Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 9. decembra 2013

Prenosné elektronické zariadenia – často kladené otázky

Čo sú prenosné elektronické zariadenia?

Medzi prenosné elektronické zariadenia patria digitálne fotoaparáty, inteligentné telefóny, tablety, elektronické čítačky atď. Usmernenia, ktoré vydala agentúra EÚ EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva), sa týkajú všetkých prenosných elektronických zariadení, pokiaľ nevysielajú. To znamená, že sú v „režime lietadlo“. Vysielanie, ako je napríklad pripojenie k mobilnej telefónnej sieti, pripojenie Wi-Fi, Bluetooth atď., by malo byť vypnuté.

Počul(-a) som, že EÚ rozširuje bezpečné používanie prenosných elektronických zariadení na palube – čo sa zmenilo?

Nové európske bezpečnostné usmernenia stanovujú, že cestujúci môžu používať prenosné elektronické zariadenia v režime lietadlo počas všetkých fáz letu, pokiaľ nedostanú od letovej posádky alebo palubných sprievodcov iné pokyny.

Pred touto zmenou bezpečnostné usmernenia stanovovali, že cestujúci mohli počas letu používať svoje prenosné elektronické zariadenia v režime lietadlo (nevysielajúce), nie však počas rolovania, vzletu a pristávania.

Môžem na palube používať svoje prenosné elektronické zariadenia v režime lietadlo už teraz ? Musím ešte čakať?

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) poskytla leteckým spoločnostiam aktualizované usmernenia o tom, ako bezpečne rozšíriť používanie prenosných elektronických zariadení počas všetkých fáz letu.

Postup ich uplatňovania sa bude medzi rôznymi leteckými spoločnosťami líšiť. Bude potrebné, aby prispôsobili svoje prevádzkové postupy. Očakáva sa však, že mnohé z nich to uskutočnia v najbližších týždňoch.

Budem na palube môcť vždy používať svoje prenosné elektronické zariadenia v režime lietadlo?

Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Letová posádka môže dať niekedy cestujúcim pokyny, aby svoje zariadenia vypli. Cestujúci musia vždy rešpektovať bezpečnostné pokyny od posádky, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo iné záležitosti.

A čo zariadenia v režime vysielania? Môžem na palube používať svoje prenosné elektronické zariadenia na posielanie e-mailov, textových správ atď.?

Zatiaľ nie, ale komisár EÚ pre dopravu, Siim Kallas, požiadal agentúru EASA, aby urýchlila bezpečnostnú revíziu používania vysielajúcich zariadení na palube. Aktualizované usmernenia by sa mali uverejniť v roku 2014.

Momentálne sa naďalej uplatňujú všetky obmedzenia týkajúce sa používania prenosných elektronických zariadení v režime vysielania (vrátane mobilných telefónov) na palube lietadla. Prenosné elektronické zariadenia sa môžu používať v režime vysielania iba na pripojenie k sieti na účely hovorov alebo elektronickej pošty v lietadlách, ktoré sú špeciálne vybavené palubným systémom osvedčeným z hľadiska bezpečnosti. Aj v týchto prípadoch je však pripojenie povolené iba počas fázy samotného letu. Pripojenie sa totiž uskutočňuje prostredníctvom systému na palube, nie pozemnej siete. Letecké spoločnosti rozhodnú o podmienkach prístupu, a najmä o cene pripojenia. V súčasnosti je takýmto systémom vybavených len málo lietadiel, ale možno očakávať, že takýto systém sa v nadchádzajúcich rokoch rozšíri. Cestujúci by sa vo všetkých prípadoch mali obrátiť na palubných sprievodcov, ktorí im poskytnú informácie o možnostiach pripojenia v lietadle.

A čo telefonovanie? Nebolo by to na palube veľmi rušivé?

Bezpečné používanie mobilných telefónov by bolo súčasťou revízie týkajúcej sa vysielajúcich zariadení. Letecké spoločnosti sa jednotlivo rozhodnú, aké postupy zavedú, aby boli v súlade s očakávaniami ich zákazníkov. Je možné, že letecké spoločnosti zavedú obmedzenia týkajúce sa telefonických hovorov z dôvodu, aby neboli rušivé.

Je táto nová politika bezpečná?

Áno, táto politika je založená na analýze, ktorú vykonali odborníci zo všetkých oblastí letectva vrátane leteckých spoločností, výrobcov lietadiel, združení pilotov a výrobcov prenosných elektronických zariadení.

Je pre leteckú spoločnosť uplatňovanie novej politiky povinné?

Nie. Každá letecká spoločnosť sa môže rozhodnúť uplatňovať prísnejšiu politiku, pokiaľ ide o používanie prenosných elektronických zariadení. Všetky obmedzenia týkajúce sa používania prenosných elektronických zariadení cestujúcimi, ktoré sa môžu uplatňovať, závisia od rozhodnutia leteckej spoločnosti.

Môžu palubní sprievodcovia alebo letová posádka požiadať cestujúcich, aby nepoužívali svoje prenosné elektronické zariadenia?

Áno. Cestujúci musia vždy rešpektovať pokyny palubných sprievodcov alebo letovej posádky.

Ako letová posádka alebo palubní sprievodcovia zabezpečia, že všetky prenosné elektronické zariadenia budú v režime lietadlo?

Bezpečný let by mal byť prioritou pre každého. Fyzicky skontrolovať, či všetci cestujúci prepli svoje zariadenia do režimu lietadlo, nemusí byť pre palubných sprievodcov alebo letovú posádku uskutočniteľné. Cestujúci sú povinní vždy rešpektovať inštrukcie palubných sprievodcov alebo letovej posádky.

Čo v prípade zahraničných leteckých spoločností? Vzťahuje sa nová politika na všetky letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú lety v Európe?

Letecké spoločnosti, ktoré nie sú z EÚ, sa riadia nariadeniami o prenosných elektronických zariadeniach úradu civilného letectva vo svojej krajine. Aktualizované usmernenia EÚ sa týkajú iba európskych leteckých spoločností.


Side Bar