Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες/Στρασβούργο, 19 Νοεμβρίου 2013

Δημιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις

(βλ. επίσης IP/13/1114)

Τι είναι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»;

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ που θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, καθώς και τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τη συμβολή τους στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Με προϋπολογισμό ύψους 1,46 δισ. ευρώ1 για την περίοδο 2014-2020, θα υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις τέχνες του θεάματος, στις καλές τέχνες, στις εκδόσεις, στις ταινίες, στην τηλεόραση, στη μουσική, σε διατομεακές τέχνες, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Η χρηματοδότηση θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα, βοηθώντας τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα να αποκτήσουν νέο κοινό σε άλλες χώρες, θα συμβάλλει επίσης στην προάσπιση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

Γιατί χρειάζεται η Ευρώπη το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»;

Ο πολιτισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία της ΕΕ. Σύμφωνα με μελέτες, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και σχεδόν το 4% της απασχόλησης (8,5 εκατ. θέσεις εργασίας - πολύ περισσότερες, μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη η επίδρασή τους σε άλλους τομείς). Η Ευρώπη είναι παγκόσμια ο κορυφαίος εξαγωγέας προϊόντων του δημιουργικού τομέα. Για να διατηρηθεί αυτή η θέση, πρέπει να επενδύσουμε στην ικανότητα των εν λόγω τομέων να λειτουργούν διασυνοριακά.

Η «Δημιουργική Ευρώπη» απαντά σ’ αυτή την ανάγκη και εστιάζει τις επενδύσεις στους τομείς όπου ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος.

Το νέο πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που δημιουργούν η παγκοσμιοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες μεταβάλλουν την παραγωγή, τη διανομή και την πρόσβαση των πολιτιστικών έργων, ενώ τροποποιούν τις πηγές εσόδων και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν και ευκαιρίες για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, έτσι ώστε να επωφεληθεί ο τομέας από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και διεθνείς σταδιοδρομίες.

Ποιες χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»;

Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα είναι ανοικτή στα 28 κράτη μέλη και, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ (Μαυροβούνιο, Σερβία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο) και στις χώρες γειτονίας (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Αλγερία, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Παλαιστίνη, Συρία και Ισραήλ). Χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ πρέπει να πληρώσουν ένα «εισιτήριο» για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος του ΑΕγχΠ τους (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος

Μπορούν ιδιώτες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης;

Η «Δημιουργική Ευρώπη» δεν θα είναι ανοιχτή σε αιτήσεις από ιδιώτες, όμως περίπου 250 000 μεμονωμένοι καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα θα χρηματοδοτηθούν μέσω των σχεδίων που υποβάλλονται από πολιτιστικούς οργανισμούς. Αυτός είναι ένας πολύ πιο αποδοτικός από την άποψη του κόστους τρόπος για την επίτευξη αποτελεσμάτων και μακροχρόνιου αντικτύπου. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα σχέδια που υποστηρίζονται από τη «Δημιουργική Ευρώπη» θα προσεγγίσουν, άμεσα ή έμμεσα, εκατομμύρια άτομα.

Τι ακριβώς θα υποστηρίζει η «Δημιουργική Ευρώπη»;

Όλα σχεδόν τα έργα που λαμβάνουν στήριξη θα έχουν διασυνοριακή διάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί για επιχορηγήσεις σε μεμονωμένα έργα. Ωστόσο, το πρόγραμμα θα στηρίξει, επίσης, τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν παρόμοιους στόχους, όπως είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, ο χαρακτηρισμός για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και τα πέντε βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά/βραβεία Europa Nostra, βραβείο της ΕΕ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, ευρωπαϊκο βραβείο λογοτεχνίας, ευρωπαϊκά βραβεία «Border Breakers» και βραβείο MEDIA της ΕΕ).

Ποια προβλήματα επιλύει το πρόγραμμα;

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας δεν αξιοποιούν σήμερα στο έπακρο την ενιαία αγορά. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι ο κατακερματισμός που οφείλεται στις διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και γλώσσες: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 24 επίσημες γλώσσες, 3 αλφάβητα και περίπου 60 επίσημα αναγνωρισμένες περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Αυτή η πολυμορφία συνιστά τμήμα του πλούσιου ευρωπαϊκού μωσαϊκού, αλλά δυσχεραίνει τις προσπάθειες των συγγραφέων να απευθυνθούν σε άλλες χώρες, των κινηματογραφόφιλων και των θεατρόφιλων να παρακολουθήσουν ξένα έργα και, τέλος, των μουσικών να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια.

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου τον προηγούμενο μήνα (IP/13/1023) έδειξε ότι μόνο το 13% των Ευρωπαίων παρακολουθεί συναυλίες καλλιτεχνών από άλλη ευρωπαϊκή χώρα και μόνο το 4% παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη για τη δημιουργία ακροατηρίου και στην ικανότητα των τομέων να έρχονται σε επαφή με το κοινό, π.χ. μέσω πρωτοβουλιών μιντιακού γραμματισμού ή νέων διαδραστικών ηλεκτρονικών εργαλείων, έχει τη δυνατότητα να προβάλει στο κοινό πολύ περισσότερα έργα από άλλη χώρα.

Σε τι διαφέρει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» από τα τρέχοντα προγράμματα «Πολιτισμός», «MEDIA» και «MEDIA Mundus»; Οι ονομασίες αυτές θα εξαφανιστούν;

Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα συνδυάζει τους ξεχωριστούς μηχανισμούς υποστήριξης που υπάρχουν σήμερα για τον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρώπη σε έναν και μόνο μηχανισμό για όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να συμβάλλει στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και των άλλων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων μέσω των ειδικών συνιστωσών του «Πολιτισμός» και «MEDIA». Οι συνιστώσες αυτές θα αξιοποιήσουν την επιτυχία των τρεχόντων προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA» και θα προσαρμοστούν σε μελλοντικές προκλήσεις. Το «MEDIA Mundus», το οποίο υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαίων και διεθνών επαγγελματιών και τη διεθνή διανομή ευρωπαϊκών ταινιών, θα ενσωματωθεί στη συνιστώσα «MEDIA».

Η θέσπιση ενός και μόνο προγράμματος-πλαισίου θα μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων τομέων και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα.

Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα περιλαμβάνει από ένα διατομεακό επιμέρους πρόγραμμα. Σε τι θα συνίσταται;

Αυτό το επιμέρους πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο μέρη: τον μηχανισμό χρηματικών εγγυήσεων,που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2016 και τη διαχείριση του οποίου έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα διευκολύνει την πρόσβαση μικρών φορέων σε τραπεζικά δάνεια. Το διατομεακό επιμέρους πρόγραμμα θα παρέχει επίσης υποστήριξη για μελέτες, αναλύσεις και καλύτερη συλλογή στοιχείων, ώστε να βελτιωθεί η πραγματολογική βάση για τη χάραξη πολιτικής, χρηματοδότηση πειραματικών σχεδίων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ του οπτικοακουστικού και λοιπών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, και χρηματοδότηση για τα γραφεία της «Δημιουργικής Ευρώπης» που παρέχουν βοήθεια στους αιτούντες.

Πώς θα γίνεται η διαχείριση της «Δημιουργικής Ευρώπης»;

Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα είναι μια απλή, εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη δίοδος για τους ευρωπαίους επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ανεξάρτητα από τον καλλιτεχνικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται και θα παρέχει τη δυνατότητα διεθνών δράσεων εντός και εκτός ΕΕ. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης θα συνεχιστεί μέσω του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA).

1 :

1,46 δισ. ευρώ, λαμβανομένου υπόψη του εκτιμώμενου πληθωρισμού. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 1,3 δισ. ευρώ σε «σταθερές» τιμές του 2011.


Side Bar