Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT FI LT LV PL SK

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

MEMO

Βρυξέλλες, 25 Νοέμβρη 2013

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013: Ελπιδοφόρα σχέδια για να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις

Σήμερα απονεμήθηκαν, για 7η συνεχή χρονιά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας σε 19 δημόσιους φορείς και συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι προώθησαν με επιτυχία τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια του 2013. Οργανισμοί από 26 χώρες της ΕΕ – μεταξύ των οποίων και η Κροατία, το νέο κράτος μέλος της ΕΕ – καθώς και από τη Σερβία και την Τουρκία, συναγωνίστηκαν για την ευκαιρία να κερδίσουν είτε το βραβείο μιας ειδικής κατηγορίας είτε το ιδιαίτερου κύρους μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής. Αρχικά, εκατοντάδες έργα συναγωνίστηκαν σε εθνικούς διαγωνισμούς και στη συνέχεια οι 53 νικητές των διαγωνισμών αυτών συμμετείχαν σε διαγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όλοι οι νικητές των βραβείων, αλλά και όσοι διακρίθηκαν και όσοι έλαβαν ειδική μνεία είναι:

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις (Λετονίας): Το Think Small First αναπτύχθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λετονίας (LCCI) για να βγάλει τη Λετονία από την οικονομική κρίση.Η πρωτοβουλία βοήθησε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, προωθώντας τη δημιουργία ειδικού φορολογικού συντελεστή και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος. Εισήγαγε επίσης ένα πρόγραμμα πίστωσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις και προσφέρει πληροφορίες για την έναρξη μιας επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω πρωτοβουλίας, συνολικά 28.000 επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων συνεχίζει να αυξάνεται.

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας

Νικητής – MyCity (Φινλανδία): Ο φορέας εκπαίδευσης MyCity είναι μια μικρογραφία πόλης που έχει χτιστεί από φορητά τοιχία και περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 διαφορετικές τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Οι μαθητές ασχολούνται με το επάγγελμά τους εντός της πόλης και λαμβάνουν μισθό. Ενεργούν επίσης ως καταναλωτές και ως πολίτες της κοινωνίας. Περίπου 70 μαθητές εργάζονται ταυτόχρονα στο χώρο του MyCity. To MyCity, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας, λειτουργεί σε οχτώ διαφορετικούς δήμους και 24.000 μαθητές της έκτης τάξης και 1.000 δάσκαλοι έχουν επισκεφθεί τους χώρους.

Επιλαχόντες - Student Enterprise Programme (Ιρλανδία)

Το Student Enterprise Awards Programme προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες σε ένα πρακτικό ρεαλιστικό σενάριο όπου ιδρύουν και λειτουργούν τις δικές τους μίνι επιχειρήσεις για έξι εβδομάδες ή περισσότερο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, και φέτος ξεπερνούν τους 17.000.

Επιλαχόντες - Boost Your Talent (Βέλγιο)

Το Boost Your Talent (BYT) είναι ένα έργο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και εστιάζει σε σχολεία και άλλους οργανισμούς με επίκεντρο τη νεολαία, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του καναλιού των Βρυξελλών και σε κεντρικές περιοχές. Παροτρύνει τους νέους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να ανακαλύψουν την επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις δικές τους επιχειρηματικές δεξιότητες και προσόντα και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο δικό τους έργο με σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Το BYT εκπαίδευσε άμεσα 8.316 μαθητές ανάμεσα στα τέλη του 2008 και τον Απρίλιο του 2013.

Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες

Νικητής - Senior Enterprise (Ιρλανδία)

Το Senior Enterprise είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ενασχόληση ατόμων που είναι 50 ετών και άνω με την επιχειρηματικότητα και να τους ενημερώνει για τη δυνατότητα που έχουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση, να αγοράσουν ή να επενδύσουν σε μια επιχείρηση που ίδρυσε κάποιος άλλος ή να γίνουν μέντορες-εθελοντές. Μέχρι σήμερα σχεδόν 1.000 άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα οποία έλαβαν μερική στήριξη από το πρόγραμμα Senior Enterprise στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχουν ιδρύσει νέες επιχειρήσεις.

Επιλαχόντες - Growth Factories (Denmark)

To Vakstfabrikkerne (The Growth Factories) είναι ένα πρόγραμμα εκκόλαψης επιχειρήσεων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010. Το έργο αποτελείται από δέκα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, τα οποία κατανέμονται γεωγραφικά σε όλη την περιφέρεια της Ζηλανδίας. Συνολικά, έχουν δημιουργηθεί ήδη 54 επιπλέον θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και αναμένονται άλλες 300 στα επόμενα τρία χρόνια.

Επιλαχόντες - You Can Change the Future (Σερβία)

Ο σκοπός του έργου You Can Change The Future που οργανώθηκε από το Junior Achievement (JA) Serbia είναι να εκπαιδεύει και να εμπνέει τους νέους με σκοπό την αξιολόγηση της ελεύθερης επιχειρηματικότητας και την κατανόηση της έννοιας της επιχείρησης και της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011/12, 8021 μαθητές συμμετείχαν στα προγράμματα JA Serbia, τα οποία υποστηρίχθηκαν από 485 καθηγητές και δασκάλους σε 156 σχολεία της δευτεροβάθμιας και 52 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 72 δήμους.

Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Νικητής – Starters Agreement (Βέλγιο)

Το Belgium Starters Agreement βοηθά επίδοξους και εν ενεργεία επιχειρηματίες να πετύχουν. Οι επιχειρηματίες συνάπτουν ένα συμφωνητικό με την πόλη της Γάνδης, με το οποίο δεσμέυονταινα καταρτίσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο, να απευθυνθούν σε επαγγελματίες για συμβουλές και σε ειδικούς για καθοδήγηση, να παρακολουθήσουν μαθήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης και να συνεχίσουν την ανεξάρτητη επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη Γάνδη. Δυνάμει αυτού του συμφωνητικού, οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν ως στήριξη μέχρι 5.000 ευρώ για εκπαίδευση, επαγγελματική καθοδήγηση και επενδύσεις. Όλες οι νεοφυείς εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις στη Γάνδη πριν από διάστημα μικρότερο των δύο ετών, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για τη σύναψη του συμφωνητικού του ιδρυτή της νεοφυούς επιχείρησης. Ένας από τους σημαντικούς στόχους αυτού του συμφωνητικού είναι η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων και η αποτροπή πτώχευσης. Συνολικά 171 συμφωνητικά ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων έλαβαν θετική εισήγηση από την επιτροπή αξιολόγησης με 166 από αυτά να έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Επιλαχόντες - Investment and Business Guarantees (Λιθουανία)

Το Investment and Business Guarantees (INVEGA) είναι ένας οργανισμός εγγυήσεων που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Λιθουανίας. Το INVEGA παρέχει εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα για δάνεια που χορηγούνται σε εκπροσώπους ΜΜΕ για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων ή την επέκταση επιχεθρήσεων. Από το 2001 το INVEGA έχει δώσει 3978 εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα για δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιλαχόντες - Incredibol! (Ιταλία)

Το Incredibol!, το έργο Creative Innovation της Μπολόνια, υποστηρίζει τα δημιουργικά επαγγέλματα στην Emilia-Romagna μέσω συνεισφορών σε μετρητά και της παροχής χώρων εργασίας και ενός δικτύου δημοσίων και ιδιωτικών συνεργατών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στους νικητές του βραβείου. Το Incredibol! ξεκίνησε το 2010 και συγκέντρωσε 243 εντυπωσιακές ιδέες σχεδίου από όλη την περιφέρεια. Συνολικά 32 βραβευμένα έργα μπόρεσαν να αξιοποιήσουν χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 20.000 ευρώ, περισσότερες από 500 ώρες εκπαίδευσης και επαγγελματική υποστήριξη από 15 συμβούλους.

Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης

Νικητής Portuguese Shoes (Πορτογαλία)

Η βιομηχανία υποδημάτων της Πορτογαλίας εξάγει παραπάνω από το 95% της παραγωγής της στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές. Η APICCAPS, η εθνική ένωση επιχειρήσεων με την υποστήριξη του προγράμματος Compete, έλαβε διάφορα μέτρα για να προωθήσει τη βιομηχανία υποδημάτων της Πορτογαλίας προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον κλάδο να προχωρά με σταθερά βήματα σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η τρέχουσα καμπάνια βοήθησε στην προώθηση 120 ΜΜΕ σε εκδηλώσεις για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Η καμπάνια χρησιμοποίησε ένα σύμβολο που σχεδιάστηκε για τα υποδήματα της Πορτογαλίας με το σύνθημα Υποδήματα Πορτογαλίας: Σχεδιασμένα από το Μέλλον. Η καμπάνια προωθεί το χαρακτηριστικό της ποιότητας και επιδιώκει την καθιέρωση των υποδημάτων της Πορτογαλίας ως μια εκλεπτυσμένη καινοτομία. Η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών υποδημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% στα τελευταία δύο χρόνια.

Επιλαχόντες - International Relays (Γαλλία)

Η περιφερειακή πρωτοβουλία με τίτλο International Relays είναι μια πρωτότυπη και εξατομικευμένη ιδέα, η οποία αξιοποιεί εμπειρογνώμονες της χώρας για την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων για τις εταιρείες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Champagne-Ardenne. Αυτή η τεχνική και οικονομική συνδρομή περιλαμβάνει εξατομικευμένη στήριξη προσαρμοσμένη στην εμπορική ανάπτυξη των εταιρειών της περιφέρειας σε αγορές με μεγάλες δυνατότητες. Η International Relays επέτρεψε σε περίπου 100 εταιρείες από την περιφέρεια της Champagne-Ardenne να εφαρμόσουν αποτελεσματική δραστηριότητα εξαγωγών.

Υποστήριξη της ανάπτυξης των Πράσινων αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων

Νικητής - The Town of Gürsu: Developing Unlimited Green Energy (Τουρκία)

Βασικοί στόχοι του έργου της πόλης του Gürsu είναι η αύξηση της χρήσης πράσινης ενέργειας για την αποτροπή της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, η εξοικονόμηση ενέργειας που χρησιμοποιείται στις δημοτικές υπηρεσίες και η τόνωση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Από το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας διαμορφώθηκαν, ελέγχθηκαν και εφαρμόστηκαν τέσσερις καινοτόμες εφαρμογές. Αναπτύχθηκε μια φωτοβολταϊκή ηλιακή μονάδα παραγωγής ενέργειας και το Gürsu είναι πλέον γνωστό για τη χρήση καθαρής ηλιακής ενέργειας σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών του. Το έργο έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Τουρκία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Από την έναρξη του έργου, το Gürsu καλύπτει το 40% την αναγκών του σε ηλεκτρισμό από τον ήλιο κατά τους πέντε μήνες το χειμώνα και το 100% των αναγκών του κατά τους επτά μήνες του καλοκαιριού.

Επιλαχόντες - Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών για την Κυπριακή Δημοκρατία

Η Green Dot Cyprus Public Co Ltd ξεκίνησε την αποκομιδή ανακυκλώσιμων οικιακών αντικειμένων στην Κύπρο το 2007 και έχει αναπτυχθεί καλύπτοντας το 85% του πληθυσμού μέσα σε πέντε χρόνια. Οι Κύπριοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην υπηρεσία και το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης διπλασιάστηκε την περίοδο 2006 - 2012. Ο οργανισμός δημιούργησε περισσότερες από 200 νέες πράσινες θέσεις και έχει δώσει την ευκαιρία σε τοπικές εταιρείες ανακύκλωσης να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητά τους.

Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα

Νικητής - Integration of disadvantaged people (Σλοβακία)

Το AV Mobilita s.r.o. είναι ένα προστατευόμενο εργαστήριο που ειδικεύεται στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής. Ως πιλοτικός οργανισμός επικεντρώθηκε στις επισκευές αυτοκινήτων και συντονίζει πλέον άλλα προστατευόμενα εργαστήρια, τα οποία αποτελούν μέρος του Handy Disabled Persons Project της Škoda στη Bratislava, στη Prešov, στη Banská Bystrica και τη Žilina. Συμμετέχει στις πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες των Ενώσεων των Εγγεγραμμένων Ατόμων με Αναπηρία σε όλη τη Σλοβακία. Το πρόγραμμα διευκολύνει την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μέσω του μέτρου των ειδικών τιμών πώλησης των οχημάτων, καθώς και μέσω ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Το 2009 το εργαστήριο έλαβε ένα βραβείο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας.

Επιλαχόντες - Entrepreneurship in Denmark (Δανία)

Η πρωτοβουλία Entrepreneurship in Denmark συλλέγει και διαδίδει γνώσεις, εδραιώνει δίκτυα και συνεργασίες σε οργανισμούς που συνδέονται με τις επιχειρήσεις και την απασχόληση και προσφέρει δραστηριότητες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της απόδοσης. Το έργο έχει διευκολύνει μία συνεργασία μεταξύ έξι δήμων, των περιφερειών της Δανίας, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της Δανίας.

Ειδική μνεία

The Fairytale about Entrepreneurial Janek and his Foolish Brothers (Πολωνία): Η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Wrocław περιελάμβανε την παραγωγή και την παρουσίαση μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «The Fairytale about the Entrepreneurial Janek and his Foolish Brothers» («Το παραμύθι για τον Janek τον επιχειρηματία και τα ανόητα αδέλφια του»). Αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό εργαλείο στην Πολωνία με τη μορφή θεατρικής παράστασης, το οποίο αφορά την επιχειρηματικότητα και στοχεύει στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από το κοινό που παρακολούθησε την παράσταση ζωντανά, 60.000 μαθητές από 720 σχολεία της χώρας είδαν την παράσταση στο διαδίκτυο.

Premier League Enterprise Academy (PLEA) (Ηνωμένο Βασίλειο): Το πρόγραμμα The Premier League Charitable Fund (PLEA) συστάθηκε για να βοηθήσει στη διδασκαλία των βασικών αρχών μιας επιχείρησης και της αυτοαπασχόλησης σε μαθητές 11-19 ετών. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μαθήματα διάρκειας 10 εβδομάδων, τα οποία σχεδιάστηκαν αρχικά από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Middlesbrough και βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές μιας επιχείρησης μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων διαδραστικής μάθησης, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και σε ποδοσφαιρικά στάδια. Τα προγράμματα PLEA εφαρμόζονται σε 20 ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με πάνω από 80.000 νέους.

Linking Women (Σερβία): Η Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών της Σερβίας προωθεί και παρέχει στήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες και παράλληλα υποστηρίζει τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και ενθαρρύνει την τοπική, περιφερειακή και διεθνή δικτύωση. Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει σε επαφή γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Σερβία, ενδυναμώνοντας τις τοπικές σχέσεις και εδραιώνοντας και αναπτύσσοντας τις πρόσφατα συστημένες τοπικές ενώσεις. Τον περασμένο χρόνο δημιουργήθηκαν τρεις νέες Ενώσεις Γυναικών Επιχειρηματιών στο Novi Pazar, στη Subotica και το Zajecar.


Side Bar