Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 19. marraskuuta 2013

Puheenjohtaja Barroso iloitsee Euroopan parlamentin hyväksynnästä vuosien 2014–2020 talousarviolle – videotervehdys 19. marraskuuta 2013

”Tämä on suuri päivä Euroopalle. Euroopan parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä Euroopan unionin talousarviolle vuosiksi 2014–2020. Pitkään kestäneet neuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen, ja neuvosto voi piakkoin vahvistaa neuvottelutuloksen.

Euroopan unioni on avainasemassa kriisin ratkaisemisessa. Se aikoo investoida vuosina 2014–2020 lähes 1 biljoonaa euroa kasvuun ja työllisyyteen. Nykyaikaisella ja tulevaisuuteen suuntautuneella EU:n rahoituksella voi olla todellista vaikutusta ihmisten elämään. Sen avulla vahvistetaan ja tuetaan elpymistä, joka on käynnissä kaikkialla Euroopan unionissa. Budjettimäärärahojen avulla voimme selvitä kriisistä, antaa taloudellista tukea köyhille ja työttömille, tarjota investointimahdollisuuksia pienyrityksille sekä auttaa paikallisyhteisöjä, maanviljelijöitä, tutkijoita ja opiskelijoita. Talousarviosta on hyötyä kaikille Euroopan unionissa.

Uuden talousarvion rakenne, suuruus ja painopisteet ovat nyt selvillä. Yritykset, alueet, kaupungit ja maanviljelijät voivat ruveta suunnittelemaan investointeja, tutkijat voivat käynnistää hankkeita ja opiskelijat voivat valmistautua opiskelijavaihtoon ulkomailla.

Kehotan parlamenttia hyväksymään nopeasti jäljellä olevat yksittäiset rahoitusohjelmat ja -välineet, jotta hankkeet saadaan käyntiin 1. tammikuuta 2014, varat voidaan maksaa ajallaan ja saadaan aikaan käytännön tuloksia.

EU:n talousarvio on suuruudeltaan vaatimaton, jos sitä verrataan kansallisiin budjetteihin. Yhden vuoden talousarviovarat ovat määrältään (nykyhintoina) kuitenkin enemmän kuin koko Marshall-apu yhteensä. Talousarvio on EU:n tärkein keino lisätä investointeja kestävään kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn, kansalaisten turvallisuuteen sekä solidaarisuuteen köyhimpiä kohtaan.

Uusi talousarvio täyttää tämän tehtävän aiempia budjetteja paremmin, sillä siinä painotetaan enemmän aloja, joilla EU:n tasolla voidaan luoda lisäarvoa. Me olemme nykyaikaistaneet politiikkaamme, yksinkertaistaneet ohjelmiamme ja painottaneet enemmän varainkäytön laatua. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia välineitä, kuten nuorisotyöllisyysaloitteen, auttaaksemme nuoria pääsemään työelämään. Olemme luoneet Verkkojen Eurooppa -välineen, josta rahoitetaan yhteyksien luomista energia- ja liikenneverkkojen sekä digitaalisen infrastruktuurin välille kaikkialla sisämarkkinoilla. Olemme ottaneet käyttöön hankejoukkolainoja varojen keräämiseksi yksityiseltä sektorilta EU:n rahoituksen tueksi, jotta sijoitetuille varoille saadaan parempi tuotto.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että voimme tänään osoittaa jälleen kerran, että Euroopan unioni on osa ratkaisua."


Side Bar