Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 19. november 2013

Kommissionsformand Barroso glæder sig over Europa-Parlamentets godkendelse af det fremtidige budget 2014-2020 – Tekst til videomeddelelsen af 19. november 2013

”Dette er en stor dag for Europa. Europa-Parlamentet har givet sit endelige samtykke til EU’s budget fra 2014 til 2020, hvilket betyder, at de lange forhandlinger nu er afsluttet med succes. Nu kan Rådet snart forsegle aftalen.

Europa er en del af løsningen. Den Europæiske Union vil investere næsten 1 billion euro i vækst og beskæftigelse i perioden 2014-2020. Vores moderne, fremtidsorienterede budget kan gøre en reel forskel i borgernes liv. Det vil bidrage til at styrke og understøtte den igangværende genopretning i hele Den Europæiske Union. Der er finansiering, så vi kan arbejde os ud af krisen, finansiel støtte til de mennesker, der befinder sig under fattigdomsgrænsen eller søger arbejde, investeringsmuligheder for små virksomheder og støtte til lokalsamfund, landbrugere, forskere og studerende. Dette er en aftale, som vil hjælpe alle familier i hele Europa.

Formen, beløbsstørrelsen og de prioriterede områder i vores nye budget er klare. Virksomhederne, regionerne, byerne og landbrugerne kan planlægge deres investeringer, forskerne kan udforme deres projekter, og de studerende kan begynde at forberede deres ophold i udlandet.

Jeg opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet til hurtigt også at vedtage de resterende individuelle finansieringsprogrammer og ‑instrumenter, således at de berørte projekter kan starte den 1. januar 2014, pengene kan udbetales i tide, og resultaterne kan ses i praksis.

EU’s budget er beskedent i forhold til nationalformuen. Men et enkelt års budget udgør flere penge — i dagens priser — end hele Marshall-planen i sin tid! Det er derfor vores vigtigste løftestang til at investere i bæredygtig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, sikkerhed for vores borgere og solidaritet med de fattigste.

Det fremtidige budget vil opfylde denne rolle endnu bedre end tidligere, fordi vi i højere grad end før har fokuseret det på de områder, hvor Europa tilfører en merværdi. Vi har moderniseret vores politikker, forenklet vores programmer og lagt større vægt på udgifternes kvalitet. Og vi har indført nye instrumenter som f.eks. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for at hjælpe de unge med at få et job. Vi har skabt Connecting Europe-faciliteten med henblik på at finansiere de forbindelsesled, der mangler for at sammenkæde energi og transport og digital infrastruktur i hele EU’s indre marked. Og vi har udviklet projektobligationer, for at EU’s budget kan mobilisere midler fra den private sektor, og vi får en større valuta for de penge, vi investerer.

Jeg er meget glad for, at vi i dag er i stand til at vise det igen: Europa er en del af løsningen."


Side Bar