Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 19. listopadu 2013

Předseda Komise Barroso uvítal souhlas Evropského parlamentu s budoucím rozpočtem na období 2014 až 2020 – text videozprávy z 19. listopadu 2013

„Pro Evropu je to skvělý den. Evropský parlament s konečnou platností schválil evropský rozpočet na roky 2014 až 2020, a úspěšně tak završil dlouhá vyjednávání. Rada může tedy v brzké době celou záležitost uzavřít.

Evropa je součástí řešení. Evropská unie investuje v letech 2014 až 2020 do růstu a zaměstnanosti téměř 1 bilion EUR. Náš moderně pojatý rozpočet se zaměřením na budoucnost může životy občanů skutečně ovlivnit. Napomůže posílení hospodářského oživení v celé Evropské unii a i k jeho udržení. Díky tomuto financování se můžeme vydat na cestu z krize, získat finanční podporu pro osoby, které žijí pod hranicí chudoby nebo si hledají práci, otevřít investiční příležitosti pro malé podniky a nabídnout pomoc místním komunitám, zemědělcům, výzkumným pracovníkům i studentům. Rozpočet EU pomůže každé rodině v celé Evropě.

Forma, velikost a priority našeho nového rozpočtu jsou jasně dány. Podniky, regiony, města i zemědělci si mohou naplánovat své investice, výzkumní pracovníci mohou naformulovat projekty a studenti se mohou začít připravovat na pobyt v zahraničí.

Apeluji na Parlament, aby rovněž urychleně přijal zbývající jednotlivé programy a nástroje financování, aby se projekty mohly rozběhnout hned 1. ledna 2014 – díky tomu budou moci být prostředky vyplaceny včas a bude možné pocítit výsledky přímo na místě.

Ve srovnání s národním bohatstvím má rozpočet Evropské unie skromnou velikost. Nicméně i jeden roční rozpočet představuje (v dnešních cenách) více peněz než ve své době celý Marshallův plán! Naším nejdůležitějším stimulem jsou tak investice do udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, bezpečnosti našich občanů i do solidarity s nejchudšími.

Tuto úlohu bude budoucí rozpočet splňovat ještě lépe než v minulosti, neboť jsme se v něm ve větší míře než dříve zaměřili na oblasti, v nichž Evropa vytváří přidanou hodnotu. Své politiky jsme zmodernizovali, zjednodušili jsme své programy a klademe větší důraz na kvalitu výdajů. Zavedli jsme i nové nástroje, jako je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která má mladým lidem pomoci při hledání zaměstnání. Vytvořili jsme nástroj pro propojení Evropy, který má financovat chybějící vazby k vzájemnému propojení energetiky, dopravy a digitální infrastruktury v rámci jednotného trhu EU; vytvořili jsme i projektové dluhopisy, díky nimž může rozpočet EU využít prostředky z půjček ze soukromého sektoru, a je tak možná vyšší návratnost peněz, které investujeme.

Jsem velmi rád, že jsme opět schopni prokázat, že Evropa je součástí řešení.“


Side Bar