Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 9. december 2013

Bærbart elektronisk udstyr – ofte stillede spørgsmål

Hvad er bærbart elektronisk udstyr?

Bærbart elektronisk udstyr er bl.a. digitale kameraer, smartphones, tablets og e-læsere. Vejledningen fra EU's Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) gælder for alle former for bærbart elektronisk udstyr, der har sendefunktionen slået fra. Det vil sige, at det er i flytilstand ("flight mode"). Sendesignaler i form af f.eks. forbindelse til mobiltelefonnettet, Wi-Fi, Bluetooth osv. bør være slået fra.

Jeg har hørt, at EU nu udvider den sikre brug af bærbart elektronisk udstyr ombord – Hvad er nyt?

Den nye europæiske sikkerhedsvejledning siger, at passagerer kan anvende bærbart elektronisk udstyr i flytilstand under hele flyvningen, medmindre flybesætningen eller kabinepersonalet beder dem om ikke at gøre det.

Før sagde sikkerhedsvejledningen, at passagerer kunne benytte sig af deres bærbare elektroniske udstyr under flyvningen, så længe det ikke havde sendefunktionen slået til, men ikke under taxiing, start og landing.

Kan jeg allerede nu bruge mit bærbare elektroniske udstyr ombord i flytilstand? Eller er jeg nødt til at vente?

EU's Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har ajourført flyselskabernes retningslinjer for, hvordan de kan udvide den sikre brug af bærbart elektronisk udstyr i alle flyvningens faser.

Flyselskaberne bestemmer selv, hvordan de vil gøre dette. De bliver nødt til at tilpasse deres arbejdsprocedurer, og det forventes mange at gøre i de kommende uger.

Vil jeg altid kunne bruge mit bærbare elektroniske udstyr ombord i flytilstand?

Sikkerheden kommer altid i første række. Flybesætningen kan give passagererne besked om at slukke deres udstyr. Passagererne skal altid respektere instrukser fra besætningen, både om sikkerhed og andre spørgsmål.

Hvad med udstyr, hvor sendefunktionen er slået til? Kan jeg bruge mit bærbare elektroniske udstyr ombord til at sende e-mails og sms'er?

Ikke endnu, men EU's transportkommissær Siim Kallas har anmodet EASA om at blive hurtigere færdig med en sikkerhedsvurdering af anvendelsen af sendeudstyr om bord, herunder en ajourført vejledning, der skal ligge klar i 2014.

Indtil videre opretholdes alle restriktioner for anvendelse af bærbart elektronisk udstyr (herunder mobiltelefoner) ombord på fly. Du kan bruge dit bærbare elektroniske udstyr med sendefunktionen slået til, hvis du kobler dig på nettet for at ringe eller maile i fly, der er specielt udstyret med et sikkerhedsgodkendt system. Men selv da kan du kun koble dig på, når flyet er i luften, og kun ved hjælp af systemet ombord på flyet, ikke gennem netforbindelsen på jorden. Flyselskaberne fastsætter selv betingelserne for denne adgang, bl.a. hvad det skal koste. Der er endnu kun få fly med sådanne systemer, men der vil komme flere til i de kommende år. Kabinepersonalet kan informere dig om, hvilke forbindelsesmuligheder der findes i flyet.

Hvad med folk, der taler i mobiltelefon i flyet? Vil det ikke være ret irriterende?

Sikker brug af mobiltelefoner indgår i den kommende vurdering af sendeudstyr. Det er op til de enkelte flyselskaber at fastlægge en praksis, der svarer til deres kunders behov. Flyselskaberne kan begrænse muligheden for mobilopkald af hensyn til de andre passagerer.

Er de nye retningslinjer sikre?

Ja, retningslinjerne bygger på en analyse foretaget af eksperter inden for alle luftfartsområder, lige fra flyselskaber, flyproducenter og pilotsammenslutninger til producenter af bærbart elektronisk udstyr.

Vil alle flyselskaber være nødt til at følge de nye retningslinjer?

Nej. Flyselskaberne kan vælge at fastlægge mere restriktive regler for brugen af bærbart elektronisk udstyr. Det er flyselskabernes eget valg, hvilke restriktioner der skal gælde for passagerernes brug af bærbart elektronisk udstyr.

Kan kabinepersonalet eller flybesætningen anmode passagererne om ikke at bruge deres bærbare elektroniske udstyr?

Ja. Passagerne skal altid følge kabinepersonalets og flybesætningens instrukser.

Hvordan kan kabinepersonalet og flybesætningen sikre, at alle mobiltelefoner o.l. er i flytilstand?

Det er i alles interesse, at flyvningen foregår på sikker vis. Der er ikke altid muligt for kabinepersonalet og flybesætningen at tjekke, at alle passagerer har sat deres udstyr på flytilstand. Passagererne skal til enhver tid følge instrukserne ombord på flyet.

Hvad med udenlandske flyselskaber? Gælder de nye retningslinjer for alle flyselskaber, der opererer i Europa?

Flyselskaber fra lande uden for EU følger de regler for bærbart elektronisk udstyr, der er fastlagt af den civile luftfartsmyndighed i deres hjemland. Den ajourførte EU-vejledning gælder kun for europæiske flyselskaber.


Side Bar