Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. január 18.

Új európai vezetői engedély a nagyobb biztonságért és a szabad mozgásért

A hatályba lépő, a vezetői engedélyekről szóló harmadik uniós irányelv részeként 2013. január 19-én bevezetik az európai vezetői engedélyt. Az új szabályok a mozgás valódi szabadságát garantálják az uniós sofőröknek, növelik az európai utak biztonságát és csökkentik a csalás lehetőségét.

1. Milyen előnyökkel jár az új európai vezetőiengedély-rendszer?

Az Unió népességének közel 60%-a, körülbelül 300 millió polgár rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel. Ezen európai polgárok közül igen sokan tesznek határokon átnyúló utazásokat az Unión belül szakmai vagy magáncélból, vagy költöznek más országba. Európában ma több mint 110 különféle típusú vezetői engedély létezik, melyek eltérő jogosultságokat igazolnak eltérő érvényességi időszakokra. Az új európai vezetői engedély ezt a sokféleséget egyszerűsíti le, és megkönnyíti a sofőrök mobilitását Európán belül. Az összehangolt érvényességi időszakok és orvosi vizsgálatra vonatkozó szabályok nagyobb jogbiztonságot teremtenek sok olyan európai számára, akik másik tagállamba utaznak.

A vezetői engedélyek nemcsak mindenféle típusú járművek használatára jogosítanak számos uniós országban, hanem azonosító okmányként is használhatók. Ezért a csalás elleni védelem igen fontos kérdés. Az új engedélyt szinte lehetetlen hamisítani. Egy európai elektronikus adatcsererendszer támogatja, amely megkönnyíti a közigazgatási szervek számára a vezetői engedélyek kezelését, és amely hozzájárul majd a vezetői engedélyekkel elkövetett visszaélések eredményesebb felderítéséhez.

A vezetői engedélyre vonatkozó szabályok a közúti biztonságra is jelentős hatást gyakorolnak. Évente több mint 30 000 halálos közúti baleset történik Európában. Az új vezetői engedélyre vonatkozó szabályok hozzájárulnak majd az európai utak biztonságának növeléséhez. A változások a motorkerékpárok esetében a legjelentősebbek. A fiatal járművezetők esetében a motorkerékpár-vezetői engedély több lépésben történő megszerzésének bevezetésével az új európai szabályok sokkal jobban fogják védeni ezt a sebezhető úthasználói csoportot. Továbbá a gépjárművezetők és a motorkerékpárosok esetében az új okmányt tagállamtól függően 10–15 évente meg kell újítani, míg a busz-, illetve teherautósofőrök vezetői engedélye öt évre lesz érvényes, és orvosi vizsgálaton kell majd átesni a megújításához. Ezek a szabályok nem érintik a jármű vezetésére korábban megszerzett jogokat.

2. Milyen fontos változásokat vezet be a vezetői engedélyekről szóló új jogszabály?

Kártya formájú új európai vezetői engedély

A forgalomban lévő, különféle típusú vezetői engedélyek számának korlátozása és a csalás elleni nagyobb fokú védelem érdekében a papíralapú vezetői engedélyeket fokozatosan kivonják a forgalomból. Európában a jövőben kizárólag műanyag, hitelkártya formátumú vezetői engedélyt fognak kibocsátani, amilyen már most is forgalomban van a legtöbb uniós országban, és amely nagyobb védelmet biztosít a hamisítás ellen. Az új jogszabály hatálybalépésétől kezdődően a jelenlegihez hasonló papíralapú vezetői engedélyeket már nem fognak kiállítani.

Valamennyi engedély kötelező, közigazgatási úton történő megújításának bevezetése

A vezetői engedélyek kötelező, rendszeres, közigazgatási úton történő megújítása biztosítani fogja, hogy valamennyi forgalomban lévő dokumentumot a legkorszerűbb biztonsági funkciókkal naprakésszé lehessen tenni. A vezetőiengedély-típusok számának csökkentése, valamint az, hogy az engedélyen szereplő fénykép jobban fog hasonlítani a vezetői engedély tulajdonosára, megkönnyíti a végrehajtást.

Valamennyi, segédmotoros kerékpárra, motorkerékpárra, személygépjárműre, három- vagy négykerekű járműre kiadott új engedély közigazgatási érvényességi ideje legfeljebb tíz év lesz. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy ennél hosszabb közigazgatási érvényességi idővel állítják ki ezeket az engedélyeket, amely érvényesség azonban nem lehet 15 évnél hosszabb.

Minden teherautóra vagy autóbuszra kiadott új vezetői engedélynek legfeljebb 5 év lesz a közigazgatási érvényességi ideje.

Az ezen irányelv hatálybalépését megelőzően kiadott engedéllyel rendelkező járművezetőkre az új érvényességi szabályokat legkésőbb 2033. január 19-től szintén alkalmazni kell.

3. Hogyan fogja érinteni a járművezetőket a vezetői engedélyekről szóló új jogszabály?

A vezetői engedély új, kötelező, rendszeres megújításával megszűnnek a járművezetők szabad mozgásának utolsó, még fennálló akadályai. A fő elv az lesz, hogy az új irányelv alkalmazásának időpontjától kezdődően kiadott valamennyi vezetői engedély a rajta szereplő előírások szerint marad érvényben. A lejáratot megelőzően a jogosultnak abban az országban kell megújítania a vezetői engedélyét, amelyben a szokásos tartózkodási helye található. Az említett időponttól kezdődően a fogadó tagállam alkalmazza az új közigazgatási érvényességi időt, és egészségügyi vizsgálatot írhat elő, ha az saját polgárainak is elő van irányozva. Ezek a rendelkezések végre megteremtik a szükséges jogbiztonságot a vezetői engedély jogosultja számára.

Az új irányelv alkalmazásának időpontja előtt kiadott, még érvényes és forgalomban lévő vezetői engedélyeket legkésőbb 2033-ig kell kicserélni új vezetői engedélyekre. A tagállamok azt is kérhetik, hogy az országban való letelepedést követő két év elteltével a másik tagállamban az irányelvben előírt érvényességi idő nélkül kiállított (azaz határozatlan ideig érvényes) vezetői engedély jogosultja újítsa meg az engedélyt.

Ugyanakkor az új vezetői engedélyen egyértelműen fel fogják tüntetni azt a járműtípust, amelynek vezetésére az engedély feljogosít, így azt a jogosult, a közigazgatási hatóságok és a végrehajtó hatóságok is könnyen fel fogják ismerni.

A Bizottság javasolja továbbá az orvosi vizsgálatokra vonatkozó nemzeti szabályok pontosítását:

 1. a teherautó- és autóbuszvezetők esetében az egyes országokban működő rendszernek megfelelően a vezetői engedély minden egyes megújításakor elvégzendő vizsgálatok gyakoriságának összehangolása;

 2. a gépjárművezetők és a motorkerékpárosok esetében a tagállamok továbbra is szabadon eldönthetik, hogy végeztessenek-e rendszeres vizsgálatokat vagy sem.

4. Hogyan fogja a vezetői engedélyekről szóló új jogszabály csökkenteni a csalás lehetőségét?

Jelenleg a csalás különféle típusai léteznek. Ezek magának az okmánynak a tiltott kereskedelmétől a másolatoknak az eredeti engedély ellopására vagy elvesztésére hivatkozva történő jogellenes megszerzéséig, valamint a saját tagállamban a vezetéstől való eltiltás esetén másik tagállamban új engedély megszerzéséig terjednek.

A vezetői engedéllyel kapcsolatos csalás elleni küzdelem alapgondolata az az elv, hogy mindenki csak egy vezetői engedéllyel rendelkezzen. Ez az irányelv ezt az elvet erősítette meg.

A vezetői engedélyek rendszeres megújításának köszönhetően a tagállamok rendszeresen frissített nemzeti adatbázissal fognak rendelkezni, így folyamatosan naprakész ismeretük lesz az érvényes, forgalomban lévő vezetői engedélyekről.

Ezenkívül a vezetői engedélyekkel kapcsolatos kommunikációs hálózat megteremtésével a nemzeti hatóságok közötti kommunikáció is javulni fog. A RESPER nevű hálózatban végzett rendszeres ellenőrzésnek köszönhetően alkalmazni lehet majd az új, szigorúbb szabályokat, tudniillik hogy tilos vezetői engedélyt kiállítani olyan személy részére, akinek a vezetői engedélyét bevonták, felfüggesztették vagy korlátozták.

Továbbá a tagállamok, ha úgy kívánják, mikrochippel láthatják el az engedélyeket. A kártyára nyomtatott információk rögzítése a mikrochipen növeli a csalás elleni védelmet, másrészt az adatok védelmét is biztosítja. Természetesen ilyen esetben a személyes adatok védelméről szóló európai jogszabályokat tiszteletben kell tartani.

5. A vezetői engedélyekről szóló új jogszabályok hogyan javítják a közúti közlekedés biztonságát?

A segédmotoros kerékpárokra vonatkozó új vezetőiengedély-kategória bevezetése

A segédmotoros kerékpárok vezetéséhez az Unióban eddig nem kellett engedély. A baleseti statisztikák azonban azt mutatják, hogy nagyon magas annak a kockázata, hogy baleset éri a közúti forgalomban részt vevő nagyon fiatal vezetőket. Néhány tagállamban nagyon fiatalon, akár már 14 évesen is lehet segédmotoros kerékpárt vezetni.

Ezért az irányelv bevezet egy olyan új, AM kategóriájú harmonizált vezetői engedélyt, amelyet kötelező elméleti vizsgát letéve lehet megszerezni. Ezzel remélhetőleg jobban ellenőrizhetővé válik ez a sebezhető úthasználói csoport, és tagjai

jobban megismerik a közlekedési szabályokat. Az új szabályozás egyúttal az olyan segédmotor-vezetők helyzetét is tisztázni fogja, akik járművükkel határokon lépnek át, vagy nyaralás alkalmával segédmotoros kerékpárt bérelnek. E kategória esetében a tagállamok azt is előírhatják a kérelmezők számára, hogy jártassági és magatartási vizsgát tegyenek.

A könnyű motorkerékpárokra vonatkozó teljesítmény/tömeg kritérium bevezetése (A1 kategóriájú engedély)

Eddig a legfeljebb 125 cm3-es és legfeljebb 11 kW-os motorkerékpárok minősültek könnyű motorkerékpárnak. A motorteljesítmény és a tömeg arányára nem vonatkozott korlátozás. Ez egyre könnyebb, ezáltal egyre nagyobb gyorsulást és végsebességet elérni képes járművek használatát tette lehetővé. Ezért az A1 kategóriájú engedéllyel rendelkezők csak legfeljebb 125 cm3 hengerűrtartalmú, legfeljebb 11 kW teljesítményű és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/tömeg arányú könnyű motorkerékpárokat vezethetnek. Ezentúl azoknak a tagállamoknak is be kell vezetniük ezt az engedélykategóriát, amelyekben eddig nem létezett.

A legnagyobb teljesítményű motorkerékpárok vezetésének fokozatos engedélyezése

A korábbi jogszabályok számos fiatal vezetőnek lehetővé tették, hogy gyakorlati tapasztalat nélkül vezessenek akár a legnagyobb teljesítményosztályba tartozó motorkerékpárt. A baleseti statisztikák szerint a 24 év alattiak esetében különösen magas a nehéz motorkerékpáron közlekedő kezdő vezetők baleseti kockázata. Ráadásul lehetetlen ellenőrizni, hogy ténylegesen szereztek-e tapasztalatot korlátozott teljesítményű motorkerékpáron. A biztonságos közúti közlekedés érdekében az új jogszabály a járművekre, az alsó korhatárra és a vezetői engedély megszerzésére vonatkozó új kritériumokat vezet be.

Új A2 kategória új műszaki jellemzőkkel

A korábbi A kategóriát, amely egy korlátozott és egy korlátozásmentes kategóriára oszlott, most két jól elkülöníthető kategóriára: az A2 és az A kategóriára osztották fel. Az A2 kategóriában egy további műszaki követelményt is bevezettek a motorkerékpárok „lebutításának” elkerülésére.

Új alsó korhatárok és a vezetői engedély megszerzésére vonatkozó szabályok

Az A2 kategóriára az alsó korhatárt 18 évben rögzítették. Ha egy tagállam 17 vagy 18 évben rögzíti az A1 kategória alsó korhatárát, akkor az A2 kategóriára vonatkozó alsó korhatár 19 vagy 20 év, mivel 2 évnek kell lennie az A1 kategória alsó korhatára és az A2 kategóriára vonatkozó alsó korhatár között.

Ha a kérelmező már 2 éves tapasztalatot szerzett A1 kategóriájú motorkerékpáron, akkor csak jártassági és magatartási vizsgát kell tennie, vagy el kell végeznie egy tanfolyamot.

Az A kategória esetében:

 1. a fokozatos engedélyszerzéshez a kérelmezőnek először kétéves tapasztalatot kell szereznie A2 kategóriájú motorkerékpáron, és csak jártassági és magatartási vizsgát kell tennie, vagy el kell végeznie egy tanfolyamot. Ha teljesül ez a két feltétel, 20 éves korától (vagy az A2 kategória alsó korhatárától függően esetleg 21 vagy 22 éves korától) vezethet A kategóriájú járműveket.

 2. az azonnali engedélyszerzés esetében az alsó korhatár a korábbi 21 évről 24 évre emelkedik.

Új, pótkocsikra vonatkozó szabályok a gépjárművezetői engedélyekhez

B kategóriájú vezetői engedéllyel 3500 kg tömegű járművet lehet vezetni, amely egy 750 kg tömegű pótkocsit vontat.

A B kategóriába tartozó, járműből és pótkocsiból álló járműszerelvények esetében a vontató járműhöz 750 kg-ot meghaladó tömegű pótkocsit is lehet kapcsolni, amennyiben a járműszerelvény tömege nem haladja meg a 4250 kg-ot, és megfelel a típus-jóváhagyási szabályoknak (amelyek a jármű és a pótkocsi közötti kapcsolatra vonatkozó előírásokat rögzítik).

A B kategóriába tartozó olyan járműszerelvények esetében azonban, amelyeknek a tömege meghaladja a 3500 kg-ot, tanfolyamot, vizsgát vagy mindkettőt elő kell írni. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy egy tanfolyamot elvégezve és/vagy egy vizsgát letéve a jövőben a jelenleginél nagyobb tömegű járműszerelvényeket is vezessenek a B kategóriában.

A BE kategóriában 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi vontatására lesz lehetőség. Egy B kategóriába tartozó vontató járműből és egy 3500 kg-ot meghaladó tömegű pótkocsiból álló járműszerelvény a C1E kategóriába tartozik.

A legnagyobb teljesítményű tehergépjárművek vezetésének fokozatos engedélyezése

Új fogalommeghatározások

A biztonság érdekében a tehergépjárművekre és autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyeket a következők szerint módosították:

 1. az utasok számára és ne az ülések számára vonatkozzanak,

 2. a kisebb teherautók és autóbuszok műszaki követelményei kerüljenek összhangba a piacon lévő járművekével, és váljanak kötelező kategóriákká az Unió egész területén,

 3. C kategória: olyan közúti áruszállító járművek, amelyeknek a megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot, de nem szállítanak 8-nál több utast a vezetőn kívül. Ezekhez 750 kg-nál kisebb tömegű pótkocsit lehet kapcsolni,

 4. C1 kategória: megegyezik a C kategóriával, de olyan gépjárművekre vonatkozik, amelyeknek a megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7500 kg-ot. Ezt a kategóriát valamennyi tagállamban be kell vezetni,

 5. D kategória: olyan személyszállító járművek, amelyek a vezetőn kívül 8-nál több utas szállítására alkalmasak. Ezekhez 750 kg-nél kisebb tömegű pótkocsit lehet kapcsolni,

 6. D1 kategória: megegyezik a D kategóriával, de olyan gépjárművekre vonatkozik, amelyek a vezetőn kívül legfeljebb 16 utas szállítására alkalmasak, és amelyeknek a legnagyobb hosszúsága legfeljebb nyolc méter. Ezekhez 750 kg-nél kisebb tömegű pótkocsit lehet kapcsolni. Ezt a kategóriát valamennyi tagállamban be kell vezetni,

 7. Mind a négy fenti kategóriával vontatható 750 kg-ot meghaladó pótkocsi, ehhez azonban külön jogosítvány szükséges (CE, C1E, DE, D1E kategória). Ezeket a kategóriákat valamennyi tagállamban be kell vezetni.

Alsó korhatárok

Az alábbi táblázat összegzi, hogy a járműkategória függvényében milyen alsó korhatár vonatkozik a vezetői engedély megszerzésére.

A javasolt új vezetőiengedély-rendszer áttekintése

Kategória

Főszabály

Feltételek

Kivételekre vonatkozó szabály

AM

16 éves kortól

Elméleti vizsga

A gyakorlati vizsga nem kötelező.

14 éves kortól lehetséges, de csak belföldre. Az alsó korhatár legfeljebb 18 év lehet.

A1

16 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

Az alsó korhatár legfeljebb 17 vagy 18 év lehet

A2

18 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga.

Ha már 2 éve rendelkezik A1 kategóriájú engedéllyel, akkor csak vizsgát kell tennie, vagy egy tanfolyamot kell elvégeznie

Legalább 2 év az A1 és az A2 kategória között: ha a tagállam 17 vagy 18 évben határozza meg az A1 kategória alsó korhatárát, akkor az A2 kategóriára vonatkozó alsó korhatár 19 vagy 20 év.

A

Az engedély fokozatos megszerzése esetén 20 éves kortól

Vizsga letétele vagy tanfolyam elvégzése

Legalább 2 év az A2 és az A kategória között: ha a tagállam 19 vagy 20 évben határozza meg az A2 kategória alsó korhatárát, akkor az A kategóriára vonatkozó alsó korhatár 21 vagy 22 év.

Az engedély azonnali megszerzése esetén 24 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

B1

16 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

B és BE

18 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

A B és a B+E esetében 17 éves kortól lehetséges, de csak belföldre.

C1 és C1E

18 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

C és CE

21 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

A hivatásos járművezetők esetében a közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművezetők alapképzésére és továbbképzésére vonatkozó 2003/59/EK irányelv1 ilyen járművek vezetésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül

D1 és D1E

21 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

D és DE

24 éves kortól

Elméleti és gyakorlati vizsga

AM: legfeljebb 45 km/h tervezési sebességű, 50 cm³-nél kisebb hengerűrtartalmú vagy 4 kW-nál kisebb teljesítményű segédmotoros kerékpárok, beleértve a könnyű négykerekű járműveket

A1: 125 cm3-nél kisebb hengerűrtartalmú vagy 11 kW-nál kisebb teljesítményű és 0,1 kW/kg-nál kisebb teljesítmény/tömeg arányú könnyű motorkerékpárok és 15 kW-nál kisebb teljesítményű könnyű háromkerekű járművek

A2: 35 kW-nál kisebb teljesítményű, 0,2 kW/kg-nál kisebb teljesítmény/tömeg arányú és nem egy több mint kétszer akkora teljesítményű járműből átalakított motorkerékpárok

A: kétkerekű motorkerékpárok (köztük a 35 kW-nál nagyobb teljesítményűek is) és a 15 kW-nál nagyobb teljesítményű nehéz háromkerekű járművek

B: 3500 kg-nál kisebb tömegű gépjárművek, amelyek a vezetőn kívül nem szállítanak 8-nál több utast + 750 kg-nál kisebb tömegű pótkocsi; 750 kg-nál nagyobb tömegű pótkocsival is kombinálható, ha a járműszerelvény össztömege 4250 kg alatt marad (3500 kg és 4250 kg közötti össztömeg esetén tanfolyam és/vagy vizsga szükséges)

B1: nehéz négykerekű járművek opcionális kategóriája

C: 3500 kg-nál nagyobb tömegű, áruszállításra használt gépjárművek + 750 kg-nál kisebb tömegű pótkocsi

C1: 3500 kg-nál nagyobb, de 7500 kg-nál kisebb tömegű gépjárművek, amelyek a vezetőn kívül nem szállítanak 8-nál több utast + 750 kg-nál kisebb tömegű pótkocsi

D: 8-nál több utas szállítására szolgáló gépjárművek + 750 kg-nál kisebb tömegű pótkocsi

D1: legfeljebb 16 utas szállítására szolgáló, legfeljebb 8 méter hosszú gépjárművek + 750 kg-nál kisebb tömegű pótkocsi

E: a fenti kategóriák kombinációja 750 kg-nál nagyobb tömegű pótkocsival

6. Milyen új szabályok vonatkoznak a vizsgabiztosokra?

A vizsgabiztosok képzésére és oktatására vonatkozóan egyelőre nincsenek előírások, ezért ezek igen eltérőek az Unió területén. Egyes tagállamokban a vizsgabiztosoknak eddig szinte semmilyen szakvégzettsége nem volt, sőt még csak nem is rendelkeztek olyan kategóriájú vezetői engedéllyel, amelyre a vizsgáztatást végezték. Ez a továbbiakban nem lehetséges. Mivel az új irányelv részletesen összehangolja az elméleti és a gyakorlati vizsgákat, a vizsgabiztosokra vonatkozó egységes minimumkövetelmények biztosítják, hogy a vizsgaeredmények összehasonlíthatóak legyenek az EU-ban. A vizsgabiztosok rendszeres továbbképzése várhatóan szintén kedvező hatással lesz a közúti közlekedés biztonságára azáltal, hogy szinten tartja készségeiket és tapasztalatukat egyre gyorsabban változó műszaki környezetünkben.

Meghatározásra kerültek a vizsgabiztosi szakma gyakorlásának alapfeltételei, valamint a vizsgabiztosok alapképzésére és rendszeres továbbképzésére vonatkozó minimumkövetelmények:

 1. a vizsgabiztosoknak mindig rendelkezniük kell érvényes engedéllyel arra a kategóriára, amelyre vizsgáztatnak. Elő kell írni számukra, hogy rendelkezzenek alapképesítéssel, és kötelezni kell őket arra, hogy rendszeres továbbképzésen vegyenek részt,

 2. az alaptárgyakat illetően széleskörű képzésben kell részt venniük, és alapképesítést kell szerezniük, mielőtt elkezdhetnék a vizsgáztatást. Kötelezővé kell tenni a vizsgáztatói jogosítvány fokozatos megszerzését. A vizsgabiztosoknak először a vizsgák 90 %-át kitevő, személygépjárműre szóló vezetői engedély megszerzése céljából vizsgázókat kell vizsgáztatniuk, és csak az után vizsgáztathatnak más kategóriákban is, miután tapasztalatot szereztek e vizsgákkal kapcsolatban, és megszerezték a többi kategóriára vonatkozó képesítést.

7. A vezetői engedélyekről szóló új jogszabály érinti-e a vezetésre való alkalmasságra vonatkozó követelményeket?

A járművezetőknek eleget kell tenniük a gépjármű vezetésére való testi és szellemi alkalmasságra vonatkozó minimumkövetelményeknek, mielőtt engedélyt kapnának a vezetésre. A vezetői engedélyekről szóló irányelv részletes rendelkezéseket tartalmaz azon fogyatékosságok jegyzékéről, amelyek hatással lehetnek a biztonságos vezetésre. A hivatásos teherautó- és buszvezetőkre vonatkozóan általában szigorúbb rendelkezések vannak érvényben.

Az irányelvet 2009-ben aktualizálták a látászavar, a cukorbetegség és az epilepszia tekintetében egy, a tagállamok által kijelölt orvosi szakértőkből álló csoport munkája alapján.

8. A vezetői engedélyekről szóló eddigi uniós jogszabályok

A vezetői engedélyekről szóló első európai jogszabály még 1980-ból datálódik. Egy akkori tanácsi irányelv lehetővé tette, hogy a másik tagállamba költöző uniós polgárok új elméleti és gyakorlati vizsga és orvosi vizsgálat nélkül kicserélhessék vezetői engedélyüket. A vezetőnek azonban az új tagállamban való letelepedéstől számított egy éven belül ki kellett cserélnie a vezetői engedélyét.

1991-ig kellett várni, hogy egy új irányelv bevezesse a kölcsönös elismerés elvét, és megszüntesse a vezetői engedély kötelező cseréjét. A gyakorlatban azonban ezen elv alkalmazását az akadályozta, hogy az engedélyek érvényességének időtartamai és az orvosi vizsgálatok gyakoriságai nem voltak harmonizálva. Ez jogbizonytalanságot eredményezett azon polgárok számára, akik valamely másik tagállamban telepedtek le.

A vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelvként is ismert 2006/126/EK irányelvet2 2006. december 20-án fogadták el, és 2011. január 19-ig kellett átültetni.

Noha néhány rendelkezése már 2009. január 19-én hatályba lépett, a követelmények többségét, különösen az új uniós vezetőiengedély-formátum bevezetését 2013. január 19-étől kell alkalmazni.

További információ: IP/13/25

1 :

HL L 226., 2003.9.10., 4. o.

2 :

HL L 403., 2006.12.30., 18. o.


Side Bar