Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Európska komisia

MEMO

Brusel, 13 december 2012

Politika Hospodárskej Súťaže: Komisia uvítala rozsudok Všeobecného Súdu o odvolaniach v prípade kartelu v oblasti činidiel založených na acetylide vápenatom

Európska Komisia uvítala dnešný rozsudok Všeobecného Súdu EU presadzujúci pokuty uvalené v roku 2009 na Novácke chemické závody (T-352/09), Ecka Granulate (T-400/09) a Almamet (T-410/09) za účasť v karteli v sektore činidiel na báze acetylidu vápenatého a horčíka (pozri IP/09/1169). Toto rozhodnutie je dôležité preto, lebo potvrdzuje právoplatnosť prístupu Európskej Komisie o existencii protiprávneho konania a stanovenia výšky pokút uvalených týmto rozhodnutím na vyššie uvedené firmy.

V roku 2009, Komisia pokutovala niekoľkých výrobcov činidiel na báze acetylidu vápenatého a/alebo horčíka vo výške 61 miliónov Eur za účasť v karteli zameranom na fixáciu cien a deľbu trhu v období 2004 až 2007 (pozri IP/09/1169).

V dnešnom rozhodnutí, Všeobecný súd potvrdil pokuty uvalené Komisiou za toto závažné porušenie Pravidiel Hospodárskej Súťaže EU a zároveň posúdenie Komisie vo veci požiadaviek daných firiem o uznanie platovej neschopnosti.

Všeobecný súd zároveň potvrdil spoločnú zodpovednosť investičnej spoločnosti 1. garantovanej s Nováckymi chemickými závodmi k platbe pokuty (prípad T-392/09).

Tieto rozsudky taktiež potvrdzujú argumentáciu Komisie v odmietnutí požiadaviek o uznanie platobnej neschopnosti a platnosť pokút uvalených v roku 2009.

Vysvetlenie

V rozhodnutí o zákaze z dňa 21 Júla 2009 Komisia obvinila 9 spoločností z účasti, priamej, alebo v pozícii rodičovskej spoločnosti, na fixácii cien a deľbe zákazníkov v predaji prášku a granúl acetylidu vápenatého a granúl horčíka v podstatnej časti Európskeho Hospodárskeho Priestoru (EHP). Prášok acetylidu vápenatého a granule horčíka sa využívajú za účelom odsírovania a odkysličovania v oceliarskom priemysle, granule acetylidu vápenatého sa používajú na produkciu acetylénu, zváračského plynu.

Paragraf 35 Usmernení Komisie o Pokutách predpokladá možnosť spoločnosti požiadať o zníženie pokuty, v prípade, že platba celej pokuty by neodvratne ohrozila jej ekonomickú životaschopnosť a spôsobila by úplnú stratu hodnoty jej aktív. V danom vyšetrovaní, Komisia neznížila pokuty podľa Paragrafu 35 Usmernení o Pokutách.


Side Bar