Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Strasbourg/Bruxelles, 19 noiembrie 2013

Erasmus+ Întrebări frecvente

(a se vedea, de asemenea, IP/13/1110)

Ce este programul Erasmus+?

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. El înlocuiește mai multe programe existente ale UE, care acoperă toate sectoarele educației: programul de învățare pe tot parcursul vieții Erasmus (învățământ universitar), Leonardo da Vinci (învățământ profesional), Comenius (învățământ preuniversitar) Grundtvig (învățământ pentru adulți), programul „Tineretul în acțiune” și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate). Pentru prima dată, prin intermediul Erasmus+, Uniunea Europeană va oferi sprijin pentru sport, în special pentru sportul de masă.

În cadrul programului Erasmus+, Uniunea Europeană mărește în mod semnificativ (+ 40 %) fondurile pentru dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor, fapt care reflectă importanța educației și formării în agenda UE și în agendele politice naționale. Programul urmărește să stimuleze dezvoltarea personală și perspectivele de inserție profesională.

Noul program se bazează pe experiența și succesul programelor existente, cum ar fi Erasmus, dar va avea un impact și mai mare. El pleacă de la premisa că investițiile în educație și formare sunt esențiale pentru valorificarea potențialului oamenilor, indiferent de vârsta lor sau de mediul din care provin.

Ce va sprijini Erasmus+?

Erasmus+ are rolul de a contribui la creșterea calității și relevanței calificărilor și competențelor. Două treimi din fondurile sale vor fi folosite pentru acordarea de burse care vor permite unui număr de peste 4 milioane de persoane să studieze, să urmeze cursuri de formare, să muncească sau să facă voluntariat în străinătate în perioada 2014-2020 (în comparație cu 2,7 milioane de persoane în 2007-2013). Perioadele petrecute în străinătate pot varia de la câteva zile până la un an.

Erasmus+ se adresează studenților, profesorilor, ucenicilor, voluntarilor, animatorilor pentru tineret și persoanelor care lucrează în domeniul sportului de masă. De asemenea, programul va oferi finanțare pentru parteneriate între instituții de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri, precum și pentru reforme în statele membre, menite să modernizeze educația și formarea profesională și să promoveze inovarea, spiritul antreprenorial și capacitatea de inserție profesională.

Va fi acordat un sprijin mai mare platformelor IT cum ar fi e-twinning, pentru a conecta școlile și alți furnizori de educație prin intermediul internetului.

Erasmus+ va contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a sportului și la găsirea unei soluții împotriva amenințărilor transfrontaliere cum ar fi dopajul și meciurile aranjate. De asemenea, programul va sprijini proiectele transfrontaliere care implică organizațiile din domeniul sportului de masă, promovând, de exemplu, buna guvernanță, incluziunea socială, carierele duble și activitatea fizică la toate vârstele.

Care este diferența dintre Erasmus+ și programele existente?

Noul program este mai ambițios și are un caracter strategic, menținând, în același timp, obiectivele principale de a îmbunătăți competențele și capacitatea de inserție profesională, precum și de a sprijini modernizarea sistemelor de educație, formare și pentru tineret.

Erasmus+ va dezvolta sinergii între diferite sectoare ale educației și cu piața muncii. Existența unui program unic va însemna norme și proceduri de aplicare mai simple, precum și evitarea fragmentării și a suprapunerii activităților.

Programul are mai multe caracteristici noi:

o schemă de garantare a împrumuturilor pentru a-i ajuta pe masteranzi să-și finanțeze studiile în străinătate și să dobândească competențele necesare pentru locurile de muncă care necesită un nivel ridicat de cunoștințe.

„Alianțele cunoașterii”sunt parteneriate între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi, menite să promoveze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial, oferind noi programe de învățământ, oportunități de studiu și calificări.

„Alianțele competențelor sectoriale” sunt parteneriate între furnizori de servicii de educație și formare profesională și întreprinderi, menite să promoveze capacitatea de inserție profesională și să ofere soluții pentru a elimina deficitele de competențe prin crearea de noi programe de studii specifice sectoarelor și forme inovatoare de predare în învățământul profesional.

Erasmus+ integrează programele, în prezent separate, care au ca obiect dimensiunea internațională a învățământului superior, ceea ce înseamnă că, pentru acest tip de învățământ, mobilitatea către și dinspre țările terțe și proiectele de consolidare a capacităților cu instituții de învățământ superior din țările terțe vor deveni posibile.

Ce se va schimba pentru studenții din cadrul programului Erasmus+?

Accesul la program va fi sporit în mai multe moduri. De exemplu, Erasmus+ va oferi un sprijin mai mare studenților care doresc să își îmbunătățească competențele lingvistice înainte de a-și începe studiile sau stagiul prin intermediul bursei Erasmus. În plus, dezvoltarea învățământului flexibil, cum ar fi învățământul la distanță sau cu timp parțial, va fi încurajată printr-o mai bună utilizare a tehnologiilor informatice.

Bursele Erasmus+ se vor concentra asupra unor nevoi specifice (cum ar fi costul vieții în țara de destinație) și vor oferi un sprijin mai mare studenților care provin din medii mai puțin privilegiate, precum și celor cu handicap sau care provin din regiunile ultraperiferice. Bursele UE pot fi completate prin burse finanțate din bugetele naționale sau regionale.

Datorită schemei de garantare a împrumuturilor, va fi oferit, de asemenea, un sprijin mai puternic studenților care doresc să urmeze un program complet de master într-o altă țară europeană. Garanția va ajuta în special studenții din medii mai puțin favorizate, care au fost descurajați în trecut să studieze în străinătate din cauza lipsei burselor sau împrumuturilor naționale.

Noua cartă Erasmus va garanta o experiență de învățare de înaltă calitate prin acorduri mai riguroase între instituțiile de învățământ superior, care vor specifica competențele lingvistice minime ale studenților și vor furniza informații detaliate privind cazarea și aspectele legate de vize.

Nivelul burselor de studii va fi mai bine armonizat între diferitele țări participante la programul Erasmus+?

Da. Obiectivul este de a armoniza mai bine criteriile pentru stabilirea nivelului burselor de studii acordate de UE, asigurând, în același timp flexibilitatea necesară pentru a lua în considerare nivelul cererii de burse și alte surse de finanțare, care variază de la o țară la alta. Pe lângă bursele din partea UE, studenții ar putea, de asemenea, să primească alte contribuții din partea autorităților naționale, regionale sau locale.

Nivelul bursei de studii acordate de UE va depinde, în primul rând, de țara de destinație.

Țările participante la Erasmus+ vor fi împărțite în trei grupe, în funcție de costurile de trai. Studenții care merg să studieze într-o țară din aceeași grupă (adică, cu costuri de trai similare) vor primi ca bursă din partea UE o sumă medie de aproximativ 200-450 EUR pe lună. Nivelul bursei va fi stabilit de agenția națională responsabilă cu gestionarea burselor Erasmus+ în țara respectivă. Agenția națională va ține cont de nivelul cererii și de alte surse de finanțare, fiind în măsură, de exemplu, să impună instituțiilor de învățământ superior o limită minimă și o limită maximă a burselor, în cazul în care cofinanțarea este disponibilă numai în anumite regiuni sau instituții.

Studenții care merg să studieze într-o țară cu costuri de trai mai ridicate vor primi suma medie și cel puțin încă 50 EUR pe lună (dar nu mai mult de 500 EUR pe lună). Studenții care merg să studieze într-o țară cu costuri de trai mai reduse vor primi suma medie, minus cel puțin 50 EUR pe lună (dar nu mai puțin de 150 EUR pe lună). Studenții din regiunile ultraperiferice și din țările ultraperiferice participante la program vor primi o bursă mai mare din partea UE.

Nivelul bursei din partea UE va depinde, de asemenea, de scopul sejurului în străinătate (studii sau stagiu).Studenții care efectuează un stagiu vor primi 100-200 EUR pe lună, pe lângă bursa acordată de UE pentru studii, dat fiind că, în numeroase cazuri, ei nu au acces la cazare ieftină sau la cantine pentru studenți etc. Nivelul va fi stabilit de agenția națională sau de instituția de învățământ superior în cazul în care se oferă cofinanțare la nivel regional sau local.

Sunt prevăzute, de asemenea, dispoziții speciale pentru studenții care provin din familii cu venituri reduse. Autoritățile naționale pot decide, în funcție de sprijinul acordat deja la nivel național pentru acest grup-țintă, să acorde o sumă suplimentară de 100-200 EUR pe lună din bugetul UE, pe lângă bursa acordată în mod normal de UE, studenților care pleacă la studii în străinătate.

În fine, studenții cu nevoi speciale pot primi o bursă mai mare din partea UE pentru a putea face față cheltuielilor suplimentare.

Vor putea studenții să participe la programul Erasmus+ dacă au beneficiat deja de o bursă Erasmus în cadrul programului precedent de învățare pe tot parcursul vieții?

Da, de acum încolo vor putea sa studieze sau să efectueze un stagiu de mai multe ori în cadrul programului Erasmus+.

Studenții vor putea să studieze și/sau să urmeze un curs de formare în străinătate timp de maximum 12 luni în fiecare ciclu de studii (studii universitare, master sau doctorat) indiferent de tipul de mobilitate (studii sau stagii) și de numărul de perioade de mobilitate (de exemplu, 2 perioade de 6 luni sau 3 perioade de 4 luni). Cu toate acestea, universitățile pot acorda prioritate studenților care nu au mai beneficiat niciodată de o experiență de mobilitate în străinătate.

În cazul studenților care au beneficiat deja de o bursă Erasmus în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning Programme –LLP), acest lucru va fi luat în considerare în ceea ce privește Erasmus+ dacă solicită o bursă pentru același ciclu de studii. De exemplu, dacă un student a beneficiat de un schimb Erasmus timp de șase luni la nivel de master în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții, el/ea va putea beneficia de o bursă de mobilitate la nivel de master în cadrul programului Erasmus+ pentru o perioadă de maximum 6 luni. Totuși, dacă același student urmează un doctorat, el/ea poate primi sprijin pentru o perioadă de până la 12 luni în cadrul Erasmus+, dat fiind că este vorba de un ciclu de studii superior.

Alte perioade anterioare de mobilitate, cum ar fi bursele Leonardo da Vinci în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții sau perioadele de voluntariat în cadrul Serviciului european de voluntariat care face parte din programul Tineret în acțiune nu vor fi luate în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni per ciclu de studii pentru studiile superioare sau stagiile în cadrul programului Erasmus+.

Va rămâne mobilitatea un obiectiv-cheie al programului Erasmus+?

Da: mobilitatea va primi în continuare cea mai mare parte (două treimi) din bugetul Erasmus+. Se va acorda, în continuare, o atenție deosebită mobilității studenților și, în același timp, va fi întărit sprijinul acordat profesorilor, formatorilor și animatorilor pentru tineret, dat fiind că, grație „efectului de multiplicare”, ei au mai multe șanse să obțină un impact sistemic atunci când pun în practică ceea ce au învățat în străinătate, la întoarcerea în instituțiile lor de origine.

Cum va soluționa Erasmus+ problema șomajului în rândul tinerilor?

Erasmus+ va contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor ajutându-i pe aceștia să-și îmbunătățească competențele esențiale cum ar fi cunoașterea unei limbi străine, comunicarea, adaptabilitatea sau capacitatea de a conviețui și de a lucra cu persoane de diferite naționalități și culturi.

Programul va facilita o mai bună cooperare între universități și angajatori, pentru a garanta că studenții beneficiază de programe de învățământ care sunt relevante pentru competențele de care au nevoie pe piața muncii. În plus, el va permite instituțiilor de învățământ și organizațiilor de tineret să creeze legături mai strânse cu întreprinderile. Programul va sprijini, de asemenea, reforma politicilor în domenii prioritare, cum ar fi competențele digitale și adaptarea educației și formării profesionale la piața muncii.

Erasmus+ subliniază, de asemenea, importanța învățării non-formale. Experiența arată că angajatorii apreciază competențele dobândite prin experiențe de învățare non-formală, cum ar fi voluntariatul. Într-adevăr, 75% dintre cei care au participat la Serviciul European de Voluntariat au afirmat că perspectivele lor de carieră s-au îmbunătățit grație acestei experiențe.

Cercetările arată, de asemenea, că studenții care au efectuat o parte din studii în străinătate au mai multe șanse să-și găsească un loc de muncă în străinătate când intră pe piața muncii.

Ce altceva mai face Comisia pentru a stimula mobilitatea studenților și a tinerilor?

Finanțarea este importantă, dar banii nu sunt suficienți pentru ca mobilitatea să devină realitate pentru toți. Trebuie, de asemenea, să eliminăm obstacolele de la nivel național și regional, de exemplu prin îmbunătățirea accesului la informații, prin asigurarea de împrumuturi și burse naționale care să poată fi utilizate pentru studii internaționale și prin ameliorarea recunoașterii rezultatelor obținute în cadrul studiilor și formării efectuate în străinătate.

În iunie 2011, miniștrii educației din UE s-au angajat să elimine obstacolele în calea studiilor sau a formării în străinătate. Pentru a monitoriza progresele înregistrate în această privință, Comisia, împreună cu statele membre, a elaborat un „tablou de bord al mobilității”, care urmărește performanțele fiecărui stat membru al UE. Rezultatele vor fi publicate în următoarele săptămâni.

Statele membre au stabilit, de asemenea, obiectivele de mobilitate pentru studenții din învățământul superior și profesional. Până în 2020, este necesar ca cel puțin 20 % dintre absolvenții de învățământ superior din UE să-și fi efectuat o parte a studiilor sau a formării universitare în străinătate. În sectorul formării profesionale, este necesar ca peste 6 % din populația cu vârste între 18-34 de ani, cu o calificare în domeniul educației și formării profesionale inițiale, să fi beneficiat de o perioadă de studiu sau de formare în străinătate până în 2020.

De ce avem nevoie de o nouă abordare a educației și formării la nivelul UE?

De la crearea programelor existente, lumea s-a schimbat considerabil. UE este în curs de redresare după una dintre cele mai tumultoase perioade economice ale epocii noastre. Aproape 6 milioane de tineri din UE sunt șomeri. Cu toate acestea, 36 % dintre angajatori se confruntă cu dificultăți în a găsi personal cu competențele necesare. Deficitul de competențe în Europa este alarmant, dat fiind că aproape 20 % dintre tinerii în vârstă de 15 ani nu dețin suficiente competențe de lectură și 73 de milioane de adulți au un nivel scăzut sau inexistent de calificare.

Piața europeană a muncii este la rândul ei în schimbare. Numărul de locuri de muncă care necesită un nivel înalt de competențe este tot mai mare, în timp ce numărul de locuri de muncă cu un nivel scăzut de calificare este în scădere. Se estimează că, până în 2020, aproape 35% dintre toate locurile de muncă vor necesita un nivel înalt de competențe (echivalente unei calificări universitare). Unul dintre obiectivele primordiale ale Strategiei Europa 2020 este de a crește proporția de absolvenți de învățământ superior la 40% (de la 36 % în prezent) în rândul populației adulte tinere. Erasmus+ poate contribui în acest sens, oferind sprijin cetățenilor pentru a studia și a urma cursuri de formare în străinătate, îmbogățindu-și astfel competențele, și ajutând instituțiile de învățământ și formare profesională să inoveze și să se modernizeze.

Un alt obiectiv-cheie în domeniul educației este reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii de la nivelul actual de 12,7 % la mai puțin de 10 %. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Erasmus+ va sprijini modernizarea educației și formării la toate nivelurile, inclusiv în învățământul preuniversitar, de la grădiniță și până la nivelul secundar și ciclul inițial de formare profesională. Învățarea non-formală va fi sprijinită, la rândul ei, prin schimburi de experiență între tineri și voluntariat.

Cooperarea și parteneriatele cu întreprinderile pot, de asemenea, să reducă deficitul de competențe prin garantarea faptului că programele de învățământ sunt relevante. Noul program va promova, prin urmare, parteneriatele intersectoriale axate pe acest aspect.

Ce se va întâmpla în cadrul noului program pentru educația adulților?

Mobilitatea individuală a cursanților adulți nu va mai fi sprijinită, cu excepția activităților care se înscriu într-un parteneriat strategic.

Cu toate acestea, profesorii și membrii personalului implicați în educația adulților vor continua să beneficieze de experiențe de învățare individuale în străinătate (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung). Cele trei acțiuni de mobilitate a personalului, existente în prezent (formare profesională la locul de muncă, alocații de studiu și vizite & schimburi) vor fi combinate într-o singură acțiune. Parteneriatele strategice vor contribui la modernizarea organizațiilor implicate în educația adulților.

De asemenea, va fi lansată o nouă platformă electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE).

În ce constă noua cerință privind accesul liber?

Cerința privind accesul liber va garanta faptul că toate materialele educaționale realizate cu finanțare prin Erasmus+ sunt accesibile în mod liber tuturor, pe baza principiului că acțiunile finanțate cu fonduri publice trebuie să fie accesibile publicului. De fiecare dată când vor fi produse materiale educaționale cu ajutorul programului Erasmus+, acestea vor fi puse la dispoziția publicului cu ajutorul licențelor deschise și sub formă de resurse educaționale accesibile permanent și gratuit.

Ce țări pot participa la programul Erasmus+?

Statele membre ale Uniunii Europene

Statele aderente, statele candidate și posibilele state candidate care beneficiază de o strategie de preaderare

Statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)

Confederația Elvețiană, cu condiția să fi semnat un acord internațional specific

Țările vizate de politica europeană de vecinătate, în cazul în care a fost încheiat un acord bilateral

Statele membre ale UE sunt în mod automat țări participante la programul Erasmus+. Celelalte țări din lista de mai sus pot să devină „țări participante la program” cu condiția să îndeplinească condițiile administrative specifice și să înființeze o agenție națională pentru gestionarea programului.

Toate celelalte țări din lume sunt „țări partenere” și pot participa la anumite acțiuni sau în funcție de anumite condiții.

Cifre-cheie: Erasmus + (2014-2020)

Buget global

14,7 miliarde EUR1

Cine sunt beneficiarii?

Peste 4 milioane de persoane

Învățământul superior

2 milioane de studenți

Studenți din învățământul profesional și ucenici

650 000 de studenți

Mobilitatea personalului

800 000 de lectori, profesori, formatori, personal din domeniul educației și animatori pentru tineret

Programe de schimburi de voluntari și tineri

Peste 500 000 de tineri

Schema de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi

200 000 de studenți

Masterate în cotutelă

Peste 25 000 de tineri

Parteneriate strategice

25 000 de parteneriate strategice, care reunesc 125 000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și pentru educația adulților, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțele cunoașterii

Peste 150 de alianțe înființate de 1 500 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțele competențelor sectoriale

Peste 150 de alianțe înființate de 2 000 de furnizori de educație și formare profesională și întreprinderi

Școli

Peste 200 000 de profesori care colaborează online și peste 100 000 de școli participante la e-twinning

1 :

Vor fi alocate fonduri suplimentare pentru finanțarea acțiunilor cu țările terțe (țările partenere), dar decizia va fi probabil adoptată în 2014.


Side Bar