Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2013 m. sausio 18 d.

Naujuoju Europos vairuotojo pažymėjimu užtikrinamas didesnis saugumas, sauga ir laisvesnis judėjimas

Įgyvendinant trečiąją ES direktyvą dėl vairuotojo pažymėjimų, 2013 m. sausio 19 d. bus įvesti Europos vairuotojo pažymėjimai. Naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta tikra judėjimo laisvė ES vairuotojams, sustiprintas saugumas Europos keliuose ir sumažintos sukčiavimo galimybės.

1. Kokie naujosios vairuotojo pažymėjimų sistemos Europoje pranašumai?

Apie 60 % Europos Sąjungos gyventojų (apie 300 mln. piliečių) turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Daugelis jų važinėja į kitas ES šalis asmeniniais arba darbo reikalais, arba išsikelia ten gyventi. Šiuo metu Europoje yra daugiau kaip 110 pavyzdžių vairuotojo pažymėjimų, kuriais suteikiamos skirtingos teisės ir kurie galioja nevienodą laikotarpį. Dėl naujojo Europos vairuotojo pažymėjimo sistema bus supaprastinta, o vairuotojai galės lengviau judėti Europoje. Dėl suderintų galiojimo laikotarpių ir medicininės apžiūros taisyklių daugeliui į kitą valstybę narę pageidaujančių persikelti europiečių taps aiškesni teisiniai klausimai.

Vairuotojo pažymėjimas ne tik suteikia teisę vairuoti įvairiausių rūšių transporto priemones, daugelyje ES šalių jis taip pat gali būti naudojamas kaip tapatybės patvirtinimo dokumentas, Todėl labai opus klausimas yra apsauga nuo sukčiavimo. Naujojo pažymėjimo beveik neįmanoma padirbti. Jis susietas su Europos elektronine duomenų mainų sistema, todėl administravimo įstaigoms vairuotojo pažymėjimus tvarkyti bus lengviau, taip pat bus paprasčiau aptikti suklastotus pažymėjimus.

Vairuotojo pažymėjimų taisyklės taip pat turi daug įtakos kelių eismo saugumui. Kasmet Europos keliuose žūsta per 30 000 žmonių, bet įsigaliojus naujosioms vairuotojo pažymėjimų taisyklėms bus lengviau padidinti eismo saugumą Europos keliuose. Patys svarbiausi pakeitimai susiję su motociklininkais. Naujosiomis europinėmis taisyklėmis įvedus laipsniško teisės vairuoti motociklus suteikimo jauniems vairuotojams tvarką, ši labiau pažeidžiama kelių eismo dalyvių grupė bus apsaugota daug geriau. Be to, automobilių ir motociklų vairuotojams išduotas naujasis dokumentas turės būti pratęsiamas kas 10–15 metų – priklausomai nuo valstybės narės, o autobusų ir sunkvežimių vairuotojo pažymėjimas galios penkerius metus ir norint jį pratęsti reikės atlikti vairuotojo medicininę apžiūrą. Šios taisyklės neturės įtakos teisei vairuoti transporto priemonę, įgytai iki jų įsigaliojimo.

2. Kokie bus svarbiausi pokyčiai įsigaliojus naujajam teisės aktui dėl vairuotojo pažymėjimų?

Nauja Europos vairuotojo pažymėjimo kortelė

Siekiant apriboti įvairių naudojamų pažymėjimų pavyzdžių skaičių ir geriau apsisaugoti nuo klastojimo, popierinių vairuotojo pažymėjimų bus palaipsniui atsisakyta. Bus išduodami tik vieno pavyzdžio Europos vairuotojo pažymėjimai – plastikinės kortelės (panašios į kreditines), jau naudojamos daugumoje ES šalių. Jos geriau apsaugotos nuo klastojimo. Įsigaliojus naujiesiems teisės aktams dabartiniai popieriniai vairuotojo pažymėjimai nebebus išduodami.

Įvedama ribota visų naujų vairuotojo pažymėjimų galiojimo trukmė – jų galiojimą reikės reguliariai pratęsti

Įvedus ribotą vairuotojo pažymėjimų galiojimo trukmę ir reikalaujant reguliariai pratęsti jų galiojimą bus užtikrinta, kad visus išduotus dokumentus bus galima atnaujinti naudojant naujausias saugumo priemones. Sumažinus pažymėjimų pavyzdžių skaičių tai atlikti bus lengviau, taip pat padės ir tai, kad nuotraukos ant pažymėjimo labiau atitiks tikrąją jo savininko išvaizdą.

Visų naujų mopedų, motociklų, automobilių, triračių ir keturračių motociklų vairuotojo pažymėjimų galiojimo trukmė bus 10 metų, tačiau valstybės narės galės nuspręsti pailginti tokių pažymėjimų galiojimo trukmę iki 15 metų.

Visų naujų sunkvežimių ir autobusų vairuotojo pažymėjimų minimali galiojimo trukmė bus 5 metai.

Vairuotojams, kurių vairuotojo pažymėjimai išduoti prieš šios direktyvos įsigaliojimą, naujosios taisyklės dėl vairuotojo pažymėjimo galiojimo trukmės bus pradėtos taikyti ne vėliau kaip 2033 m. sausio 19 d.

3. Kokius pokyčius dėl naujųjų vairuotojo pažymėjimų taisyklių pastebės vairuotojai?

Įvedus privalomą reguliarų vairuotojo pažymėjimo galiojimo trukmės atnaujinimą pašalinamos paskutinės kliūtys laisvam vairuotojų judėjimui. Svarbiausia tai, kad visi vairuotojo pažymėjimai, išduoti po naujosios direktyvos taikymo pradžios dienos, galios taip, kaip nurodyta pačiame vairuotojo pažymėjime. Prieš pasibaigiant jo galiojimo trukmei jo turėtojas turės pažymėjimo galiojimą pratęsti toje šalyje, kurioje nuolat gyvena. Nuo šios datos ta valstybė narė taikys naująjį galiojimo laikotarpį ir galės reikalauti atlikti medicinines apžiūras, jeigu jų reikia ir jos pačios piliečiams. Šiomis nuostatomis pagaliau bus užtikrintas reikiamas teisinis vairuotojo pažymėjimo savininko turėtojo saugumas.

Visi iki šios direktyvos taikymo pradžios išduoti vairuotojo pažymėjimai, kurie dar galioja ir yra naudojami, turės būti pakeisti naujaisiais vairuotojo pažymėjimais ne vėliau kaip iki 2033 m. Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad po dvejų metų nuo apsigyvenimo joje vairuotojas, turintis kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, kuriame nėra nurodyta šioje direktyvoje nustatytos galiojimo trukmės (t. y. galiojimo trukmė neapibrėžta), jį pasikeistų.

Be to, naujajame vairuotojo pažymėjime bus aiškiai nurodyta teisė vairuoti tam tikros rūšies transporto priemones, todėl vairuotojai, administravimo ir teisėtvarkos įstaigos galės lengvai tai matyti.

Europos Komisija taip pat siūlo padaryti aiškesnes nacionalines medicinines apžiūras reglamentuojančias taisykles:

 1. sunkvežimių ir autobusų vairuotojams suderinti šių apžiūrų periodiškumą – jos turi būti atliekamos kaskart, kai pratęsiama vairuotojo pažymėjimo galiojimo trukmė, laikantis kiekvienoje šalyje nustatytos tvarkos;

 2. automobilių ir motociklų vairuotojams valstybės narės savo nuožiūra galės įvesti reguliarias medicinines apžiūras arba to nedaryti.

4. Kaip dėl naujojo vairuotojo pažymėjimus reglamentuojančio teisės akto sumažės sukčiavimo galimybės?

Šiandien naudojamasi keliais sukčiavimo būdais. Nelegaliai prekiaujama pačiais dokumentais, neteisėtai įsigyjami dublikatai pranešus apie tariamą vairuotojo pažymėjimo vagystę arba praradimą, savoje šalyje netekus teisės vairuoti vairuotojo pažymėjimas įsigyjamas kitoje šalyje.

Pagrindinis principas, kuriuo remiamasi kovojant su tokiu sukčiavimu, yra tas, kad vienas asmuo gali turėti tik vieną vairuotojo pažymėjimą. Šis principas šia direktyva dar labiau įtvirtintas.

Įvedus privalomą tvarką reguliariai pratęsti vairuotojo pažymėjimų galiojimą valstybės narės galės naudotis reguliariai atnaujinama duomenų baze ir nuolat atnaujinamais duomenimis apie tai, kokie yra išduoti galiojantys vairuotojo pažymėjimai.

Be to, sukūrus nacionalinių institucijų ryšių tinklą, skirtą keistis duomenims apie vairuotojo pažymėjimus , pagerės ir jų tarpusavio bendradarbiavimas. Reguliariai naudojantis šiuo tinklu (RESPER) bus galima taikyti naująsias griežtesnes taisykles dėl draudimo išduoti vairuotojo pažymėjimą kam nors, iš ko vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas arba buvo sustabdytas ar apribotas jo galiojimas.

Valstybės narės taip pat gali, jeigu to pageidauja, vairuotojo pažymėjimuose naudoti lustus. Luste įrašius tokią pačią informaciją, kuri atspausdinta kortelėje, padidinama apsauga nuo klastojimo ir užtikrinama duomenų apsauga. Žinoma, reikės laikytis Europos asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

5. Kaip dėl naujojo vairuotojo pažymėjimus reglamentuojančio teisės akto padidės eismo saugumas keliuose?

Įvedamas naujas pažymėjimas mopedų vairuotojams

Mopedui vairuoti Europos Sąjungoje vairuotojo pažymėjimo iki šiol nereikėjo. Tačiau dabar nelaimingų atsitikimų statistika rodo, kad labai jauniems kelių eismo dalyviams kyla didelis pavojus nukentėti eismo įvykiuose. Kai kuriose valstybėse narėse mopedus vairuoti leidžiama labai jauniems asmenims – jau nuo 14 metų.

Todėl įvestas naujos suderintos AM kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Jį galima gauti išlaikius privalomą teorijos egzaminą. Dėl to turėtų būti galima geriau kontroliuoti šią pažeidžiamą eismo dalyvių grupę ir labiau atkreipti jų dėmesį į kelių eismo taisykles. Dėl to taip pat bus aiškesnė padėtis tais atvejais, kai mopedais įvažiuojama į kitą valstybę arba mopedas išsinuomojamas išvykus atostogauti. Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad kandidatai gauti šios kategorijos vairuotojo pažymėjimus išlaikytų įgūdžių ir elgsenos egzaminą.

Galios ir masės kriterijaus lengviesiems motociklams nustatymas (A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas)

Lengvųjų motociklų variklio darbinis tūris negalėjo būti didesnis kaip 125 cm3, o galia – 11 kW. Nebuvo taikomas joks galios ir svorio santykis, todėl buvo galima konstruoti vis lengvesnes ir vis geresnes greitėjimo savybes ir didesnį maksimalų greitį galinčias išvystyti transporto priemones. Todėl A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimo savininkams leidžiama vairuoti tik tokius lengvuosius motociklus, kurių variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3, galia ne didesnė kaip 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg. Visos valstybės narės privalo įvesti šios kategorijos vairuotojo pažymėjimus. Jie buvo išduodami ne visose valstybėse narėse.

Laipsniškas teisės vairuoti galingiausius motociklus suteikimas

Pagal ankstesnius teisės aktus daug jaunų praktinės patirties neturinčių vairuotojų galėjo vairuoti pačius galingiausius motociklus. Nelaimingų atsitikimų statistika rodo, kad jaunesniems kaip 24 m. vairuotojams naujokams vairuojant sunkiuosius motociklus rizika patirti nelaimingą atsitikimą itin didelė. Be to, neįmanoma patikrinti, ar buvo įgyta kokios nors patirties vairuojant mažesnės galios motociklus. Siekiant užtikrinti saugesnį eismą keliuose, nustatyti naujų transporto priemonių, minimalaus amžiaus ir teisės vairuoti kriterijai.

Nauja A2 kategorija ir naujos techninės savybės

Ankstesnė A kategorija, kuri buvo padalyta į ribotą ir neribotą dalis, dabar padalijama į dvi atskiras kategorijas A2 ir A. A2 kategorijoje nustatomas papildomas techninis reikalavimas, kad būtų išvengta dirbtinio motociklų priskyrimo žemesnei kategorijai.

Naujo minimalaus amžiaus ir teisės vairuoti taisyklės

A2 kategorijai nustatomas minimalus amžius – 18 metų. Jeigu valstybė narė kategorijai A1 nustatė 17 arba 18 m. minimalų amžių, tai minimalus amžius A2 kategorijai bus 19 arba 20 metų, nes tarp A1 ir A2 kategorijų minimalaus amžiaus turi būti 2 metų skirtumas.

Jeigu kandidatas įgijo 2 metų patirtį vairuodamas A1 kategorijos motociklą, jam tereikia išlaikyti įgūdžių ir elgsenos egzaminą arba išeiti mokomąjį kursą.

A kategorija:

 1. teisę vairuoti įgyjant laipsniškai, kandidatai turi turėti dvejų metų A2 kategorijos motociklo vairavimo patirtį ir išlaikyti tik įgūdžių ir elgsenos egzaminą arba išeiti mokomąjį kursą. Jeigu šių dviejų sąlygų laikomasi, kandidatui nuo 20 metų (arba 21 ar 22 metų, priklausomai nuo A2 kategorijai nustatyto minimalaus amžiaus) suteikiama teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones;

 2. norint teisę vairuoti įgyti iš karto, minimalaus amžiaus riba padidinta nuo 21 iki 24 metų.

Naujos priekabų taisyklės lengvųjų automobilių vairuotojo pažymėjimų turėtojams

Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galima vairuoti 3500 kg svorio transporto priemonę ir vilkti 750 kg priekabą.

Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą prie transporto priemonės galima prikabinti ir sunkesnę nei 750 kg priekabą, jeigu bendra transporto priemonės ir priekabos masė ne

didesnė kaip 4250 kg ir laikomasi tipo patvirtinimo taisyklių (pagal kurias nustatomas transporto priemonės ir priekabos ryšys).

Tačiau, jeigu turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą norima vairuoti tokį transporto priemonės ir priekabos derinį, kurio masė viršija 3500 kg, reikės išklausyti mokomąjį kursą arba išlaikyti egzaminą, arba reikės atlikti ir viena, ir kita. Dėl šios nuostatos ateityje, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, bus galima vairuoti ir sunkesnius transporto priemonės ir priekabos derinius, jeigu išklausytas atitinkamas kursas ir (arba) išlaikytas egzaminas.

Turint BE kategorijos vairuotojo pažymėjimą bus galima vilkti didžiausios leistinos 3500 kg masės priekabas. B kategorijos transporto priemonių ir sunkesnių nei 3500 kg priekabų deriniai bus priskiriami C1E kategorijai.

Laipsniškas teisės vairuoti galingiausius vilkikus ir sunkvežimius suteikimas

Naujos apibrėžtys

Saugumo sumetimais sunkvežimių ir autobusų vairuotojo pažymėjimų taisyklės iš dalies pakeistos taip:

 1. kad būtų nurodomas keleivių, o ne sėdynių skaičius;

 2. kad mažesnių sunkvežimių ir autobusų techniniai reikalavimai būtų suderinti su rinkos transporto priemonių techniniais reikalavimais ir nustatyti kaip visoje Europos Sąjungoje privalomos taikyti kategorijos;

 3. C kategorija: kroviniams vežti skirtos motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė didesnė kaip 3500 kg ir kuriose, be vairuotojo, vežami ne daugiau kaip aštuoni keleiviai. Prie jų galima prikabinti ne sunkesnę kaip 750 kg priekabą;

 4. C1 kategorija: tas pats kaip C, tačiau didžiausia leistina motorinės transporto priemonės masė ne didesnė kaip 7500 kg. Šią kategoriją dabar turi įvesti visos valstybės narės;

 5. D kategorija: keleiviams vežti skirtos motorinės transporto priemonės, kuriomis, be vairuotojo, galima vežti daugiau kaip 8 keleivius. Prie jų galima prikabinti ne sunkesnę kaip 750 kg priekabą;

 6. D1 kategorija: tas pats kaip D, bet jai priskiriamos motorinės transporto priemonės, kuriomis, be vairuotojo, galima vežti ne daugiau kaip 16 keleivių ir kurių didžiausias ilgis ne didesnis kaip aštuoni metrai. Prie jų galima prikabinti ne sunkesnę kaip 750 kg priekabą. Šią kategoriją dabar turi įvesti visos valstybės narės;

 7. Prie visų 4 minėtų kategorijų transporto priemonių galima prikabinti didesnės nei 750 kg masės priekabas, bet tada reikia atskiro vairuotojo pažymėjimo (CE, C1E, DE, D1E kategorijų). Šias kategorijas dabar turi įvesti visos valstybės narės.

Minimalus amžius

Šioje lentelėje pateikiama amžiaus, nuo kurio galima gauti tam tikros kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą, reikalavimų santrauka.

Siūlomos naujos vairuotojo pažymėjimų sistemos apžvalga

Kategorija

Bendroji taisyklė

Sąlygos

Išimtys

AM

nuo 16 metų

Teorijos egzaminas

Praktinis egzaminas neprivalomas

Nuo 14 metų galima tik savo šalies teritorijoje. Galima nustatyti ribą iki 18 metų.

A1

nuo 16 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

Galima nustatyti ribą iki 17 ar 18 metų.

A2

nuo 18 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

Jei vairuotojas 2 metus turėjo A1 kategorijos pažymėjimą, pakanka tik išlaikyti egzaminą arba išklausyti mokomąjį kursą

Ne mažiau kaip 2 metai tarp A1 ir A2 kategorijų: jeigu valstybė narė A1 kategorijai nustato 17 arba 18 metų minimalų amžių, A2 kategorijai minimalus amžius turi būti 19 arba 20 metų.

A

nuo 20 metų įgyjant laipsniškai

Egzaminas arba mokomasis kursas

Tarp A2 ir A kategorijų ne mažiau kaip 2 metų skirtumas: Jeigu valstybė narė A2 kategorijai nustatė 19 arba 20 metų minimalų amžių, tai minimalus amžius A kategorijai turi būti 21 arba 22 metai.

nuo 24 metų įgyjant iš karto

Teorijos ir praktinis egzaminas

B1

nuo 16 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

B ir BE

nuo 18 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

B ir B+E galima nuo 17 metų tik nacionalinėje teritorijoje.

C1 ir C1E

nuo 18 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

C ir CE

nuo 21 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

Profesionaliems vairuotojams – nepažeidžiant tokių transporto priemonių vairavimo nuostatų, nustatytų Direktyvoje 2003/59/EB1 dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų kvalifikacijos ir mokymo.

D1 ir D1E

nuo 21 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

D ir DE

nuo 24 metų

Teorijos ir praktinis egzaminas

AM: mopedai, didžiausias konstrukcinis greitis 45 km/h, <50 cm³ arba galia <4 kW, įskaitant lengvuosius keturračius motociklus.

A1: lengvieji motociklai, <125 cm³ arba galia <11 kW, o galios ir masės santykis <0,1 kW/kg, bei lengvieji triračiai <15 kW.

A2: motociklai, galia <35 kW, galios ir masės santykis <0,2 kW/kg ir kurie nėra sukurti iš daugiau kaip dvigubai galingesnės transporto priemonės.

A: dviračiai motociklai (įskaitant tuos, kurių galia didesnė už 35 kW) ir sunkieji triračiai >15 kW.

B: motorinės transporto priemonės <3500 kg, kuriomis, be vairuotojo, vežami ne daugiau kaip 8 keleiviai, + priekaba <750 kg; galima prikabinti priekabą >750 kg, jeigu bendra transporto priemonės ir jos priekabos masė ne didesnė kaip 4250 kg (jeigu 3500–4250 kg, būtini mokymai ir (arba) egzaminas).

B1: neprivaloma sunkiųjų keturračių motociklų kategorija.

C: kroviniams vežti skirtos motorinės transporto priemonės >3500 kg + priekaba <750 kg.

C1: motorinės transporto priemonės >3500 kg, bet <7500 kg, kuriomis, be vairuotojo, vežami ne daugiau kaip 8 keleiviai, + priekaba <750 kg.

D: daugiau kaip 8 keleivius vežti skirtos motorinės transporto priemonės + priekaba <750 kg.

D1: ne daugiau kaip 16 keleivių vežti skirtos motorinės transporto priemonės, ne ilgesnės kaip 8 m + priekaba <750 kg.

E: pirmiau nurodytų kategorijų transporto priemonės ir priekaba >750 kg.

6. Kokios naujos taisyklės nustatytos vairuotojų egzaminuotojams?

Nėra nustatyta jokių vairuotojų egzaminuotojų rengimo ir mokymo standartų. Europos Sąjungoje jie labai skirtingi. Kai kuriose valstybėse narėse egzaminuotojai specialiai beveik nebuvo rengiami arba jie net neturėdavo tos kategorijos, kurios žinias tikrindavo, vairuotojo pažymėjimo. Tai turėtų pasikeisti. Kadangi teorijos ir praktiniai egzaminai išsamiai suderinti, bendrais minimaliais egzaminuotojams keliamais reikalavimais būtų užtikrinta, kad egzaminų rezultatai visoje ES būtų panašūs. Reguliaraus egzaminuotojų mokymo nustatymas taip pat turėtų teigiamai paveikti eismo saugumą keliuose, nes bus palaikomi egzaminuotojų įgūdžiai ir patirtis vis sparčiau kintančiomis techninėmis sąlygomis.

Nustatytos pagrindinės sąlygos norintiems tapti vairuotojų egzaminuotojais, įdiegti ir minimalūs pradinės kvalifikacijos bei reguliarių kartojimo kursų standartai:

 1. vairuotojų egzaminuotojai visada turėtų turėti tos kategorijos, kurios žinias tikrina, galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Jie turėtų būti įgiję pradinę kvalifikaciją ir būti įpareigoti dalyvauti reguliariuose mokymuose;

 2. prieš jiems leidžiant egzaminuoti, jie turėtų būti išėję išsamų pagrindinių dalykų kursą ir įgiję pradinę kvalifikaciją. Turėtų būti privaloma laipsniško atsakomybės didėjimo tvarka. Pirmiausia egzaminuotojai turėtų egzaminuoti norinčiuosius vairuoti lengvuosius automobilius, kurie sudaro 90 % visų kandidatų, ir tik įgiję patirties per šiuos egzaminus ir gavę papildomą kitų kategorijų kvalifikaciją, pradėtų egzaminuoti kitų kategorijų kandidatus.

7. Ar dėl naujojo vairuotojo pažymėjimus reglamentuojančio teisės akto pasikeis asmenų tinkamumo vairuoti reikalavimai?

Vairuotojai turi atitikti minimalius fizinės ir psichinės būklės standartus, kad jiems būtų leista vairuoti motorinę transporto priemonę. Direktyvoje dėl vairuotojo pažymėjimų nustatytos išsamios nuostatos dėl įvairių negalios, kuri gali trukdyti saugiai vairuoti, rūšių sąrašo. Paprastai profesionaliems sunkvežimių ir autobusų vairuotojams taikomos griežtesnės nuostatos.

2009 m. direktyva buvo atnaujinta remiantis valstybių narių paskirtų sveikatos specialistų darbo grupės atliktais regėjimo, diabeto ir epilepsijos poveikio tyrimais.

8. Ligšioliniai Europos Sąjungos teisės aktai dėl vairuotojo pažymėjimų

Pirmasis Europos Sąjungos teisės aktas dėl vairuotojo pažymėjimų priimtas 1980 m. Tai buvo Tarybos direktyva, kuria ES piliečiams, persikeliantiems gyventi į kitą valstybę narę,

suteikta galimybė pasikeisti vairuotojo pažymėjimą iš naujo nelaikant teorijos ir praktinio egzamino ir neatliekant medicininės apžiūros, tačiau vairuotojai vis tiek per metus nuo apsigyvenimo naujojoje valstybėje narėje turėjo pasikeisti vairuotojo pažymėjimą.

Tik 1991 m. nauja direktyva nustatytas abipusio pripažinimo principas ir panaikintas reikalavimas pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Tačiau praktiškai taikyti šį principą trukdė tai, kad nebuvo suderinti vairuotojo pažymėjimų galiojimo laikotarpiai ir medicininių apžiūrų periodiškumas. Dėl to į kitą valstybę persikeliantiems gyventi piliečiams kildavo teisinių neaiškumų.

2006 m. gruodžio 20 d. priimta Direktyva 2006/126/EB, dar vadinama trečiąja direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų2. Ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2011 m. sausio 19 d.

Nors kai kurios jos nuostatos įsigaliojo 2009 m. sausio 19 d., dauguma jos reikalavimų turi būti pradėti taikyti nuo 2013 m. sausio 19 d., ypač naujo pavyzdžio ES vairuotojo pažymėjimo įvedimui skirta dalis.

Daugiau informacijos: IP/13/25.

1 :

OL L 226, 2003 9 10, p. 4.

2 :

OL L 403, 2006 12 30, p. 18.


Side Bar