Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT EL LT LV PL SK

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Vilna 25. marraskuuta 2013

Yrittävä Eurooppa -palkinnon voittajat 2013: Lupaavia hankkeita uuden yritystoiminnan tueksi

Tänään myönnettiin Yrittävä Eurooppa -kilpailun seitsemännellä kierroksella palkinnot 19:lle julkisen sektorin hankkeelle ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle, joissa on onnistuneesti edistetty yritystoimintaa ja yrittäjyyttä vuonna 2013. Organisaatiot 26:sta EU-maasta – myös uudesta EU:n jäsenvaltiosta Kroatiasta – sekä Serbiasta ja Turkista kilpailivat voitosta joko tietyssä sarjassa tai yleisessä kilpailussa arvostetusta Grand Jury -palkinnosta. Ensin järjestettiin kansalliset kilpailut, joihin osallistui satoja projekteja. Näistä valittiin 53 kansallista voittajaa osallistumaan Euroopan tasoiseen kilpailuun.

Voittajat, loppukilpailuun päässeet ja erityismaininnan saaneet organisaatiot ovat seuraavat:

Tuomariston pääpalkinto: Liiketoimintaympäristön parantaminen

Pienet ensin (Latvia): Latvian kauppa- ja teollisuusministeriö kehitti Pienet ensin -hankkeen auttaakseen Latviaa selviytymään talouskriisistä. Hanke on auttanut mikroyrityksiä edistämällä erityisen veron kehittämistä ja verojärjestelmän yksinkertaistamista. Se on myös luonut mikrolainaohjelman, ja tietoja yrityksen perustamisesta on nyt saatavilla yhdessä paikassa. Tämän hankkeen tuloksena yhteensä 28 000 yritystä on käyttänyt yksinkertaistettua verokirjanpitojärjestelmää, ja Latvian mikroyritysten määrä jatkaa kasvuaan.

Yrittäjyyden edistäminen

Voittaja - MyCity (Suomi): MyCity-oppimisympäristö on minikaupunki, joka on rakennettu siirrettävistä seinäelementeistä, ja jossa on ainakin 15 eri paikallista ja alueellista yritystä ja julkista palvelua. Opiskelijat työskentelevät omalla alallaan kaupungin sisällä ja saavat palkkaa. He toimivat myös kuluttajina ja yhteisön jäseninä. Noin 70 oppilasta työskentelee samanaikaisesti yrityskylässä. Suomen koulutus- ja kulttuuriministeriö tukee MyCity-hanketta, joka toimii kahdeksassa eri kunnassa. Noin 24 000 kuudennen luokan oppilasta ja 1 000 opettajaa on vieraillut näissä yrityskylissä.

Toiseksi tulleet - Student Enterprise Awards Programme (Irlanti)

Student Enterprise Awards Programme tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia liike-elämän ja yrittäjyyden taitoja käytännöllisessä tosielämän skenaarioissa, joissa he perustavat ja hallitsevat omia miniyrityksiään kuusi kuukautta tai kauemmin. Osallistujien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja ylittää nyt 17 000.

Toiseksi tulleetBoost Your Talent (Belgia)

Boost Your Talent (BYT) on hanke, joka edistää yrittäjyyttä keskittyen kouluihin ja muihin nuorisojärjestöihin Brysselin Canal- ja keskustan alueilla. Se rohkaisee kaikkien koulutasojen nuoria tutustumaan yrittäjyyteen, liiketoimintaympäristöön ja omiin yrittäjyystaitoihin ja -ominaisuuksiin ja ottamaan aktiivisen roolin omassa hankkeessaan sosiaalisen ja ammatillisen menestyksen saavuttamiseksi. BYT vastasi suoraan 8 316 opiskelijan koulutuksesta vuoden 2008 lopulta vuoden 2013 huhtikuuhun asti.

Investointi yritystaitoihin

Voittaja - Senior Enterprise (Irlanti)

Senior Enterprise suunniteltiin erityisesti rohkaisemaan 50-vuotiaita ja heitä vanhempia yrittäjyyteen ja tiedottamaan heidän mahdollisuuksistaan perustaa yritys, ostaa tai investoida toisen perustaqmaan yritykseen tai alkaa vapaaehtoiseksi mentoriksi. Tähän mennessä uusia yrityksiä on perustanut lähes tuhat yli 50-vuotiasta henkilöä, jotka ovat saaneet tukea Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Ranskan Senior Enterprise -ohjelmasta.

Toiseksi tulleet – Kasvulaitokset (Tanska)

Vaekstfabrikkerne (Kasvun laitokset) on tammikuussa 2010 käynnistetty yrityshautomo-ohjelma. Hankkeessa on kymmenen yrityshautomoa, jotka sijaitsevat Sjellannin alueella. Alueella on luotu jo yhteensä 54 lisätyöpaikkaa ja odotetaan 300 muuta lisätyöpaikkaa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Toiseksi tulleet – Voit muuttaa tulevaisuuden (Serbia)

Junior Achievement (JA) Serbia -ohjelman järjestämän You Can Change the Future -projektin tavoitteena on kouluttaa ja inspiroida nuoria arvostamaan vapaata yrittäjyyttä ja ymmärtämään liiketoimintaa ja taloustiedettä. kouluvuoden 2011/2012 aikana 8 021 oppilasta osallistui JA Serbia -ohjelmiin, joita tuki 485 opettajaa 156:ssa toisen asteen oppilaitoksessa ja 52 ala-asteella 72 kunnassa.

Liiketoimintaympäristön parantaminen

Voittaja – Starter’s Agreement (Belgia)

The Belgium Starters Agreement helps aspiring and existing entrepreneurs to succeed. Belgium Starters Agreement auttaa aloittelevia ja olemassa olevia yrittäjiä menestymään. Yrittäjät tekevät aloittajan sopimuksen Gentin kaupungin kanssa laatiakseen liiketoimintasuunnitelman, saadakseen ammatillisia neuvoja ja asiantuntijan ohjausta, osallistuakseen koulutus- ja kehityskursseille ja jatkaakseen itsenäistä liiketoimintaa ainakin kolmen vuoden ajan Gentissä. Tämän sopimuksen myötä yrittäjät voivat saada enintään 5 000 € tukea koulutukseen, ammatilliseen ohjaukseen ja investointiin. Kaikki yrityksen luojat, jotka ovat perustaneet itsenäisen yrityksen Gentissä alle kaksi vuotta sitten, voivat hakea aloittajan sopimusta. Eräs sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on parantaa aloittavien yritysten menestystä ensimmäisten viiden vuoden aikana ja estää epäonnistumisia. Tähän mennessä yhteensä 171 aloittajan sopimusta on saanut arviointikomitean myönteisen suosituksen, ja kaupunginjohtajan neuvosto ja raatimiehet ovat hyväksyneet näistä 166.

Toiseksi tulleet Investment in Business Guarantees (Liettua)

Investment and Business Guarantees on Liettuan hallituksen perustama takuusjärjestelmä. INVEGA tarjoaa takuuksia lainoille, joita pk-yritysten edustajat ottavat perustamista tai laajentamista varten luottolaitoksista. Vuodesta 2001 lähtien INVEGA on antanut luottolaitoksille 3 978 takuuta pienten ja keskisuurten yritysten lainoja varten.

Toiseksi tulleet – Incredibol! (Italia)

Incredibol!, Bolognan luova innovaatioprojekti tukee luovia ammatteja Emilia-Romagnan alueella käteislahjoituksilla, työtiloilla ja julkisten ja yksityisten yhteistyökumppanien verkostolla, joka tarjoaa palveluita palkinnon voittajille. Incredibol! käynnistettiin vuonna 2010 ja se keräsi vaikuttavat 243 ideaa koko alueella. Yhteensä 32 palkkittua hanketta saivat hyödyntää yhteensä 20 000 €:n käteispalkintoja, yli 500 tunnin koulutusta ja 15 konsultin ammatillista tukea.

Yritysten kansainvälistymisen tukeminen

Voittaja Portugalilaiset kengät (Portugal)

Portugalin kenkäteollisuus vie yli 95 % tuotannostaan kaikkein vaativimmille kansainvälisille markkinoille. Jotta ala jatkaisi päättäväisten askelten ottamista kansainvälisessä kilpailussa, kansallinen liiketoimintajärjestö APICCAPS on Compete-ohjelman tuella toteuttanut erilaisia toimenpiteitä portugalilaisten jalkineiden myynnin edistämiseksi. Nykyinen kampanja on auttanut noin 120 pk-yritystä esittäytymään ammattitapahtumissa ympäri maailman. Portugalilaisten kenkien kampanjan symboli kehitettiin käyttäen iskulausetta ”Portugalilaiset kengät: tulevaisuuden suunnittelemina. Imago korostaa laatua ja tavoitteena on luoda mielikuva portugalilaisista kengistä hienostuneina innovaatioina. Tämän strategian seurauksena jalkineiden vienti on kasvanut yli 20 % viimeisten kahden vuoden aikana.

Toiseksi tulleet - International Relays (Ranska)

Alueellinen hanke, International Relays, on omaperäinen ja yksilöllinen aloite, joka työllistää maan asiantuntijoita kehittämään Champagne-Ardenne-alueen yritysten vientiä. Tämä tekninen ja taloudellinen apu tarjoaa henkilökohtaista tukea, joka on sovitettu alueellisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kilpailukykyisillä markkinoilla. International Relays on auttanut noin 100 Champagne-Ardenne-alueen yritystä parantamaan vientitoimintansa tehokkuutta.

Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen

Voittaja - Gürsun kaupungin kehitys rajattomalla puhtaalla energialla (Turkki)

Gürsun kaupungin hankkeen päätavoite on lisätä vihreän energian käyttöä Gürsussa fossiilisten polttoaineiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, kunnallisten palvelujen käyttämän energian säästämiseksi ja kaupungin sosiaalis-taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Hankkeen aloittamisen jälkeen on kehitetty, testattu ja sovellettu neljää innovatiivista sovellusta. Hankkeen yhtyedessä perustettiin myös aurinkoenergialaitos, ja nyt Gürsu tunnetaan puhtaan aurinkoenergian käytöstä kaikilla palvelualueillaan. Hankkeen tavoitteena on auttaa Turkkia ottamaan johtava rooli uusiutuvan energian investoinneissa sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Projektin aloittamisen jälkeen 40 % Gürsun sähköntuotannosta on saatu aurinkoenergiasta viiden talvikuukauden aikana sekä 100 % seitsemän kesäkuukauden aikana.

Toiseksi tulleet - Pakkausten kierrätys -hanke Kyproksen tasavallalle

Green Dot (Kyproksen) Public Co Ltd aloitti vuonna 2007 Kyproksella kotitalouksien kierrätysjätteen kokoamisen, joka nyt viiden vuoden jälkeen kattaa 85 % asukkaista. Kyproslaiset ovat suhtautuneet palveluun myönteisesti ja kokonaiskierrätysaste on kaksinkertaistunut vuosien 2006–2012 välillä. Järjestö on luonut yli 200 uutta vihreää työpaikkaa ja edistänyt paikallisten kierrätysyritysten kasvua ja parantanut niiden pitkän aikavälin kestävyyttä.

Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys

Voittaja - Heikommassa asemassa olevien ihmisten integrointi (Slovakia)

AV Mobilita s.r.o. on suojatyöpaja, joka on erikoistunut vammaisten henkilöiden integroimiseen kaikille elämänalueille. Pilottiorganisaationa se keskittyi autonkorjaukseen, ja nyt se koordinoi muita suojatyöpajoja, jotka muodostavat osan Škoda Handyn vammaisten henkilöiden projektia Bratislavassa, Prešovissa, Banská Bystricassa ja Žilinassa. Se osallistuu vammaisten henkilöiden rekisteröityneiden yhdistysten kulttuuri-, sosiaali- ja urheilutoimintaan kaikkialla Slovakiassa. Järjestelmä on helpottanut vammaisten henkilöiden sujuvaa integroimista yhteiskuntaan erityishinnoiteltujen ajoneuvojen myyntien kautta ja ajokorttia hakevien ehdokkaiden kattavan teoreettisen ja käytännön koulutuksen kautta. Vuonna 2009 työpaja sai työ-, sosiaali- ja perheasioiden ministeriön palkinnon vammaisten integraatiosta työelämään.

Toiseksi tulleet - Yrittäjyys Tanskassa (Tanskassa)

Entrepreneurship in Denmark kerää ja välittää tietoa, luo verkostoja ja yhteistyötä organisaatiorajojen yli liiketoiminnan ja työllisyyden aloilla ja tarjoaa kykyjen kehittämistä. Hanke on parantanut kuuden kunnan, Tanskan alueiden, työministeriön ja Tanskan liiketoiminnan ja kasvun ministeriön kumppanuutta.

Erityismaininnat

The Jury also gave special mentions to three innovative projects from Poland, the United Kingdom and Serbia:

Satu yrittävästä Janekista ja hänen typeristä veljistään (Puola): Wrocławin kunnan taloudellisen kehityksen toimiston hankkeessa tuotettiin ja esitettiin näytelmä nimeltään ”Kertomus Janek-yrittäjästä ja hänen typeristä veljistään”. Tämä on Puolan ensimmäinen, ala-asteikäisille tarkoitettu teatteriesityksen muodossa oleva opetustyökalu, jonka avulla käsitellään yrittäjyyttä. Live-esityksen lisäksi 60 000 oppilasta 720 koulusta maan ympäri näkivät esityksen verkossa.

Premier League Enterprise Academy (PLEA) (Yhdistynyt kuningaskunta): Premier League Charitable Fund (PLEA) -ohjelma luotiin opettamaan 11–19-vuotiaille yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen perusperiaatteita. Ohjelma perustuu 10 viikon kurssiin, jonka Middlesbrough FC kehitti. Se auttaa nuoria ymmärtämään yrittäjyyden perusperiaatteet erilaisten interaktiivisten opiskelumahdollisuuksien avulla sekä luokassa että jalkapallokentällä. PLEA-ohjelmia on luotu 20 joukkueessa ja niihin on osallistunut yli 80 000 nuorta.

Yhteyksiä naisille (Serbia): Association of Business Women in Serbia edistää ja tukee naisyrittäjyyttä ja samalla puhuu yritysilmapiirin parantamisen puolesta ja edistää paikallista, alueellista ja kansainvälistä verkostoitumista. Hanke yhdistää naisyrittäjiä Serbien alueella, vahvistaa paikallisia järjestöjä ja vahvistaa ja lisää äskettäin perustettujen paikallisten järjestöjen kapasiteettia. Viime vuoden aikana luotiin kolme uutta yrittäjänaisten järjestöä Novi Pazarissa, Suboticassa ja Zajecarissa.


Side Bar