Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Promemoria

Bryssel den 9 december 2013

Bärbar elektronisk utrustning – Vanliga frågor

Vad är bärbar elektronisk utrustning?

Bärbar elektronisk utrustning innefattar bl.a. digitalkameror, smarttelefoner, pekdatorer och e-bokläsare. Den riktlinje som utfärdats av EU:s byrå för luftfartssäkerhet (Easa) avser all bärbar elektronisk utrustning så länge den inte sänder signaler. Det innebär att den ska vara i airplane mode eller flight mode (nedan kallat flygplansläge). Sändning av signaler för exempelvis uppkoppling till mobilnät, trådlösa lokalnät och bluetooth ska vara avstängd.

Jag har hört att EU utvidgar den säkra användningen av bärbar elektronisk utrustning ombord – Vad har ändrats?

Den nya europeiska säkerhetsriktlinjen anger att passagerare får använda bärbar elektronisk utrustning i flygplansläge under alla flygfaser, såvida inte flygbesättningen eller kabinpersonalen ger andra instruktioner.

Tidigare angav riktlinjen att passagerare kunde använda sin bärbara elektroniska utrustning i flygplansläge (icke-sändande) under flygning, men inte under taxning, start och landning.

Kan jag använda min bärbara elektroniska utrustning ombord nu i flygplansläge? Måste jag vänta?

EU:s byrå för luftfartssäkerhet (Easa) har gett flygbolag uppdaterade riktlinjer om hur de kan utvidga den säkra användningen av bärbar elektronisk utrustning under samtliga faser av flygningen.

Flygbolagen kommer att genomföra detta på olika sätt. De måste anpassa sina rutiner och många väntas göra detta under de kommande veckorna.

Kommer jag alltid att kunna använda bärbar elektronisk utrustning i flygplansläge ombord?

Säkerheten kommer alltid först. I vissa lägen kan flygbesättningen instruera passagerarna att stänga av sin utrustning. Passagerarna måste alltid följa besättningens instruktioner vid säkerhetsgenomgångar och i andra frågor.

Hur är det med utrustning som sänder signaler? Kan jag sända e-brev, dokument osv. med min bärbara elektroniska utrustning?

Inte ännu, men EU:s transportkommissionär Siim Kallas har bett Easa att påskynda sin säkerhetsöversyn av användningen av sändande utrustning ombord, och en uppdaterad riktlinje ska offentliggöras 2014.

I nuläget fortsätter samtliga restriktioner för användningen av bärbar elektronisk utrustning som sänder signaler (däribland mobiltelefoner) ombord på luftfartyg att gälla. Bärbar elektronisk utrustning får bara användas i sändande läge för att ansluta till nät för samtal eller e-post inom luftfartyg som är särskilt utrustade med ett säkerhetscertifierat system ombord. Även i dessa fall tillåts anslutning bara under den normala flygningen och sker via systemet ombord, inte via något marknät. Flygbolagen bestämmer villkoren för tillträde, särskilt kostnaden för anslutning. I nuläget är det bara ett fåtal luftfartyg som har ett sådant system, men detta kan väntas utvidgas under de kommande åren. Under alla omständigheter ska passagerarna vända sig till kabinpersonalen för att få information om luftfartygets anslutningsmöjligheter.

Kan man ringa telefonsamtal? Det kan väl bli irriterande ombord?

En säker användning av mobiltelefoner ingår i översynen av sändande utrustning. De enskilda flygbolagen får utveckla sina egna rutiner i linje med sina kunders önskemål. Flygbolag kan införa begränsningar av röstsamtal av hänsyn till andra.

Är den nya politiken säker?

Ja, politiken baseras på en analys av experter från samtliga luftfartsrelaterade sektorer, däribland flygbolag, flygplanstillverkare, pilotföreningar och tillverkare av bärbar elektronisk utrustning.

Är det obligatoriskt för flygbolag att tillämpa den nya politiken?

Nej. Flygbolag kan välja att tillämpa en mer restriktiv politik för användningen av bärbar elektronisk utrustning. Samtliga restriktioner för passagerares användning av bärbar elektronisk utrustning beslutas av flygbolagen.

Kan kabinpersonalen eller flygbesättningen instruera passagerarna att inte använda bärbar elektronisk utrustning?

Ja. Passagerare måste alltid följa kabinpersonalens och flygbesättningens instruktioner.

Hur kommer kabinpersonalen eller flygbesättningen att kontrollera att all bärbar elektronisk utrustning är i flygplansläge?

Att flygningen är säker borde vara en prioritet för alla. Det är kanske inte fysiskt möjligt för kabinpersonalen eller flygbesättningen att fysiskt kontrollera att samtliga passagerare har kopplat på flygplansläge. Passagerarna måste alltid följa kabinpersonalens och flygbesättningens instruktioner.

Vad gör utländska flygbolag? Gäller den nya politiken för samtliga flygbolag som flyger i Europa?

Flygbolag från länder utanför EU följer de regler om användning av bärbar elektronisk utrustning som utfärdats av deras nationella civila luftfartsmyndighet. Den uppdaterade EU-riktlinjen gäller bara EU-flygbolag.


Side Bar