Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT FI EL LT PL SK

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 25. novembrī

2013. gada Eiropas uzņēmējdarbības balvas ieguvēji: daudzsološi jaunu uzņēmumu izveides projekti

Šodien 19 publiskas iestādes un publiskā un privātā sektora partnerības, kas 2013. gadā sekmīgi veicinājušas uzņēmumus un uzņēmējdarbību, saņēma septītajā Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas konkursā piešķirtās balvas. Organizācijas no 26 ES valstīm, tostarp no jaunās dalībvalsts Horvātijas, kā arī no Serbijas un Turcijas, sacentās par balvām konkrētās kategorijās vai par prestižo žūrijas galveno balvu. Sākotnēji valsts mēroga konkursos sacentās simtiem projektu, un tad 53 valsts konkursa uzvarētāji tika izvirzīti dalībai Eiropas mēroga konkursā.

Visi uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji, kā arī organizācijas, kas saņem īpašu atzinību ir:

Žūrijas lielā balva: Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Vispirms domāt par vismazākajiem (Latvija): Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir izstrādājusi mikrouzņēmumu koncepciju, lai izvestu Latviju no ekonomiskās krīzes. Iniciatīvas rezultātā tika sniegta palīdzība mikrouzņēmumiem, veicinot speciālas nodokļu likmes un vienkāršotas nodokļu grāmatošanas kārtības ieviešanu. Iniciatīvas rezultātā tika ieviesta mikrokredītu programma un vienkopus padarīta pieejama informācija par komercdarbības uzsākšanu. Šīs iniciatīvas rezultātā 28 000 uzņēmumu ir īstenojuši vienkāršotu nodokļu grāmatošanas kārtību, un mikrouzņēmumu skaits Latvijā turpina palielināties.

Uzņēmējdarbības gara veicināšana

UzvarētājsKomplekss “MyCity” (Somija): Mācību komplekss “MyCity” ir miniatūra pilsēta, ko veido pārvietojami sienu elementi. Tāpat tas ietver vismaz 15 dažādus vietējos un reģionālos uzņēmumus un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus. Skolēni pilsētā strādā savā profesijā un saņem algu. Tāpat viņi pilda patērētāju un sabiedrības pilsoņu lomu. Vienlaikus kompleksā “MyCity” strādā aptuveni 70 skolēnu. Komplekss “MyCity”, kuru finansē Somijas Izglītības un Kultūras ministrija, darbojas astoņās dažādās pašvaldībās. Kompleksu ir apmeklējuši 24 000 sestās klases skolēnu un 1000 skolotāju.

Otrās vietas ieguvēj - Studentu uzņēmumu apbalvošanas programma (Īrija)

Studentu uzņēmumu apbalvošanas programma nodrošina skolēniem iespēju iegūt darījumu veikšanai un uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes praktiskā, reālām situācijām atbilstošā vidē, kurā viņi izveido un sešus mēnešus vai ilgāk paši vada savus miniuzņēmumus. Dalībnieku skaits palielinās katru gadu, un pašlaik piedalās jau vairāk nekā 17 000 skolēnu.

Otrās vietas ieguvēj - “Veicini savu talantu” (Beļģija)

“Veicini savu talantu” (Boost Your Talent, BYT) ir uzņēmējdarbības gara veicināšanas projekts, kas tiek īstenots Briseles kanāla un centrālo rajonu skolās un citās jauniešu organizācijās. Tas mudina dažādu klašu skolēnus iepazīt uzņēmējdarbību, tās vidi un savas uzņēmējdarbības prasmes un īpašības, kā arī aktīvi piedalīties sava projekta īstenošanā, lai gūtu sociālos un profesionālos panākumus. Laikā no 2008. gada beigām līdz 2013. gada aprīlim projekta “BYT” ietvaros ir tieši apmācīti 8316 skolēni.

Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs

Uzvarētājs - Programma “Senior Enterprise” (Īrija)

Programmas “Senior Enterprise” mērķis ir veicināt 50 gadus vecu un vecāka gadagājuma cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī sekmēt izpratni par viņu iespējām izveidot uzņēmumu, iegādāties vai ieguldīt līdzekļus kāda cita radītajā uzņēmumā vai kļūt par brīvprātīgu darbaudzinātāju. Līdz šim gandrīz 1000 cilvēku, kas vecāki par 50 gadiem un ir saņēmuši atbalstu programmas “Senior Enterprise” ietvaros Īrijā, Lielbritānijā un Francijā, ir nodibinājuši jaunus uzņēmumus.

Otrās vietas ieguvēj - “Izaugsmes fabrikas” (Dānija)

“Izaugsmes fabrikas” (Vakstfabrikkerne) ir biznesa inkubācijas programma, kas tika uzsākta 2010. gada janvārī. Projektu veido desmit biznesa inkubatori, kas atrodas dažādās Zēlandes reģiona vietās. Kopumā reģionā jau ir izveidotas 54 jaunas darbavietas, un ir paredzams, ka nākamo trīs gadu laikā tās papildinās vēl 300.

Otrās vietas ieguvēj - “Jūs varat mainīt nākotni” (Serbija)

Organizācijas “Junior Achievement Serbia” organizētā projekta “Jūs varat mainīt nākotni” mērķis ir jaunu cilvēku izglītošana un iedvesmošana, lai viņi novērtētu brīvu uzņēmējdarbību, kā arī izprastu darījumu un ekonomikas būtību. 2011./2012. mācību gadā organizācijas “Junior Achievement Serbia” programmās piedalījās 8021 skolēns. Viņus atbalstīja 485 skolotāji 156 vidusskolās un 52 pamatskolās 72 pašvaldību teritorijā.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

UzvarētājsLīgums jauno uzņēmēju atbalstam (Beļģija)

Projekts “Beļģijas līgums jauno uzņēmēju atbalstam” (The Belgium Starters Agreement) palīdz topošajiem un esošajiem uzņēmējiem gūt panākumus. Uzņēmēji noslēdz līgumu ar Ģentes domi, lai sagatavotu biznesa plānu, saņemtu profesionāļu padomus un ieteikumus, apmeklētu apmācības un attīstības kursus, kā arī, lai vismaz trīs gadus turpinātu neatkarīgu uzņēmējdarbību Ģentē. Pateicoties šim līgumam, uzņēmēji var saņemt līdz pat 5000 eiro lielu atbalstu izglītībai, profesionāļu konsultācijām un ieguldījumiem. Šim atbalsta līgumam var pieteikties visi jaunie uzņēmēji, kuru izveidotais neatkarīgais uzņēmums darbojas Ģentē ne vairāk kā divus gadus. Viens no nozīmīgākajiem šī līguma mērķiem ir palielināt panākumu rādītājus jauno uzņēmumu vidū to darbības pirmo gadu laikā un novērst neveiksmes. Līdz šim brīdim vērtēšanas komiteja ir pozitīvi novērtējusi 171 atbalstu saņemošo uzņēmumu, savukārt 166 no šiem uzņēmumiem ir saņēmušu Mēra padomes un municipalitātes locekļu apstiprinājumu.

Otrās vietas ieguvēj - Ieguldījumu un uzņēmējdarbības garantijas (Lietuva)

“Ieguldījumu un uzņēmējdarbības garantijas” (INVEGA) ir Lietuvas valdības dibināta garantiju institūcija. INVEGA sniedz garantijas kredītinstitūcijām par MVU pārstāvju ņemtiem aizdevumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai. Kopš 2001. gada INVEGA ir sniegusi kredītinstitūcijām 3978 garantijas par mazo un vidējo uzņēmumu ņemtajiem aizdevumiem.

Otrās vietas ieguvēj - “Incredibol!” (Itālija)

Boloņas radošo inovāciju projekts “Incredibol!” sniedz atbalstu Emīlijas-Romanjas reģiona radošo profesiju pārstāvjiem, nodrošinot balvas ieguvējiem finansiālu atbalstu un telpas darbam, kā arī meklējot valsts un privātos sadarbības partnerus. Projekts “Incredibol!” tika uzsākts 2010. gadā un reģionā ir apkopotas 243 dizaina idejas. Kopumā ir atbalstīti 32 projekti, kuri kopā ir saņēmuši naudas balvas 20 000 eiro apmērā, apmācības vairāk nekā 500 stundu apjomā un 15 profesionālu konsultantu palīdzību.

Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai

Uzvarētājs Portugāles apavi (Portugāle)

Portugāles apavu ražotāji eksportē vairāk nekā 95% no savas produkcijas uz visprasīgākajiem pasaules tirgiem. Lai šis sektors varētu arī turpmāk stabili darboties starptautiskajā vidē, nacionālā uzņēmēju asociācija APICCAPS ar programmas “Compete” palīdzību ir īstenojusi dažādus portugāļu apavu popularizēšanas pasākumus. Aktuālā reklāmas kampaņa ir palīdzējusi popularizēt apmēram 120 MVU dažādos nozares pasākumos visā pasaulē. Portugāļu apavu reklāmas kampaņas simbols tika izveidots, izmantojot saukli “Portugāļu apavi: nākotnes veidoti”. Tēls popularizē kvalitāti un vēlas pasludināt portugāļu apavus par izsmalcinātu jauninājumu. Šīs stratēģijas rezultātā apavu eksporta apjoms pēdējo divu gadu laikā ir palielinājies par vairāk nekā 20 procentiem.

Otrās vietas ieguvēj - Iniciatīva “International Relays” (Francija)

Reģionālā iniciatīva “International Relays” ir oriģināla un individuāli pielāgota pieeja, kas iesaista valsts ekspertus Šampaņas-Ardēni reģiona uzņēmumu sagatavošanai darbam eksporta tirgū. Tehniskā un finanšu palīdzība sniedz individuālu atbalstu, kas pielāgots reģionālo uzņēmumu komerciālai attīstībai augsta potenciāla tirgū. Pateicoties “International Relays”, aptuveni 100 Šampaņas-Ardēni reģiona uzņēmumi ir spējuši veiksmīgi darboties eksporta tirgū.

Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai

Uzvarētājs - Girsu pilsētas attīstība, izmantojot neierobežotu, tīru enerģiju (Turcija)

Girsu pilsētas projekta galvenie mērķi ir palielināt zaļās enerģijas izmantošanas apjomu Girsā, lai novērstu fosilā kurināmā radīto vides piesārņojumu, taupītu sadzīves pakalpojumu izmantoto enerģiju un palīdzētu pilsētas sociāli-ekonomiskajā attīstībā. Kopš iniciatīvas uzsākšanas brīža ir mainīti, pārbaudīti un īstenoti četri tās pielietojuma veidi. Girsu tika uzbūvēta saules fotogalvaniskās enerģijas rūpnīca, kas tagad ir plaši pazīstama ar to, ka visā ražošanas procesā izmanto tīru saules enerģiju. Projekta mērķis ir padarīt Turciju par vadošo valsti atjaunojamās enerģijas ieguldījumu ziņā reģionālajā un valsts līmenī. Kopš projekta uzsākšanas Girsu no saules iegūst 40% elektrības piecu ziemas mēnešu laikā un 100% septiņu vasaras mēnešu laikā.

Otrās vietas ieguvēj - Iepakojuma pārstrādes shēma Kipras Republikā

Atklātā SIA “Zaļais punkts (Kipra)” 2007. gadā Kiprā uzsāka mājsaimniecības atkritumu vākšanu pārstrādei un piecu gadu laikā uzņēmums ir aptvēris 85 % no visiem valsts iedzīvotājiem. Kipriešu attieksme pret šo pakalpojumu ir pozitīva, un kopumā pārstrādes apjoms laikā no 2006. līdz 2012. gadam ir divkāršojies. Iniciatīva ir radījusi vairāk nekā 200 jaunas, videi nekaitīgas darbavietas, kā arī ir ļāvusi vietējiem pārstrādes uzņēmumiem attīstīties un uzlabot ilgtermiņa ilgtspējību.

Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība

Uzvarētājs - Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija (Slovākija)

“AV Mobilita s.r.o.” ir atsevišķa darbnīca, kuras specializācija ir cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija visās dzīves jomās. Šī pilotorganizācija nodarbojas ar automašīnu remontu, un šobrīd koordinē atsevišķas darbnīcas, kas veido cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredzēto “Škoda” projektu Bratislavā, Prešovā, Banskā, Bistricā un Žilinā. Tā iesaistās Reģistrēto invalīdu asociāciju rīkotajos kultūras, sociālajos un sporta pasākumos visā Slovākijas teritorijā. Šī shēma ir veicinājusi cilvēku ar īpašām vajadzībām vieglāku integrāciju sabiedrībā, uzlabojot īpašas cenas automašīnu tirdzniecību, kā arī piedāvājot pretendentiem visaptverošu teorētisko un praktisko apmācību autovadītāja apliecības saņemšanai. 2009. gadā Slovākijas Republikas Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija piešķīra darbnīcai balvu par cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju darbavietās.

Otrās vietas ieguvēj - “Uzņēmējdarbība Dānijā” (Dānija)

Projekta “Uzņēmējdarbība Dānijā” ietvaros tiek apkopotas un izplatītas zināšanas, veidoti uzņēmēju un darba devēju organizāciju sadarbības tīkli, kā arī piedāvātas kompetences uzlabošanas aktivitātes. Projekts ir veicinājis sešu pašvaldību, Dānijas reģionu un Dānijas Nodarbinātības ministrijas un Dānijas Uzņēmējdarbības un attīstības ministrijas sadarbību.

Īpaša atzinība

“Pasaka par uzņēmēju Janeku un viņa dumjajiem brāļiem” (Polija): Vroclavas domes Ekonomiskās attīstības biroja iniciatīvas ietvaros tika iestudēta un izrādīta luga “Pasaka par uzņēmēju Janeku un viņa dumjajiem brāļiem”. Polijā šis ir pirmais izglītojošais teatralizētais uzvedums par uzņēmējdarbību, kas paredzēts pamatskolas skolēniem. Skatītājiem, kuri vēroja izrādi klātienē, piepulcējās arī 60 000 skolēnu no 720 skolām visā valstī, kuri skatījās priekšnesumu tiešsaistē.

Premjerlīgas labdarības fonds (PLEA) (Apvienotā Karaliste): Premjerlīgas labdarības fonds (The Premier League Enterprise Academy, PLEA) tika izveidots, lai palīdzētu iemācīt 11-19 gadus veciem skolēniem uzņēmējdarbības un pašnodarbināto darba pamatprincipus. Programmas pamatā ir 10 nedēļu ilgs kurss, kas tika izstrādāts Midlsboro futbola klubā. Tā palīdz jauniešiem izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus, izmantojot interaktīvās apmācības metodes gan klasē, gan futbola stadionos. Programma PLEA ir izveidota 20 klubos, un kopumā tajā ir iesaistījušies vairāk nekā 80 000 jauniešu.

Sieviešu sadarbība (Serbija): Serbijas sieviešu uzņēmēju asociācija veicina sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un sniedz atbalstu uzņēmējām, vienlaikus aicinot uzlabot uzņēmējdarbības vidi, un veicina sadarbību vietējā, reģionālajā un valsts līmenī. Šī iniciatīva apvieno sievietes uzņēmējas visā Serbijā, stiprinot vietējās asociācijas, kā arī izveidojot un attīstot jaunizveidoto vietējo asociāciju dzīvotspēju. Pagājušā gada laikā tika izveidotas trīs jaunas sieviešu uzņēmēju asociācijas Novi Pazarā, Suboticā un Zajecarā.


Side Bar