Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 19 ноември 2013 г.

Председателят на Комисията Барозу приветства одобрението на Европейския парламент на бъдещия бюджет за периода 2014—2020 г. (текст на видео съобщението от 19 ноември 2013 г.)

„Това е голям ден за Европа. Европейският парламент одобри окончателно европейския бюджет от 2014 г. до 2020 г., като по този начин успешно постави край на дългите преговори. Сега Съветът в най-скоро време може да скрепи споразумението.

Европа е част от решението. Европейският съюз ще инвестира почти 1 трилион евро в растеж и работни места в периода между 2014 и 2020 г. Модерният ни ориентиран към бъдещето бюджет може да доведе до действителни промени в живота на хората. Той ще спомогне за укрепването и поддържането на текущото възстановяване на икономиката в целия Европейски съюз. Финансирането ще ни помогне да намерим изход от кризата, ще осигури финансова подкрепа за хората под прага на бедността или търсещи работа, ще предостави инвестиционни възможности за малките предприятия и подкрепа за местните общности, земеделските производители, научните изследователи и студентите. Това е споразумение, чието благотворно влияние ще изпита всяко семейство в Европа.

Формата, размерът и приоритетите на новия ни бюджет са ясни. Предприятията, регионите, градовете и земеделските производители могат да планират своите инвестиции; научните изследователи могат да разработват своите проекти, а студентите — да започнат да подготвят престоя си в чужбина.

Призовавам Парламента да приеме бързо и останалите индивидуални програми и инструменти за финансиране, така че проектите да стартират на 1 януари 2014 г., средствата да бъдат изплатени навреме и резултатите да бъдат усетени на място.

Бюджетът на ЕС е скромен по размер в сравнение с националното богатство. Но бюджетът само за една година представлява повече парични средства — в днешни цени — отколкото целия план Маршал в своето време! Затова той е нашият най-важен лост за инвестиции в устойчивия растеж, заетостта и конкурентоспособността, в безопасността и сигурността на нашите граждани и в солидарността с най-бедните.

Бъдещият бюджет ще изпълнява тази роля още по-добре, отколкото в миналото, защото е насочен в по-голяма степен към области, в които Европа носи добавена стойност. Модернизирахме нашите политики, опростихме нашите програми и поставихме по-силен акцент върху качеството на разходите. Въведохме и нови инструменти, като инициативата за младежка заетост, за да помогнем на младите хора в търсенето на работа. Създадохме Механизма за свързване на Европа, с който ще се финансират липсващите звена при изграждането на връзки в енергийната, транспортната и цифровата инфраструктура в рамките на единния пазар на ЕС. Разработихме облигации за проекти, за да се даде възможност на бюджета на ЕС да привлече средства от частния сектор и да получим по-голяма възвръщаемост на парите, които инвестираме.

Днес с най-голямо удовлетворение мога да заявя, че отново е видно: Европа е част от решението.“


Side Bar