Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2013 m. lapkričio 21 d.

A. Vassiliou žodžiais, „Horizontas 2020“ – didžiulė paspirtis Europos mokslininkams ir verslininkams

Pagal šiandien Europos Parlamento patvirtintą naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ biudžetą programai „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ (MSCA), pagal kurią finansuojamos tyrėjų stipendijos, ir Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT) bus skiriama daug daugiau lėšų. MSCA ir EIT priklauso už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakingos Europos Komisijos narės Androullos Vassiliou kompetencijai. A. Vassiliou Parlamento sprendimą pavadino „didžiule paspirtimi Europos ateities mokslininkams ir verslininkams“.

Programai „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ numatyta 8 % viso programos „Horizontas 2020“ biudžeto – 6 mlrd. eurų per 2014–2020 m. laikotarpį.1 Tai maždaug 30 % daugiau už esamus 4,7 mlrd. eurų asignavimus pagal 2007–2013 m. programą „Marie Curie veiksmai“. Iš naujojo biudžeto bus remiama daugiau nei 65 000 mokslo darbuotojų, iš kurių beveik 40 % – doktorantų. Europos inovacijos ir technologijos institutui 2014–2020 m. bus skirta 2,7 mlrd. eurų2 – 3,5 % viso ES mokslinių tyrimų ir inovacijų biudžeto. Tai daug daugiau nei EIT veiklos pradžios biudžetas, kuris 2008–2013 m. buvo apie 300 mln. eurų. Dėl šių lėšų padidės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumai, bus sukurta darbo vietų ir prisidedama prie ekonomikos augimo.

„Finansuodama Europos inovacijos ir technologijos institutą ir programą „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“, ES reikšmingai didina savo investicijas į žmones, kurie turi žinių ir talentą kurti novatoriškus sprendimus ir keisti žmonių gyvenimą. Tai puiki žinia mokslininkų bendruomenei ir būsimiems EIT verslininkams,“ – džiaugėsi Komisijos narė A. Vassiliou.

Tai, kad biudžetas padidintas, pabrėžia programai „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ teikiamą reikšmę – ši programa padės ugdyti naują Europos mokslininkų kartą. Pagal šią programą bus remiami bet kokią karjeros pakopą pasiekę bet kurios pilietybės mokslo darbuotojai. Finansavimą galės gauti įvairių disciplinų mokslo darbuotojai, pradedant sveikatos priežiūros sritimi, baigiant fundamentiniais tyrimais. Pagal programą „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ taip pat bus remiamos pramonės srities doktorantūros programos, pagal kurias akademiniai moksliniai tyrimai derinami su darbu bendrovėse, ir kiti naujoviški mokymo metodai, suteikiantys daugiau galimybių įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais.

EIT teks svarbus vaidmuo siekiant dinamiškos ir inovacijomis grindžiamos ekonomikos augimo Europoje – jis padės šalinti atotrūkį tarp aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo sričių, rems naujų verslo įmonių steigimą ir padės rengti specializuotą antrosios pakopos mokymą. Jis veikia per žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB) – tai naujoviška tarptautinių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės koncepcija. Jau veikia klimato, IRT ir energetikos sričių žinių ir inovacijos bendrijos, o 2014–2020 m. EIT įsteigs penkias naujas bendrijas sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo (2014 m.), žaliavų (2014 m.), apsirūpinimo maistu ateityje (2016 m.), papildomos gamybos naudos (2016 m.) ir judumo mieste (2018 m.) srityse.

Pagrindiniai faktai

ES programa „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“

Pagal programą „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ remiamos visų sričių mokslo darbuotojų karjeros galimybės ir mokymas (daugiausia dėmesio skiriant inovacijų įgūdžiams), užtikrinant tarptautinio ir tarpsektorinio judumo galimybes.

Programa „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ bus pagrindinė ES doktorantūros studijų programa – pagal ją parama bus teikiama 25 000 kandidatų. Bus finansuojamos pramonės doktorantūros, jungtinės doktorantūros programos ir kitų novatoriškų formų mokslo darbuotojų rengimas, suteikiantis daugiau galimybių įsidarbinti. Finansavimo laikotarpiu patyrę mokslo darbuotojai bus skatinami dalį laiko praleisti ne universitetų aplinkoje, o įmonėse ir kitose organizacijose.

Pagal programą „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ taip pat bus remiami mokslo ir inovacijų darbuotojų mainai visoje Europoje, pasitelkiant partnerystes, kuriose dalyvaus ir mokslo bendruomenės, ir kitokios organizacijos, taip pat mainai visame pasaulyje siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Naudojantis sistema COFUND, pagal programą „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ taip pat bus papildomai finansuojamos regioninės, nacionalinės ir tarptautinės mokslo darbuotojų rengimo programos, skiriant iki 50 % visų reikalingų lėšų. Ši sistema bus taikoma ir mokslo darbuotojams pradiniame karjeros etape, ja taip pat bus skatinami ryšiai su ES struktūriniais ir investicijų fondais.

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Pagrindinė 2008 m. įsteigto EIT paskirtis – skatinti valstybių narių konkurencingumą sutelkiant geriausių aukštojo mokslo institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir įmonių išteklius didžiausioms visuomenės problemoms spręsti. Administracinė EIT būstinė yra Budapešte, o žinių ir inovacijos bendrijos turi 17 padalinių vietų Europoje.

Šiuo metu veikia trys žinių ir inovacijos bendrijos (Klimato ŽIB, ŽIB „InnoEnergy“ ir EIT IRT laboratorijos), kuriose dalyvauja daugiau kaip 350 partnerių – geriausių Europos universitetų, įmonių ir mokslinių tyrimų centrų. EIT verslo parengimo kursą jau išklausė daugiau kaip 1000 studentų, jam padedant įsteigta daugiau kaip 100 naujų įmonių. Rinkai pateikta apie 90 naujų produktų, paslaugų ir procesų, žinių ir inovacijos bendrijos brandina dar daugiau kaip 400 verslo idėjų.

Nuo 2014 m. EIT ir jo žinių ir inovacijos bendrijos toliau skleis naujas inovacijos strategijas, skleisdami informaciją ir užsiimdami bendruomenės veikla. Pagal regioninių inovacijų sistemą visoje ES bus skatinamos inovacijos sudarant sąlygas aukštojo mokslo institucijų, mokslinių tyrimų organizacijų, bendrovių ir kitų inovacijomis suinteresuotų šalių partnerystės organizacijoms artimai bendradarbiauti su žinių ir inovacijos bendrijomis.

Daugiau informacijos

IP/13/1133

Programa „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“

Glaustai apie Europos inovacijos ir technologijos institutą

Europos Komisija:  Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

1 :

6,16 mlrd. eurų, atsižvelgiant į numatomą infliaciją. Tai atitinka 5,45 mlrd. eurų vertinant fiksuotomis 2011 m. kainomis.

2 :

2,4 mlrd. eurų 2011 m. kainomis.


Side Bar