Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 19. listopadu 2013

Předseda Komise Barroso uvítal souhlas Evropského parlamentu s budoucím rozpočtem na období 2014 až 2020 – text videozprávy z 19. listopadu 2013

„Pro Evropu je to skvělý den. Evropský parlament s konečnou platností schválil evropský rozpočet na roky 2014 až 2020, a úspěšně tak završil dlouhá vyjednávání. Rada může tedy v brzké době celou záležitost uzavřít.

Evropa je součástí řešení. Evropská unie investuje v letech 2014 až 2020 do růstu a zaměstnanosti téměř 1 bilion EUR. Náš moderně pojatý rozpočet se zaměřením na budoucnost může životy občanů skutečně ovlivnit. Napomůže posílení hospodářského oživení v celé Evropské unii a i k jeho udržení. Díky tomuto financování se můžeme vydat na cestu z krize, získat finanční podporu pro osoby, které žijí pod hranicí chudoby nebo si hledají práci, otevřít investiční příležitosti pro malé podniky a nabídnout pomoc místním komunitám, zemědělcům, výzkumným pracovníkům i studentům. Rozpočet EU pomůže každé rodině v celé Evropě.

Forma, velikost a priority našeho nového rozpočtu jsou jasně dány. Podniky, regiony, města i zemědělci si mohou naplánovat své investice, výzkumní pracovníci mohou naformulovat projekty a studenti se mohou začít připravovat na pobyt v zahraničí.

Apeluji na Parlament, aby rovněž urychleně přijal zbývající jednotlivé programy a nástroje financování, aby se projekty mohly rozběhnout hned 1. ledna 2014 – díky tomu budou moci být prostředky vyplaceny včas a bude možné pocítit výsledky přímo na místě.

Ve srovnání s národním bohatstvím má rozpočet Evropské unie skromnou velikost. Nicméně i jeden roční rozpočet představuje (v dnešních cenách) více peněz než ve své době celý Marshallův plán! Naším nejdůležitějším stimulem jsou tak investice do udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, bezpečnosti našich občanů i do solidarity s nejchudšími.

Tuto úlohu bude budoucí rozpočet splňovat ještě lépe než v minulosti, neboť jsme se v něm ve větší míře než dříve zaměřili na oblasti, v nichž Evropa vytváří přidanou hodnotu. Své politiky jsme zmodernizovali, zjednodušili jsme své programy a klademe větší důraz na kvalitu výdajů. Zavedli jsme i nové nástroje, jako je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která má mladým lidem pomoci při hledání zaměstnání. Vytvořili jsme nástroj pro propojení Evropy, který má financovat chybějící vazby k vzájemnému propojení energetiky, dopravy a digitální infrastruktury v rámci jednotného trhu EU; vytvořili jsme i projektové dluhopisy, díky nimž může rozpočet EU využít prostředky z půjček ze soukromého sektoru, a je tak možná vyšší návratnost peněz, které investujeme.

Jsem velmi rád, že jsme opět schopni prokázat, že Evropa je součástí řešení.“


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website