Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO/13/457

Brusel 13. prosince 2013

Více práv pro spotřebitele v celé EU

Příhodně v období svátečních příprav se zákazníci z celé Evropy mohou spolehnout na nový soubor spotřebitelských práv: dnešním dnem totiž končí lhůta, ve které měly členské státy provést do svého právního řádu směrnici Evropské unie o právech spotřebitelů. Tento právní předpis EU posiluje práva spotřebitelů ve všech 28 zemích EU, zejména při nakupování on-line. Novými pravidly se například zavádí 14denní lhůta na odstoupení od smlouvy, která platí v celé EU a dává spotřebitelům možnost si svůj nákup rozmyslet a zboží vrátit bez udání důvodu.

„Zavedení nových pravidel týkajících se práv spotřebitelů je pro všech 507 milionů spotřebitelů v Evropě skvělou zprávou: Už žádná předem zaškrtnutá políčka při nákupu letenek a nehorázné poplatky za platby kreditní kartou na internetu — toto je vánoční dárek Unie před blížícími se svátky,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Tato pravidla, jimiž se zvýší ochrana spotřebitelů v EU, také posílí jejich důvěru. V této ekonomicky náročné době je to nejlevnější stimulační balíček, který mohla Unie zavést. Evropská komise nyní zkontroluje, zda všechny členské státy svůj úkol splnily a pravidla provedly správným způsobem.“

Návrh nového souboru práv spotřebitelů Komise předložila v říjnu 2008 (IP/08/1474). Po přijetí směrnice v roce 2011 měly členské státy dva roky na to, aby nová pravidla zakomponovala do svých právních předpisů. Tato dvouletá lhůta končí právě dnes. Díky úsilí komisařky EU pro spravedlnost Viviane Redingové se Evropský parlament a Rada v červnu 2011 dohodly na konečné podobě směrnice o právech spotřebitelů. Tato směrnice pak byla přijata 10. prosince 2011 (MEMO/11/675). Do dnešního dne měly členské státy oznámit Komisi, kterými vnitrostátními právními předpisy směrnici o právech spotřebitelů transponovaly. Tyto vnitrostátní předpisy se musí začít uplatňovat od 13. června 2014.

10 největších výhod, které směrnice spotřebitelům přináší:

1) Nové předpisy odstraní skryté poplatky a náklady na internetu

Spotřebitelé budou při nákupech na internetu chráněni před tzv. „skrytými náklady“. Jedná se o případy, kdy podvodníci nalákají zákazníky, aby si objednali tzv. „bezplatné“ služby, jako jsou horoskopy nebo recepty, ale ve skutečnosti za ně pak zákazníci zaplatí. Ode dneška již spotřebitelé musí výslovně potvrdit, že jsou si vědomi, že se za danou službu platí.

2) Větší transparentnost cen

Obchodníci musí uvádět celkové náklady na produkt nebo službu, včetně dodatečných poplatků. Internetoví zákazníci nebudou muset platit žádné poplatky nebo další náklady, pokud na to nebyli před provedením objednávky řádně upozorněni.

3) Zákaz předem zaškrtnutých políček na internetových stránkách

Při on-line nákupech, např. při koupi letenky, vám mohou být během koupě nabízeny další produkty, například cestovního pojištění nebo pronájem vozidla. Tyto doplňkové služby mohou být nabízeny ve formě tzv. předem zaškrtnutého políčka. Do této chvíle museli spotřebitelé, kteří o tyto dodatečné služby neměli zájem, odpovídající políčko odškrtnout. Podle nové směrnice budou předem zaškrtnutá políčka v celé Evropské unii zakázána.

4) 14denní lhůta na rozmyšlenou

Lhůta, ve které mohou spotřebitelé od kupní smlouvy odstoupit, je prodloužena na 14 kalendářních dní (v porovnání se sedmi dny, které dosud právo EU ukládalo). V této lhůtě mohou spotřebitelé zboží vrátit bez uvedení důvodu.

Dále jsou chráněni v případě, že jim byly určité informace zamlčeny: Pokud prodejce zákazníka jednoznačně neinformoval o právu na odstoupení od smlouvy, je lhůta na vrácení zboží prodloužena na jeden rok.

Spotřebitelé budou mít rovněž právo na odstoupení od smlouvy sjednané během tzv. vyžádané návštěvy, tzn. kdy obchodník spotřebiteli zavolá a přiměje ho, aby směl přijít nabízet zboží k němu domů. Aby nedocházelo k obcházení práva v této oblasti, již se nebude rozlišovat mezi vyžádanou a nevyžádanou návštěvou.

Právo na odstoupení od smlouvy se rozšiřuje i na internetové aukce, např. eBay. Zboží zakoupené v aukci však může být vráceno pouze tehdy, bylo-li koupeno od profesionálního prodejce.

Lhůta na odstoupení od smlouvy začíná okamžikem, kdy spotřebitel zboží převzal, a nikoli okamžikem uzavření smlouvy, jak tomu bylo doposud. Tato pravidla budou platit pro objednávky přes internet, telefon a zásilkový obchod, jakož i prodej mimo obchody, např. v případě podomního prodeje, na ulici, na předváděcí akci nebo během exkurzí spojených s nabízením zboží organizovaných prodejcem.

5) Nárok na vrácení peněz

Obchodník musí spotřebiteli vrátit peníze za zboží do 14 dní od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží. Obecně nese obchodník veškerá rizika za poškození zboží během přepravy, a to do té doby, než spotřebitel zboží převezme.

6) Zavedení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy platného na celém území EU

Spotřebitelé budou mít k dispozici vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který mohou (ale nemusí) použít, pokud změní názor a chtějí odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo při podomním prodeji. Tím se odstoupení od smlouvy zjednoduší a urychlí, a to nezávisle na tom, kde v EU jste smlouvu uzavřeli.

7) Zrušení příplatků za použití kreditních karet a speciálních telefonních linek

Obchodníci nebudou smět spotřebitelům účtovat vyšší poplatky za platbu kreditní kartou (nebo jiným platebním prostředkem), než jsou skutečné náklady, které obchodníkovi při poskytování této možnosti platby vzniknou. Obchodníci, kteří provozují speciální telefonní linky, na které může spotřebitel kvůli smlouvě zavolat, nebudou smět účtovat vyšší poplatek, než je základní telefonní sazba za hovor.

8) Jasnější informace o tom, kdo zaplatí náklady na vrácení zboží

Pokud obchodník požaduje, aby náklady na vracení zboží nesli spotřebitelé, musí je o tom předem jasně informovat. V opačném případě musí tyto náklady uhradit on sám. Obchodník musí zákazníkům ještě před nákupem sdělit alespoň odhad maximálních nákladů na vracení objemného zboží, např. pohovky, aby se mohli na základě těchto informací rozhodnout, u kterého obchodníka si zboží koupí.

9) Lepší ochrana spotřebitelů v souvislosti s digitálními produkty

Informace o digitálním obsahu musí být rovněž uvedeny jasněji, včetně informací o slučitelnosti hardwaru a softwaru a použití veškerých technických ochranných opatřeních, např. omezení práva spotřebitele kopírovat obsah.

Spotřebitelé budou mít právo odstoupit od koupě digitálního obsahu, jako jsou hudební záznamy nebo videozáznamy, avšak jen do okamžiku, než přikročí k jeho stažení.

10) Jednotná pravidla usnadní obchodníkům podnikání po celé Evropě

Mezi tato pravidla patří:

Jednotný soubor základních pravidel pro obchodní smlouvy uzavírané na dálku (prodej po telefonu, přes internet nebo zásilkovou službu) a mimo prostory obchodů (prodej mimo prostory společnosti, jako je pouliční nebo podomní prodej) v Evropské unii. Přeshraniční obchodníci, zejména pak internetoví, budou mít díky tomu všude stejné podmínky pro své podnikání a sníží se jim transakční náklady.

Standardizované formuláře ulehčí obchodníkům práci: budou mít k dispozici formulář, který jim umožní dodržovat požadavky na poskytování informací o právu na odstoupení od smlouvy.

Zvláštní pravidla budou platit pro malé podniky a řemeslníky, jako např. instalatéry. Právo na odstoupení nebude platit v případě havarijních oprav a údržby. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že obchodníci, kteří mají provést u zákazníka opravu nebo údržbu v hodnotě nižší než 200 eur, budou osvobozeni od určitých požadavků na poskytování informací.

Další informace

Evropská komise – směrnice o právech spotřebitelů:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar