Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN IT

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2013

Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς εμφανίζονται σημάδια αισιοδοξίας — 138 επιχειρήσεις αναζητούν εταίρους

Για τη στήριξη των ΜΜΕ και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα συνοδευόμενος από τον κ. Daniel Calleja Crespo, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ «Επιχειρήσεις» και Εκπρόσωπο για τις ΜΜΕ, καθώς και από εκπροσώπους περισσότερων από 138 ευρωπαϊκών εταιρειών. Οι εταιρείες της ΕΕ θα συναντηθούν και θα συνομιλήσουν με ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη 413 ελληνικών ΜΜΕ για την ανάπτυξη συνεργασιών και εμπορικών εταιρικών σχέσεων, για επενδύσεις και για κοινές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα είναι μια διεπιχειρησιακή εκδήλωση δικτύωσης, με σκοπό να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις και να βοηθηθούν η βιομηχανία και οι ΜΜΕ της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα. Ο στόχος είναι να προωθηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες (B2B) για εταιρικές σχέσεις και επενδύσεις στην Ελλάδα στους ακόλουθους τομείς:

  • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατροφής / τροφίμων

  • Κατασκευές και υλικά και βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής

  • Ενέργεια

  • Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

  • Φαρμακευτικά προϊόντα / επιστήμες της υγείας

  • Τουρισμός.

Ο αντιπρόεδρος κ. Tajani επιθυμεί να βοηθήσει τις ελληνικές ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα προβλήματα, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να συμβάλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ιδίως το αναξιοποίητο δυναμικό των ΜΜΕ κατά τη χρονική αυτή περίοδο.

Ο κ. Tajani δήλωσε: «Μαζί με το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Τουρισμού θα εστιαστούμε κυρίως στους τομείς που έχουν χαρακτηριστεί ως η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το επιχειρηματικό συνέδριο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εταιρειών από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου επιχειρηματικού δυναμικού που υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή οικονομία.»

Πρώτα θετικά αποτελέσματα των μέτρων βοήθειας

Οι ελληνικές ΜΜΕ αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι πρόσφατες δράσεις στήριξης και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση αρχίζουν να έχουν θετικά αποτελέσματα στις ΜΜΕ και βελτιώνουν τις οικονομικές συνθήκες, όπως φαίνεται από τις ακόλουθες εξελίξεις:

Μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς εργασίας

Έχουν ήδη καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την αναμόρφωση της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η αισθητή πτωτική πίεση επί των μισθών αντανακλά μιαν υπερβολικά καθυστερημένη αντίδραση στην υψηλή ανεργία —η οποία με τη σειρά της προκλήθηκε από την ακαμψία των αμοιβών που, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκονταν σε σημαντική αναντιστοιχία με την παραγωγικότητα των εργαζομένων— και στη σοβαρότητα της ύφεσης. Αυτή η διόρθωση κατέστη τελικά δυνατή χάρη στις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά εργασία στις αρχές του 2012, μεταρρυθμίσεις που έδωσαν περισσότερες ευκαιρίες για αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων, περιορισμό της «μετενέργειας» μετά τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων και μειώσεις των κατώτατων μισθών.

Οι ελληνικές εξαγωγές θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται το 2013 ‏

Οι ελληνικές εξαγωγές αναμένεται να εξακολουθήσουν να αυξάνονται για τέταρτο διαδοχικό έτος το 2013, με αύξηση έως 10%. Το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν ήδη κατά 10% και έφτασαν τα 24,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις και καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 20 δισ. ευρώ, που είχε σημειωθεί το 2011. Ο λόγος εξαγωγών/εισαγωγών μειώθηκε σε 1,8 το 2012, πράγμα που συνιστά πολύ μεγάλη μείωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αν η τάση αυτή συνδυαστεί με εντονότερη στροφή προς τα ελληνικά προϊόντα, τότε το όφελος για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας θα είναι τεράστιο. Επισημάνθηκε ότι ο Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου έχει προγραμματίσει περισσότερες από 60 πρωτοβουλίες για το τρέχον έτος, εκ των οποίων οι 52 είναι συμμετοχές σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και 13 επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση έχει μειωθεί δραστικά.

Η τουριστική βιομηχανία αναφέρει ότι οι κρατήσεις στις αρχές του 2013 παρουσιάζουν αύξηση έως 20%

Η τουριστική βιομηχανία παρέμεινε ισχυρός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας μετά την επίτευξη των στόχων για προσέλκυση 16 εκατομμυρίων διεθνών αφίξεων και άντλησης εσόδων 10 δισ. ευρώ από τον τουρισμό το περασμένο έτος.

Τα μηνύματα που προκύπτουν από τις τάσεις του τουρισμού για εφέτος είναι αισιόδοξα, με αύξηση κατά 20% των κρατήσεων από το ΗΒ, αύξηση κατά 15% των κρατήσεων από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις σκανδιναβικές χώρες και αύξηση άνω του 20% στις κρατήσεις από αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, το Ισραήλ και η Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η χώρα ανέβηκε από την 89η στην 78η θέση και συγκαταλέγεται τώρα στις δέκα κορυφαίες μεταρρυθμιστικές χώρες παγκοσμίως.

Βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας και άλλες μεταρρυθμίσεις, που υποστηρίζονται με τεχνική βοήθεια από την ειδική ομάδα (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους φορείς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη διευκόλυνση των εξαγωγών, την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική

Με βάση αξιολογήσεις που προσδιορίζουν την ύφεση σε ποσοστό περίπου 4,5% για το 2013 και που υπολογίζουν ότι η χώρα έχει χάσει περισσότερο από το 23% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της από το 2008, μια πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο «Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας», τονίζει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η τοπική φαρμακοβιομηχανία κατά τα τελευταία έτη, με βασικά χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η μελέτη καταγράφει την ηγετική θέση της τοπικής φαρμακοβιομηχανίας στον τομέα της μεταποίησης, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2000-2010 παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση, όσον αφορά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, σε σύγκριση με τους άλλους τοπικούς μεταποιητικούς τομείς. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη στα κράτη μέλη της ΕΕ (στον αντίστοιχο τομέα) τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, κατά την προηγούμενη δεκαετία η συμβολή του τομέα αυτού στην τοπική μεταποιητική δραστηριότητα ακολούθησε ανοδική τάση, φτάνοντας σε ποσοστό 10% (της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής) το 2010. Το μερίδιο αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ, έπειτα από εκείνα της Σλοβενίας και της Δανίας. Το ίδιο χρονικό διάστημα, 2000-2011, ο κλάδος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής στην τοπική μεταποίηση, τη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ για την εν λόγω περίοδο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων.

Η συμβολή του τομέα αυτού στο ΑΕγχΠ εκτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ.

Νέες διεθνείς επιχειρήσεις στην Αθήνα

Τον Ιανουάριο μια διεθνής εταιρεία εγκαινίασε ένα νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στην Αθήνα, το τρίτο της στην Ευρώπη. Το νέο κέντρο δεν θα αναπτύσσει νέα προϊόντα, αλλά θα επικεντρωθεί στη μελέτη και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των τάσεων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τον Φεβρουάριο δύο πολυεθνικές ενίσχυσαν την παρουσία τους στην Ελλάδα με συμφωνία για έναν τερματικό σταθμό στον λιμένα του Πειραιά ως βασικό κόμβο για τις αποστολές εμπορευμάτων, ενώ και μια άλλη πολυεθνική προτίθεται να μεταφέρει την παραγωγική της δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Επενδύσεις συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ το 2012 στον ελληνικό τομέα της αιολικής ενέργειας ‏

Η αξία των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ το 2012, εκ των οποίων περίπου 150 εκατ. ευρώ σε έργα αιολικής ενέργειας, σύμφωνα με έκθεση της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η έκθεση σημειώνει ότι η καθαρή αύξηση της αιολικής ενέργειας ήταν 115,2 MW το 2012, αυξημένη κατά 7,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, έπειτα από αύξηση κατά 23,5% το 2011 —η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν σαφώς ότι ο τομέας της αιολικής ενέργειας είναι ζωντανός και έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας αυτές τις εξελίξεις, ο αντιπρόεδρος κ. Tajani δήλωσε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία και ο ενθουσιασμός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα στηρίξουν την ανανέωση των ελληνικών ΜΜΕ καθώς και ολόκληρης της οικονομίας. Η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερός εταίρος στην Ευρώπη και μια από τις πλέον δραστήριες μεταρρυθμιστικές χώρες παγκοσμίως, χάρη στο σημερινό και το μελλοντικό πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με επίκεντρο την αύξηση της παραγωγικότητας και με απώτερο στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης».

Ο αντιπρόεδρος κ. Tajani εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της ειδικής ομάδας (Task Force) για την Ελλάδα (TFGR). Η TFGR οργανώνει την παροχή τεχνικής βοήθειας για να υποστηριχθεί ένα ευρύ φάσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, καθώς η χώρα επιχειρεί να ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση, να εκσυγχρονίσει το κανονιστικό της σύστημα και να θέσει τις βάσεις για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις. Έως το τέλος του 2012, η TFGR συντόνισε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο άνω των 40 σχεδίων τεχνικής βοήθειας σε 10 διαφορετικούς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του τουρισμού.

Task Force για την Ελλάδα


Side Bar