Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 21. studenoga 2013.

Povjerenica Vassiliou: Obzor 2020. velik je poticaj za istraživanje i poduzetništvo

U okviru novog proračuna za istraživanje i inovacije unutar programa Obzor 2020. EU-a, koji je danas donio Europski parlament, programu „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” za financiranje istraživačkih stipendija i Europskom institutu za inovacije i tehnologiju bit će dodijeljen znatno veći dio sredstava. Za „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” i Europski institut za inovacije i tehnologiju nadležna je europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade Androulla Vassiliou, koja pozitivan ishod glasovanja smatra „velikim poticajem za budućnost istraživanja i poduzetništva u Europi”.

„Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” čine 8 % ukupnog proračuna Obzora 2020. s više od 6 milijardi EUR namijenjenih financiranju za razdoblje 2014. – 2020.1 To je oko 30 % više od iznosa koji se trenutačno izdvaja u okviru „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” za razdoblje 2007. – 2013. (4,7 milijardi EUR). Novim će se proračunom pomoći više od 65 000 istraživača, od kojih će gotovo 40 % biti kandidati za doktorat. Europskom institutu za inovacije i tehnologiju dodijelit će se 2,7 milijardi EUR za razdoblje 2014. – 2020.2, što čini 3,5 % ukupnog proračuna EU-a za istraživanje i inovacije. Riječ je o znatnom povećanju u usporedbi s inicijalnim proračunom namijenjenim pokretanju Instituta koji je iznosio oko 300 milijuna EUR za razdoblje 2008. – 2013. Tim će se sredstvima ojačati kapaciteti EU-a u području istraživanja i inovacija te će se pridonijeti rastu i stvaranju zaposlenja.

„Putem Europskog instituta za inovacije i tehnologiju i programa „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” EU znatno povećava svoja ulaganja u nadarene ljude koji znaju kako inovirati i mijenjati naše živote. To je odlična vijest za istraživačku zajednicu i poduzetnike koji će dobiti potporu Instituta u budućnosti”, rekla je povjerenica Vassiliou.

Povećanje proračuna dodatna je potvrda važnosti programa „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” uz koji će stasati nova generacija istraživača u Europi. Programom „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie” pružit će se potpora istraživačima u svim fazama karijere, bez obzira na državljanstvo. Istraživači u svim područjima znanosti, od vitalne zdravstvene njege do najnovijih znanstvenih disciplina, moći će se prijaviti za financiranje. Program će pružiti potporu i doktoratima u području industrije, kod kojih se akademska istraživanja kombiniraju s radom u poduzećima, te drugim vrstama inovativnog stručnog osposobljavanja kojim se potiče zapošljivost i razvoj karijere.

Europski institut za inovacije i tehnologiju igrat će presudnu ulogu u razvijanju dinamičnog i inovativnog rasta u Europi, premošćujući jaz između visokog obrazovanja, istraživanja i poduzetništva te potičući mlada poduzeća i specijalizirano stručno osposobljavanje nakon diplome. Institut djeluje putem zajednica znanja i inovacija, pionirskog koncepta prekograničnih javno-privatnih partnerstava. Uz tri postojeće zajednice koje se bave klimom, IKT-om i energijom, institut se sprema pokrenuti pet novih zajednica znanja i inovacija u razdoblju 2014. – 2020. u području zdravog života i aktivnog starenja (2014.), sirovina (2014.), hrane za budućnost (2016.), proizvodnje s dodanom vrijednošću (2016.) i urbane mobilnosti (2018.).

Kontekst

Program EU-a „Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie”

Programom „Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie” podupire se razvoj karijere i stručno osposobljavanje istraživača – s naglaskom na inovacijske vještine – u svim znanstvenim disciplinama, a temelji se na transnacionalnoj i međusektorskoj mobilnosti.

„Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie” postat će vodeći program EU-a za doktorsko usavršavanje s dovoljno sredstava za financiranje 25 000 kandidata. Time je obuhvaćeno financiranje doktorata u području industrije, združeni doktorski studiji i drugi inovativni oblici osposobljavanja istraživača kojima se potiče zapošljivost. Iskusne istraživače poticat će se da određeno vrijeme stipendije provedu izvan akademske zajednice, u poduzećima i drugim organizacijama.

Programom „Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie” poticat će se i razmjena zaposlenih u sektoru istraživanja i inovacija u cijeloj Europi u okviru partnerstava koja obuhvaćaju akademsku zajednicu i druge organizacije te razmjene diljem svijeta kako bi se osnažila međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija. Program COFUND u okviru „Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie” osmišljen je kao nadopuna regionalnim, nacionalnim i međunarodnim programima za osposobljavanje istraživača s iznosima koji mogu doseći najviše 50% ukupnog financiranja. Tim će programom biti obuhvaćeni i mladi istraživači te će se ojačati veze sa strukturnim i investicijskim fondovima EU-a.

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Temeljna zadaća Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, osnovanog 2008., promicati je konkurentnost država članica potičući izvrsne visokoobrazovne institucije, istraživačke centre i poduzeća da se zajednički bave velikim društvenim promjenama. Administrativno sjedište Europskog instituta za inovacije i tehnologiju nalazi se u Budimpešti, dok zajednice znanja i inovacija djeluju sa 17 lokacija diljem Europe.

Trenutačno postoje tri zajednice znanja i inovacija (ZZI „Climate”, ZZI „Innoenergy” i „EIT ICT Labs”) koje okupljaju više od 350 partnera među vrhunskim europskim sveučilištima, poduzetnicima i istraživačkim centrima. Već je više od 1 000 studenata sudjelovalo u programu osposobljavanja za mlade poduzetnike koje je organizirao EIT, a Institut je pridonio i pokretanju više od 100 novih poduzeća. Unutar zajednica znanja i inovacija lansirano je oko 90 novih proizvoda, usluga i procesa, a to su ujedno i mjesta na kojima se trenutačno razvija 400 novih poslovnih ideja.

Od 2014. Institut i zajednice nastavit će promicati novi pristup inovacijama s pomoću aktivnosti informiranja i podizanja svijesti. Inovacije diljem Unije osobito će se poticati putem Regionalnog programa za inovacije, kojim će se omogućiti bliska suradnja partnerstava visokoobrazovnih institucija, istraživačkih organizacija, poduzeća i ostalih dionika u području inovacija sa zajednicama znanja i inovacija.

Dodatne informacije

IP/13/1133

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie

Ukratko o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju

Europska komisija: Obrazovanje i osposobljavanje

Web-mjesto Androulle Vassiliou

Pratite Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Osobe za kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Riječ je o 6,16 milijardi EUR uzimajući u obzir procijenjenu inflaciju, što odgovara iznosu od 5,45 milijardi EUR u fiksnim/stalnim cijenama za 2011.

2 :

2,4 milijarde EUR u cijenama za 2011.


Side Bar