Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

MEMO

Brussell, 11 Marzu 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Għeżiez kollegi,

Il-laqgħa tagħna tal-14-15 ta' Marzu 2013 se ssir eżatt fil-mument importanti meta nkunu wasalna f'nofs triq tas-Semestru Ewropew ta’ din is-sena. Il-Kummissjoni nediet il-proċess billi pproponiet ħames prijoritajiet kruċjali fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, u ninsab kuntent li dawn diġà ġew approvati mill-Kunsill u jistgħu issa jservu bħala referenza għall-programmi nazzjonali li għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni f’April. Il-President tal-Kunsill Ewropew stedinni nagħmel preżentazzjoni qasira biex nagħti direzzjoni għad-diskussjoni tagħna u dan se nagħmlu quddiem l-isfond tat-Tbassir għax-Xitwa tal-Kummissjoni1 ppubblikat fit-22 ta’ Frar. Għadna ma ħriġniex mill-kriżi, kif juri l-livelli għolja, mhux aċċettabbli, tal-qgħad, iżda nistgħu naraw li l-isforzi ta’ riforma li qed jagħmlu l-Istati Membri bdew iħallu l-frott, u bdew jikkoreġu żbilanċi ta’ portata liema bħalha fl-ekonomija Ewropea.

Kollha kemm aħna b’għafsa ta’ qalb ninsabu konxji mill-fatt li l-attività ekonomika matul l-aħħar sena ma laħqitx il-livell li konna nixtiequ, u li l-prospettivi għadhom diffiċli, bit-tkabbir tal-PDG li fl-2013 mistenni li jkun ta’ madwar 0.1% fl-UE u -0.3% fiż-żona tal-euro.

Rajna titjib fil-kundizzjonijiet tas-swieq finanzjarji fit-tieni nofs tal-2012, iżda dan għadu ma wassalx għal irkupru fl-ekonomija reali u l-qgħad laħaq livelli bla preċedent f’ħafna Stati Membri. L-aġġustamenti tal-karta tal-bilanċ biex jitnaqqas id-dejn privat u pubbliku għadhom itaqqlu ħafna t-tkabbir fuq perjodu ta’ żmien qasir. Il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi huma kawża partikolari ta’ tħassib għall-Kummissjoni.

Hemm ukoll sinjali pożittivi. Xi wħud mill-iżbilanċi makroekonomiċi li akkumulaw qabel il-kriżi qed jiġu kkoreġuti u r-riformi strutturali li nbdew f’diversi pajjiżi qed ikompli jkunu ta’ kontribut għal ribilanċjar tal-ekonomija tal-UE, speċjalment fiż-żona tal-euro. Barra minn dan, sar progress fil-konsolidazzjoni fiskali, bi tnaqqis fid-defiċits fiskali nominali u konteniment fiż-żieda tal-livelli tad-dejn imqabbel mal-PDG.

Mehmuża ma din l-ittra għandek issib xi dejta kruċjali li tippreżenta l-aħħar xejriet fil-PDG, fil-qgħad u fil-finanzi pubbliċi. Naħseb li se taraha bħala ħaġa interessanti kif uħud mill-ekonomiji tagħna qed jagħmlu aġġustamenti, b’mod partikolari l-pajjiżi fil-programm. Tista’ tara li l-implimentazzjoni konsistenti tar-riforma bdiet tħalli r-riżultati fejn jidħlu l-kont kurrenti u l-kisba mill-ġdid tal-kompetittività. Se tara wkoll li Stati Membri oħra għad iridu jinvestu aktar f'riformi strutturali biex idawru t-telf relattiv li ġarrbu fil-kompetittività fuq perjodu ta’ bosta snin. Din id-dejta turi l-komunalità tal-isfidi, iżda wkoll id-differenżi bejn il-pajjiżi, u l-ħtieġa li jsir progress determinat fil-livelli kollha fil-kuntest ta' dan is-Semestru Ewropew.

Fil-preżentazzjoni qasira tiegħi fil-Kunsill Ewropew, jiena se jiffoka l-aktar fuq l-isfida tal-kompetittività u fuq il-qgħad fost iż-żgħażagħ. It-titjib fil-kompetittività mhux għan fih innifsu iżda mezz biex tingħata spinta lill-prosperità u biex jiġu sostnuti l-istandards u l-valuri tal-għajxien fl-Ewropa. Huwa element indispensabbli biex jintrifdu t-tkabbir u l-impjiegi kif ukoll sfida permanenti fl-ambjent globali tal-lum u għal partijiet estensivi tal-UE. Meta nħarsu lejn kif sejra l-produttività naraw li dawk l-Istati Membri li jinsabu quddiem nett huma darbtejn aktar produttivi minn dawk li għandhom prestazzjoni aktar dgħajfa. Suġġett importanti għad-diskussjoni tagħna għandu jkun dak li naraw kif se nfasslu l-ekonomi tagħna biex ikunu jistgħu jisfruttaw il-potenzjal tas-suq uniku, jikkompetu globalment kif ukoll biex jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ta’ kummerċ li qed ninnegozjaw.

Kollha kemm aħna ninsabu mħassba bil-livelli għolja tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u permezz ta’ sensiela ta’ laqgħat tal-Kunsill Ewropew ħadna deċiżjonijiet importanti biex ngħinu fil-ġlieda kontra din is-saħta. Kif żgur tiftakru, f’Jannar 2012, jien ippreżentajt inizjattiva pilota biex tmien Stati Membri li għandhom l-ogħla livelli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ jimmobilzzaw l-isforzi tagħhom biex inaqqsuhom. Permezz ta’ ħidma għalenija fi grupp ta’ azzjoni, il-Kummissjoni u t-tmien gvernijiet iddeċidew li jimmiraw lejn l-iffinanzjar tal-UE disponibbli biex jiġu appoġġjati opportunitajiet ta’ impjieg għaż-żgħażagħ u biex l-SMEs jingħataw għajnuna biex jiksbu aċċess għall-iffinanzjar. L-impatt ta’ din l-inizjattiva kien pożittiv, kif jidher fir-rapport li ħejjejna għall-Kunsill Ewropew u li huwa mehmuż għall-kunsiderazzjoni tagħkom.

Jiena nemmen li dan l-isforz pilota juri li bis-saħħa ta’ kombinazzjoni ta’ sforzi tal-UE u dawk nazzjonali b’mod immirat, u filwaqt li nikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet l-aktar diffiċli, nistgħu nagħmlu differenza. Issa li lħaqna qbil fuq il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u li qbilna li nipprovdu ffinanzjar addizzjonali fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss biex niġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, nispera li nistgħu nerġgħu naqbdu ritmu ġdid fil-livell nazzjonali u dak reġjonali biex liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama. Qabel ma niltaqgħu fil-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni tkun ippreżentat il-proposti legali li permezz tagħhom l-Inizjattiva għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ tkun tista’ titħaddem hekk kif jibda’ l-perjodu tal-QFP li jmiss.

Ninsab ħerqan biex nieħu sehem fis-diskussjoni tagħna u biex nisma’ l-ideat tagħkom dwar kif nistgħu insaħħu l-kompetittività u nnaqqsu l-qgħad fost iż-żgħażagħ bħala parti mis-Semestru Ewropew tagħna.

José Manuel BARROSO

Lill-Membri tal-Kunsill Ewropew

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar