Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

Stingrākas ES patērētāju tiesības visā Eiropā

Tieši svētku priekšvakarā patērētāji visā Eiropā var paļauties uz jaunām patērētāju tiesībām — no šodienas visu dalībvalstu tiesību aktos jābūt ieviestai Eiropas Savienības patērētāju tiesību direktīvai. Šis ES tiesību akts stiprinās patērētāju tiesības visās 28 ES valstīs, īpaši iepērkoties internetā. Jaunie noteikumi visā ES paredz, piemēram, 14 dienu atteikšanās periodu, kura laikā patērētāji var nosūtīt atpakaļ iegādātās preces neatkarīgi no pārdomāšanas iemesla.

"Jaunie noteikumi par patērētāju tiesībām ir lieliskas ziņas 507 miljoniem patērētāju Eiropā. Turpmāk, pērkot aviobiļetes, vairs nebūs iepriekš atzīmētu ailīšu un nesamērīgas papildu samaksas par iepirkšanos ar kredītkarti internetā — šī ir Eiropas Ziemassvētku dāvana patērētājiem," sacīja ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Labāki ES patērētāju aizsardzības noteikumi palīdzēs stiprināt patērētāju uzticību. Ekonomiski grūtajā laikā šis ir lētākais stimulējošu noteikumu kopums, kādu Eiropa var ieviest. Eiropas Komisija pārbaudīs, vai visas dalībvalstis ir paveikušas savu mājasdarbu un ieviesušas šos noteikumus pareizi."

Eiropas Komisija jauno patērētāju tiesību kopumu ierosināja 2008. gada oktobrī (IP/08/1474). Pēc vienošanās par tiesību aktu 2011. gadā dalībvalstīm divu gadu laikā bija jāievieš šie noteikumi valsts līmenī, un šodien šim procesam jābūt pabeigtam. Galīgo vienošanos par patērētāju tiesību direktīvu starp Eiropas Parlamentu un Padomi ar tieslietu komisāres Viviānas Redingas starpniecību izdevās panākt 2011. gada jūnijā, un šo direktīvu oficiāli pieņēma 2011. gada oktobrī (MEMO/11/675). Šodien beidzas dalībvalstīm noteiktais termiņš, līdz kuram tām jāpaziņo Komisijai par valsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek transponēti Eiropas tiesību akti par patērētāju tiesībām. Šie valsts tiesību akti ir jāpiemēro no 2014. gada 13. jūnija.

10 lietas, ko patērētājiem sniedz jaunā direktīva:

1) Vairs nekādu slēpto atskaitījumu un maksājumu, iepērkoties internetā

Patērētāji tiks pasargāti no slēptajiem maksājumiem internetā. Tas attiecas uz gadījumiem, kad krāpnieki mēģina apmuļķot patērētājus, mudinot viņus samaksāt par tādiem "bezmaksas" pakalpojumiem kā horoskopi vai receptes. Turpmāk patērētājiem būs jāapstiprina, ka viņi ir sapratuši, ka par pakalpojuma saņemšanu ir jāmaksā.

2) Lielāka cenu caurskatāmība

Tirgotajiem jānorāda preces vai pakalpojuma kopējā cena, kā arī papildu maksas. Interneta veikalu klientiem nebūs jāveic maksājumi vai jāsedz citas izmaksas, ja pirms pasūtījuma veikšanas viņi par tām nebūs pienācīgi informēti.

3) Aizliegums interneta vietnēs izmantot iepriekš atzīmētas ailītes

Kad iepērkaties internetā, piemēram, iegādājaties aviobiļeti, pirkuma noformēšanas laikā jums var piedāvāt papildu pakalpojumus — apdrošināt ceļojumu vai noīrēt automašīnu. Šos papildu pakalpojumus var piedāvāt iepriekš atzīmētu ailīšu veidā. Šobrīd patērētāji bieži vien ir spiesti atstatīt atzīmētās ailītes, ja viņi nevēlas saņemt tādus pakalpojumus. Jaunā direktīva aizliedz iepriekš atzīmētas ailītes visā Eiropas Savienībā.

4) 14 dienas, kuru laikā var pārdomāt un atcelt pirkumu

Periods, kurā patērētāji var atteikties no pirkuma līguma, tiek pagarināts līdz 14 kalendārajām dienām (šobrīd ES tiesību aktos noteikts septiņu dienu periods). Tas nozīmē, ka patērētāji var nosūtīt preces atpakaļ neatkarīgi no pārdomāšanas iemesla.

Papildu aizsardzība, ja netiek sniegta informācija, proti, ja pārdevējs nebūs skaidri informējis klientu par atteikuma tiesībām, atteikšanās periods tiks pagarināts līdz vienam gadam.

Patērētāji būs arī aizsargāti un varēs izmantot atteikuma tiesības plānotu apmeklējumu gadījumā, piemēram, kad tirgotājs zvanījis iepriekš un uzstājis, lai klients piekrīt apmeklējumam. Turklāt vairs nebūs jānošķir plānoti un neplānoti apmeklējumi, tādējādi novēršot noteikumu apiešanu.

Atteikuma tiesības attiecas arī uz izsolēm internetā, tādām kā eBay, tomēr izsolēs iegādātas preces varēs nosūtīt atpakaļ tikai tad, ja tās iegādātas no profesionāla pārdevēja.

Atteikuma periods sāksies no dienas, kurā patērētājs saņēmis preces, nevis no līguma noslēgšanas dienas, kā tas ir šobrīd. Šie noteikumi attieksies uz pirkumiem, kas izdarīti internetā, pa telefonu un pastu, kā arī uz pirkumiem, kas izdarīti ārpus veikala, piemēram, apmeklējot patērētāju mājās, uz ielas, Tupperware svinībās vai tirgotāja rīkotas ekskursijas laikā.

5) Plašākas tiesības saņemt izmaksu atlīdzinājumu

Tirgotājiem jāatmaksā patērētājiem preces cena 14 dienu laikā pēc atteikuma, tostarp arī piegādes izmaksas. Risku, ka prece transportēšanas laikā var tikt sabojāta, līdz brīdim, kad prece nonāks pie patērētāja, uzņemsies tirgotājs.

6) ES mēroga atteikuma veidlapas parauga ieviešana

Patērētāju rīcībā būs atteikuma veidlapas paraugs, kuru viņi varēs izmantot, lai pārdomāšanas gadījumā atteiktos no līguma, kas noslēgts attālināti, vai tad, kad tirgotājs ieradies pie klienta mājās. Tas atvieglos un paātrinās atteikšanos no līguma, ja tas noslēgts ES.

7) Nekādas papildu maksas par kredītkaršu un īpašu tālruņu dienestu izmantošanu

Tirgotāji turpmāk no patērētājiem, kuri maksā ar kredītkarti (vai izmanto kādu citu maksāšanas līdzekli), nevarēs iekasēt maksu, kas ir lielāka par faktiskajām izmaksām, kuras tirgotājam rodas šāda maksāšanas līdzekļa piedāvāšanas dēļ. Tirgotāji, kuri izmanto tālruņu dienestus, pa kuriem patērētāji var sazināties ar tirgotājiem saistībā ar līgumiem, par šādiem zvaniem nevarēs iekasēt maksu, kas ir lielāka nekā pamata tarifs.

8) Skaidrāka informācija par to, kurš maksā par preču nosūtīšanu atpakaļ

Ja tirgotāji vēlas, lai patērētāji, kuri pārdomā, segtu preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, patērētāji par to būs skaidri jāinformē iepriekš, vai arī tirgotājiem šīs izmaksas būs jāsedz pašiem. Pirms patērētāji internetā vai pa pastu pasūta lielizmēra preces, piemēram, dīvānu, tirgotājiem ir skaidri jānorāda vismaz aptuvenas atpakaļnosūtīšanas maksimālās izmaksas, lai klienti var izdarīt apzinātu izvēli.

9) Labāka patērētāju aizsardzība digitālo preču jomā

Arī informācija par digitālo saturu būs jānorāda skaidrāk, tostarp informācija par tā saderību ar aparatūru un programmatūru un par tehnisko aizsardzības līdzekļu izmantošanu, piemēram, ja tiks ierobežotas patērētāja tiesības veidot satura kopijas.

Patērētāji varēs atteikties no digitālā satura pirkumiem, piemēram, mūzikas vai videoierakstu lejupielādes, bet tikai līdz brīdim, kad sāksies faktiskais lejupielādes process.

10) Vienoti noteikumi uzņēmumiem atvieglos tirdzniecību visā Eiropā

Tie ietver:

Vienots pamatnoteikumu kopums, kas ES regulē attālināti noslēgtos līgumus (pārdošana pa telefonu, pastu vai internetā) un līgumus, kuri noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (piemēram, uz ielas vai klienta mājās). Šādi tiek radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi un samazinātas darījumu izmaksas starptautiskiem tirgotājiem, jo īpaši tad, ja tirdzniecība notiek internetā.

Standarta veidlapas atvieglos uzņēmēju dzīvi — veidlapa, kas palīdzēs izpildīt prasību sniegt informāciju par atteikšanās tiesībām.

Īpaši noteikumi attieksies uz mazajiem uzņēmumiem un amatniekiem (piemēram, santehniķiem). Atteikuma tiesības nepiemēros neatliekamiem remontdarbiem un apkopei. Dalībvalstis var noteikt, ka atsevišķas informācijas sniegšanas prasības neattiecas uz tirgotājiem, kuru klienti ir lūguši veikt remontdarbus un apkopi mājās, ja pakalpojumu vērtība ir mazāka nekā EUR 200.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija — patērētāju tiesību direktīva:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_lv.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar