Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 18 ianuarie 2013

Un nou permis de conducere european pentru sporirea securității, a siguranței și a liberei circulații

La 19 ianuarie 2013 va fi introdus un permis de conducere european, odată cu intrarea în vigoare a celei de-a treia Directive UE privind permisele de conducere. Noile norme vor garanta conducătorilor auto din UE o libertate de circulație reală, vor consolida siguranța pe drumurile europene și vor reduce posibilitățile de fraudă.

1. Care sunt avantajele unui nou sistem privind permisele de conducere în Europa?

Aproximativ 60 % din populația Uniunii deține un permis de conducere valabil, ceea ce înseamnă aproximativ 300 de milioane de cetățeni. Un mare număr dintre acești europeni fac călătorii transfrontaliere în interiorul Uniunii în scop personal sau profesional sau își schimbă țara de reședință. În prezent, Europa are peste 110 modele diferite de permise de conducere, cu diferite drepturi și perioade de valabilitate. Noul permis de conducere european va simplifica acest mozaic și va facilita mobilitatea conducătorilor auto în întreaga Europă. Armonizarea perioadelor de valabilitate și a normelor privind controlul medical va oferi o mai mare securitate juridică pentru mulți europeni care se mută într-un alt stat membru.

Un permis de conducere nu doar oferă acces la vehicule de toate tipurile din numeroase state membre ale UE, ci poate fi utilizat și ca document de identitate. Prin urmare, protecția antifraudă reprezintă o preocupare majoră. Noul permis de conducere este aproape imposibil de falsificat. El este sprijinit de un sistem electronic de schimb de date european, care va facilita gestionarea permiselor de conducere de către administrații și va contribui la o mai bună detectare a fraudelor în domeniul permiselor de conducere.

Normele referitoare la permisele de conducere au de asemenea un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. În condițiile în care pe drumurile europene se înregistrează în fiecare an peste 30 000 de decese, noile norme privind permisele de conducere vor contribui la creșterea siguranței pe drumurile europene. Modificările pentru motociclete sunt cele mai importante. Prin introducerea unui acces treptat la motociclete pentru tinerii conducători auto, noile norme europene vor proteja mult mai bine acest grup vulnerabil de participanți la trafic. Mai mult, pentru conducătorii de autoturisme și motocicliști, noul document trebuie reînnoit la fiecare 10-15 ani, în funcție de statul membru, în timp ce permisele pentru șoferii de autobuz și de camion vor fi valabile timp de cinci ani și pentru reînnoire va fi necesar un control medical. Aceste norme nu vor afecta dreptul dobândit în prealabil de a conduce un vehicul.

2. Care sunt principalele modificări introduse de noua legislație privind permisele de conducere?

Un nou permis de conducere european sub formă de card

Pentru a limita numărul de modele diferite de permise de conducere care sunt în circulație și pentru a proteja mai bine împotriva fraudei, permisul de conducere din hârtie va fi eliminat treptat. Singurul model de permis de conducere european care urmează a fi eliberat va fi cel de tip „card de credit” din plastic, utilizat deja în majoritatea țărilor UE, care permite o mai bună protecție împotriva falsificării. Începând de la data intrării în vigoare a noii legislații, va înceta eliberarea permiselor de conducere actuale din hârtie.

Introducerea unei reînnoiri administrative obligatorii pentru toate permisele noi

Reînnoirea administrativă obligatorie și periodică a permiselor de conducere va asigura faptul că toate documentele în circulație pot fi actualizate utilizându-se cele mai recente elementele de securitate. Reducerea numărului de modele de permis, precum și asemănarea mai mare a titularului permisului cu fotografia de pe acesta vor simplifica aplicarea normelor.

Toate permisele noi pentru motorete, motociclete, autoturisme, tricicluri și cvadricicluri vor avea o valabilitate administrativă maximă de 10 ani. Cu toate acestea, statele membre pot decide ca permisele pe care le eliberează pentru aceste categorii să aibă o valabilitate administrativă de până la 15 ani.

Toate permisele de conducere noi pentru camioane și autobuze vor avea o valabilitate administrativă maximă de 5 ani.

Conducătorii auto cu permise eliberate înainte de data intrării în vigoare a acestei directive vor trebui să se încadreze în noile norme privind valabilitatea cel târziu până la 19 ianuarie 2033.

3. În ce mod vor fi afectați conducătorii auto de noua legislație privind permisele de conducere?

Odată cu această nouă reînnoire periodică obligatorie a permisului de conducere se înlătură ultimele obstacole rămase în calea liberei circulații a conducătorilor auto. Principiul de bază va fi că toate permisele eliberate începând de la data aplicării noii directive vor rămâne valabile conform celor menționate pe permisul de conducere. Înainte de expirare, titularul va trebui să își reînnoiască permisul de conducere în țara în care își are reședința curentă. De la acea dată, statul membru gazdă va aplica noua perioadă de valabilitate administrativă și poate impune un control medical dacă acesta este prevăzut pentru proprii cetățeni. Aceste prevederi vor oferi în sfârșit securitatea juridică necesară titularului unui permis de conducere.

În ceea ce privește permisele de conducere eliberate înainte de data aplicării directivei care sunt încă valabile și în circulație, toate acestea vor trebui înlocuite cu un nou permis de conducere cel târziu până în 2033. Un stat membru poate solicita de asemenea ca, la doi ani de la stabilirea reședinței pe teritoriul său, posesorul unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru fără perioadele de valabilitate prevăzute de directivă (de exemplu, perioadă de valabilitate nedeterminată) să își reînnoiască permisul.

În același timp, dreptul de a conduce un anumit tip de vehicul va fi stabilit în mod clar de noul permis de conducere și, prin urmare, va fi ușor de identificat de către titular, de autoritățile administrative și de autoritățile de aplicare a legii.

De asemenea, Comisia propune clarificarea normelor naționale care reglementează controalele medicale, astfel:

 1. pentru șoferii de camioane și autobuze, prin armonizarea periodicității acestor controale, care trebuie efectuate la fiecare reînnoire a permisului de conducere în conformitate cu sistemul instituit în fiecare țară;

 2. pentru conducătorii de autoturisme și conducătorii de motociclete, statele membre vor avea libertatea de a efectua controalele periodice sau nu.

4. Cum va reduce noua legislație privind permisele de conducere posibilitățile de fraudă?

În prezent există mai multe tipuri de fraudă. Acestea variază de la traficarea documentului propriu-zis și obținerea de copii în mod ilegal prin sugerarea furtului sau pierderii permisului inițial, până la obținerea unui permis de conducere în altă țară atunci când persoana respectivă este supusă unei interdicții de a conduce autovehicule în țara de origine.

Filosofia care stă la baza luptei împotriva fraudei cu permise de conducere este principiul conform căruia o persoană nu poate deține decât un singur permis de conducere. Acest principiu a fost consolidat de directiva menționată.

Reînnoirea periodică a permiselor de conducere va permite statelor membre să aibă o bază de date națională actualizată în mod regulat și, prin urmare, informații actualizate constant cu privire la permisele de conducere valabile care sunt în circulație.

În același timp, comunicarea între autoritățile naționale va fi îmbunătățită prin crearea unei rețele de comunicare între ele privind permisele de conducere. Consultarea periodică a acestei rețele, denumită RESPER, va permite aplicarea noilor norme mai stricte cu privire la interzicerea eliberării unui permis pentru o persoană al cărui permis a fost retras, suspendat sau restricționat.

În plus, statele membre pot, dacă doresc, să introducă un microcip în permis. Repetarea informațiilor imprimate pe card în microcip sporește protecția antifraudă și, în același timp, asigură protecția datelor. Desigur, va trebui să fie respectată legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal.

5. Cum va contribui noua legislație privind permisele de conducere la îmbunătățirea siguranței rutiere?

Introducerea unei noi categorii de permis de conducere pentru motorete

Pentru a conduce motorete, în Uniune nu era necesar un permis. Cu toate acestea, statisticile privind accidentele demonstrează un risc ridicat de accidente în care sunt implicați participanți la trafic foarte tineri. În unele state membre se permite folosirea motoretelor de către persoane foarte tinere, de exemplu de la 14 ani.

Prin urmare, s-a introdus o nouă categorie de permis armonizată, AM, care poate fi obținută după trecerea unui test teoretic obligatoriu. Aceasta ar trebui să permită un control mai bun al acestui grup vulnerabil de participanți la trafic, precum și sensibilizarea acestora cu privire la normele rutiere. De asemenea, va clarifica situația traversării frontierei de către conducătorii de motorete sau a închirierii unei motorete în vacanță. Mai mult, statele membre pot impune ca solicitanții să treacă un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului pentru această categorie.

Introducerea unui criteriu de putere/greutate pentru motocicletele ușoare (categoria de permis A1)

Motocicletele ușoare erau limitate la 125 cc și 11 kW. Nu se impunea niciun raport putere/greutate. Acest lucru putea duce la apariția unor vehicule din ce în ce mai ușoare, obținându-se astfel o creștere constantă a posibilităților de accelerație și de viteză maximă. Prin urmare, titularii de permise pentru categoria A1 pot conduce numai motociclete ușoare cu o capacitate cilindrică de maximum 125 centimetri cubi, cu o putere de maximum 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg. Toate statele membre trebuie să introducă această categorie de permis, care nu exista până acum în toate.

Accesul treptat la cele mai puternice motociclete

Legislația anterioară a permis multor tineri fără experiență practică să conducă motociclete din cea mai mare categorie de putere. Statisticile privind accidentele demonstrează că riscul de accident al conducătorilor de motociclete grele începători este deosebit de ridicat la vârste de sub 24 de ani. Mai mult, este imposibil să se verifice dacă s-a dobândit efectiv vreo experiență pe o motocicletă limitată. În interesul siguranței rutiere, s-au introdus noi criterii privind vehiculul, vârsta minimă și accesul.

O nouă categorie A2 cu noi caracteristici tehnice

Precedenta categorie A, care era împărțită într-o parte limitată și o parte nelimitată, este acum împărțită în două categorii distincte, „A2” și „A”. Pentru categoria A2 s-a introdus o cerință tehnică suplimentară pentru a se evita reducerea capacității motocicletelor („downtuning”).

Noi norme privind vârsta minimă și accesul

Pentru categoria A2, vârsta minimă este stabilită la 18 ani. Dacă un stat membru stabilește vârsta minimă pentru categoria A1 la 17 sau 18 ani, vârsta minimă pentru categoria A2 va fi de 19 și 20 de ani, deoarece între vârsta minimă pentru categoria A1 și vârsta minimă pentru categoria A2 trebuie să fie doi ani.

Dacă solicitantul a dobândit o experiență de doi ani pe o motocicletă din categoria A1, el trebuie să treacă doar un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului sau să absolve un curs de formare.

Pentru categoria A:

 1. pentru accesul treptat, solicitanții trebuie să fi obținut o experiență de doi ani pe o motocicletă din categoria A2 și să treacă doar un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului sau să absolve un curs de formare. Dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, el va avea dreptul să conducă vehicule din categoria A de la vârsta de 20 de ani (sau eventual 21 sau 22, în funcție de vârsta minimă pentru A2).

 2. pentru accesul direct, limita privind vârsta minimă a fost ridicată de la 21 de ani (cum era anterior) la 24 de ani.

Noi norme privind remorcile pentru permisele de conducere a autoturismelor

Categoria B permite conducerea unui vehicul de 3 500 kg cu o remorcă de 750 kg.

În ceea ce privește combinațiile vehicul-remorcă din cadrul categoriei B, remorcile cu o greutate de peste 750 kg pot fi legate la vehiculul tractor atât timp cât această combinație nu depășește 4 250 kg și sunt respectate normele privind omologarea de tip (cele care stabilesc relația dintre vehicul și remorcă).

Cu toate acestea, pentru astfel de combinații din cadrul categoriei B care depășesc greutatea de 3 500 kg, se va impune un curs de formare, un test sau un curs de formare și un test. Această dispoziție va permite în viitor conducerea unor combinații mai mari în cadrul categoriei B decât este cazul în prezent, cu condiția absolvirii unui curs de formare și/sau trecerii unui test.

În ceea ce privește categoria BE, se va permite tractarea unor remorci cu o masă maximă autorizată de 3 500 kg. Combinațiile unui vehicul tractor din categoria B cu o remorcă ce depășește 3 500 kg vor intra în categoria C1E.

Accesul treptat la camioanele cele mai puternice

Noi definiții

Din motive de siguranță, permisele de conducere pentru camioane și autobuze au fost modificate după cum urmează:

 1. astfel încât să menționeze numărul de pasageri și nu numărul de scaune;

 2. astfel încât să se armonizeze cerințele tehnice privind camioanele și autobuzele mici cu cele ale pieței și pentru a face aceste categorii obligatorii pe întreg teritoriul Uniunii;

 3. categoria C : autovehicule utilizate pentru transportul de mărfuri, a căror masă maximă autorizată depășește 3 500 kg și care nu transportă mai mult de opt pasageri în afară de conducătorul auto. Acestea pot fi combinate cu o remorcă de sub 750 kg;

 4. categoria C1: la fel ca C, dar pentru autovehicule cu o masă maximă autorizată care nu depășește 7 500 kg. Toate statele membre trebuie acum să introducă această categorie;

 5. categoria D: autovehicule pentru transportul de pasageri cu o capacitate de transport de peste 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Acestea pot fi combinate cu o remorcă de până la 750 kg;

 6. categoria D1: la fel ca D, dar pentru autovehicule cu o capacitate de transport de maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto și cu o lungime maximă ce nu depășește opt metri. Acestea pot fi combinate cu o remorcă de sub 750 kg. Toate statele membre trebuie acum să introducă această categorie;

 7. toate cele 4 categorii de mai sus pot fi combinate cu remorci de peste 750 kg, necesitând pentru aceasta un permis de conducere separat (categoriile CE, C1E, DE, D1E). Toate statele membre trebuie acum să introducă aceste categorii.

Vârsta minimă

Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a cerințelor de vârstă pentru accesul la permisele de conducere în funcție de categoria vehiculului.

Sinteză a noului sistem de permise de conducere propus

Categorie

Regula generală

Condiții

Excepții

AM

16 ani

Test teoretic

Testul practic este opțional.

Posibil de la 14 ani doar pe teritoriul național. Posibil până la 18 ani.

A1

16 ani

Test teoretic și practic

Posibil până la 17 sau 18 ani

A2

18 ani

Test teoretic și practic.

Dacă titularul are categoria A1 de doi ani, doar trecerea unui test sau urmarea unui curs de formare.

Minim doi ani între A1 și A2: dacă vârsta minimă pentru categoria A1 este stabilită de statul membru la 17 sau 18 ani, vârsta minimă pentru categoria A2 este de 19 sau 20 de ani.

A

20 de ani pentru accesul treptat

Trecerea unui test sau absolvirea unui curs de formare

Minim doi ani între A2 și A: dacă vârsta minimă pentru categoria A2 este stabilită de statul membru la 19 sau 20 de ani, vârsta minimă pentru categoria A este 21 sau 22 de ani.

24 de ani pentru accesul direct

Test teoretic și practic

B1

16 ani

Test teoretic și practic

B și BE

18 ani

Test teoretic și practic

Posibil 17 ani pentru B și B+E doar pe teritoriul național

C1 și C1E

18 ani

Test teoretic și practic

C și CE

21 de ani

Test teoretic și practic

Pentru conducătorii auto profesioniști, fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE1 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto angajați în transportul de mărfuri și pasageri

D1 și D1E

21 de ani

Test teoretic și practic

D și DE

24 de ani

Test teoretic și practic

AM: motorete, viteza maximă prin construcție de 45 km/h, < 50 cm³ sau putere < 4kW, inclusiv cvadricicluri ușoare

A1: motociclete ușoare, < 125cm³ sau putere < 11 kW, cu raportul putere/greutate < 0,1 kW/kg, și tricicluri ușoare < 15 kW

A2: motociclete, putere < 35 kW, cu raportul putere/greutate < 0,2 kW/kg și nederivate dintr-un vehicul cu o putere care depășește dublul puterii motocicletei

A: motociclete pe două roți (inclusiv peste 35 kW) și tricicluri grele > 15 kW

B: autovehicule < 3 500 kg, care nu transportă mai mult de 8 pasageri în plus față de conducătorul auto + remorcă < 750 kg; pot fi combinate cu o remorcă > 750 kg în cazul în care combinația are mai puțin de 4 250 kg (pentru combinații între 3 500 kg și 4 250 kg fiind necesară testarea și/sau formarea conducătorului auto)

B1: categorie opțională pentru cvadricicluri grele

C: autovehicule pentru transportul de marfă > 3 500 kg + remorcă < 750 kg

C1: autovehicule > 3 500 kg, dar < 7 500 kg, care nu transportă mai mult de 8 pasageri în plus față de conducătorul auto + remorcă < 750 kg

D: autovehicule pentru transportul a mai mult de 8 pasageri + remorcă < 750 kg

D1: autovehicule pentru transportul a maximum 16 pasageri, cu lungimea maximă de 8 metri + remorcă < 750 kg

E: în combinație cu categoriile de mai sus, remorcă > 750 kg

6. Care sunt noile norme pentru examinatorii auto?

Nu există standarde stabilite privind formarea și educarea examinatorilor auto. Acestea variază foarte mult la nivelul Uniunii. În unele state membre, examinatorii nu aveau aproape nicio educație specifică sau nici măcar nu dețineau permisul de conducere pentru categoria de vehicul la care realizau examinări. Acest lucru ar trebui să nu mai fie posibil. Întrucât testele teoretice și practice au fost armonizate în detaliu, existența unor cerințe minime comune pentru examinatori ar asigura faptul că rezultatele testelor sunt comparabile în UE. O formare regulată a examinatorilor ar trebui, de asemenea, să aibă un impact pozitiv asupra siguranței rutiere prin menținerea aptitudinilor și experienței acestora într-un mediu tehnic cu o evoluție din ce în ce mai rapidă.

S-au stabilit condiții de bază pentru accederea la profesia de examinator auto, introducând standarde minime de calificare inițială, precum și necesitatea unor cursuri de perfecționare regulate:

 1. examinatorii auto ar trebui să aibă întotdeauna un permis valabil pentru categoria de vehicul la care realizează examinări. Ei trebuie să fi obținut o calificare inițială și trebuie să participe în mod obligatoriu la cursuri de formare periodice;

 2. examinatorii auto ar trebui să beneficieze de o formare amplă privind materii de bază și să obțină o calificare inițială înainte de a li se permite să realizeze examinări. Accesul treptat ar trebui să fie obligatoriu. La început, examinatorii ar trebui să testeze candidați pentru autoturisme, care reprezintă 90 % din toate examinările, și numai după obținerea de experiență prin aceste teste și a unei calificări suplimentare pentru alte categorii pot testa candidați de la alte categorii.

7. Noua legislație privind permisele de conducere va afecta cerințele privind aptitudinea de a conduce?

Conducătorii auto trebuie să respecte standarde minime de aptitudine fizică și psihică pentru conducerea unui autovehicul înainte de a fi autorizați să conducă. Directiva privind permisele de conducere cuprinde dispoziții detaliate referitoare la o listă a dizabilităților care ar putea afecta condusul în condiții de siguranță. De obicei, pentru conducătorii auto profesioniști de camioane și autobuze sunt în vigoare dispoziții mai stricte.

În 2009, Directiva a fost actualizată în urma activității unui grup de experți medicali numiți de statele membre în ceea ce privește acuitatea vizuală, diabetul și epilepsia.

8. Legislația privind permisele de conducere din Uniune până în prezent

Primul act legislativ european privind permisele de conducere datează din 1980. O Directivă a Consiliului permitea atunci cetățenilor UE care se mutau în alt stat membru să își preschimbe permisul de conducere fără a trece un nou test teoretic, practic și medical. Conducătorul auto era însă obligat să își preschimbe permisul de conducere în termen de un an de la stabilirea reședinței într-un nou stat membru.

Abia în 1991 a fost introdus principiul recunoașterii reciproce, printr-o nouă directivă, eliminând necesitatea preschimbării permisului. Cu toate acestea, în practică, aplicarea acestui principiu a fost împiedicată de faptul că perioadele de valabilitate ale permiselor și periodicitatea controlului medical nu erau armonizate. Acest lucru a generat insecuritate juridică pentru cetățenii care își stabileau reședința într-un alt stat membru.

Directiva 2006/126/CE, cunoscută și sub numele de „cea de-a treia directivă privind permisele de conducere”, a fost adoptată la 20 decembrie 20062 și trebuia să fie transpusă până la 19 ianuarie 2011.

Cu toate că unele dintre dispozițiile sale au intrat în vigoare la 19 ianuarie 2009, majoritatea cerințelor din directivă urmează să devină aplicabile la 19 ianuarie 2013, în special introducerea noului model de permis de conducere UE.

Pentru informații suplimentare, a se vedea: IP/13/25

1 :

JO L 226, 10.9.2003, p. 4.

2 :

JO L 403, 30.12.2006, p. 18.


Side Bar