Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 21. novembra 2013

Po besedah komisarke Vassiliou Obzorje 2020 velika spodbuda za evropske raziskave in podjetnike

Evropski parlament je danes sprejel novi proračun pobude EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, s katerim bo za dejavnosti Marie Skłodowske-Curie, financiranje raziskovalnih štipendij ter Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) namenjenih znatno več sredstev. Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie ter Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo so zdaj pod okriljem evropske komisarke za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulle Vassiliou, ki je pozitivni izid glasovanja opisala kot „veliko spodbudo za evropske raziskave in podjetnike prihodnosti“.

Za dejavnosti Marie Skłodowske-Curie je namenjenih 8 % celotnega proračuna Obzorja 2020, kar pomeni več kot 6 milijard evrov za obdobje 2014–2020.1 To je približno 30 % več od trenutno dodeljenih sredstev za dejavnosti Marie Curie za obdobje 2007–2013 v višini 4,7 milijarde evrov. Z novim proračunom bo podporo prejelo več kot 65 000 raziskovalcev, od tega bo skoraj 40 % doktorandov. Za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo bo za obdobje 2014–2020 namenjenih 2,7 milijarde evrov2, kar je 3,5 % skupnega proračuna EU za raziskave in inovacije. To pomeni znatno povečanje prvotnega zagonskega proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, ki je za obdobje 2008–2013 znašal približno 300 milijonov evrov. Sredstva bodo okrepila raziskovalne in inovacijske zmogljivosti EU ter prispevala k zaposlovanju in rasti.

„EU s podpiranjem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter dejavnosti Marie Skłodowske-Curie občutno krepi svoje naložbe v ljudi, ki imajo znanje in sposobnosti, da razvijajo inovacije in spreminjajo življenja. To je odlična novica za raziskovalno skupnost in podjetnike prihodnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo,“ je povedala komisarka Androulla Vassiliou.

Povečanje proračuna poudarja pomen dejavnosti Marie Skłodowske-Curie, v okviru katerih se bo usposabljala naslednja generacija raziskovalcev v Evropi. Z dejavnostmi Marie Skłodowske-Curie bodo prejeli podporo raziskovalci na vseh stopnjah poklicne poti, ne glede na državljanstvo. Do sredstev bodo upravičeni raziskovalci z vseh področij, od življenjsko pomembnega zdravstvenega varstva do pionirskih znanosti. Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie bodo podpirale tudi industrijske doktorate, ki združujejo akademski raziskovalni študij z delom v podjetjih, ter drugo inovativno usposabljanje, s katerim se izboljšujeta zaposljivost in poklicni razvoj.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo bo imel ključno vlogo pri uvajanju dinamične in inovativne rasti v Evropo. To bo dosegel z zapolnjevanjem vrzeli med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in podjetji ter s podpiranjem podjetniških zagonskih podjetij in specializiranega podiplomskega usposabljanja. Inštitut deluje v okviru skupnosti znanja in inovacij (SZI), pionirskega koncepta čezmejnih javno-zasebnih partnerstev. Poleg treh obstoječih skupnosti znanja in inovacij za podnebje, IKT in energijo, bo Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo v obdobju 2014–2020 vzpostavil pet novih skupnosti znanja in inovacij, in sicer na področjih zdravega življenja in aktivnega staranja (2014), surovin (2014), hrane za prihodnost (2016), proizvodnje z dodano vrednostjo (2016) in mobilnosti v mestih (2018).

Ozadje

Dejavnosti EU Marie Skłodowske-Curie

Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie spodbujajo poklicni razvoj in usposabljanje raziskovalcev, s poudarkom na inovativnih spretnostih v vseh znanstvenih disciplinah na podlagi nadnacionalne in medsektorske mobilnosti.

Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie bodo postale glavni program EU za doktorsko usposabljanje, s katerim bo podporo prejelo 25 000 doktorandov. Vključujejo financiranje za industrijske doktorate, skupne doktorske programe in druge inovativne oblike usposabljanja na področju raziskav, ki povečujejo zaposljivost. Izkušene raziskovalce se bo spodbujalo, da med prejemanjem štipendije nekaj časa preživijo izven akademskega sveta v podjetjih in drugih organizacijah.

Z dejavnostmi Marie Skłodowske-Curie bodo podprte tudi izmenjave osebja na področju raziskav in inovacij znotraj partnerstev, ki vključujejo akademske kroge in druge organizacije, na evropski in tudi svetovni ravni, da se okrepi mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Prek sheme COFUND pa bodo dejavnosti Marie Skłodowske-Curie dopolnjevale regionalne, nacionalne in mednarodne programe za raziskovalno usposabljanje in prispevale do 50 % skupnega financiranja. Ta shema bo razširjena tudi na raziskovalce na začetku poklicne poti ter na krepitev povezav s strukturnimi in investicijskimi skladi EU.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je bil ustanovljen leta 2008, njegovo glavno poslanstvo pa je spodbujati konkurenčnost držav članic z združevanjem odličnih visokošolskih ustanov, raziskovalnih središč in podjetij z namenom reševanja pomembnih družbenih izzivov. Upravni sedež inštituta je v Budimpešti, skupnosti znanja in inovacij pa delujejo v 17 različnih centrih po vsej Evropi.

Trenutno obstajajo tri skupnosti znanja in inovacij (SZI za podnebje, SZI za inovacije na področju energije in Laboratoriji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo), ki povezujejo 350 partnerjev iz najboljših evropskih univerz, podjetij in raziskovalnih središč. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je zagotovil podjetniško usposabljanje za več kot 1 000 študentov in prispeval k ustanovitvi več kot 100 zagonskih podjetij. V okviru skupnosti znanja in inovacij je bilo razvitih okoli 90 novih izdelkov, storitev ali postopkov, nadalje pa se razvija tudi več kot 400 poslovnih zamisli.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ter pripadajoče skupnosti znanja in inovacij bodo po letu 2014 še naprej širili svoj izviren pristop k inovacijam z dejavnostmi razširjanja in ozaveščanja. Zlasti bo regionalna inovacijska shema spodbujala inovacije v Uniji, tako da bo partnerstvom med visokošolskimi ustanovami, raziskovalnimi organizacijami, podjetji in drugimi inovacijskimi deležniki omogočala, da tesno sodelujejo s skupnostmi znanja in inovacij.

Več informacij

IP/13/1133

Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie

Na kratko o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Ob upoštevanju ocenjene inflacije 6,16 milijarde evrov. To je enako 5,45 milijarde evrov v fiksnih/stalnih cenah iz leta 2011.

2 :

2,4 milijarde evrov v cenah iz leta 2011.


Side Bar