Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 19 listopada 2013 r.

Przewodniczący Barroso z zadowoleniem przyjmuje zgodę Parlamentu Europejskiego na przyszły budżet na lata 2014-2020 — tekst przemowy z przekazu wideo z dnia 19 listopada 2013 r.

„Dzisiaj jest wielki dzień dla Europy. Parlament Europejski wyraził swoje końcowe przyzwolenie dla budżetu europejskiego od 2014 r. do 2020 r., kładąc tym samym kres długim negocjacjom. Obecnie Rada może w najbliższym czasie zamknąć postępowanie.

Europa stanowi cześć rozwiązania. Unia Europejska zainwestuje w latach 2014-2020 prawie 1 bilion euro we wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesny, zorientowany na przyszłość budżet może mieć rzeczywisty wpływ na życie obywateli. Pomoże on wzmocnić i podtrzymać ożywienie gospodarcze w całej Unii Europejskiej. Istnieją środki finansowe, które utorują drogę wyjścia z kryzysu, wsparcie finansowe dla osób poniżej progu ubóstwa lub poszukujących pracy, możliwości inwestycyjne dla małych przedsiębiorstw oraz wsparcie dla społeczności lokalnych, rolników, badaczy i studentów. Jest to porozumienie, które pomaga każdej rodzinie w całej Europie.

Kształt, rozmiar i priorytety nowego budżetu są jasne. Teraz przedsiębiorstwa, regiony, miasta i rolnicy mogą zacząć planować swoje projekty, a studenci rozpocząć przygotowania do pobytu za granicą.

Wzywam Parlament do szybkiego przyjęcia także pozostałych indywidualnych programów i instrumentów finansowania, aby z dniem 1 stycznia 2014 r. projekty mogły wystartować, aby pieniądze mogły być wypłacone w czasie, a wyniki były widoczne w terenie.

Budżet UE jest niewielki w porównaniu do wielkości bogactwa narodowego. Jednak wartość budżetu na jeden rok jest większa – w przeliczeniu na ceny bieżące – niż w swoim czasie wynosił cały plan Marshalla! W związku z tym stanowi on naszą najważniejszą dźwignię do inwestowania w zrównoważony rozwój, zatrudnienie i konkurencyjność, bezpieczeństwo obywateli w solidarności z najbiedniejszymi.

Przyszły budżet będzie pełnił tę rolę jeszcze lepiej niż w przeszłości, gdyż koncentruje się on bardziej niż dotychczas na obszarach, w których Europa stanowi wartość dodaną. Zreformowaliśmy poszczególne dziedziny polityki, uprościliśmy programy, kładziemy większy nacisk na jakość wydatków. Wprowadziliśmy nowe instrumenty takie jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mająca wspierać młodych ludzi na drodze do znalezienia pracy. W celu finansowania brakujących połączeń infrastruktury energii i transportu oraz infrastruktury cyfrowej na całym jednolitym rynku UE – stworzyliśmy instrument „Łącząc Europę”; Opracowaliśmy także obligacje projektowe, dzięki którym powstanie możliwość pozyskania środków z sektora prywatnego do budżetu UE i i uzyskania większego zwrotu z inwestowanych środków .

Niezmiernie się cieszę, że dziś znowu możemy pokazać, że Europa jest częścią rozwiązania.


Side Bar