Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT FI EL LT LV PL

Európska komisia

MEMO

Vilnius 25. november 2013

Európska cena za podporu podnikania 2013 – sľubné projekty naštartujú nové podniky

Dnes boli v rámci 7. ročníka Európskej ceny za podporu podnikania udelené ceny 19 verejným orgánom a verejno-súkromným partnerstvám, ktoré úspešne podporovali podniky a podnikanie v roku 2013. Organizácie z 26 krajín EÚ – vrátane nového členského štátu EÚ Chorvátska – ako aj Srbska a Turecka, súťažili o víťazstvo vo svojej kategórii alebo o prestížnu Veľkú cenu poroty. Najprv súťažili stovky projektov v národných súťažiach a 53 národných víťazov následne postúpilo do súťaže na európskej úrovni.

Všetci víťazi, ocenení na druhých miestach a organizácie, ktoré získali čestné uznanie, sú:

Veľká cena poroty: Zlepšovanie podnikateľského prostredia

Najskôr myslieť v malom (Lotyšsko): Iniciatívu najskôr myslieť v malom vyvinula Lotyšská obchodná a priemyselná komora (LCCI) s cieľom dostať Lotyšsko z hospodárskej krízy. Táto iniciatíva pomáha mikropodnikom prostredníctvom vytvorenia osobitnej sadzby dane a zjednodušením daňového účtovného systému. Zaviedla tiež program mikroúverov a poskytovania informácií o začatí podnikania na jednom mieste. V dôsledku tejto iniciatívy využilo až 28 000 podnikov zjednodušený systém daňového účtovníctva dohromady a počet mikropodnikov v Lotyšsku naďalej rastie.

Podpora podnikateľského ducha

VíťazMyCity (Fínsko): Vzdelávací subjekt MyCity je miniatúrne mesto, postavené z prvkov mobilných stien a pozostáva z najmenej 15 rôznych miestnych a regionálnych podnikov a verejných služieb. Študenti pracujú vo svojom vlastnom obchode v rámci mesta a dostávajú mzdu. Vystupujú aj ako spotrebitelia a občania spoločnosti. V rámci projektu MyCity spolupracuje okolo 70 žiakov. MyCity, ktorý sponzoruje fínske ministerstvo školstva a kultúry, pôsobí v ôsmich rôznych obciach a navštívilo ho viac ako 24 000 žiakov 6. ročníka spolu s 1 000 učiteľov.

Ďalší ocenení - Program ocenenia študentských podnikov (Írsko)

Program ocenenia študentských podnikov poskytuje študentom príležitosť získať obchodné a podnikateľské zručnosti v praktických reálnych scenároch, v rámci ktorých si študenti skutočne založia a 6 mesiacov alebo aj dlhšie vedú svoje vlastné minipodniky. Počet účastníkov medziročne rastie a v súčasnosti je vyšší ako 17 000.

Ďalší ocenení - Podporte svoj talent (Belgicko)

Podporte svoj talent (BYT) je projekt na podporu podnikateľského ducha, ktorý sa zameriava na školy a iné mládežnícke organizácie v oblasti Bruselského kanála a centrálnych štvrtí. Podporuje mladých ľudí na všetkých stupňoch škôl pri objavovaní podnikania, podnikateľského prostredia a ich podnikateľských zručností a vlastností a v aktívnom zapájaní sa do vlastných projektov s cieľom dosiahnuť spoločenský a profesionálny úspech. Priamo projekt BYT vyškolil od konca roka 2008 do apríla 2013 až 8 316 študentov.

Investovanie do podnikateľských zručností

Víťaz - Seniorský podnik (Írsko)

Seniorský podnik je špeciálne navrhnutý tak, aby sa do podnikania zapojilo viac ľudí starších ako 50 rokov a aby sa zvýšilo povedomie o ich potenciáli na začatie podnikania, nadobudli alebo investovali do podnikov, ktoré začal niekto iný alebo aby sa stali dobrovoľníkom mentorom. K dnešnému dňu si založilo nové spoločnosti takmer 1 000 osôb starších ako 50 rokov, ktorí získali podporu od organizácie Seniorský podnik v Írsku, Veľkej Británii a vo Francúzsku.

Ďalší ocenení - Továrne rastu (Dánsko)

Vakstfabrikkerne (Továrne rastu) je obchodný inkubačný program, ktorý bol spustený v januári 2010. Projekt sa skladá z desiatich podnikateľských inkubátorov, geograficky rozmiestnených po celom regióne Zealandu. V regióne bolo vytvorených celkovo až 54 nových pracovných miest a očakáva sa, že počas najbližších troch rokov sa vytvorí ďalších 300 miest.

Ďalší ocenení - Môžete zmeniť budúcnosť (Srbsko)

Cieľom projektu Môžete zmeniť budúcnosť, ktorý realizuje Junior Achievement (JA) Srbsko, je vzdelávať a inšpirovať mladých ľudí k hodnote slobodného podnikania a pochopiť podnikanie a ekonomiku. V školskom roku 2011/12 sa do programov JA Srbsko zapojilo 8 021 študentov, ktorých podporovalo 485 učiteľov zo 156 stredných a 52 základných škôl v 72 obciach.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia

VíťazProgram Spúšťacia zmluva pre podnikateľov (Belgicko)

Belgický program Spúšťacej zmluvy pomáha začínajúcim a existujúcim podnikateľom uspieť. Podnikatelia uzatvoria dohodu s mestom Gent s cieľom vypracovať podnikateľský plán, požiadať o profesionálne poradenstvo a odborné vedenie, potom sa zúčastnia vzdelávacích a rozvojových kurzov a počas nasledovných 3 rokov podnikajú v Gente. Vďaka tejto zmluve môžu podnikatelia získať podporu vo výške až 5 000 EUR na vzdelávanie, odborné vedenie a investície. Všetky začínajúce podniky, ktoré boli založené v Gente ako nezávislé podniky, môžu do dvoch rokov požiadať o uzatvorenie dohody. Jedným z najdôležitejších cieľov tejto dohody je zvýšenie úspešnosti začínajúcich podnikov počas prvých rokov a zabrániť zlyhaniu. K dnešnému dňu odporučila posudzovacia komisia až 171 zmlúv, z ktorých mestský výbor a poslanci schválili 166 zmlúv.

Ďalší ocenení - Investičné a obchodné záruky (Litva)

Investičné a obchodné záruky (INVEGA) sú garančnou inštitúciou, ktorú založila litovská vláda. INVEGA poskytuje záruky úverovým inštitúciám na pôžičky pre zástupcov malých a stredných podnikov, ktoré chcú začať podnikať alebo sa chcú rozšíriť. Od roku 2001 poskytla INVEGA úverovým inštitúciám 3 978 záruk pre malé a stredné podnikateľské úvery.

Ďalší ocenení - Incredibol! (Taliansko)

Incredibol! bolonský kreatívny inovačný projekt podporuje tvorivé profesie v oblasti Emilia-Romagna prostredníctvom poskytnutia peňažných príspevkov, pracovných priestorov a siete partnerov z verejného a súkromného sektora, ktorí víťazom ocenenia poskytujú služby. Projekt Incredibol! začal v roku 2010 a zhromaždil neuveriteľných 243 dizajnových nápadov z celého regiónu. Celkovo získalo 32 víťazných projektov peňažné ocenenie vo výške 20 000 EUR, viac ako 500 hodín školení a odbornú podporu 15 konzultantov.

Podpora internacionalizácie podnikania

Víťaz Portugalské topánky (Portugalsko)

Portugalský obuvnícky priemysel vyváža viac ako 95 % svojej produkcie na najnáročnejšie medzinárodné trhy. Aby mohlo toto odvetvie aj naďalej uspieť v konkurenčnom medzinárodnom prostredí, prijalo národné obchodné združenie APICCAPS rôzne opatrenia na podporu portugalskej obuvi. Súčasná kampaň pomohla podporiť asi 120 malých a stredných podnikov na odborných podujatiach po celom svete. Kampaň Symbol pre Portuguese Shoes bola vyvinutá na základe sloganu Portuguese Shoes: navrhnuté pre budúcnosť. Zobrazenie podporuje značku kvality a snaží sa informovať o Portuguese Shoes ako o sofistikovanej inovácii. V dôsledku tejto stratégie vzrástol vývoz obuvi za posledné dva roky o viac než 20 %.

Ďalší ocenení - Medzinárodná štafeta (France)

Regionálna iniciatíva Medzinárodná štafeta je pôvodný a individuálny koncept, ktorý zamestnáva miestnych odborníkov pre rozvoj vývozu podnikov v oblasti Champagne-Ardenne pre vývoz. Táto technická a finančná pomoc poskytuje individuálnu podporu prispôsobenú komerčnému rozvoju regionálnych spoločností na trhoch s vysokým potenciálom. Iniciatíva International Relays umožnila asi 100 spoločnostiam z regiónu Champagne-Ardenne implementovať efektívne vývozné činnosti.

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov

Víťaz - Mesto Gürsu rozvíja neobmedzenú čistú energiu (Turecko)

Kľúčovými cieľmi projektu mesta Gürsu je zvýšiť využívanie zelenej energie v Gürsu, čím sa zabránil znečisťovaniu životného prostredia v dôsledku využívania fosílnych palív, ušetriť energiu, ktorá sa používa pre komunálne služby a pomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju mesta. Od začiatku iniciatívy boli pripravené, otestované a použité už štyri žiadosti. Bol vyvinutý závod na fotovoltaickú solárnu energiu a mesto Gürsu je teraz známe pre používanie čistej solárnej energie vo všetkých svojich oblastiach služieb. Cieľom projektu je umožniť Turecku prevziať v oblasti investícií do obnoviteľných zdrojov energie investícií vedúce miesto nielen na regionálnej ale aj národnej úrovni. Od začiatku projektu pokrýva mesto Gürsu počas piatich zimných mesiacov 40 % svojich potrieb elektriny zo slnka a počas siedmych letných mesiacov to je 100 % energie.

Ďalší ocenení - Plán recyklácie obalov pre Cyperskú republiku

Organizácia Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd začala na Cypre pôsobiť v oblasti zberu recyklovaného odpadu z domácností v roku 2007 a počas piatich rokov sa rozrástla tak, že v súčasnosti pokýva 85 % populácie. Cyperčania na služby zareagovali pozitívne a celková miera recyklácie sa v období rokov 2006-2012 zdvojnásobila. Organizácia vytvorila viac ako 200 nových zelených pracovných miest a umožnila miestnej recyklačnej spoločnosti rásť a posilniť dlhodobú udržateľnosť.

Zodpovedné podnikanie dostupné pre všetkých

Víťaz - Integrácia znevýhodnených osôb (Slovensko)

AV Mobilita s.r.o. Je chránená dielňa špecializujúca sa na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života. Ako pilotná organizácia sa zamerala na opravy automobilov a teraz koordinuje ďalšie chránené dielne, ktoré sú súčasťou projektu pre osoby so zdravotným postihnutím Škoda Handy v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. Podieľa sa na kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách združenia registrovaných osôb so zdravotným postihnutím po celom Slovensku. Tento systém umožňuje hladkú integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti prostredníctvom sprostredkovania špeciálnej ceny vozidiel a pomocou komplexnej teoretickej a praktickej prípravy uchádzačov o vodičský preukaz viesť auto. V roku 2009 získala dielňa ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného procesu.

Ďalší ocenení - Podnikanie v Dánsku (Dánsko)

Podnikanie v Dánsku zhromažďuje a odovzdáva znalosti, vytvára siete a spoluprácu medzi organizáciami v rámci obchodu a zamestnanosti a ponúka aktivity v rámci rozvoja kompetencií. Projekt umožnil vznik partnerstva medzi šiestimi obcami, dánskymi regiónmi, ministerstvom práce a ministerstvom podnikania a rastu Dánska.

Osobitné uznania

Rozprávka o podnikateľovi Jankovi a jeho hlúpych bratoch (Poľsko): Iniciatíva Úradu pre ekonomický rozvoj mesta Wrocław sa týkala prípravy a inscenácie hry s názvom „Rozprávka o podnikateľovi Jankovi a jeho hlúpych bratoch“. Ide o prvý vzdelávací nástroj v Poľsku v podobe divadelného predstavenia, ktorý oslovuje podnikanie a zameriava sa na žiakov základných škôl. Okrem živého publika si hru pozrelo on-line 60 000 žiakov zo 720 škôl po celej krajine.

Akadémia podnikania Premier League (PLEA) (Veľká Británia): Program Akadémia podnikania Premier League (PLEA) bol vytvorený s cieľom pomôcť učiť deti vo veku 11 až 19 rokov základné princípy podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Na základe 10-týždňového kurzu, ktorý vyvinul klub Middlesbrough FC, pomáha ​​program mladým ľuďom pochopiť základné princípy podnikania prostredníctvom série interaktívnych vzdelávacích príležitostí ako v triede, tak aj na futbalových štadiónoch. PLEA boli založené v 20 kluboch a zapojilo sa do nich viac ako 80 000 mladých ľudí.

Spájanie žien (Srbsko): Združenie podnikateliek Srbska propaguje a poskytuje podporu podnikateľkám a usiluje sa o zlepšenie podnikateľského prostredia a podporu miestnej, regionálnej a medzinárodnej siete. Táto iniciatíva spája podnikateľky v celom Srbsku, posilňuje miestne združenia a zakladanie a budovanie kapacít novovzniknutých miestnych združení. V uplynulom roku vznikli tri nové združenia podnikateliek v mestách Novi Pazar, Subotica a Zaječar.


Side Bar