Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 21 noiembrie 2013

Orizont 2020 - „un impuls puternic pentru cercetarea europeană și pentru întreprinzători”, declară comisarul Vassiliou

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSC), bursele de cercetare și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) vor obține fonduri considerabil mai mari în cadrul noului buget Orizont 2020 al UE pentru cercetare și inovare, adoptat astăzi de Parlamentul European. Acțiunile MSC și EIT intră în competența Comisarului european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, care a descris votul drept „un impuls puternic pentru cercetarea europeană și pentru întreprinzătorii de mâine”.

Acțiunile MSC reprezintă 8% din bugetul total al Orizont 2020, beneficiind de o finanțare de peste 6 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020,1 adică cu aproximativ 30% mai mult decât alocarea actuală de 4,7 miliarde EUR pentru aceste acțiuni pentru perioada 2007-2013. Noul buget va sprijini peste 65 000 de cercetători, din care aproape 40% vor fi doctoranzi. EIT va beneficia de un buget de 2,7 miliarde EUR pentru perioada 2014-20202, adică 3,5% din bugetul total al UE pentru cercetare și inovare. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de bugetul EIT inițial, care era de aproximativ 300 de milioane EUR pentru perioada 2008-2013. Fondurile vor consolida capacitatea de cercetare și inovare a UE și vor sprijini crearea de locuri de muncă și creșterea.

Prin intermediul Institutului European de Inovare și Tehnologie și al acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, Uniunea Europeană își mărește considerabil investițiile în oamenii care posedă cunoștințele și talentul necesare pentru a inova și a schimba vieți. Aceasta este o veste extraordinară pentru comunitatea de cercetare și pentru întreprinzătorii de mâine ai EIT”, a declarat comisarul Vassiliou.

Creșterea bugetului subliniază importanța acordată acțiunilor MSC, care vor asigura formarea noii generații de cercetători în Europa. Aceste acțiuni îi vor sprijini pe cercetători în toate etapele carierei lor, indiferent de naționalitate. Cercetători din toate disciplinele, de la asistența medicală de urgență la cercetarea fundamentală, vor fi eligibili pentru finanțare. Acțiunile vor sprijini, de asemenea, doctoratele industriale, care combină cercetarea academică cu munca în întreprinderi, dar și alte acțiuni de formare inovatoare care sporesc capacitatea de inserție profesională și dezvoltarea carierei.

EIT va juca un rol esențial în promovarea unei creșteri dinamice și inovatoare în Europa, prin eliminarea lacunelor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri și prin sprijinirea întreprinderilor nou înființate și a programelor de formare post-universitare specializate. Institutul funcționează prin intermediul comunităților de cunoaștere și inovare (CCI), un concept avansat de parteneriate public-privat transfrontaliere. Pe lângă cele trei CCI existente în domeniul climei, al TIC și al energiei, EIT va lansa cinci noi CCI în perioada 2014-2020 în domeniul stilului de viață sănătos și al îmbătrânirii active (2014), al materiilor prime (2014), al alimentelor pentru viitor (2016), al producției cu valoare adăugată (2016) și al mobilității urbane (2018).

Context

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie ale UE

Acțiunile MSC sprijină dezvoltarea carierei și formarea cercetătorilor – axate pe competențele de inovare – din toate disciplinele științifice, pe baza mobilității transnaționale și transsectoriale.

Ele vor deveni principalul program al UE pentru formarea doctorală, sprijinind 25 000 de candidați. În cadrul acestor acțiuni se va acorda finanțare pentru doctorate industriale, doctorate comune și alte forme inovatoare de formare în cercetare care sporesc capacitatea de inserție profesională. Cercetătorii cu experiență care vor beneficia de aceste burse vor fi încurajați să petreacă o perioadă de timp în afara mediului academic, în întreprinderi și alte organizații.

Acțiunile vor sprijini totodată schimburile de personal din domeniul cercetării și inovării în Europa, în cadrul unor parteneriate care vor include universități și alte organizații, dar și schimburile la nivel mondial, pentru a consolida cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. Prin mecanismul COFUND, acțiunile vor completa programele regionale, naționale și internaționale pentru formarea în domeniul cercetării cu până la 50% din finanțarea totală. Acest mecanism va fi extins și la cercetătorii aflați la început de carieră și va întări legăturile cu fondurile structurale și de investiții ale UE.

Institutul European de Inovare și Tehnologie

Principala misiune a EIT, creat în 2008, este de a promova competitivitatea statelor membre prin reunirea unor instituții de învățământ superior, centre de cercetare și întreprinderi de excelență pentru a se concentra asupra provocărilor societale majore. EIT are sediul administrativ la Budapesta, iar CCI funcționează în 17 locuri din Europa.

În prezent există trei CCI (Climate, InnoEnergy și EIT ICT Labs) care reunesc peste 350 de parteneri dintre cele mai performante universități, companii și centre de cercetare europene. EIT a oferit deja cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului pentru mai mult de 1 000 de studenți și a contribuit la crearea a peste 100 de noi întreprinderi. Au fost lansate circa 90 de noi produse, servicii sau procese și peste 400 de idei de afaceri sunt dezvoltate în prezent în cadrul CCI.

Începând cu anul 2014, EIT și CCI vor continua să își facă cunoscută noua abordare în materie de inovare prin activități de difuzare și comunicare. În particular, sistemul regional de inovare va favoriza inovarea în întreaga Uniune, permițând parteneriatelor dintre instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, companii și alte părți interesate de inovare să colaboreze îndeaproape cu CCI.

Pentru informații suplimentare

IP/13/1133

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

European Institute of Innovation and Technology at a glance

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul web al comisarului Androulla Vassiliou:

Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

6,16 miliarde EUR ținând cont de inflația estimată. Această sumă este echivalentă cu 5,45 miliarde EUR în prețurile fixe/constante ale anului 2011.

2 :

2,4 miliarde EUR în prețurile din 2011.


Side Bar