Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 21 november 2013

Horizon 2020 is een 'geweldige stimulans voor onderzoek en ondernemers in Europa', aldus Vassiliou

De Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA's) voor de financiering van onderzoeksbeurzen en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) zullen aanzienlijk meer geld krijgen in de EU Horizon-begroting voor onderzoek en innovatie voor 2020. Die is vandaag door het Europees Parlement goedgekeurd. De MSCA's en het EIT komen te vallen onder de verantwoordelijkheid van Androulla Vassiliou, de Europese commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, die de goedkeuring beschreef als een 'geweldige stimulans voor Europees onderzoek en de ondernemers van morgen'.

De MSCA's bedragen 8 % van de totale begroting voor Horizon 2020, en ontvangen in de periode 2014-2020 meer dan 6 miljard euro aan financiering1. Dit is een stijging van zo'n 30 % ten opzichte van de huidige financiering van 3,7 miljard euro onder de Marie Curie-acties voor de periode 2007-2013. De nieuwe begroting biedt ondersteuning aan meer dan 65 000 onderzoekers, waarvan bijna 40 % uit promovendi zal bestaan. Het EIT zal in de periode 2014-2020 zo'n 2,7 miljard euro ontvangen2, 3,5 % van de totale EU-begroting voor onderzoek en innovatie. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de oorspronkelijke EIT-begroting, die begon met zo'n 300 miljoen euro voor de periode 2008-2013. De fondsen zullen de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de EU versterken en bijdragen aan groei en werkgelegenheid.

"Met het Europees Instituut voor innovatie en technologie en de Marie-Skłodowska-Curie-acties investeert de EU serieus in mensen die met hun kennis en talent kunnen innoveren en levens kunnen veranderen. Dit is uitstekend nieuws voor de onderzoeksgemeenschap en de toekomstige ondernemers van het EIT," zei Commissaris Vassiliou in een reactie.

Deze verhoging van de begroting bevestigt het belang dat wordt gehecht aan de MSCA's, die de volgende generatie onderzoekers in Europa opleiden. De MSCA's zullen onderzoekers in alle fasen van hun carrières steunen, ongeacht hun nationaliteit. Onderzoekers in alle disciplines, van levensreddende zorg tot grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, zullen voor de steun in aanmerking komen. Het programma zal ook steun bieden aan industriële doctoraten, door een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en werkervaring bij een bedrijf, en door andere innovatieve opleidingen die de inzetbaarheid en carrièreontwikkeling versterken.

Het EIT zal een cruciale rol spelen in het aantrekken van dynamische en innovatieve groei naar Europa, door de afstand tussen hoger onderwijs, onderzoek en ondernemingen te overbruggen, en beginnende ondernemingen en gespecialiseerde postgraduaten te ondersteunen. Het EIT werkt met kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's), een baanbrekend concept van grensoverschrijdende publiek-private partnerschappen. Naast de drie bestaande KIG's voor klimaat, ICT en energie zal het EIT in de periode 2014-2020 vijf nieuwe KIG's lanceren, met betrekking tot gezond leven en actief ouder worden (2014), grondstoffen (2014), voedsel voor de toekomst (2016), productie met toegevoegde waarde (2016) en stedelijke mobiliteit (2018).

Achtergrond

Marie Skłodowska-Curie-acties van de EU

De Marie Skłodowska-Curie-acties ondersteunen de carrièreontwikkeling en opleiding – met de nadruk op het innovatievermogen – van onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines, gebaseerd op transnationale en sectoroverschrijdende mobiliteit.

De MSCA's zullen het voornaamste Europese doctoraatsprogramma worden, dat 25 000 promovendi zal ondersteunen. Die steun zal onder meer bestaan uit financiering voor industriële doctoraten, gezamenlijke doctoraten en andere innovatieve vormen van onderzoeksopleiding die de inzetbaarheid verhogen. Ervaren onderzoekers zullen worden aangemoedigd om tijdens hun beurs buiten de academische wereld aan de slag te gaan, bij bedrijven en andere organisaties.

De MSCA's zullen door heel Europa uitwisselingen stimuleren van personeel werkzaam in de onderzoeks- en innovatiesectoren, in partnerschappen binnen en buiten de academische wereld, en uitwisselingen wereldwijd ter versterking van de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Via de COFUND-regeling zullen de MSCA's ook bijdragen aan regionale, nationale of internationale programma's voor onderzoeksopleiding, tot aan 50 % van de totale financiering. Deze regeling zal ook worden uitgebreid naar beginnende onderzoekers en zal de band met de Europese structuur- en investeringsfondsen versterken.

Europees Instituut voor innovatie en technologie

De kerntaak van het EIT, dat in 2008 is opgericht, is het concurrentievermogen van de lidstaten te bevorderen door instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en bedrijven van topniveau samen te brengen om zich te buigen over belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Het administratieve hoofdkwartier van het EIT is gevestigd in Boedapest; de KIG's werken vanuit 17 locaties in heel Europa.

Er bestaan op het ogenblik drie KIG's (Climate voor klimaatverandering, InnoEnergy voor duurzame energie en ICT Labs voor de toekomstige informatie- en communicatiemaatschappij), die meer dan 350 partners uit vooraanstaande Europese universiteiten, ondernemingen en onderzoekscentra samenbrengen. Het EIT heeft al meer dan 1 000 studenten een opleiding voor ondernemerschap geboden, en bijgedragen aan de oprichting van meer dan 100 startende bedrijven. Er zijn zo'n 90 nieuwe producten, diensten of processen opgestart, en binnen de KIG's wordt op dit moment gebroed op meer dan 400 ideeën voor ondernemerschap.

In 2014 zullen het EIT en de KIG's doorgaan met activiteiten voor verspreiding en bereik, om hun vernieuwende benadering van innovatie te blijven delen. Het regionale innovatieprogramma in het bijzonder zal innovatie in de gehele Unie bevorderen door de KIG's nauw samen te laten werken met partnerschappen van instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, bedrijven en andere belangrijke spelers op het gebied van innovatie.

Meer informatie:

IP/13/1133

Marie Skłodowska-Curie-acties

Een blik op het Europees Instituut voor innovatie en technologie (Engels)

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 229-59258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 229-59667)

1 :

6,16 miljard euro wanneer rekening wordt gehouden met de geraamde inflatie. Dit staat gelijk aan 5,45 miljard euro in constante prijzen van 2011.

2 :

2,4 miljard euro in prijzen van 2011.


Side Bar