuparea forței de muncă, cât și o provocare permanentă în contextul internațional din momentul de față și pentru o mare parte a UE. Dacă analizăm performanța din punctul de vedere al productivității, constatăm că statele membre care înregistrează rezultatele cele mai bune sunt de două ori mai productive decât cele care înregistrează performanțele cele mai scăzute. Pregătirea economiilor noastre astfel încât acestea să pună în valoare potențialul pieței noastre unice, să concureze la nivel mondial și să profite de oportunitățile de afaceri pe care le negociem ar trebui să fie un subiect important în cadrul dezbaterii noastre.

Suntem cu toții îngrijorați de nivelurile ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și, în cadrul unei serii de reuniuni ale Consiliului European, am luat decizii importante menite să contribuie la combaterea acestui flagel. După cum vă amintiți, în ianuarie 2012 am prezentat o inițiativă-pilot menită să ajute cele opt state membre în care se înregistrează nivelurile cele mai ridicate ale șomajului în rândul tinerilor să își mobilizeze eforturile în scopul reducerii acestui tip de șomaj. Colaborând în cadrul unor echipe de acțiune, Comisia și guvernele celor opt state membre au hotărât să direcționeze fondurile UE disponibile către sprijinirea oportunităților de angajare a tinerilor și către facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri. Impactul acestei inițiative a fost pozitiv, după cum se arată în raportul pe care l-am pregătit pentru Consiliul European și care este anexat pentru a fi suspus atenției dumneavoastră.

Cred că acest efort-pilot demonstrează faptul că, prin unirea eforturilor UE și a eforturilor naționale în mod bine orientat, punându-se accentul pe aspectele cele mai dificile, putem schimba ceva. Acum că s-a convenit asupra Garanției pentru tineret și s-a ajuns la un acord în ceea ce privește acordarea de finanțare suplimentară în următorul cadru financiar multianual pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, sper că poate fi creat un nou impuls la nivel național și regional pentru a le da speranță tinerilor noștri. Înainte de reuniunea noastră din cadrul Consiliului European, Comisia va fi prezentat propunerile legislative care vor permite Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să intre în vigoare și să fie operațională de la începutul perioadei următorului CFM.

Aștept cu interes discuția noastră și ideile pe care le veți aduce în discuție cu privire la stimularea competitivității și reducerea șomajului în rândul tinerilor ca parte integrantă a Semestrului european.

José Manuel Barroso

Către membrii Consiliului European

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar