Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 19 november 2013

Barroso välkomnar Europaparlamentets godkännande av budgeten för 2014–2020 – text till videomeddelandet den 19 november 2013

”Det här är en stor dag för Europa. Europaparlamentet har gett sitt slutliga godkännande till EU:s budget för perioden 2014–2020. Detta innebär att de långa förhandlingarna har avslutats med framgång. Nu kan rådet fatta det slutgiltiga beslutet inom kort.

Europeiska unionen är en del av lösningen. EU kommer att satsa nästan 1 miljard euro på tillväxt och sysselsättning mellan 2014 och 2020. Vår moderna, framtidsinriktade budget kan betyda mycket för människors liv. Den kommer att bidra till att stärka och stödja den pågående återhämtningen i hela EU. Det finns resurser som gör att vi kan bygga oss ur krisen, ekonomiskt stöd till dem som är under fattigdomsgränsen eller söker jobb, investeringsmöjligheter för småföretag och stöd till lokalsamhällen, jordbrukare, forskare och studerande. Detta är en överenskommelse som hjälper alla familjer i Europa.

Vår nya budgets utformning, storlek och prioriteringar är tydliga. Företag, regioner, städer och jordbrukare kan planera sina investeringar, forskare kan lägga upp sina projekt och studerande kan börja förbereda sig för sina utlandsstudier.

Jag uppmanar Europaparlamentet att snabbt anta de återstående enskilda finansieringsprogrammen och instrumenten, så att projekten kan komma igång den 1 januari 2014, så att pengar kan betalas ut i tid och så att vi kan nå konkreta resultat.

EU:s budget har en måttlig storlek jämfört med de nationella tillgångarna. Men ett enda års budget motsvarar mer pengar – i dagens priser – än hela Marshallplanen på sin tid! Den är därför vårt viktigaste verktyg för att investera i hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft, i säkerhet och trygghet för allmänheten och i solidaritet med de allra fattigaste.

Den framtida budgeten kommer att fylla sin funktion ännu bättre än tidigare, eftersom vi i större utsträckning har inriktat den på områden där EU har ett mervärde. Vi har moderniserat vår politik, förenklat våra program och lagt större vikt vid utgifternas kvalitet. Och vi har infört nya instrument som ungdomssysselsättningsinitiativet som ska hjälpa unga människor att hitta ett arbete. Vi har skapat Fonden för ett sammanlänkat Europa för att finansiera felande länkar som knyter samman energi- och transportinfrastruktur och digitala nät inom EU:s inre marknad. Dessutom har vi utvecklat projektobligationer som gör att EU:s budget kan mobilisera pengar från den privata sektorn så att vi får ut mer av de pengar vi investerar.

Jag är mycket glad över att vi i dag ännu en gång kan visa att EU är en del av lösningen.


Side Bar