Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Teminė apžvalga

Briuselis, 2013 m. gruodžio 9 d.

Dažnai užduodami klausimai apie nešiojamuosius elektroninius prietaisus

Kas yra nešiojamieji elektroniniai prietaisai?

Nešiojamieji elektroniniai prietaisai – tai skaitmeniniai fotoaparatai, išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, e. skaityklės ir t. t. ES aviacijos saugos agentūros (EASA) parengtose gairėse nurodomi visi nešiojamieji elektroniniai prietaisai, nesiunčiantys ir nepriimantys signalų, t. y., nustatyti skrydžio režimu. Funkcijos, kurioms reikia signalų siuntimo ir priėmimo, pavyzdžiui, prieiga prie judriojo ryšio tinklo, belaidžio interneto ryšio ir „Bluetooth“, turi būti išjungtos.

Sužinojau, kad ES lėktuvuose bus sušvelnintos saugaus nešiojamųjų elektroninių prietaisų naudojimo taisyklės. Kas pasikeitė?

Naujosiose Europos saugos gairėse nustatyta, kad keleiviai gali naudotis skrydžio režimu nustatytais nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais visais skrydžio etapais, nebent skrydžio arba keleivių salono įgula nurodytų daryti kitaip.

Pagal ankstesnes saugos gaires keleiviai galėjo naudotis skrydžio režimu nustatytais (signalų nesiunčiančiais ir nepriimančiais) nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais skrydžio metu, bet ne lėktuvui riedant žeme, kylant ir leidžiantis.

Ar skrydžio režimu nustatytu nešiojamuoju elektroniniu prietaisu galiu naudotis lėktuvo salone jau dabar, ar turiu palaukti?

ES aviacijos saugos agentūra (EASA) pateikė oro transporto bendrovėms atnaujintas gaires, kaip saugiai naudotis nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais visais skrydžio etapais.

Įvairių oro transporto bendrovių taikoma šių gairių įgyvendinimo tvarka skirsis. Joms reikės pritaikyti savo veiklos procedūras, bet daugelis turėtų tai padaryti per kelias savaites.

Ar skrydžio režimu nustatytu nešiojamuoju elektroniniu prietaisu lėktuvo salone galėsiu naudotis visada?

Visada svarbiausia sauga. Skrydžio įgula kartais gali paprašyti keleivių išjungti savo prietaisus. Keleiviai turi visada laikytis įgulos nurodymų saugos arba kitais klausimais.

O kaip signalų siuntimo ir priėmimo režimu nustatyti prietaisai? Ar galiu lėktuve nešiojamuoju elektroniniu prietaisu siųsti e. laiškus, žinutes ir t. t.?

Dar ne, bet už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas paprašė EASA sparčiau atlikti signalus siunčiančių ir priimančių prietaisų naudojimo lėktuvuose saugos peržiūrą. Atnaujintos gairės bus paskelbtos 2014 m.

Šiuo metu tebegalioja visi naudojimosi signalus siunčiančiais ir priimančiais nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais (įskaitant mobiliuosius telefonus) lėktuvuose apribojimai. Naudojantis signalų siuntimo ir priėmimo režimu nustatytais nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais prisijungti prie tinklo ir skambinti arba siųsti žinutes galima tik tuose lėktuvuose, kuriuose įrengtos specialios saugos sertifikatais patvirtintos sistemos. Net ir tokiais atvejais prisijungti prie tinklo leidžiama tik kreiseriniu skrydžio etapu ir naudojantis lėktuvo sistema, o ne tinklu ant žemės. Oro transporto bendrovės nuspręs, kokios bus prieigos sąlygos, pavyzdžiui, prisijungimo kaina. Šiuo metu yra nedaug orlaivių, kuriose įrengtos tokios sistemos, tačiau per artimiausius kelerius metus jų turėtų padaugėti. Keleiviai visais atvejais turėtų paisyti keleivių salono įgulos pranešimų apie lėktuvo ryšio pajėgumus.

Ar pokalbiai telefonu netrukdytų kitiems lėktuvo keleiviams?

Saugaus naudojimosi mobiliaisiais telefonais klausimą numatyta įtraukti į signalus siunčiančių ir priimančių prietaisų peržiūrą. Kiekviena oro transporto bendrovė turės nustatyti savo klientų lūkesčius atitinkančią tvarką. Oro transporto bendrovės gali riboti pokalbius telefonu, kad nebūtų trukdoma kitiems keleiviams.

Ar naujoji politika saugi?

Taip, ji grindžiama visų aviacijos sričių specialistų (oro transporto bendrovių, orlaivių gamintojų, pilotų asociacijų) ir nešiojamųjų elektroninių prietaisų gamintojų atlikta analize.

Ar oro transporto bendrovė naują politiką vykdyti privalo?

Ne, bet kuri oro transporto bendrovė gali nuspręsti vykdyti griežtesnę nešiojamųjų elektroninių prietaisų naudojimo politiką. Oro transporto bendrovė savo nuožiūra sprendžia, kaip riboti keleivių naudojimąsi nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais.

Ar keleivių salono įgula arba skrydžio įgula gali paprašyti keleivių nesinaudoti nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais?

Taip. Keleiviai privalo visada laikytis keleivių salono įgulos ir skrydžio įgulos nurodymų.

Kaip keleivių salono įgula arba skrydžio įgula užtikrins, kad visi nešiojamieji elektroniniai prietaisai būtų nustatyti skrydžio režimu?

Skrydžio sauga kiekvienam turėtų būti svarbiausias dalykas. Keleivių salono įgula ir skrydžio įgula gali būti nepajėgi fiziškai patikrinti, ar visi keleiviai perjungė savo prietaisus į skrydžio režimą. Keleiviai privalo visada laikytis keleivių salono įgulos ir skrydžio įgulos nurodymų.

Ką daro ne ES oro transporto bendrovės? Ar naujoji politika taikoma visoms Europoje veikiančioms oro transporto bendrovėms?

Europos Sąjungai nepriklausančių šalių bendrovės laikosi savo šalių civilinės aviacijos institucijų nustatytų nešiojamųjų elektroninių prietaisų taisyklių. Atnaujintos ES gairės skirtos tik Europos oro transporto bendrovėms.


Side Bar