Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles/Strasbourg, 19 noiembrie 2013

Europa creativă: Întrebări frecvente

(a se vedea, de asemenea, IP/13/1114)

În ce constă programul Europa creativă?

Programul Europa creativă este noul program al UE de sprijinire a cinematografiei europene și a sectoarelor culturale și creative, permițându-le să-și sporească potențialul de creare de locuri de muncă și de contribuție la creșterea economică. Cu un buget de 1,46 miliarde EUR1 pentru perioada 2014-2020, programul va ajuta zeci de mii de artiști și profesioniști din domeniul cultural și al audiovizualului și organizații din domeniul artelor spectacolului, al artelor frumoase, al editării de carte, al filmului, al televiziunii, al muzicii, al artelor interdisciplinare, al patrimoniului și al jocurilor video. Finanțarea va permite acestora să opereze în întreaga Europă, să ajungă la noi categorii de public și să dezvolte competențele necesare în era digitală. Facilitând accesul unor categorii de public din alte țări la producțiile culturale europene, programul va contribui, de asemenea, la protejarea diversității culturale și lingvistice a Europei.

De ce are nevoie Europa de un program Europa creativă?

Cultura joacă un rol major în economia UE. O serie de studii au constatat că sectoarele culturale și creative reprezintă până la 4,5% din PIB-ul UE și aproximativ 4% din forța de muncă ocupată (8,5 milioane de locuri de muncă sau chiar mai multe, dacă se ține cont de impactul asupra altor sectoare). Europa este lider mondial al exporturilor de produse ale industriei creației. Pentru păstrarea acestei poziții, trebuie să investim în capacitatea sectoarelor de a opera la nivel transfrontalier.

Europa creativă răspunde acestei necesități și va concentra investițiile acolo unde acestea vor avea cel mai mare impact.

Noul program ține seama de contextul provocărilor create de globalizare și de tehnologiile digitale, care schimbă modul în care operele culturale sunt realizate, distribuite și accesate, precum și de modelele de afaceri și de sursele de venit în transformare. Aceste evoluții creează, de asemenea, oportunități pentru sectoarele culturale și creative. Programul urmărește să ajute sectoarele menționate să profite de aceste oportunități, astfel încât să beneficieze de digitalizare și să creeze mai multe locuri de muncă și cariere internaționale.

Ce țări pot solicita finanțare din Programul Europa creativă?

Programul Europa creativă va fi deschis celor 28 de state membre, și, în măsura în care acestea îndeplinesc anumite condiții, țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), țărilor candidate și potențial candidate (Serbia, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo) și țărilor vecine (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Maroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Palestina, Siria și Israel). Țările din afara UE trebuie să plătească un „bilet de intrare” pentru a participa la program. Costul se bazează pe dimensiunea PIB-ului lor în relație cu bugetul programului

Persoanele fizice pot solicita o finanțare?

Europa creativă nu va fi deschisă pentru candidaturi individuale, dar aproximativ 250 000 de artiști și profesioniști din domeniul cultural și al audiovizualului vor primi finanțare prin proiectele prezentate de organizațiile culturale. Este vorba de un mijloc mai rentabil pentru a garanta rezultate și un impact durabil. Comisia estimează că milioane de persoane vor beneficia, în mod direct sau indirect, prin proiecte sprijinite de Europa creativă.

Mai exact, ce va sprijini programul Europa creativă?

Practic, toate proiectele care primesc sprijin vor avea o dimensiune transfrontalieră. Cea mai mare parte din buget va fi utilizată pentru acordarea de subvenții pentru proiecte individuale. Cu toate acestea, programul va sprijini, de asemenea, inițiative care urmăresc obiective similare precum Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele europene ale patrimoniului și cinci premii ale Uniunii Europene (Premiul UE pentru patrimoniul cultural/Premiile „Europa Nostra”, Premiul UE pentru arhitectură contemporană, Premiul UE pentru literatură, premiile European Border Breakers, premiul UE MEDIA).

Care sunt problemele pe care le abordează programul?

În prezent, sectoarele culturale și creative nu profită la maximum de piața unică. Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă sectorul este fragmentarea pieței, în relație cu diferitele tradiții culturale și limbi: Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale, trei tipuri de alfabet și aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare recunoscute. Această diversitate este unul dintre elementele care compun bogatul mozaic european, însă ea împiedică autorii să se adreseze cititorilor din alte țări, cinefilii și amatorii de teatru să vadă opere străine sau muzicienii să ajungă la noi categorii de ascultători.

Un sondaj Eurobarometru din ultima lună (IP/13/1023) a arătat că doar 13% dintre europeni asistă la concerte ale artiștilor din alte țări europene, și doar 4% participă la spectacole de teatru din alte țări europene. Se pune un accent mai mare pe ajutoarele destinate cuceririi unui public mai larg și pe capacitatea sectoarelor de a interacționa cu acesta, de exemplu prin inițiativele din domeniul educației media sau prin noi instrumente interactive online, ceea ce poate să facă mai cunoscute publicului operele de dincolo de granițele naționale.

Prin ce diferă Europa creativă față de programele existente Cultură, MEDIA și MEDIA Mundus? Aceste denumiri vor dispărea?

Programul Europa creativă va combina diferitele mecanisme de sprijin actuale destinate sectoarelor culturii și audiovizualului din Europa într-un fel de „ghișeu unic” accesibil tuturor sectoarelor culturale și creative. Cu toate acestea, noul program va continua să răspundă nevoilor particulare ale sectorului audiovizual și ale altor sectoare culturale și creative, prin intermediul componentelor sale specifice Cultură și MEDIA. Acestea vor valorifica succesul programelor actuale Cultură și MEDIA și se vor adapta provocărilor viitoare. MEDIA Mundus, care sprijină cooperarea între profesioniștii europeni și cei internaționali și distribuția la nivel internațional de filme europene, va fi integrat în componenta MEDIA a programului Europa creativă.

Un program-cadru unic va maximiza sinergiile între diferitele sectoare și va spori eficiența.

Europa creativă va include o componentă transsectorială. Ce implică aceasta?

Această componentă va consta în două părți: mecanismul de garantare financiară gestionat de Fondul European de Investiții și care va fi operațional din anul 2016 va facilita accesul micilor operatori la credite bancare. Componenta transsectorială va oferi, de asemenea, sprijin pentru studii, analize și o mai bună colectare de date în scopul îmbunătățirii bazei de date pentru elaborarea politicilor, finanțare pentru proiecte experimentale pentru încurajarea cooperării dintre audiovizual și alte sectoare culturale și creative, precum și finanțare pentru oficiile Europa creativă care oferă asistență solicitanților.

Cum va fi gestionat programul Europa creativă?

Noul program va constitui un punct de acces mai simplu, ușor de recunoscut și ușor accesibil pentru profesioniștii europeni din domeniul cultural și creativ, indiferent de disciplina lor artistică și va oferi sprijin pentru activități internaționale desfășurate atât în interiorul, cât și în afara UE. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) va continua sistemul actual de gestionare.

1 :

1,46 miliarde EUR ținând cont de inflația estimată. Această sumă este echivalentă cu 1,3 miliarde EUR în prețurile curente ale anului 2011.


Side Bar