Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT FI EL LV PL SK

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, lapkritis 25, 2013

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai 2013 – Perspektyvūs projektai pradėti įgyvendinti naujus verslus

Šiandien 7-ą kartą vykstančiuose Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose prizai įteikti 19-ai valdžios institucijų bei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės dalyvių, kurie 2013 m. sėkmingai rėmė įmones ir skatino verslumą. Dėl galimybės gauti vienos iš konkurso kategorijų apdovanojimą arba laimėti prestižinį vertinimo komisijos didįjį prizą tarpusavyje varžėsi organizacijos iš 26 ES šalių, įskaitant naująją ES valstybę narę Kroatiją, taip pat iš Serbijos ir Turkijos. Iš pradžių daugybė dalyvių rungėsi nacionaliniame atrankos etape, vėliau 53 nacionaliniai laimėtojai dalyvavo visos Europos konkurse.

Toliau pateikiamas visų laimėtojų, antrąją vietą užėmusių dalyvių ir organizacijų, gavusių specialiuosius prizus, sąrašas.

Didysis vertinimo komisijos apdovanojimas: Verslo aplinkos gerinimas

„Think Small First“ (Latvija): „Think Small First“ sukūrė Latvijos pramonės ir prekybos rūmai (LPPR) siekdami padėti Latvijai išbristi iš ekonominės krizės. Ši iniciatyva padėjo mikroįmonėms skatindama specialaus mokesčio tarifo ir supaprastintos mokesčių apskaitos sistemos kūrimą. Taip pat buvo pristatyta mikrokredito programa ir informacija apie verslo pradėjimą tapo pasiekiama vienoje vietoje. Vykdant šią iniciatyvą, iš viso 28 000 įmonių pasinaudojo supaprastinta mokesčių apskaitos sistema ir daugelis Latvijos mikroįmonių toliau auga.

Verslumo dvasios skatinimas

Nugalėtojas – „MyCity“ (Suomija): „MyCity“ mokymosi platforma yra miniatiūrinis miestas, pastatytas iš mobilių sienos elementų ir apima bent 15 skirtingų vietinių bei regioninių įmonių ir viešųjų tarnybų. Mokiniai verslauja mieste ir gauna atlyginimą. Jie taip pat atlieka vartotojų ir visuomenės piliečių vaidmenį. „MyCity“ vienu metu apytiksliai dirba 70 mokinių. Suomijos Mokslo ir kultūros ministerijos remiamas „MyCity“ veikia aštuoniose skirtingose savivaldybėse – projektą aplankė 24 000 pradinių klasių mokinių ir 1000 mokytojų.

Prizininka - „Student Enterprise Awards“ programa (Airija)

„Student Enterprise Awards“ programa suteikia mokiniams galimybę įgyti verslo ir verslumo įgūdžių praktiškai. Jie, iš tikrųjų, gali įkurti ir valdyti savo mažas įmones šešis mėnesius ar ilgiau. Šioje programoje dalyvaujančiųjų skaičius kasmet didėja ir šiuo metu viršija 17 000.

Prizininka - „Boost Your Talent“ (Belgija)

„Boost Your Talent“ (BYT) yra projektas, skirtas verslumo dvasiai skatinti, sutelkiantis dėmesį į mokyklas ir kitas Briuselio kanalo regiono ir centrinių rajonų jaunimo organizacijas. Jis skatina jaunus žmones mokyklose atrasti verslumą, verslo aplinką ir jų pačių verslo įgūdžius bei savybes ir aktyviai dalyvauti savo pačių projektuose, siekiant socialinės ir profesinės sėkmės. Nuo 2008 m. pabaigos iki 2013 m. balandžio mėn. BYT tiesiogiai apmokė 8316 studentų.

Investavimas į verslumo įgūdžius

Nugalėtojas - „Senior Enterprise“ (Airija)

„Senior Enterprise“ iniciatyva yra specialiai sukurta skatinti didesnį įsitraukimą į verslą 50 metų ar vyresnių asmenų tarpe bei didinti jų galimybes pradėti, įgyti ar investuoti į kito asmens pradėtą verslą arba tapti savanoriu patarėju . Šiuo metu beveik 1000 vyresnių nei 50 metų asmenų, gavusių paramą iš „Senior Enterprise“ įkūrė naujas verslo įmones Airijoje, JK ir Prancūzijoje.

Prizininka - „Growth Factories“ (Danija)

Vakstfabrikkerne („The Growth Factories“) yra verslo skatinimo programa, pradėta 2010 m. sausio mėn. Projektą sudaro dešimt verslo inkubatorių, geografiškai išdėstytų Zelandijos regione. Iš viso 54 papildomos darbo vietos sukurtos regione ir per ateinančius trejus metus tikimasi sukurti dar 300 darbo vietų.

Prizininka - „You Can Change The Future“ (Serbija)

Projekto „You Can Change The Future“, vykdomo Serbijos organizacijos „Junior Achievement“ (JA), tikslas – ugdyti ir įkvėpti jaunus žmones vertinti laisvas įmones bei suprasti verslą ir ekonomiką. 2011 / 2012 mokslo metais JA organizacijos Serbijoje programose dalyvavo 8021 mokinys, jas parėmė 485 mokytojai 156 vidurinėse ir 52 pradinėse mokyklose, 72 savivaldybėse.

Verslo aplinkos gerinimas

Nugalėtojas – „Starters’ Agreement for Entrepreneurs“ (Belgija)

The „Starters’ Agreement for Entrepreneurs“ padeda būsimiems ir esamiems verslininkams. Verslininkai su Gento miestu sudaro verslo pradžios sutartį, kuria numatomas verslo plano sudarymas, profesionalios konsultacijos ir specialistų pagalbos prašymas, apmokymų vykdymas bei plėtros kursai ir nepriklausomos verslo veiklos vykdymas bent tris metus Gente. Sudarę šią sutartį, verslininkai gali gauti didžiausią 5000 eurų paramą mokymuisi, profesioniam konsultavimui ir investicijoms. Veiklos pradžios sutartį gali sudaryti visos nepriklausomos įmonės, įkurtos Gente ir veikiančios trumpiau nei dvejus metus. Vienas iš svarbiausių sutarties tikslų yra padidinti pradedančių įmonių sėkmės procentą pirmaisiais jų gyvavimo metais ir išvengti nesėkmių. Šiuo metu 171 veiklos pradžios sutartis gavo teigiamą rekomendaciją iš vertinimo komiteto, o 166 patvirtino mero taryba ir seniūnas.

Prizininka - „Investicijų ir verslo garantijos“ (Lietuva)

„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) yra Lietuvos vyriausybės įkurta garantijų institucija. "INVEGA" teikia garantijas kreditavimo institucijoms už MVĮ atstovų paimtas paskolas verslui pradėti arba plėsti. Nuo 2001 m. „INVEGA“ suteikė 3978 garantijų kreditavimo institucijoms už mažų ir vidutinių įmonių paskolas.

Prizininka - „Incredibol!“ (Italija)

„Incredibol!, Bologna’s Creative Innovation“ projektas suteikia paramą kūrybinėms profesijoms Emilija-Romanija regione piniginiais įnašais, darbo patalpomis ir viešųjų bei privačiųjų partneriųpaslaugomis apdovanojimo laimėtojams. „Incredibol!“ savo veiklą pradėjo 2010 m. ir sukaupė 243 įspūdingas dizaino idėjas iš viso regiono. Iš viso laimėjimą pelnė net 32 projektai, kurie sugebėjo išnaudoti apdovanojimus grynaisiais, kurių suma siekė 20 000 eurų, daugiau nei 500 valandų siekusius apmokymus ir profesionalią 15 konsultantų pagalbą.

Tarptautinės verslo plėtros rėmimas

Nugalėtojas „Portuguese Shoes“ (Portugalija)

Portugalijos avalynės pramonė eksportuoja daugiau nei 95 % savo produkcijos į reikliausias tarptautines rinkas. Siekiant užtikrinti tolimesnius tvirtus šio sektoriaus žingsnius konkurencingoje tarptautinėje aplinkoje, APICCAPS, nacionalinė verslo organizacija, turėdama „Compete Programme“ palaikymą, ėmėsi įvairių priemonių portugalų avalynės gamybai skatinti. Šiuo metu vykdoma kampanija padidino apie 120 mažų ir vidutinių įmonių žinomumą tarptautiniuose avalynės pramonės renginiuose visame pasaulyje. Kampanijos simbolis, skirtas portugališkiems batams, sukurtas naudojant šūkį „Portugališki batai: sukurti ateities“ (angl. „Portuguese Shoes: Designed by the Future“). Sukurtas įvaizdis skatina kokybės ženklo naudojimą bei siekia portugališkus batus pristatyti kaip rafinuotą naujovę. Dėl šios strategijos avalynės eksportas per pastaruosius dvejus metus išaugo daugiau nei 20 %.

Prizininka - „International Relays“ (Prancūzija)

Regioninė iniciatyva, „International Relays“, yra originali idėja, kuria remiantis šalies ekspertai padeda vystyti Šampanės-Ardėnų regiono įmonių eksportą. Techninė ir finansinė pagalba, kurią teikia ekspertai apima individualius poreikius atitinkančią paramą, pritaikytą prie komercinės regiono įmonių plėtros didelį potencialą turinčiose rinkose. „International Relays“ suteikė galimybę maždaug 100 Šampanės-Ardėnų regiono įmonių padidinti eksportą.

„Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas

Nugalėtojas - „The Town of Gürsu Developing with Unlimited Clean Energy“ (Turkija)

Pagrindiniai Town of Gürsuprojekto tikslai yra padidinti „žaliosios“ energijos vartojimą Gürsu siekiant išvengti aplinkos taršos, kurią sukelia iškastinio kuro naudojimas, taupyti energiją, naudojamą komunalinėms paslaugoms, bei prisidėti prie socialinės-ekonominės miesto plėtros. Nuo iniciatyvos pradžios sukurtos, išbandytos ir įgyvendintos trys naujovės. Sukurta fotovoltinė saulės elektrinė, garsina Gürsu miestą dėl saulės energijos naudojimo visose savo paslaugų srityse. Projektu siekiama suteikti Turkijai pirmaujantį vaidmenį investicijų į atsinaujinančią energiją srityje tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu. Nuo projekto pradžios Gürsu miestas 40 % savo elektros poreikio patenkino iš saulės per penkis žiemos mėnesius ir 100 % – per septynis vasaros mėnesius.

Prizininka - Kipro Respublikos pakuočių rūšiavimo projektas

„Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd“ pradėjo buitinių atliekų rinkimo ir perdirbimo veiklą 2007 m. Kipre ir per penkerius metus išvystė savo veikla tiek, kad dabar apima 85 proc. populiacijos. Kipro gyventojai palankiai reagavo į paslaugą. 2006–2012 m. bendras perdirbamų atliekų procentas padvigubėjo. Organizacija sukūrė daugiau nei 200 naujų „žaliųjų“ darbo vietų ir suteikė galimybę vietinėms perdirbimo įmonėms augti ir sustiprinti savo ilgalaikį tvarumą.

Atsakingas ir įtraukiantis verslumas

Nugalėtojas - Neįgaliųjų integracija (Slovakija)

„AV Mobilita s.r.o.“ yra socialinė įmonė , siekianti integruoti neįgalius asmenis visose gyvenimo srityse. Kaip eksperimentinė organizacija, ji sutelkė savo veiklą ties mašinų remontu ir šiuo metu koordinuoja kitas socialines įmones, kurios yra „Škoda Handy Disabled Persons“ projekto, vykdomo Bratislavoje, Prešov, BanskáBystrica ir Žilina, dalis. Įmonė dalyvauja Slovakijos Neįgaliųjų asociacijos (angl. „Associations of Registered Disabled Persons“) kultūrinėse, socialinėse ir sporto veiklose. Naudojama veiklos schema palengvino sklandžią neįgaliųjų integraciją į visuomenę, kurios metu tarpininkaujama parduodant transporto priemones specialiomis kainomis ir suteikiamas išsamus teorinis ir praktinis kandidatų, norinčių gauti vairuotojo pažymėjimą, apmokymas. 2009 m. įmonė gavo Slovakijos Respublikos Darbo, socialinių ir šeimos reikalų ministerijos (angl. „Ministry of Labour, Social Affairs and Family“) apdovanojimą už neįgaliųjų integraciją į darbo rinką.

Prizininka - Verslumas Danijoje (Danija)

Vykdant „Verslumas Danijoje“ programą, renkamos ir perteikiamos žinios, kuriami tinklai ir skatinamas bendradarbiavimas organizacijose, verslo ir įdarbinimo srityse taip pat dalijamasi kompetencijos vystymo pasiūlymais. Projektas paskatino partnerystę tarp šešių savivaldybių, Danijos regionų, Danijos darbo ministerijos ir verslo bei plėtros ministerijos.

Ypatingi paminėjimai

„Pasaka apie verslininką Janeką ir jo kvailus brolius“ (Lenkija): Vroclovo savivaldybės ekonominės plėtros biuro iniciatyva sukurtasvaidinimas „Pasaka apie verslininką Janeką ir jo kvailus brolius“- pirmoji edukacinė priemonė Lenkijoje pateikiama spektaklio forma, skirta pradinių mokyklų mokinius supažindinti su verslumu. Be tiesioginės auditorijos spektaklį internetu žiūrėjo 60 000 mokinių iš 720 šalies mokyklų.

Aukščiausiosios lygos Verslumo ugdymo akademija (Jungtinė Karalystė): „The Premier League Enterprise Academy“ (PLEA) programa buvo sukurta siekiant išmokyti 11–19 metų jaunuolius pagrindinių verslo ir individualios veiklos principų. 10 savaičių kursu, kurį sukūrė „Middlesbrough FC“ futbolo klubas, paremta programa padeda jaunimui suprasti pagrindinius verslo principus suteikiant daugybę interaktyvių galimybių tiek klasėse, tiek stadionuose. PLEA programa buvo vykdoma 20 klubų, įtraukiant daugiau nei 80 000 jaunų žmonių.

„Linking Women“ (Serbija): „Verslininkių moterų Serbijoje asociacija“ teikia paramą moterims verslininkėms, skatintama verslo klimato gerinimą, remia vietinį, regioninį bei tarptautinį bendradarbiavimą. Ši iniciatyva vienija moteris verslininkes visoje Serbijoje, stiprindama vietines asociacijas, padėdama įsitvirtinti naujai susikūrusiems susivienijimams. Pastaraisiais metais įkurtos trys naujos moterų verslininkių asociacijos Novi Pazare, Subotica ir Zaječare.


Side Bar