Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 21 februarie 2013

Pachetul de măsuri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna februarie: principalele decizii

AGENDA DIGITALĂ

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ENERGIE

INDUSTRIE ȘI ANTREPRENORIAT

MEDIU

JUSTIȚIE

TRANSPORTURI

SĂNĂTATE ȘI PRIOTECȚIA CONSUMATORILOR

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

În cadrul pachetului lunar de decizii privind acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 151 de decizii, între care 15 de avize motivate și 13 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, dintre care 2 includ sancțiuni financiare. Principalele decizii sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Pentru mai multe informații privind procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție cu sancțiuni financiare

 1. Mediu: Comisia retrimite GRECIA în fața Curții din cauza depozitelor ilegale de deșeuri și solicită aplicarea unor amenzi

Comisia Europeană retrimite Grecia în fața Curții Europene de Justiție din cauză că acest stat nu a pus în aplicare o hotărâre anterioară privind depozitele ilegale de deșeuri. În 2005, Curtea a hotărât că Grecia nu ia măsuri suficiente pentru închiderea și reabilitarea depozitelor ilegale de deșeuri, pe teritoriul țării existând câteva sute de astfel de depozite în stare de funcționare. Opt ani mai târziu, având în vedere progresele insuficiente realizate de la adoptarea hotărârii, Comisia sesizează din nou Curtea cu privire la această cauză și, în conformitate cu politica stabilită, propune plata unei penalități zilnice de 71 193 € pentru fiecare zi de după pronunțarea celei de-a doua hotărâri a Curții, până când Grecia se va conforma hotărârii, precum și a unei sume forfetare calculate pe baza a 7 786 € pe zi pentru perioada scursă între adoptarea primei hotărâri și ziua conformării sau ziua adoptării celei de-a doua hotărâri a Curții.

(pentru informații suplimentare: IP/13/143 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593).

 1. Mediu: Comisia retrimite SUEDIA în fața Curții din cauza permiselor industriale și solicită aplicarea unor amenzi

Comisia Europeană retrimite Suedia în fața Curții din cauză că această țară nu a autorizat anumite instalații industriale care funcționează fără permise. Deși există o hotărâre anterioară a Curții în această privință, Suedia nu a autorizat încă două instalații industriale de mari dimensiuni. Prin urmare, la recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia retrimite Suedia în Fața Curții Europene de Justiție și, în conformitate cu politica stabilită, propune plata unei penalități zilnice de 14 912 EUR pentru fiecare zi de după pronunțarea celei de-a doua hotărâri a Curții, până când Suedia se va conforma hotărârii, precum și a unei sume forfetare calculate pe baza a 4 893 EUR pe zi pentru perioada scursă între adoptarea primei hotărâri și ziua conformării sau ziua adoptării celei de-a doua hotărâri a Curții.

(pentru informații suplimentare: IP/13/145 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593).

 1. Alte sesizări ale Curții de Justiție

 1. Transportul rutier: Comisia trimite Austria, FinlandA și PolONIA în fața Curții Europene de Justiție din cauză că aceste țări nu au aplicat conducătorilor auto independenți normele UE privind timpul de lucru

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Austria, Finlanda și Polonia în fața Curții Europene de Justiție din cauză că aceste țări nu au aplicat conducătorilor auto independenți normele UE privind timpul de lucru (Directiva 2002/15/CE). Au trecut mai mult de doi ani de când Comisia a solicitat autorităților din toate statele membre să o informeze cu privire la acțiunile întreprinse pentru a asigura respectarea deplină a legislației în vigoare. Aceste trei state membre nu și-au notificat încă măsurile naționale de transpunere care pun în aplicare integral directiva.

(pentru informații suplimentare: IP/13/142– H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Impozitare: Comisia trimite FRANȚA și LUXEMBURGUL în fața Curții de Justiție din cauza cotei reduse de TVA aplicate cărților electronice

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Franța și Luxemburg din cauza aplicării unei cote reduse de TVA cărților electronice. Legislația Uniunii Europene este foarte clară în privința bunurilor și serviciilor care pot beneficia de o cotă redusă de TVA. Furnizarea de cărți electronice este un serviciu prestat pe cale electronică, iar aplicarea unei cote reduse acestui tip de servicii este exclusă.

(pentru informații suplimentare: IP/13/137 – E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia trimite BELGIA în fața Curții din cauza reducerii discriminatorii de impozit aplicată contribuabililor valoni

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE din cauza normelor fiscale discriminatorii aplicate în Regiunea valonă.

În temeiul decretului valon din 3 aprilie 2009, impozitul pe venitul personal poate fi redus la cumpărarea de acțiuni sau obligațiuni ale Fondului de Investiții din Valonia. Totuși, această reducere se aplică numai rezidenților din Valonia. În opinia Comisiei, excluderea de la această reducere a nerezidenților care obțin venituri pe teritoriul Regiunii valone este discriminatorie și restricționează libera circulație a lucrătorilor prevăzută în tratatele UE. Comisia Europeană a trimis Belgiei un aviz motivat în noiembrie 2011, solicitând în mod oficial autorităților belgiene să modifice această lege (a se vedea IP/12/281) În absența unui răspuns din partea autorităților belgiene, Comisia Europeană a decis să trimită cauza în fața Curții de Justiție.

(pentru informații suplimentare: IP/13/136 – E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia trimite UNGARIA în fața Curții din cauza scutirii fiscale aplicate produsului „pálinka”

Astăzi, Comisia Europeană a decis trimiterea Ungariei în fața Curții Europene de Justiție din cauză că această țară acordă o scutire de accize pentru producția de băuturi distilate din fructe („pálinka”). Ungaria scutește „pálinka” de accize atunci când aceasta este produsă în gospodării sau în distilerii pentru uz personal, în cantitate de maximum 50 de litri pe an.

(pentru informații suplimentare: IP/13/138 – E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Pensii: Comisia trimite ȚĂRILE DE JOS în fața Curții din cauza discriminării pensionarilor care locuiesc în străinătate

Comisia Europeană a trimis Țările de Jos în fața Curții de Justiție a UE din cauză că acest stat nu a notificat măsurile vizând încetarea discriminării pensionarilor care locuiesc în străinătate cu privire la plata unei alocații destinate contribuabililor în vârstă. Aceasta este consecința faptului că în dreptul Țărilor de Jos este prevăzută o condiție discriminatorie pentru acordarea unei alocații pentru creșterea puterii de cumpărare destinată contribuabililor vârstnici („koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen”).

(pentru informații suplimentare: IP/13/140 – J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Mediu: Comisia trimite POLONIA în fața Curții din cauza legislației în domeniul apei

Comisia Europeană trimite Polonia în fața Curții de Justiție a UE din cauză că această țară nu a transpus corect legislația europeană în domeniul apei. Legislația poloneză în domeniul apei este deficientă în mai multe privințe, inclusiv în ceea ce privește transpunerea anumitor definiții prevăzute de directivă și a anexelor la aceasta. Comisia este preocupată în special de absența anexei II, care prezintă sistemul de caracterizare a apelor de suprafață și subterane, precum și de omisiunile constatate la transpunerea anexei III, care ar trebui să prevadă specificații și puncte de referință pentru analiza districtelor hidrografice, reexaminări ale impactului asupra mediului al activităților umane desfășurate pe apă și analiza economică a utilizării apei. Monitorizarea stării apei reprezintă, de asemenea, un motiv de îngrijorare. Deși au fost trimise o serie de scrisori de atenționare, nu s-a primit niciun răspuns satisfăcător. Prin urmare, la recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite Polonia în fața Curții Europene de Justiție.

(pentru informații suplimentare: IP/13/144 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593).

 1. Interoperabilitatea sistemului feroviar european: Comisia trimite SLOVENIA în fața Curții de Justiție

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Slovenia în fața Curții Europene de Justiție din cauză că această țară nu a notificat măsurile naționale de transpunere a directivei privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Termenul pentru punerea în aplicare a fost 31 decembrie 2011.

Directiva 2011/18/UE modifică Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea, care modifică descrierea sistemelor feroviare și specifică procedurile de verificare a acestora.

Comisia a cerut deja Sloveniei să ia măsuri pentru a asigura conformitatea cu Directiva 2011/18/UE. Cu toate acestea, Slovenia nu a luat măsurile necesare pe care era obligată să le pună în aplicare și nu a notificat Comisiei nicio astfel de măsură.

(pentru informații suplimentare: IP/13/141 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Impozitare: Comisia trimite Regatul Unit în fața Curții din cauza cotei reduse de TVA

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE din cauza cotei reduse de TVA aplicate furnizării și instalării materialelor care permit economisirea energiei. Această măsură depășește ceea ce este permis în temeiul Directivei TVA.

(pentru informații suplimentare: IP/13/139 – E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Altă cauză de interes specific

 1. Bunăstarea animalelor: Comisia crește presiunile asupra statelor membre în vederea aplicării legislației privind adăposturile pentru grupurile de scroafe

Astăzi, printr-o scrisoare de punere în întârziere, Comisia Europeană a solicitat mai multor țări (Belgia, Cipru, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Polonia și Portugalia) să ia măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE privind bunăstarea animalelor și, în special, să pună în aplicare Directiva 2008/120/CE care prevede că scroafele trebuie adăpostite în grup pe durata unei părți a perioadei de gestație.

(pentru informații suplimentare: IP/13/135 – F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Avize motivate

 1. Impozitare: Comisia solicită BELGIEI să modifice reducerile discriminatorii de impozit aplicate în Regiunea flamandă

Comisia Europeană a cerut în mod oficial Belgiei să își modifice normele privind așa‑numitul sistem de capital de risc „Winwinlening” („Prêt gagnant-gagnant”).

Acest act legislativ permite o reducere de impozit pentru împrumuturile acordate de rezidenții din Regiunea flamandă întreprinderilor cu sediul în regiunea respectivă. Această reducere nu se aplică nerezidenților care obțin venituri pe teritoriul Belgiei.

Comisia consideră că normele fiscale belgiene încalcă libera circulație a lucrătorilor și libertatea de stabilire, prevăzute în tratatele UE. Prin urmare, Belgiei i se cere să își modifice legislația.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.

(pentru informații suplimentare: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia îi cere BELGIEI să revizuiască impozitarea dobânzilor plătite

Comisia a cerut oficial Belgiei să modifice dispozițiile fiscale privind impozitarea dobânzilor plătite, întrucât sunt considerate discriminatorii.

Potrivit legislației belgiene, dobânzile plătite societăților străine de investiții fac obiectul impozitului pe proprietate. Discriminarea vizează, de asemenea, impozitarea dobânzilor aferente instrumentelor financiare depuse sau înscrise în cont la instituții financiare cu sediul în afara Belgiei.

În schimb, aceleași dobânzi sunt scutite de impozitul pe proprietate dacă sunt plătite unor societăți de investiții belgiene sau dacă sunt aferente unor instrumente financiare depuse sau înscrise în cont la organisme financiare cu sediul în Belgia.

Este vorba despre restricții nejustificate impuse liberei prestări a serviciilor și liberei circulații a capitalurilor, așa cum sunt stabilite în tratatele europene.

Decizia Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia va putea decide să trimită Regatul Belgiei în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru informații suplimentare: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Libera circulație: Comisia îi cere BELGIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană îi cere Belgiei să își pună legile în conformitate cu legislația UE. În temeiul Directivei privind libera circulație, statele membre trebuie să garanteze că cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, inclusiv persoane de naționalități din afara UE, beneficiază pe deplin de dreptul la libera circulație în ceea ce privește intrarea și șederea pe teritoriul unui alt stat membru, precum și de protecție împotriva expulzării. Belgia nu transpune corect mai multe dispoziții ale directivei. În prezent, Belgia nu facilitează intrarea și șederea membrilor din afara UE ai familiilor cetățenilor UE, în special emiterea vizelor și a cărților de rezidență la care aceștia au dreptul. Mai mult, Belgia nu a transpus toate garanțiile materiale și procedurale împotriva expulzării cetățenilor Uniunii care recurg la sistemul belgian de asistență socială: dreptul belgian nu prevede o evaluare individuală a situației personale a cetățenilor vizați înainte de luarea unei măsuri de expulzare.

Prin urmare, în prezent, cetățenii UE nu sunt protejați împotriva măsurilor de expulzare automată și nu se pot apăra ușor împotriva unor astfel de decizii ilegale ale autorităților belgiene. În plus, normele belgiene privind protecția împotriva expulzărilor pe motive de ordine sau de securitate publică oferă garanții numai membrilor din afara UE ai familiilor cetățenilor UE, dar nu și cetățenilor UE. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Belgia are la dispoziție două luni pentru a se conforma normelor Uniunii Europene. În caz contrar, Comisia Europeană poate înainta cauza Curții de justiție a UE.

(pentru informații suplimentare: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobil +32 498 99 1382)

 1. Mediu: Comisia îi cere CIPRULUI să încurajeze legislația în domeniul protecției naturii

Comisia Europeană solicită Ciprului să își extindă siturile din rețeaua europeană de zone naturale protejate Natura 2000. În temeiul Directivei „Păsări”, statele membre trebuie să desemneze siturile cele mai adecvate ca arii de protecție specială (SPA) pentru conservarea speciilor de păsări. Cipru a desemnat inițial numai 7 SPA, mult mai puține decât cele 16 prevăzute în temeiul inventarului Ariilor de Importanță Avifaunistică utilizat de Comisie pentru a evalua dacă statele membre își respectă obligația de clasificare a SPA-urilor. În 2007, Comisia a deschis o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și, deși în prezent sunt desemnate mai multe SPA-uri, Comisia nu este convinsă că suprafața ariilor protejate este suficientă pentru a oferi protecție adecvată mai multor specii importante. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat complementar (cea de-a doua etapă a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor) prin care acordă Ciprului două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate trimite statul membru în cauză în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Comunicații electronice: Comisia este preocupată de faptul că legislația italiană privind serviciile auxiliare limitează puterea de apreciere a autorității naționale de reglementare (AGCOM)

Comisia a examinat legislația italiană care impune separarea serviciilor auxiliare, precum întreținerea și activarea liniilor, de degrupare a buclei locale majoritare furnizate de operatorul tradițional Telecom Italia. O lege italiană recentă, în încercarea de a reglementa în mod direct aceste servicii auxiliare, a limitat marja de apreciere a autorității naționale de reglementare (AGCOM). Acest fapt contravine normelor UE, care prevăd că autoritatea națională de reglementare trebuie să își exercite competențele de reglementare ex ante în mod independent, pentru a garanta că măsura adoptată este adecvată pentru problemele concurențiale raportate în analiza pieței. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat Italiei, care are la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate trimite Italia în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru informații suplimentare: R. Heath – Tel. +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 1. Piața internă a energiei: LITUANIA invitată să se conformeze normelor UE privind piața internă

Astăzi, Comisia Europeană a trimis Lituaniei un aviz motivat prin care solicită acestei țări să transpună integral directiva privind energia electrică și directiva privind gazele naturale, care fac parte din cel de-al treilea pachet energetic. Aceste acte legislative trebuiau să fie transpuse integral de statele membre până la 3 martie 2011. Pachetul include dispoziții esențiale pentru buna funcționare a piețelor energetice, inclusiv norme noi privind separarea rețelelor, norme de consolidare a independenței și a competențelor autorităților naționale de reglementare și norme privind îmbunătățirea funcționării piețelor vânzării cu amănuntul în beneficiul consumatorilor. Lituania are la dispoziție două luni pentru a răspunde. În caz contrar, Comisia poate trimite această țară în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Pe parcursul anului 2012, Comisia a trimis deja avize motivate din cauza neîndeplinirii obligației de a transpune directiva privind energia electrică și/sau directiva privind gazele naturale mai multor state membre, în special Bulgariei, Ciprului, Spaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, României, Slovaciei, Estoniei, Finlandei, Suediei, Regatului Unit, Austriei, Poloniei, Irlandei și Sloveniei. Ulterior, Comisia a decis să trimită Polonia, Finlanda, Slovenia, Regatul Unit, Bulgaria și Estonia în fața Curții Europene de Justiție, închizând în același timp cauzele împotriva Spaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Suediei și Austriei.

Mai multe informații aici: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(pentru informații suplimentare: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobil +32 498 98 2280)

 1. Inspecţii tehnice auto: Comisia solicită LITUANIEI să adopte măsuri naționale privind inspecțiile tehnice auto periodice

Comisia Europeană a solicitat Lituaniei să transpună integral în legislația națională toate cerințele stabilite în Directiva 2010/48/UE privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora. Lituania nu a comunicat informațiile necesare Comisiei până la 31 ianuarie 2011 și nici nu a respectat termenele stabilite în scrisorile ulterioare de punere în întârziere. Este importat să se adopte măsuri pentru a se ține seama de toate evoluțiile tehnologice ale componentelor de vehicule și remorci care trebuie testate. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurii UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor) prin care acordă Lituaniei două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate trimite statul membru în cauză în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru informații suplimentare: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită POLONIEI să elimine barierele din calea comerțului cu suplimente alimentare

Suplimentele alimentare reprezintă o piață aflată în creștere rapidă. Comisia Europeană a solicitat Poloniei să își modifice normele privind importul de suplimente alimentare produse sau comercializate legal în alte state membre. Potrivit Comisiei, actualele norme din Polonia creează o barieră în calea liberei circulații a mărfurilor pe piața internă a UE, încălcând astfel dispozițiile articolelor 34 și 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia întreprinde această acțiune ca urmare a mai multor plângeri referitoare la procedurile explicative împovărătoare impuse de Polonia importatorilor de suplimente alimentare originare din alte state membre, în special atunci când suplimentele alimentare conțin substanțe care ar putea fi utilizate în produse medicinale.

Comisia consideră că legislației poloneze îi lipsește certitudinea juridică, în special din cauza inversării sarcinii probei cu privire la evaluarea de siguranță a suplimentelor alimentare. Aceasta înseamnă că importatorii sunt cei care trebuie să suporte costul aferent evaluării de siguranță, deși această evaluare ar trebui să fie efectuată și plătită de autoritățile poloneze. Trebuie semnalat că suplimentele alimentare în cauză sunt considerate sigure pentru că au fost inițial produse sau comercializate în mod legal în alte state membre. În fine, Comisia consideră că Polonia nu a respectat obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE, deoarece nu a aplicat respectivul regulament în momentul luării deciziilor de interzicere sau de restricționare a intrării pe piață a suplimentelor alimentare. Prin urmare, Comisia a emis un aviz motivat, solicitând Poloniei să își modifice legislația pentru a permite libera circulație a mărfurilor în cadrul pieței interne. Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.

(pentru informații suplimentare: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Mobil +32 498 99 2862)

 1. Impozitare: Comisia cere POLONIEI să își modifice legislația cu privire la cotele reduse de TVA

Comisia Europeană a cerut astăzi în mod oficial Poloniei să își modifice legislația privind o cotă redusă de TVA aplicabilă produselor de protecție contra incendiilor. Această măsură depășește domeniul de aplicare permis în temeiul Directivei TVA (2006/112/CE).

În temeiul normelor privind TVA, o cotă redusă de TVA poate fi aplicată numai anumitor bunuri și servicii enumerate în anexa III la directivă. Această listă trebuie respectată și interpretată cu strictețe, așa cum a fost convenită și unanim adoptată de toate cele 27 de state membre ale UE. Directiva nu permite Poloniei să aplice o cotă redusă de TVA produselor de protecție împotriva incendiilor, întrucât aceste produse nu sunt incluse în lista respectivă. Comisia, în calitatea sa de apărător al tratatelor UE, se asigură că aceste norme sunt aplicate și respectate în mod corect de toate statele membre ale UE.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.

(pentru informații suplimentare: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Pensii: Comisia solicită ROMÂNIEI să plătească pensii cetățenilor greci pentru perioada în care aceștia au lucrat în România

Comisia a cerut României să respecte Regulamentul (CE) nr. 1408/71 și Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială la calcularea drepturilor la pensie ale cetățenilor greci care au lucrat în România înainte de aderarea acesteia la UE. În prezent, autoritățile române refuză să ia în considerare perioadele lucrate de migranții greci înainte de aderarea României la UE. Acest refuz se bazează pe un acord bilateral semnat între România și Grecia în 1996. În contextul acordului respectiv, România a plătit Greciei o sumă fixă de 15 milioane USD, iar Grecia este responsabilă să plătească pensii corespunzând unui număr de maximum 15 ani lucrați. Aceasta înseamnă că lucrătorii au pierdut dreptul la pensie pentru perioadele care depășesc 15 ani. Comisia consideră că acordul bilateral nu poate fi utilizat pentru a-i lipsi pe unii cetățeni de drepturile care le sunt acordate în mod direct de dreptul UE și că România datorează lucrătorilor drepturile suplimentare la pensie, chiar dacă acestea corespund unor perioade anterioare aderării României la UE.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. România are la dispoziție două luni pentru a transmite Comisiei măsurile luate în vederea punerii integrale în aplicare a regulamentelor. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită România în fața Curții Europene de Justiție.

(pentru informații suplimentare: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își revizuiască sistemul de impozitare a societăților străine

Comisia Europeană a cerut astăzi oficial României să modifice tratamentul fiscal discriminatoriu aplicat societăților străine.

În temeiul legislației fiscale române, o societate străină cu mai multe sedii în România face obiectul regimului fiscal al întreprinderilor pentru fiecare dintre sedii în mod individual, în pofida faptului că acestea nu au personalitate juridică separată. Imposibilitatea unui contribuabil străin de a consolida rezultatele tuturor sediilor sale din România se traduce printr-un un dezavantaj la nivelul fluxului de numerar sau prin impozite mai mari pentru entitatea juridică străină.

Potrivit Comisiei, această restricție contravine libertății de stabilire garantate de tratatele UE.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.

(pentru informații suplimentare: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Transportul aerian: Comisia cere SPANIEI să furnizeze garanții cu privire la independența coordonatorului de sloturi

Comisia Europeană a cerut Spaniei să notifice, în termen de două luni, măsurile necesare pentru respectarea normelor comune ale UE privind alocarea sloturilor aeroportuare. Coordonatorul este responsabil cu alocarea sloturilor de aterizare și de decolare în mod nediscriminatoriu, neutru și transparent, fiind unul dintre pilonii esențiali ai unui sistem care permite concurența loială. Comisia a deschis această acțiune din oficiu, întrucât urmărește să obțină garanții pentru funcționarea și independența financiară a coordonatorului de sloturi. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate trimite statul membru în cauză în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru informații suplimentare: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Impozitare: Comisia cere SPANIEI să modifice normele fiscale privind moștenirile și donațiile în Territorios Históricos de Alava y Bizkaia

Comisia Europeană a cerut în mod oficial Spaniei să modifice dispozițiile legislației fiscale privind moștenirile și donațiile din Territorios Históricos de Alava y Bizkaia, întrucât acestea încalcă libera circulație a capitalurilor.

În temeiul acestor dispoziții, instrumentele de datorie publică emise de administrațiile locale (la Comunidad Autónoma del País Vasco, the Diputaciones Forales or the Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) beneficiază de un tratament fiscal preferențial, ceea ce înseamnă că instrumentele de datorie publică emise de aceste administrații fac obiectul unor impozite mai mici decât alte instrumente similare după moștenire. Acest tratament fiscal discriminează investițiile în instrumente de datorie publică emise de alte state membre ale UE sau ale SEE.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.

(pentru informații suplimentare: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Munca pe durată determinată: Comisia cere SUEDIEI să consolideze plasa de siguranță necesară impusă de directiva privind munca pe durată determinată

Comisia Europeană a cerut Suediei să își pună legislația în conformitate cu Directiva 1999/70/CE privind munca pe durată determinată și să prevină abuzul de contracte de muncă succesive pe durată determinată.

Actualul sistem din Suedia face distincție între mai multe tipuri de muncă pe durată determinată. Unele dintre acestea nu fac obiectul niciunei limitări. Alte tipuri au limite, însă aceste limite nu țin cont una de cealaltă. Prin urmare, angajatorii pot ocoli aceste limite prin combinarea diferitelor forme de muncă pe durată determinată pentru același angajat. Prin urmare, sistemul nu poate garanta că nu există succesiuni nesfârșite de contracte de muncă pe durată determinată, ceea ce reprezintă o încălcare a directivei.

Această problemă a fost semnalată deja Suediei în 2007. Guvernul suedez a lansat două inițiative de măsuri legislative pentru a se conforma directivei. Cu toate acestea, niciuna dintre încercările de adoptare a legislației nu a avut succes. Prin urmare, Comisia cere Suediei să își intensifice eforturile în acest sens.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Suedia are la dispoziție două luni pentru a transmite Comisiei măsurile luate în vederea punerii integrale în aplicare a directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat membru în fața Curții Europene de Justiție.

(pentru informații suplimentare: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)


Side Bar