Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 19. novembra 2013

Predsednik Barroso pozdravlja odobritev prihodnjega proračuna za obdobje 2014–2020 v Evropskem parlamentu — besedilo video sporočila z dne 19. novembra 2013

„To je velik dan za Evropo. Evropski parlament je dal svoj končni blagoslov evropskemu proračunu za obdobje od 2014 do 2020, s čimer so se dolgotrajna pogajanja uspešno končala. Svet lahko zdaj v kratkem zaključi postopek.

Evropa je del rešitve. Evropska unija bo med letoma 2014 in 2020 vložila skoraj 1 bilijon evrov v gospodarsko rast rast in nova delovna mesta. Naš sodoben, v prihodnost usmerjen proračun lahko resnično izboljša življenje ljudi in bo še okrepil in podprl okrevanje, ki poteka po vsej Evropi. S financiranjem iz proračuna si bomo pomagali pri izhodu iz krize, zagotovili finančno pomoč tistim, ki so se znašli pod pragom revščine ali ki iščejo zaposlitev, omogočili naložbene priložnosti malim podjetjem in podprli lokalne skupnosti, kmete, raziskovalce in študente. To je dogovor, ki bo koristil družinam po vsej Evropi.

Oblika, obseg in prednostne naloge našega novega proračuna so jasne. Podjetja, regije, mesta in kmetje lahko načrtujejo svoje naložbe, raziskovalci lahko zasnujejo svoje projekte in študentje se lahko začnejo pripravljati na svoje bivanje v tujini.

Parlament pozivam, naj hitro sprejme tudi preostale posamezne programe in instrumente financiranja, tako da se bodo projekti lahko začeli izvajati 1. januarja 2014 in se bo denar začel pravočasno deliti, da se bodo rezultati poznali na terenu.

Evropski proračun je v primerjavi z nacionalnim premoženjem skromen. Toda zgolj enoletni proračun — v tekočih cenah — znaša več kot celoten Marshallov načrt za obnovo Evrope v svojem času! Zato je proračun naš najpomembnejši vzvod za naložbe v trajnostno rast, nova delovna mesta in konkurenčnost, v varnost naših državljanov in solidarnost z najrevnejšimi.

Prihodnji proračun bo to vlogo izpolnjeval še bolje kot v preteklosti, saj smo ga bolj kot prej usmerili na področja, kjer Evropa ustvarja dodano vrednost. Posodobili smo svoje politike, poenostavili svoje programe ter namenili več pozornosti kakovostni porabi. Uvedli smo tudi nove instrumente, kot je pobuda za zaposlovanje mladih, ki iščejo zaposlitev. Ustanovili smo instrument za povezovanje Evrope, s katerim se financira gradnja manjkajočih povezav v energetski, prometni in digitalni infrastrukturi na enotnem trgu, ter pripravili projektne obveznice, ki bodo proračunu EU omogočile pridobivanje denarja iz zasebnega sektorja in večji donos za vloženi denar.

Veseli me, da lahko danes ponovno pokažemo, da Evropa ponuja rešitve.“


Side Bar