Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 19. november 2013

President Barroso väljendab heameelt, kuna Euroopa Parlament andis 2014–2020 eelarvele nõusoleku — videosõnumi tekst, 19. november 2013

„Tänane päev on Euroopa jaoks oluline. Euroopa Parlament on andnud oma lõpliku heakskiidu Euroopa eelarvele aastateks 2014–2020, lõpetades sellega edukalt pikad läbirääkimised. Õige pea saab nõukogu otsad lõplikult kokku sõlmida.

Euroopa on osa lahendusest. Aastatel 2014–2020 investeerib Euroopa Liit ligikaudu triljon eurot majanduskasvu ja töökohtade loomise heaks. Praegune kaasaegne ja tulevikku suunatud eelarve võimaldab inimeste elu tegelikult muuta. Selle abil saab tugevdada ja toetada käimasolevat taastumisprotsessi kogu Euroopa Liidus. Meil on vahendid, mis aitavad meil kriisist väljuda. Meil on võimalik anda rahalist abi vaesuspiirist allpool elavatele ja tööd otsivatele inimestele. Meil on investeerimisvõimalused väikeettevõtjate jaoks ning abi kohalike kogukondade, põllumajandustootjate, teadlaste ja üliõpilaste jaoks. See on kokkulepe, mis aitab kõiki peresid kogu Euroopas.

Meie uue eelarve kuju, suurus ja prioriteedid on selged. Ettevõtjad, piirkonnad, linnad ja talupidajad saavad oma investeeringuid planeerida. Teadlased saavad oma projekte luua ja üliõpilased saavad teha ettevalmistusi õppimiseks välismaal.

Ma kutsun Euroopa Parlamenti üles kiiresti vastu võtma veel viimaseid rahastamisprogramme ja -vahendeid, et projektidega oleks võimalik alustada 1. jaanuaril 2014, et raha saaks õigeaegselt jagada ja tulemusi oleks kohalikul tasandil tunda.

ELi eelarve suurus on tagasihoidlik võrreldes rahvusliku rikkusega. Ent ühe aasta eelarve maht ületab ka kogu Marshalli plaani, kui see tänapäeva hindadesse üle kanda. Seetõttu on see meie kõige olulisem vahend, mille abil investeerida jätkusuutlikku majanduskasvu, tööhõivesse ja konkurentsivõimesse, kodanike ohutusesse ja turvalisusesse ning solidaarsusesse kõige vaesematega.

Tulevane eelarve täidab seda rolli varasemast isegi paremini, sest oleme suunanud vahendeid valdkondadesse, millele Euroopa mõõde lisab väärtust. Oleme ajakohastanud oma poliitika, lihtsustanud programme ning pööranud rohkem tähelepanu raha kasutamise kvaliteedile. Samuti oleme kasutusele võtnud sellised uued vahendid nagu noorte tööhõive algatus, et aidata noortel tööd leida. Oleme loonud Euroopa ühendamise rahastu, et rahastada energia-, transpordi- ja digitaristuid ühendavate lülide loomist. Samuti oleme välja töötanud projektivõlakirjad, et võimaldada erasektori raha kasutamist ELi eelarves ning tõsta investeeringute tasuvust.

Mul on väga hea meel, et täna suudame taas öelda: „Euroopa on osa lahendusest.”


Side Bar