Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT FI EL LT LV SK

KOMISJA EUROPEJSKA

MEMO

Bruksela, 25 listopada 2013

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013 – Projekty obiecujące do rozpoczęcia nowych firm

Dziewiętnaście instytucji publicznych i partnerstw publiczno-prywatnych, które w 2013 r. z powodzeniem promowały przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, zostało dziś nagrodzonych w ramach 7. edycji Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Organizacje z 26 państw unijnych – w tym z nowego państwa członkowskiego UE - Chorwacji – jak również z Serbii i Turcji, rywalizowały o wygraną w określonych kategoriach lub o Nagrodę Główną Jury. Spośród setek projektów uczestniczących w konkursach krajowych wyłoniono 53 zwycięskie projekty, które rozpoczęły następnie rywalizację na szczeblu europejskim.

Poniżej znajduje się lista zwycięzców, laureatów oraz wyróżnionych organizacji:

Laureat Głównej Nagrody Jury: Poprawa otoczenia biznesowego

Think Small First (Łotwa): Inicjatywa Think Small First została opracowana przez Łotewską Izbę Przemysłowo-Handlową (LCCI) w celu wydobycia Łotwy z kryzysu gospodarczego. Inicjatywa pomaga mikroprzedsiębiorstwom poprzez wspieranie pomysłu utworzenia specjalnej stawki podatkowej i uproszczonego systemu rachunkowości podatkowej, a także poprzez wprowadzenie programu mikrokredytów i udostępnienie wszystkich informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej w jednym miejscu. W wyniku tej inicjatywy, uproszczony system rachunkowo-podatkowy wykorzystało w sumie 28 000 przedsiębiorstw. W chwili obecnej liczba mikroprzedsiębiorstw na Łotwie nadal rośnie.

Promowanie ducha przedsiębiorczości

Zwycięzca – MyCity (Finlandia): Jednostka naukowa MyCity to miniaturowe miasto zbudowane z ruchomych elementów ściennych. Mieści ono co najmniej 15 różnych lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz usług publicznych. W miasteczku tym, uczniowie pracują w swojej własnej branży i otrzymują wynagrodzenie. Działają oni również jako konsumenci i obywatele będący częścią społeczeństwa. W miasteczku MyCity pracuje równocześnie około 70 uczniów. Projekt MyCity sponsorowany jest przez fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury, działa on w ośmiu różnych gminach. Odwiedziło go 24 000 uczniów klasy szóstej oraz 1000 nauczycieli.

Zdobywcy drugiego miejsca - Student Enterprise Programme (Irlandia)

Program Student Enterprise Awards Programme umożliwia uczniom zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu biznesu i przedsiębiorczości w sytuacjach rzeczywistych, poprzez założenie i prowadzenie swoich własnych mini-przedsiębiorstw przez okres sześciu miesięcy lub nawet dłużej. Liczba uczestników -wzrasta z roku na rok i obecnie przekracza już 17 000.

Zdobywcy drugiego miejsca - Boost Your Talent (Belgia)

Boost Your Talent (BYT) to projekt powstały w celu promowania przedsiębiorczości, który koncentruje się na szkołach i innych organizacjach młodzieżowych w dzielnicy kanałów w Brukseli oraz w dzielnicach centralnych. Zachęca on młodych ludzi na wszystkich poziomach kształcenia do poznania przedsiębiorczości, środowiska biznesowego, a także własnych umiejętności i uzdolnień w zakresie przedsiębiorczości oraz do brania czynnego udziału w ich własnych projektach, w celu osiągnięcia sukcesu społecznego i zawodowego. Między końcem 2008 roku a kwietniem 2013 roku BYT przeszkoliło 8316 uczniów.

Inwestowanie w umiejętności

Zwycięzca - Senior Enterprise (Irlandia)

Program Senior Enterprise został zaprojektowany z myślą, aby zachęcić do większego zaangażowania w przedsiębiorczość osoby w wieku 50 i starsze, a także w celu rozbudzenia swojego potencjału osobistego potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, nabycia lub zainwestowania w firmę założoną przez kogoś innego, lub też, aby stać się mentorem-wolontariuszem. Do tej pory prawie 1000 osób powyżej 50 roku życia, które otrzymały wsparcie od Senior Enterprise w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji, stworzyło nowe firmy.

Zdobywcy drugiego miejsca – Growth Factories (Denmark)

Vakstfabrikkerne (Fabryki wzrostu, ang. Growth Factories) to program inkubacji biznesu rozpoczęty w styczniu 2010 roku. Projekt ten składa się z dziesięciu inkubatorów biznesowych, geograficznie rozproszonych po całym regionie Zelandii. W sumie utworzono 54 dodatkowe miejsca pracy w regionie, a w ciągu najbliższych trzech lat oczekuje się zwiększenia tej liczby o 300 nowych miejsc.

Zdobywcy drugiego miejsca - You Can Change the Future (Serbia)

Celem projektu You Can Change The Future, zorganizowanego przez Junior Achievement (JA) Serbia jest kształcenie i inspiracja młodych ludzi w celu poznania wartości wolnej przedsiębiorczości oraz zrozumienia zasad biznesu i ekonomii. Podczas roku szkolnego 2011/12, w programach JA Serbia uczestniczyło 8021 uczniów, wspieranych przez 485 nauczycieli ze 156 szkół średnich i 52 szkół podstawowych na terenie 72 gmin.

Poprawa otoczenia biznesowego

ZwycięzcaStarter’s Agreement (Belgia)

The Belgium Starters Agreement pomaga przyszłym i obecnym przedsiębiorcom w odniesieniu sukcesu. Przedsiębiorcy podpisują umowę starterową z miastem Gandawa w celu opracowania biznes planu, wnioskowania o profesjonalne doradztwo i poradnictwo specjalistyczne, brania udziału w szkoleniach i kursach rozwojowych oraz by kontynuować samodzielną działalność gospodarczą przez okres co najmniej trzech lat w Gandawie. Dzięki tej umowie, przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie o maksymalnej wartości 5000 € na edukację, poradnictwo specjalistyczne i inwestycje. Wszystkie nowe przedsiębiorstwa, które działały jako niezależne przedsiębiorstwa w Gandawie przez okres krótszy niż dwa lata, mogą złożyć wniosek o umowę starterową. Jednym z najważniejszych celów tej umowy jest zwiększenie współczynnika sukcesu firm rozpoczynających swoją działalność podczas pierwszych lat jej działania i zapobieganie niepowodzeniom. Do tej pory w sumie 171 umów starterowych otrzymało pozytywną rekomendację komisji oceniającej, a 166 z nich zostało zatwierdzonych przez Radę składającą się z Burmistrza i Radnych.

Zdobywcy drugiego miejsca - Investment in Business Guarantees (Litwa)

Investment and Business Guarantees (INVEGA) jest instytucją gwarancyjną założoną przez rząd litewski. INVEGA zapewnia gwarancje dla instytucji kredytowych na kredyty zaciągnięte przez przedstawicieli MŚP na rozpoczęcie działalności lub jej rozwój. Od roku 2001 INVEGA udzieliła 3978 gwarancji instytucjom kredytowym, dotyczących kredytów niskiej i średniej wartości, przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Zdobywcy drugiego miejsca - Incredibol! (Włochy)

Incredibol! to projekt kreatywnej innowacji z Bolonii, który wspiera kreatywne zawody w regionie Emilia-Romagna: poprzez wkłady pieniężne, udostępnianie obszarów roboczych oraz sieć partnerów publicznych i prywatnych, którzy świadczą usługi dla zwycięzców konkursu. Projekt Incredibol! rozpoczął swoje działanie w 2010 roku i zgromadził imponującą liczbę 243 pomysłów z całego regionu. W sumie zwyciężyły 32 projekty, które mogły skorzystać z nagród pieniężnych o łącznej wartości 20 000 €, ponad 500 godzin szkolenia i profesjonalnego wsparcia 15 konsultantów.

Wspieranie internacjonalizacji biznesu

Zwycięzca Portuguese Shoes (Portugalia)

Portugalski przemysł obuwniczy eksportuje ponad 95% swoich produktów na najbardziej wymagające rynki międzynarodowe. W celu umożliwienia sektorowi nieprzerwanego podejmowania zdecydowanych kroków w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym, krajowe stowarzyszenie biznesowe APICCAPS, z pomocą Compete Programme (ang. Program Konkurencji), podjęła szereg działań w celu promowania portugalskiego obuwia. Obecna kampania przyczyniła się do wypromowania około 120 małych i średnich przedsiębiorstw na wydarzeniach branżowych na całym świecie. Opracowano symbol kampanii dotyczącej portugalskiego obuwia. Użyte zostało następujące hasło: Portugalskie obuwie: Zaprojektowane przez Przyszłość. Obraz promuje znak jakości i dąży do zbudowania wizerunku obuwia portugalskiego jako wyrafinowanej innowacji. W wyniku tej strategii eksport obuwia wzrósł o ponad 20% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zdobywcy drugiego miejsca - International Relays (Francja)

Regionalna inicjatywa „International Relays” jest koncepcją oryginalną i zindywidualizowaną. Projekt ten zatrudnia krajowych ekspertów w celu rozwoju działalności firm eksportowych w regionie Szampania-Ardenia. Pomoc techniczna i finansowa zapewnia indywidualne wsparcie dostosowane do komercyjnego rozwoju przedsiębiorstw regionalnych na rynkach o wysokim potencjale. Projekt International Relays pozwolił około 100 firmom z regionu Szampania-Ardenia na rozpoczęcie opłacalnej działalności eksportowej.

Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami

Zwycięzca - Miasto Gürsu: Rozwój z nieograniczonym dostępem do czystej energii (Turcja)

Kluczowym celem projektu Miasto Gürsu jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii w Gürsu, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska spowodowanego przez wykorzystanie paliw kopalnych, zaoszczędzić energię zużywaną przez usługi komunalne oraz by pomóc w społeczno-gospodarczym rozwoju miasta. Od rozpoczęcia inicjatywy skonfigurowano, sprawdzono i skorzystano z czterech innowacyjnych zastosowań. Stworzono fotowoltaiczną elektrownię słoneczną, dzięki czemu Gürsu stało się dobrze znane z tego, że korzysta z czystej energii słonecznej w zakresie wszystkich usług komunalnych. Projekt ma na celu umożliwienie Turcji podjęcie wiodącej roli w temacie inwestycji w energię odnawialną, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Od rozpoczęcia projektu Gürsu uzyskało 40% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki wykorzystaniu źródła, jakim jest energia słoneczna, w ciągu pięciu miesięcy zimowych i 100% - w ciągu siedmiu miesięcy letnich.

Zdobywcy drugiego miejsca - Packaging Recycling Scheme for the Republic of Cyprus

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd rozpoczęła zbieranie opakowań do recyklingu z gospodarstw domowych na Cyprze w 2007 roku i w ciągu pięciu lat objęła swym zasięgiem 85% populacji. Cypryjczycy pozytywnie zareagowali na tą usługę, dzięki czemu ogólny wskaźnik recyklingu podwoił się w okresie 2006 - 2012. Organizacja stworzyła ponad 200 nowych ekologicznych miejsc pracy i pozwoliła lokalnym firmom recyklingowym na rozwój oraz przyczyniła się do zwiększenia ich długoterminowej stabilności.

Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

Zwycięzca - Integracja osób upośledzonych (Słowacja)

AV Mobilita s.r.o. jest zakładem pracy chronionej, specjalizującym się w integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Jest on organizacją pilotażową, działającą w branży naprawy samochodów, a obecnie koordynuje inne zakłady pracy, stanowiące część projektu dla osób niepełnosprawnych Škoda Handy Disabled Persons Project w Bratysławie, Preszowie, Bańskiej Bystrzycy i Žilinie. Zakład bierze udział w organizowanych przez Stowarzyszenia Zarejestrowanych Osób Niepełnosprawnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych na terenie całej Słowacji. Program ma na celu ułatwianie sprawnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez pośrednictwo w sprzedaży pojazdów w specjalnych cenach oraz poprzez kompleksowe, teoretyczne i praktyczne szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy do kierowania samochodem. W 2009 roku zakład ten otrzymał nagrodę Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej oraz Rodziny Republiki Słowackiej za działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Zdobywcy drugiego miejsca - Przedsiębiorczość w Danii (Dania)

Przedsiębiorczość w Danii gromadzi i przekazuje wiedzę, ustanawia sieci i współpracę między organizacjami w ramach działalności gospodarczej i zatrudnienia oraz oferuje działania w ramach rozwoju kompetencji. Projekt ułatwiła współpraca między sześcioma gminami i regionami Danii oraz duńskim Ministerstwem Pracy i Ministerstwem Biznesu i Wzrostu.

Wyróżnienia

Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach (Polska): Inicjatywa podjęta przez Urząd Miejski Wrocławia - Biuro Rozwoju Gospodarczego obejmowała produkcję i wystawienie sztuki zatytułowanej "Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach". Jest to pierwsze w Polsce narzędzie edukacyjne w postaci spektaklu teatralnego, które zajmuje się tematem przedsiębiorczości i równocześnie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych. Przedstawienie obejrzało, oprócz publiczności na żywo, 60 000 uczniów z 720 szkół w całym kraju za pośrednictwem Internetu.

Premier League Enterprise Academy (PLEA) (Wielka Brytania): Program The Premier League Charitable Fund (PLEA) został opracowany, aby pomóc młodzieży w wieku 11 - 19 lat w nauce podstawowych zasad działalności gospodarczej i samozatrudnienia. Program ten jest oparty na 10-tygodniowym kursie opracowanym przez Middlesbrough Football Club,

Pomaga on młodzieży zrozumieć podstawowe zasady działalności biznesowej za pomocą szeregu interaktywnych możliwości kształcenia zarówno w klasie, jak i na stadionach piłkarskich. Jednostki programu PLEA uruchomiono 20 klubach, a udział w nim wzięło ponad 80 000 młodych ludzi.

Łączenie kobiet (Serbia): Stowarzyszenie Kobiet Biznesu w Serbii promuje i zapewnia wsparcie dla kobiet-przedsiębiorców, działając również na rzecz poprawy koniunktury i wspierania lokalnych, regionalnych i międzynarodowych sieci współpracy. Inicjatywa ta łączy kobiety-przedsiębiorców w całej Serbii, wzmacniając lokalne stowarzyszenia oraz zakładając i rozwijając potencjał nowo powstałych stowarzyszeń lokalnych. W ubiegłym roku utworzono trzy nowe Stowarzyszenia Kobiet Biznesu w miastach Novi Pazar, Subotica i Zajecar.


Side Bar