Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2013 m. lapkričio 19 d.

Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso palankiai vertina Europos Parlamento pritarimą būsimam 2014–2020 m. biudžetui (2013 m. lapkričio 19 d. vaizdo pranešimo tekstas)

„Europai tai svarbi diena. Europos Parlamentas galutinai pritarė 2014–2020 m. Europos biudžetui ir sėkmingai užbaigė ilgas derybas. Netrukus Taryba galės užbaigti priėmimo procedūrą.

Europa padeda spręsti problemas. Europos Sąjunga 2014–2020 m. į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą investuos beveik 1 trilijoną eurų. Dabartinis į ateitį orientuotas biudžetas iš tiesų gali pakeisti žmonių gyvenimą. Jis padės sustiprinti ir palaikyti visoje Europos Sąjungoje prasidėjusį ekonomikos atsigavimą. Biudžeto lėšos padės mums išbristi iš krizės, jomis bus remiami žemiau skurdo ribos esantys ar darbo ieškantys asmenys, kuriamos investavimo galimybės mažosioms įmonėms ir teikiama parama vietos bendruomenėms, ūkininkams, mokslininkams ir studentams. Taigi ši programa bus naudinga kiekvienai Europos šeimai.

Naujojo biudžeto struktūra, dydis ir prioritetai yra aiškūs. Verslo įmonės, regionai, miestai ir ūkininkai gali planuoti savo investicijas, mokslininkai gali rengti projektus, o studentai – planuoti viešnagę užsienyje.

Raginu Parlamentą skubiai priimti likusias atskiras finansavimo programas bei priemones, kad 2014 m. sausio 1 d. būtų galima pradėti įgyvendinti projektus, kad laiku būtų išmokėti pinigai ir kad rezultatai būtų juntami visuomenei.

Palyginti su nacionaliniu turtu, ES biudžetas yra kuklus. Tačiau vienų metų ES biudžetą (šiandienos kainomis) sudaro gerokai daugiau lėšų nei visą anuometinį Maršalo planą! Tai svarbiausia priemonė, kuria naudodamiesi, mūsų piliečių saugumo labui ir solidarizuodamiesi su neturtingiausiaisiais, galime investuoti į tvarų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą.

Būsimasis biudžetas labiau padės siekti šių tikslų, nes šį kartą daugiau dėmesio skiriama sritims, kuriose Europa teikia papildomą naudą. Modernizuota mūsų vykdoma politika, supaprastintos programos ir daugiau dėmesio skiriama išlaidų kokybei. Įdiegta ir naujų priemonių, kaip antai Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuria siekiama padėti jaunimui rasti darbą. Sukurta Europos infrastruktūros tinklų priemonė, pagal kurią, siekiant ES bendrojoje rinkoje susieti energetikos bei transporto ir skaitmeninę infrastruktūrą, finansuojamos trūkstamos jungtys. Be to, sukurtos projektų obligacijos, kad į ES biudžetą būtų galima pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų ir kad investicijos būtų rentabilesnės.

Labai džiaugiuosi, kad šiandien dar kartą galime įrodyti, jog Europa padeda spręsti problemas.“


Side Bar