Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 11 március 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Kedves Munkatársaim!

2013. március 14–15-i találkozónkkal elérkeztünk az idei európai szemeszter nagy jelentőségű félidejéhez. A Bizottság a folyamat elindításaként a 2013-as éves növekedési jelentésében öt kulcsfontosságú prioritást javasolt. Nagy örömömre szolgál, hogy azokat a Tanács már jóváhagyta, így immár referenciaként szolgálhatnak a Bizottságnak áprilisban megküldendő nemzeti programok számára. Az Európai Tanács elnöke felkért engem, hogy tartsak ismertetőt, és mintegy készítsem elő a terepet a tárgyalásaink számára. Ezt a Bizottság február 22-én közzétett téli előrejelzésének1 figyelembevételével teszem meg. Még nem lábaltunk ki teljesen a válságból, ahogyan azt az elfogadhatatlanul magas munkanélküliségi ráták is mutatják, de már látszik a tagállamok reformokra irányuló erőfeszítéseinek gyümölcse, és folyamatban van az európai gazdaság rendkívül súlyos egyensúlyhiányának kiigazítása.

Mindannyian sajnálattal vettük tudomásul, hogy az elmúlt év gazdasági teljesítménye kiábrándító volt, és a kilátások továbbra sem adnak okot a bizakodásra: 2013-ban a GDP az EU-ban várhatóan megközelítőleg 0,1%-kal növekszik, az euróövezetben pedig 0,3%-kal csökken majd.

2012 második felében tanúi lehettünk a pénzpiaci feltételek javulásának, ami azonban egyelőre nem volt képes felgyorsítani a reálgazdaság talpraállását, miközben a munkanélküliség számos tagállamban soha nem látott szintre emelkedett. Az állami és magánszféra adósságállományának csökkentését célzó fizetésimérleg-kiigazítások továbbra is súlyos terhet jelentenek a rövid távú növekedés számára. A válság társadalmi következményeit a Bizottság különösen aggályosnak tartja.

Ám mutatkoznak kedvező jelek is. Folyamatban van a válság előtt jelentkezett egyes makrogazdasági egyensúlyhiányok orvosolása, a több országban bevezetett strukturális reformok pedig hozzájárulnak az uniós gazdaság kiegyensúlyozásához, különösen az euróövezetben. Továbbá sikerült előrelépnünk a költségvetési konszolidáció terén is, az általános költségvetési hiány csökkentésével és a GDP-arányos államadósság emelkedésének feltartóztatásával.

E levélhez csatolva néhány kulcsfontosságú adatot találnak majd, amelyek a GDP, a munkanélküliség és az államháztartás tekintetében érvényesülő legutóbbi tendenciákat ábrázolják. Bizonyára érdeklődéssel tanulmányozzák majd, hogy egyes országok gazdaságai milyen változásokon mentek keresztül, különös tekintettel a programországokra. Amint láthatják, a reformok állhatatos végrehajtása kezdi meghozni gyümölcsét, ami leginkább a folyószámlák egyenlegében és a versenyképesség visszanyerésében mutatkozik meg. A táblázatokból az is kitűnik, hogy más tagállamoknak fokozniuk kell a strukturális reformokra irányuló erőfeszítéseket ahhoz, hogy a versenyképességük több éven át tartó viszonylagos vesztesége pozitív irányba forduljon. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy ugyanazok a kihívások állnak előttünk, de azért mutatkoznak eltérések is az országok között, és nyilvánvaló, hogy valamennyi szinten határozott előrelépést kell elérnünk a jelenlegi európai szemeszter keretében.

Az Európai Tanács előtt tartott rövid ismertetőmben elsősorban a versenyképesség és az ifjúsági munkanélküliség kihívásaira összpontosítok majd. A versenyképesség javítása nem önálló célkitűzés, hanem a fellendülés és az európai életszínvonal és értékek fenntartásának eszköze. A versenyképesség a növekedés és a munkahelyteremtés nélkülözhetetlen alappillére, és ugyanakkor állandó kihívás a jelenlegi globális környezetben és az EU nagy része számára. A termelékenységet nézve megállapíthatjuk, hogy a legkiemelkedőbb tagállamok teljesítménye a kétszerese a leggyengébb teljesítményt nyújtókénak. A gazdasági tevékenység felélénkítése igen fontos napirendi pont lesz a tárgyalásaink során: erőteljesebbé kell tennünk gazdaságainkat annak érdekében, hogy kiaknázhassuk az egységes piacunkban rejlő lehetőségeket, sikeresen lépjünk fel a globális versenyben és kihasználjuk a tárgyalás alatt lévő kereskedelmi lehetőségeket.

Mindannyian aggódunk a magas szintű ifjúsági munkanélküliség miatt, és az Európai Tanács számos korábbi ülésén már jelentős határozatokat hoztunk e súlyos probléma elhárítására. Bizonyára emlékeznek rá, hogy 2012 januárjában felvázoltam egy kísérleti kezdeményezés körvonalait, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a legmagasabb ifjúsági munkanélküliségi rátával rendelkező nyolc tagállamnak az erre vonatkozó mutatóik javításához. A Bizottság és az érintett nyolc kormány közös akciócsoportokba tömörülve úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat a fiatalok munkalehetőségeinek támogatására és a kkv-k finanszírozáshoz jutásának elősegítésére fordítja. E kezdeményezés pozitív eredményt hozott, ahogyan azt az Európai Tanács számára készített jelentés is mutatja, amelyet e levelünkhöz csatolva nyújtunk át Önöknek megfontolásra.

Úgy vélem, ez a kísérleti jellegű kezdeményezés jól érzékelteti, hogy ha az uniós és a nemzeti erőfeszítéseket célirányosan, a legnehezebb problémákra összpontosítva egyesítjük, nagy eredményeket érhetünk el. Miután immár sikerült megegyezésre jutnunk az ifjúsági garanciáról, illetve arról, hogy a következő többéves pénzügyi keretben kiegészítő forrásokat biztosítunk az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítására, őszintén remélem, hogy nemzeti és regionális szinten egyaránt új lendületet adhatunk az erőfeszítéseinknek, és a fiataljaink reményteljesebb jövő elé nézhetnek. A Bizottság még az Európai Tanács keretében való találkozónk előtt áttekinti azokat a jogszabályjavaslatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésünk már a következő többéves pénzügyi keret időszakának kezdetére kidolgozásra kerüljön és életbe lépjen.

Várakozással tekintek megbeszéléseink elé, és érdeklődéssel várom ötleteiket a versenyképesség fokozására és az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére vonatkozóan, melyek az európai szemeszter prioritásai közé tartoznak.

José Manuel BARROSO

Az Európai Tanács tagjai számára

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar