Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 13. detsember 2013

Kogu Euroopa Liidus kehtestatakse tarbijate jaoks suuremad õigused

Alates tänasest, just enne puhkuseperioodi, saavad tarbijad Euroopas toetuda uutele tarbijaõigustele. Tänaseks peavad liikmesriigid olema võtnud siseriiklikkusse õigusesse üle Euroopa Liidu tarbijaõiguste direktiivi. Sellega suurendatakse tarbijate õigusi kõigis 28 liikmesriigis, eelkõige seoses internetikaubandusega. Uute eeskirjadega kehtestatakse näiteks kogu ELis 14päevane tagastamisperiood. See tähendab, et tarbijad võivad kauba tagastada, kui nad mingil põhjusel meelt muudavad.

Uued tarbijaõiguste eeskirjad on suurepärane uudis Euroopa 507 miljoni tarbija jaoks. Lennupileti ostmisel ei ole enam eelnevalt märgistatud kastikesi ja Internetis krediitkaardiga ostmisel ei pea enam maksma kõrgeid lisatasusid. See on Euroopa pühade-eelne jõulukink”, ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Paremad ELi tarbijakaitse eeskirjad aitavad suurendada tarbijate kindlustunnet. Majanduslikult rasketel aegadel on see kõige odavam stiimulite pakett, mida saab Euroopas ellu viia. Euroopa Komisjon hakkab edaspidi kontrollima, kas iga liikmesriik on oma „kodutöö” ära teinud ja rakendab eeskirju nõuetekohaselt.”

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku uue tarbijaõiguste paketi kohta 2008. aasta oktoobris (IP/08/1474). Õigusakti osas jõuti kokkuleppele 2011. aastal ja liikmesriikidel oli seejärel kaks aastat aega, et rakendada eeskirju riiklikul tasandil. Tänaseks peaks see tehtud olema. ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi vahendusel saavutasid Euroopa Parlament ja nõukogu tarbijaõiguste direktiivi osas lõpliku kokkuleppe 2011. aasta juunis ning direktiiv võeti ametlikult vastu 10. oktoobril 2011 (MEMO/11/675). Tänaseks peavad liikmesriigid teatama komisjonile, milliste õigusaktidega Euroopa tarbijaõigused siseriiklikku õigusesse üle on võetud. Kõnealuseid siseriiklikke õigusakte tuleb kohaldada alates 13. juunist 2014.

Uue direktiivi 10 punkti, mis tarbijaid kõige rohkem mõjutavad:

1) uute eeskirjadega kaotatakse varjatud kulud Internetis

Tarbijaid kaitstakse varjatud tasude eest kauba ostmise korral Internetist. Varjatud tasudest saab rääkida siis, kui petturid meelitavad inimesi maksma nn tasuta teenuste eest, nagu näiteks horoskoobid või toiduretseptid. Nüüdsest alates peab tarbija selgesõnaliselt kinnitama, et ta saab aru, et asjaomane teenus on tasuline.

2) Hinnad muutuvad läbipaistvamaks

Müüja peab avaldama toote või teenuse koguhinna ja ka lisakulud. Tarbija, kes ostab kaupa Internetis, ei pea maksma täiendavaid tasusid või katma kulusid, kui teda ei teavitatud nendest nõuetekohaselt enne tellimuse esitamist.

3) Veebisaitidel ei tohi kasutada eelnevalt märgistatud kastikesi

Kui ostate midagi Interneti vahendusel, nt lennupileteid, võidakse teile ostuprotsessi jooksul pakkuda täiendavaid valikuid, nagu näiteks võimalust soetada reisikindlustus või üürida auto. Neid täiendavaid teenuseid võidakse pakkuda nn eelmärgistatud kastikeste abil. Praegu peavad tarbijad märgistuse kastidest kustutama, kui nad täiendavad teenuseid osta ei soovi. Uue direktiiviga keelatakse eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamine kõikjal ELis.

4) 14 päeva järelemõtlemisaega

Tähtaeg, mille jooksul tarbija võib müügilepingust taganeda, pikeneb 14 päevani (praegu on selle tähtaja pikkus ELis kehtiva õiguse kohaselt seitse päeva). See tähendab, et tarbija võib ostetud kauba tagastada mis tahes põhjusel, kui ta ümber mõtleb.

Täiendav kaitse puuduliku teavitamise korral: kui müüja ei ole tarbijat taganemisõigusest selgelt teavitanud, pikeneb ajavahemik, mille jooksul tarbija võib kauba tagastada, ühe aastani.

Tarbijaid kaitstakse ka müüja kohaletuleku eest, nimelt on neil õigus müügilepingust taganeda kokkulepitud külastuste puhul, näiteks juhul kui kaupleja helistas ette ja käis tarbijale peale, kuni too nõustus müüja kohaletulekuga. Lisaks ei ole enam vaja eristada kokkulepitud ja kokkuleppimata külastusi, mis aitab vältida seadusest kõrvalehiilimist.

Taganemisõigus laieneb ka Interneti-oksjonitele (näiteks Ebay) – selle erandiga, et oksjonil ostetud kauba saab tagastada ainult juhul, kui see on ostetud ettevõtjalt ja mitte eraisikult.

Lepingust taganemise tähtaeg hakkab jooksma hetkest, mil tarbija saab kauba kätte, mitte lepingu sõlmimise hetkest, nagu see on praegu. Need reeglid kehtivad Interneti, telefoni ja posti teel sõlmitud müügilepingute suhtes, lisaks ka väljaspool äriruume toimuva müügi suhtes, nt koduukselepingute, tänaval ja Tupperware pidudel sõlmitud müügilepingute ning kaupleja korraldatud väljasõitudel sõlmitud lepingute suhtes.

Suurendatakse raha tagasisaamise õigusi

Kaupleja peab tarbijale kauba ostuhinna, sh saatmiskulud, tagastama 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest. Üldpõhimõttena kannab kaupleja kauba kahjustumise riisikot kauba veo ajal, kuni tarbija võtab kauba oma valdusesse.

6) Kogu ELis kehtiv taganemisteate näidisvorm

Tarbijatele esitatakse taganemisteate näidisvorm, mida nad võivad kasutada (kuid ei ole kohustatud kasutama) juhul, kui nad mõtlevad ümber ja soovivad kaugmüügi- või koduukselepingust taganeda. See teeb müügilepingust taganemise lihtsamaks ja kiiremaks, olenemata sellest, kus ELis leping sõlmitud on.

7) Keelatakse lisatasud krediitkaardi ja spetsiaalse telefoninumbri kasutamise eest

Kauplejad ei saa tarbijatelt nõuda krediitkaardi (või muu maksevahendi) kasutamise eest tasu, mis ületab kaupleja tegelikud kulud sellise maksevahendi kasutamise võimaldamise eest. Ettevõtjad, kes pakuvad tarbijale võimalust nendega lepinguga seotud küsimustes suhtlemiseks kasutada spetsiaalset telefoninumbrit, et saa nõuda sellisele numbrile helistamise eest suuremat tasu kui tavalise telefonikõne maksumus.

8) Selgem teave selle kohta, kes maksab kauba tagastamise eest

Kui kaupleja soovib, et tarbija ise kataks kauba tagastamise kulud, kui ta peaks lepingu suhtes ümber mõtlema, peab kaupleja tarbijat sellest eelnevalt selgelt teavitama. Vastasel juhul peab kaupleja kauba tagastamise kulud tasuma. Interneti või posti teel müüdavate suuremõõtmeliste toodete (nt diivanite) puhul peavad ettevõtjad selgelt esitama vähemalt hinnangulised maksimaalsed tagastamiskulud enne tellimuse esitamist, et tarbija saaks teadlikult otsustada, kellelt ta soovib kaupa osta.

9) Tarbijaõiguste kaitse digitoodete vallas paraneb

Teave digitaalse infosisu kohta, sh ühilduvuse kohta riist- ja tarkvaraga ning tehniliste kaitsemeetmete rakendamise kohta (nt tarbija paljundamisõiguse piiramine), peab olema selgem.

Tarbijal on õigus taganeda digitaalse infosisu, nagu näiteks allalaetava muusika või video müügilepingust, kuid ainult kuni hetkeni, mil allalaadimisprotsess algab.

10) Ühtsed reeglid teevad ettevõtjatele kauplemise kõikjal ELis lihtsamaks

Need reeglid hõlmavad järgmist:

põhinormid, mida kohaldatakse kaugmüügilepingute (telefoni, posti või Interneti vahendusel sõlmitud müügilepingute) ja väljaspool ettevõtja äriruume (nt tänaval või koduuksel) sõlmitud lepingute suhtes kogu ELis, mis loovad kõigile ettevõtjatele võrdsed võimalused ja vähendavad piiriüleste kauplejate tehingukulusid, eelkõige Interneti-müügi puhul;

tüüpvormid teevad ettevõtjate elu lihtsamaks (nt vorm, millega saab täita teavitamisnõuded seoses tarbija taganemisõigusega);

väikeettevõtjate ja oskustööliste (nt torulukkseppade) suhtes hakkavad kehtima erireeglid. Kiireloomuliste parandus- ja hooldustööde puhul ei ole tarbijal taganemisõigust. Samuti võivad liikmesriigid otsustada vabastada ettevõtjad, kes teevad tarbija tellimusel tarbija kodus parandus- ja hooldustöid väärtusega alla 200 euro, osadest teavitamiskohustustest.

Lisateave

Euroopa Komisjon — Tarbijaõiguste direktiiv

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar