Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 9. prosince 2013

Přenosné elektronické přístroje – často kladené otázky

Co jsou přenosné elektronické přístroje?

Mezi přenosné elektronické přístroje patří digitální fotoaparáty, smartphony, tablety, elektronické čtečky a další. Pokyny vydávané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) se vztahují na všechny tyto přístroje, pokud nevysílají. To znamená, že jsou v tzv. režimu „letadlo“. Vysílání, jako je například připojení k mobilní telefonní síti, síti wi-fi, bluetooth apod., by mělo být vypnuto.

EU prý rozšiřuje bezpečné používání přenosných elektronických přístrojů na palubě – co se změnilo?

Nové evropské bezpečnostní pokyny stanoví, že cestující mohou tyto přístroje zapnuté v režimu „letadlo“ používat během všech fází letu, pokud od letové posádky nebo palubních průvodčí nedostanou jiné instrukce.

Před touto změnou bezpečnostní pokyny uváděly, že cestující mohou přístroje v režimu „letadlo“ (kdy nevysílají) používat za letu, avšak nikoli při pojíždění, vzletu a přistání.

Mohu své elektronické přístroje v režimu „letadlo“ používat na palubě hned? Nebo musím počkat?

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) poskytla leteckým společnostem aktualizované pokyny, jak bezpečně rozšířit využívání přenosných elektronických přístrojů ve všech fázích letu.

Realizace těchto pokynů se bude u různých leteckých společností lišit. Budou muset přizpůsobit své pracovní postupy, ale očekává se, že řada z nich tak učiní v příštích týdnech.

Budu vždy moci na palubě používat své elektronické přístroje v režimu „letadlo“?

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Někdy může letová posádka cestující požádat, aby své přístroje vypnuli. Cestující musí vždy dodržovat bezpečnostní pokyny posádky, ať už při bezpečnostní instruktáži nebo v jiných otázkách.

A co zařízení v režimu vysílání? Mohu na palubě používat své elektronické přístroje k zasílání e-mailů, textových zpráv a podobně?

Prozatím ne, ale komisař EU pro dopravu Siim Kallas požádal agenturu EASA, aby urychlila hodnocení bezpečnosti používání elektronických zařízení na palubě ve vysílacím režimu, a v roce 2014 by měly být zveřejněny nové pokyny.

V současné době zůstávají veškerá omezení použití těchto přístrojů v režimu vysílání (včetně mobilních telefonů) na palubě letadla nadále v platnosti. Přenosné elektronické přístroje v režimu vysílání lze připojit k síti pro volání nebo zasílání e-mailů pouze v letadlech, která jsou vybavena zvláštním palubním systémem, u nějž je zajištěna bezpečnost. I v těchto případech je připojení dovoleno pouze během vlastního letu a probíhá prostřednictvím palubního systému, nikoli přes pozemní síť. O podmínkách přístupu, zejména o ceně za připojení, rozhodují letecké společnosti. Prozatím je těmito systémy vybaveno jen málo letadel, lze však očekávat, že se v nadcházejících letech rozšíří. Cestující by se v každém případě měli spolehnout na to, že je o možnostech připojení v letadle informují palubní průvodčí.

Co telefonování? Nebude to ostatní cestující obtěžovat?

Bezpečné používání mobilních telefonů by mělo být součástí přezkumu vysílacích zařízení. Jednotlivé letecké společnosti pak musí vypracovat postupy, které budou splňovat požadavky jejich zákazníků. Letecké společnosti mohou hlasové volání omezit ze společenských důvodů.

Je tato nová politika bezpečná?

Ano, politika je založena na analýze provedené odborníky ze všech oblastí letectví, včetně leteckých společností, výrobců letadel, sdružení pilotů i výrobců přenosných elektronických přístrojů.

Musí letecké společnosti novou politiku uplatňovat povinně?

Ne. Kterákoli letecká společnost se může rozhodnout pro přísnější politiku ohledně používání těchto přístrojů. Veškerá možná omezení týkající se používání elektronických přístrojů cestujícími jsou na uvážení letecké společnosti.

Může letová posádka nebo palubní průvodčí požádat cestující, aby své přístroje nepoužívali?

Ano. Cestující se vždy musí řídit pokyny palubních průvodčí a letové posádky.

Jak palubní průvodčí nebo letová posádka zajistí, aby byly všechny přístroje v režimu „letadlo“?

Bezpečnost letu by měla být prioritou každého jedince. Palubní průvodčí nebo letová posádka nemusí vždy být schopni fyzicky zkontrolovat, že všichni cestující přepnuli své přístroje do režimu „letadlo“. Cestující jsou povinni za všech okolností dodržovat pokyny palubních průvodčí a letové posádky.

Jak to bude v případě zahraničních leteckých společností? Platí nová politika pro všechny letecké společnosti, které létají v Evropě?

Letecké společnosti sídlící mimo EU se řídí předpisy o přenosných elektronických přístrojích, které vydal úřad pro civilní letectví v jejich zemi. Aktualizované pokyny EU platí pouze pro evropské společnosti.


Side Bar