Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 9 grudnia 2013 r.

Przenośne urządzenia elektroniczne — Najczęściej zadawane pytania

Co to są przenośne urządzenia elektroniczne (PED)?

Do przenośnych urządzeń elektronicznych należą aparaty cyfrowe, smartfony, tablety, czytniki książek elektronicznych itp. Wytyczne wydane przez unijną Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odnoszą się do wszystkich PED pod warunkiem, że podczas ich używania nie następuje transmisja danych. Oznacza to, że używane są one w trybie samolotowym. Możliwość przesyłania danych, np. poprzez połączenie z siecią telefonii komórkowej, siecią Wi-Fi lub za pomocą technologii Bluetooth itp., powinna zostać zablokowana.

Słyszałem, że UE wprowadza dodatkowe możliwości bezpiecznego korzystania z PED na pokładzie samolotu — co się zmieniło?

W nowych europejskich instrukcjach bezpieczeństwa dopuszczono używanie przez pasażerów PED w trybie samolotowym na wszystkich etapach lotu, chyba że zabroni tego załoga lotnicza lub personel pokładowy.

Przed wprowadzeniem tej zmiany w instrukcjach bezpieczeństwa podawano, iż pasażerowie mogą korzystać na pokładzie samolotu ze swoich PED w trybie samolotowym (z zablokowaną transmisją), ale nie podczas kołowania, startu i lądowania.

Czy mogę już teraz korzystać na pokładzie z PED w trybie samolotowym, czy też muszę jeszcze poczekać?

Unijna Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dostarczyła liniom lotniczym zaktualizowaną wersję instrukcji bezpieczeństwa, która zawiera informację, jak rozszerzyć możliwości korzystania z PED na wszystkich etapach lotu, utrzymując ten sam poziom bezpieczeństwa.

Poszczególne linie lotnicze będą wdrażać nowe zasady w różnym tempie. Będą one musiały odpowiednio dostosować swoje procedury operacyjne, ale oczekuje się, że wiele z nich zrobi to już w najbliższych tygodniach.

Czy zawsze będę mógł korzystać na pokładzie z mojego PED w trybie samolotowym?

Najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo. W pewnych okolicznościach załoga lotnicza może nakazać pasażerom wyłączenie ich urządzeń. Pasażerowie muszą zawsze stosować się do wydawanych przez załogę poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lub dotyczących innych kwestii.

A co z funkcją przesyłania danych? Czy mogę na pokładzie używać mojego PED do wysyłania e-maili, SMS-ów itp.?

Jeszcze nie, ale unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas zwrócił się do EASA o przyspieszenie przeglądu zagrożeń związanych z korzystaniem podczas lotu z funkcji transmisji danych w urządzeniach elektronicznych. Opublikowanie zaktualizowanych instrukcji bezpieczeństwa planowane jest na 2014 rok.

Obecnie wszystkie ograniczenia w korzystaniu na pokładzie samolotu z funkcji transmisji danych w PED (w tym w telefonach komórkowych) nadal obowiązują. PED mogą być używane w trybie przesyłu do uzyskania połączenia z siecią umożliwiającego prowadzenie rozmów telefonicznych lub korzystanie z poczty elektronicznej jedynie w samolotach, które są specjalnie w tym celu wyposażone w system pokładowy posiadający świadectwo bezpieczeństwa. Jednak nawet w przypadku takich samolotów połączenie dozwolone jest tylko wtedy, gdy samolot znajduje się na wysokości przelotowej; połączenie to uzyskuje się za pomocą systemu pokładowego, a nie sieci naziemnej. Linie lotnicze ustalą we własnym zakresie warunki dostępu, w szczególności stawki za połączenie. Obecnie nie ma jeszcze wielu samolotów wyposażonych w taki system, ale można oczekiwać, że ich liczba wzrośnie w nadchodzących latach. W każdym przypadku personel pokładowy powinien poinformować pasażerów o możliwościach wykonywania połączeń na pokładzie danego samolotu.

A co z rozmowami przez telefon? Czy nie będą one przeszkadzać współpasażerom?

Bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych będzie jednym z punktów przeglądu dotyczącego korzystania z funkcji transmisji w PED. Poszczególne linie lotnicze opracują praktyczne zasady odpowiadające wymaganiom ich klientów. Linie lotnicze mogą wprowadzić ograniczenia połączeń głosowych ze względów grzecznościowych.

Czy to nowe podejście nie zagraża bezpieczeństwu?

Nie, nowe zasady są wynikiem analizy przeprowadzonej przez specjalistów z całej branży lotniczej, reprezentujących między innymi linie lotnicze, producentów samolotów, stowarzyszenia pilotów oraz producentów PED.

Czy linia lotnicza ma obowiązek wprowadzenia nowych zasad?

Nie. Każda linia lotnicza może zdecydować się na stosowanie bardziej restrykcyjnych zasad używania PED. Linie lotnicze mogą według własnego uznania wprowadzać ograniczenia dotyczące korzystania przez pasażerów z PED.

Czy personel pokładowy lub załoga lotnicza mogą prosić pasażerów o nieużywanie PED?

Tak. Pasażerowie muszą zawsze stosować się do poleceń wydawanych przez personel pokładowy lub załogę lotniczą.

W jaki sposób członkowie personelu pokładowego lub załogi lotniczej dopilnują, by wszystkie PED były w trybie samolotowym?

Wszyscy powinni traktować bezpieczeństwo podczas lotu jako priorytet. Członkowie personelu pokładowego lub załogi lotniczej mogą nie być w stanie osobiście sprawdzić, czy wszyscy pasażerowie przestawili swoje urządzenia na tryb samolotowy. Pasażerowie są zawsze zobowiązani do stosowania się do poleceń personelu pokładowego i załogi lotniczej.

Co zrobią linie lotnicze z państw spoza UE? Czy nowe zasady obejmują wszystkie linie lotnicze działające w Europie?

Linie lotnicze spoza UE stosują uregulowania dotyczące korzystania z PED wydane przez ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego. Zaktualizowane wytyczne unijne mają zastosowanie jedynie do linii lotniczych z UE.


Side Bar