Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 11 december 2013

A Bizottság szolgálatai befejezték a magyar fizetésimérleg-támogatási programot követő negyedik felügyeleti látogatásukat

Európai Bizottság tisztviselői Magyarországra látogattak, hogy az EU 2008 és 2010 közötti fizetésimérleg-támogatási programját követő felügyelet összefüggésében áttekintsék a friss gazdasági fejleményeket és szakpolitikai kezdeményezéseket. A pénzügyi támogatási program 2010. novemberi befejeződését követően ez volt a negyedik ilyen felügyeleti látogatás.

A Bizottság tisztviselői üdvözölték a makrogazdasági helyzetben nemrég bekövetkezett javulásokat. A nettó export mellett a kilábaláshoz a belföldi kereslet is kezd hozzájárulni, igaz, részben közvetett hatású fiskális intézkedések révén. Előre tekintve elmondható, hogy a növekedés – többek között az uniós források gyorsított felhasználásának köszönhetően – fokozatosan gyorsulni fog. A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg folyamatos többlete csökkentette a külső adósságot, az államadósság piaci alapú finanszírozása pedig gördülékenynek bizonyult. Ugyanekkor megmaradt számos sérülékeny pont, amelyeket elsősorban az magán- és az államadósság magas szintje, a finanszírozás magas költségei és az alacsony növekedési potenciál jellemez. Ide tartozik még a tartósan gyönge hitelezés és egy sor nem piacbarát politikai intézkedés.

Úgy tűnik, hogy a kormány fiskális fegyelem iránti elkötelezettsége a túlzotthiány-eljárás 2013. júniusi megszűnését követően is jórészt megmaradt. A 2014-es költségvetésben ugyanakkor nincs tartalék arra az esetre, ha esetleg a végrehajtás valahol megcsúszna: bármilyen hiánynövelő intézkedés vagy negatív fejlemény – hacsak teljes egészében nem ellentételezik – a GDP arányában 3%-os küszöb fölé emeli a hiányt. Ezen túlmenően a Bizottság munkatársai hangsúlyozták, hogy növekedésbarát költségvetési konszolidációra kellene törekedni, ami a kiadások megtakarítására összpontosítana. Magyarország középtávú költségvetési céljával összhangban meg kell őrizni a szilárd államháztartási pozíciót. A költségvetési kiigazítás fenntarthatóságát az is fokozná, ha a költségvetési tervezés átláthatóbb és kiszámíthatóbb lenne. A Bizottság tisztviselői nyugtázták a fiskális keret javítása érdekében bevezetett legújabb módosításokat, amelyek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelvvel való összhangot hivatottak megteremteni.

A bizottsági tisztviselők aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a bankszektor folyamatosan akadályozva van abban, hogy a növekedéshez hozzájáruljon. A hitelezést fékezik a bankokra nehezedő rendkívül magas és tovább növekvő terhek, valamint a nem teljesítő és az átstrukturált hitelek magas aránya. A kiküldetés üdvözölte a Magyar Nemzeti Bank azon szándékát, hogy könnyít a kis- és középvállalkozások finanszírozásának feltételein. Ebben a tekintetben a hitelhez jutás terén a Növekedési Hitelprogram csak időszakos javulást érhet el, a potenciális fiskális költségek és a fenntarthatatlan árverseny kockázata pedig aggodalmakat szül. A gazdaságnak történő rendes hitelezés fenntartható módon történő helyreállításához a pénzügyi ágazatnak jobb és kiszámíthatóbb működési környezetre lenne szüksége, ami a portfóliók letisztulását és a tőke halmozódását eredményezné.

A Bizottság munkatársai rávilágítottak, hogy a középtávú növekedési kilátások megerősödéséhez – így többek között a GDP-arányos államadósság szilárd csökkenő pályára állásához – az üzleti környezetnek több ponton jelentősen javulnia kellene. A piacra lépés akadályai és a korlátozott verseny a szolgáltató ágazat számos szegmenségben fékezi a termelékenységet és a közvetlen külföldi befektetést. A bizottsági szakértők megbeszéléseket folytatott a magyar hatóságokkal a növekedést ösztönző esetleges strukturálisreform-lépésekről, elsősorban – a Tanácsnak az európai szemeszter keretében Magyarországnak címzett 2013. július 9-i ajánlásával összhangban – a pénzügyi ágazatban, a munkaerő- és a termékpiacokon.


Side Bar