Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 12 december 2012

AZ EU 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Melyek a ma elfogadott 2013. évi költségvetés sarokszámai?

A kötelezettségvállalási előirányzatok szintje (a jövőbeni – főként hosszú távú, uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatos – számlák kifizetésére irányuló kötelezettségvállalások maximális értéke) 151 milliárd eurót tesz ki, a kifizetési előirányzatok szintje (a korábbi kötelezettségvállalásokból eredő – főként uniós finanszírozású, befejezett európai projektekkel kapcsolatos – tényleges kifizetések értéke) pedig 132,8 milliárd eurót.

Az előirányzatok részletesebb bontása a 2. melléklet táblázatában található.

Miért állítja Lewandowski biztos, hogy az elfogadott uniós költségvetés nem lesz elegendő a 2013. évi igények fedezésére?

A 2013. évi költségvetés kifizetéseinek szintjét a Tanács és a Parlament a Bizottság által javasolt összegnél – amely pedig maga is a 27 EU-tagállam 2013. évre vonatkozó becslésein alapul – 5 milliárd euróval alacsonyabb összegben határozta meg. Az uniós költségvetés legnagyobb része (mintegy 80%-a) olyan alapokat finanszíroz, amelyek a tagállamokban fejtik ki hatásukat; a tagállamok becslései szerint az Uniónak mintegy 156 milliárd euróra lenne szüksége a következő évi költségvetésben (főként a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetésekhez, a 27 tagállam uniós finanszírozású projektjeihez, oktatási célokra , a kkv-k támogatásához ...). A múltban az ilyen becslések meglehetősen pontosnak bizonyultak, így 2013-ban várhatóan 5 milliárd eurós finanszírozási hiányra kell számítanunk. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Tanács és az Európai Parlament a 2012. évi számlák kapcsán 3 milliárd euró kifizetését 2013-ra halasztotta. Végül meg kell említeni, hogy az EU minden év vége felé több száz millió euró értékben kap olyan számlákat, amelyeket már csak a következő évben tud kifizetni.

Minden valószínűség szerint tehát a ma elfogadott 2013. évi uniós költségvetés nem tart ki tizenkét hónapig. A pótköltségvetés iránti igény akár már 2013 szeptemberében jelentkezhet.

A 6. sz. költségvetés-módosítási tervezet miként kapcsolódik a 2013. évi költségvetéshez?

A 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság azért terjesztette elő, hogy fedezetet biztosítson azon, összességében mintegy 9 milliárd eurót kitevő számlák kifizetésére, amelyekre a 2012. évi költségvetésnek már nem voltak forrásai. E számlák főként az egész életen át tartó tanulás programjaival, például az Erasmus programmal, tudományos és kutatási programokkal, továbbá vidékfejlesztési és kohéziós programokkal voltak kapcsolatosak. Mivel lehetőségként felmerült, hogy a Tanács és az Európai Parlament e számlák egy részének kifizetését 2013-ra halasztja, a költségvetés-módosítási tervezet a 2013. évi költségvetésről folytatott tárgyalásokra is kihatott.

Mi lett az eredménye a 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetről folytatott tárgyalásoknak?

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodása alapján a 2012. évi költségvetés 6 milliárd euróval bővült a legsürgetőbb igények kielégítésére, a többi igény (2,9 milliárd euró) kifizetésére 2013-ban kell sort keríteni.

A legtöbb olyan kedvezményezett, mint a hallgatók vagy a vállalkozások számára ez azt jelenti, hogy amit 2012-ben kell megkapniuk, azt meg is kapják 2012-ben. A 2013-ra halasztott 2,9 milliárd euró olyan tagállami projektek kapcsán kifizetendő összegeket takar, amelyeket még nem ellenőriztek, vagy amelyek a 2000–2006-os időszakban értek véget. Az érintett tagállamok beleegyeztek a kifizetés elhalasztásába (2013 elejére).

Hogyan fordulhat elő, hogy kiürül az uniós kassza?

Ennek oka a költségvetési gyakorlatban rejlik. A Tanács és az Európai Parlament évek óta jóval a Bizottság becslései alatti szinten határozza meg az uniós éves költségvetések sarokszámait, tekintet nélkül arra, hogy a 2007–2013-as pénzügyi időszak végéhez közeledve Európa-szerte egyre nagyobb számban fejeződnek be az időszak kezdetén indított uniós finanszírozású projektek.

A múltban a költségvetési hatóság két ága (a Tanács és a Parlament) e számlák egy részét a következő évre görgette. Az adott évi költségvetés végrehajtását így mindig az előző évről visszamaradt számlák kifizetésével kellett kezdeni, holott egyértelmű volt, hogy a megszavazott összeg ezek nélkül a számlák nélkül sem lesz elég az adott évi igények fedezetére.

Röviden, az éves költségvetések alulfinanszírozása és az előző évi számlák görgetése egyfajta „hógolyóhatást” eredményezett.

De miért nem lehet csökkenteni az uniós költségvetést, ha Európa válságban van, és a tagállamok fájdalmas megszorításokra kényszerülnek?

Főként azért, mert a tagállami költségvetésektől eltérően az uniós költségvetés nem jövőbeni projekteket finanszíroz, hanem múltbeli, befejezett és a tagállamok által már kifizetett projekteket. Az Uniónak jogi kötelezettsége, hogy kifizesse a tagállamok által beküldött számlák rá eső részét. A helyzet ahhoz hasonlítható, mint amikor egy háztartás megkapja közüzemi számláit: e számlákat pénzszűke idején is ki kell fizetni, mivel múltbeli fogyasztáshoz kapcsolódnak, nem jövőbelihez.

Mi a lényege a három intézmény (az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság) elnökei által aláírt együttes nyilatkozatnak?

Az intézmények a 2012. és a 2013. évi költségvetést egyaránt érintve három nyilatkozatot tettek. (Lásd az 1. mellékletet).

Az első nyilatkozat a 2013. évi kifizetésekre összpontosít. A nyilatkozat szerint a Tanács és a Parlament „elfogadja a 2013. évre vonatkozó kifizetési előirányzatoknak a Bizottság költségvetés-tervezetéhez képest való csökkentését. Az Európai Parlament és a Tanács arra kéri a Bizottságot, hogy a Szerződés alapján tegyen meg minden szükséges lépést, és különösen hogy egy költségvetés-módosítás keretében igényeljen további kifizetési előirányzatokat, amennyiben a 2013. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem bizonyulnak elégségesnek”. A nyilatkozat emellett emlékeztet a Lisszaboni Szerződés 323. cikkére, amely szerint „az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az Unió harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre álljanak”.

A második nyilatkozat a 2012. évi kifizetési igényekre összpontosít; felidézi a 6. sz. költségvetési-módosítási tervezetet, vagyis a Bizottság 2012. évi finanszírozásra vonatkozó különigényét az Erasmus programmal, tudományos és kutatási programokkal, továbbá vidékfejlesztési és kohéziós programokkal kapcsolatos számlák fedezetére. A közleményben a Tanács és az Európai Parlament elismeri, hogy a „6/2012. sz. költségvetésmódosítás-tervezetben engedélyezett kiegészítő kifizetési előirányzatokat […] a Bizottság által javasolt összeghez képest 2,9 milliárd euróval csökkentették, és azok most nem érik el a befogadott kifizetési kérelmek összesített szintjét”. Kimondja továbbá, hogy az Európai Bizottság 2013 elején költségvetés-módosítási tervezetet fog benyújtani azzal a céllal, hogy a felfüggesztés megszüntetését követően fedezze a felfüggesztett kifizetéseket.

A harmadik nyilatkozat a 2013. évi igazgatási költségekre vonatkozik.

1. melléklet

A három együttes nyilatkozat teljes szövege

1 A 2013. évi kifizetési előirányzatokról szóló együttes nyilatkozat

Tekintettel a tagállamok költségvetési konszolidációs erőfeszítéseire, az Európai Parlament és a Tanács – miközben tudomásul veszi a kifizetési előirányzatoknak a Bizottság által a 2013. év tekintetében javasolt szintjét – elfogadja a 2013. évre vonatkozó kifizetési előirányzatoknak a Bizottság költségvetés-tervezetéhez képest való csökkentését. Az Európai Parlament és a Tanács arra kéri a Bizottságot, hogy a Szerződés alapján tegyen meg minden szükséges lépést, és különösen hogy egy költségvetés-módosítás keretében igényeljen további kifizetési előirányzatokat, amennyiben a 2013. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem bizonyulnak elégségesnek az 1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. alfejezetben (Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért), a 2. fejezetben (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése), a 3. fejezetben (Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) és a 4. fejezetben (Az EU mint globális szereplő) szereplő kiadások fedezésére.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri továbbá a Bizottságot, hogy legkésőbb 2013. október közepéig nyújtsa be az 1b. alfejezetbe tartozó kifizetési előirányzatok és a 2. fejezetbe tartozó vidékfejlesztés helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és becsléseket, valamint szükség esetén terjesszen be költségvetés-módosítási tervezetet. A Tanács és az Európai Parlament tisztában van azzal, hogy előfordulhat, hogy már 2013 közepén szükség lesz költségvetés-módosítási tervezetre. Annak céljából, hogy elősegítsék az éves költségvetési eljárás keretében a kifizetési előirányzatokról való döntéshozatalt, a három intézmény megállapodik abban, hogy feltérképezik az azzal kapcsolatos lehetőségeket, hogy a közös kezelésű kifizetési előirányzatokra vonatkozó becsléseket hogyan lehetne jobban közelíteni a tényleges igényekhez.

Az Európai Parlament és a Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal valamennyi költségvetésmódosítás-tervezetről. A Tanács és az Európai Parlament vállalja továbbá, hogy gyorsan feldolgozza a kifizetési előirányzatok esetleges átcsoportosításait – a pénzügyi keret fejezetei közötti átcsoportosításokat is beleértve – annak érdekében, hogy biztosítsa a költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok lehető legjobb felhasználását és azoknak a tényleges végrehajtással és igényekkel való összehangolását.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás 18. pontjának megfelelően az Európai Parlament és a Tanács emlékeztet arra, hogy a végrehajtás figyelembevételével biztosítani kell a kifizetési előirányzatok összegének a kötelezettségvállalási előirányzatok viszonylatában történő rendezett alakulását, hogy elkerülhető legyen ezáltal a fennálló kötelezettségvállalások („RAL”) rendellenes alakulása.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az egész év során aktívan nyomon fogja követni a 2013. évi költségvetés végrehajtásának az alakulását, mégpedig a Bizottság által nyújtott részletes tájékoztatás alapján elsősorban a kifizetések végrehajtására, a befogadott költségtérítési kérelmekre és a felülvizsgált előrejelzésekre összpontosítva.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság mindenesetre emlékeztet az EUMSZ 323. cikkében előírt közös felelősségükre, mely értelmében „az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az Unió harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre álljanak”.

2 A 2012. évi kifizetési igényekről szóló együttes nyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul veszi, hogy a kifizetéseknek a Bizottság által a 2013. évre vonatkozó költségvetés-tervezetben javasolt szintje azon a feltevésen alapult, hogy a 2012. évi kifizetési igényeket a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokból fogják kielégíteni. A 6/2012. sz. költségvetés-módosításban engedélyezett kiegészítő kifizetési előirányzatokat azonban a Bizottság által javasolt összeghez képest 2,9 milliárd euróval csökkentették, és azok most nem érik el a befogadott kifizetési kérelmek összesített szintjét.

A Bizottság ezért vállalja, hogy 2013 elején költségvetés-módosítási tervezetet nyújt majd be, amelynek az lesz az egyetlen célja, hogy a felfüggesztés megszüntetését követően fedezze a felfüggesztett 2012-es kérelmeket, valamint az egyéb függőben lévő jogi kötelezettségeket, a 2013. évi költségvetés megfelelő végrehajtásának sérelme nélkül.

Annak céljából, hogy biztosítsák az uniós költségvetési tervezés hatékonyságát, eredményességét és pontosságát, a Tanács és az Európai Parlament a lehető leghamarabb kialakítja majd az e költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos álláspontját a még esetlegesen hiányzó összegek fedezése érdekében.

3 Együttes nyilatkozat az 5. fejezetről, valamint a bér- és nyugdíjkiigazításról

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodik abban, hogy ebben a szakaszban a 2011. évi bérkiigazítás költségvetési hatását nem foglalják bele a 2013. évi költségvetésbe. A C-66/12., C-63/12., C-196/12. és C-453/12. ügyekkel kapcsolatos tanácsi álláspont sérelme nélkül közösen felkérik a Bizottságot, hogy amennyiben és amikor a Bíróság a Bizottság javára dönt, nyújtson be költségvetés-módosítási tervezetet a 2011. évi kiigazítás intézményekre gyakorolt hatásának szükséges finanszírozása céljából, beleértve a korábbi évekre vonatkozó visszamenőleges hatályt és az esetleges késedelmi kamatokat is.

Az Európai Parlament és a Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető leghamarabb jóváhagyja ezt a költségvetésmódosítás-tervezetet, és a szükséges kiegészítő előirányzatokat rendelkezésre bocsátja, anélkül, hogy ezzel veszélyeztetné a politikai prioritásokat.

2. melléklet

Az EU 2012. és 2013. évi költségvetése fejezetenként, millió EUR-ban

(CA = kötelezettségvállalási előirányzatok PA = kifizetési előirányzatok)


Side Bar