Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 7. novembra 2012

Pogosta vprašanja – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Kaj je EIT?

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je bil ustanovljen leta 2008 na pobudo Evropske komisije, kot samostojen organ EU spodbuja vrhunske inovacije, trajnostno rast in konkurenčnost. Združuje odlične visokošolske ustanove, raziskovalna središča in podjetja, za uresničitev svojih ciljev pa si prizadeva s pionirskimi čezmejnimi javno-zasebnimi partnerstvi, imenovanimi skupnosti znanja in inovacij (SZI). Upravni sedež EIT je v Budimpešti, SZI pa delujejo v 17 različnih kolokacijskih centrih po vsej Evropi, od Barcelone do Stockholma in od Londona do Krakova. Doslej so bile ustanovljene tri SZI, ki se osredotočajo na trajnostno energijo (SZI InnoEnergy), podnebne spremembe (SZI Climate) ter informacijsko in komunikacijsko družbo (EIT ICT Labs).

Kakšna je vizija Komisije za EIT?

Cilj EIT je povečati inovacijsko zmogljivost Evrope z oblikovanjem podjetnikov prihodnosti in zagotoviti konkurenčnost evropskega „trikotnika znanja“ na svetovni ravni. SZI se ukvarjajo z glavnimi družbenimi izzivi, inštitut pa spodbuja uveljavljanje in izkoriščanje novih tehnologij in raziskav.

Pri EIT in SZI je birokracija kar najbolj omejena, kar jim omogoča prožno prilagajanje novim ali nastajajočim potrebam in priložnostim, s čimer dosegajo učinkovite rezultate. Komisija želi, da bi bil EIT zgled na področju poenostavitev.

Študenti, raziskovalci in podjetniki so v osrčju te pobude za inovacije. Izobraževalna razsežnost EIT ustvarja nove priložnosti za poklicni razvoj in mostove med akademskim svetom in zasebnim sektorjem.

Prve SZI delujejo sicer šele sorazmerno kratek čas, vendar so že pokazale svoj vpliv. Od začetka njihovega delovanja je bilo ustanovljenih 27 novih podjetij, v pripravi pa je 35 patentov. Magistrske ali doktorske študijske programe in poletne šole SZI je zaključilo ali je trenutno vanje vpisanih več kot 800 študentov. Poleg tega so prve tri SZI povezale več kot 280 partnerjev iz sveta izobraževanja, raziskav in podjetništva.

Po pričakovanjih Komisije naj bi EIT do leta 2020 spodbudil nastanek do 600 novih podjetij ter podprl 10 000 magistrskih in 10 000 doktorskih študentov na področju znanosti in podjetništva.

Kateri so naslednji koraki?

Med prednostnimi nalogami EIT za obdobje 2014–2020, ki jih je Komisija predlagala v strateškem inovacijskem programu, so utrditev položaja obstoječih SZI, ustanovitev šestih novih in okrepitev njihovega vpliva v Evropi. To bo vključevalo izmenjavo znanja, pridobljenega v okviru SZI, z najširšim možnim občinstvom, na primer prek štipendijskih programov, mreže diplomantov in foruma zainteresiranih strani. Te ukrepe bodo spremljala prizadevanja za večjo učinkovitost upravljanja EIT. Vzpostavljen bo tudi nov sistem spremljanja za oceno uspešnosti EIT in SZI, s katerim bo lahko EIT svojo uspešnost ovrednotil glede na lastne cilje ter najboljše prakse na evropski in svetovni ravni.

Kako so bila izbrana tematska področja za šest novih SZI? Katera merila so bila uporabljena za opredelitev področij njihovega delovanja?

Komisija je predlagala, da EIT leta 2014 vzpostavi tri nove SZI, in sicer za inovacije za zdravo življenje in aktivno staranje, surovine (trajnostno odkrivanje, pridobivanje, predelava, recikliranje in uporaba nadomestnih materialov) ter hrano za prihodnost (trajnostna oskrbovalna veriga od virov do potrošnikov). Leta 2018 bodo ustanovljene še tri SZI za mobilnost v mestih, proizvodnjo z dodano vrednostjo ter pametne varne družbe. Izbrana tematska področja obravnavajo gospodarske in družbene izzive. Nove SZI bodo prispevale tudi k ciljem Obzorja 2020 in strategije Evropa 2020 za delovna mesta in trajnostno rast.

Osnutek strateškega inovacijskega programa, ki ga je upravni odbor EIT predložil Komisiji junija 2011, je bila osnova za izbiro tematskih področij za nove SZI. Sočasno so bila oblikovana merila za objektivno oceno inovacijskega potenciala vsakega predlaganega tematskega področja. Ta merila so bila na podlagi javnega posvetovanja preverjena v širši inovacijski skupnosti.

Kakšen obseg financiranja Komisija predlaga za EIT v obdobju 2014–2020?

EIT je od leta 2008 za začetno fazo iz proračuna EU prejel 308,7 milijona evrov. Komisija je v okviru Obzorja 2020 predlagala znatno višjo podporo za EIT, in sicer je za obdobje 2014–2020 predvidela sredstva v višini 3,2 milijarde evrov.

Zvišanje sredstev bo omogočilo utrditev in rast prvih treh SZI ter zagotovilo osnovo za ustanovitev šest novih SZI do leta 2018. EIT v povprečju prispeva do 25 % celotnega proračuna SZI. Zneski, dodeljeni posameznim SZI, se lahko razlikujejo, saj se razlikujejo tudi njihove potrebe po finančnih sredstvih, del financiranja EIT pa se SZI dodeljuje na podlagi natečaja.

Kako bo EIT zagotovil financiranje iz drugih virov?

Model financiranja EIT temelji na prednostih in virih partnerjev, ki sodelujejo pri SZI. EIT prispeva samo 25 % sredstev za SZI, ostala sredstva pa zagotavljajo drugi viri, med drugim tudi partnerji SZI.

Prve izkušnje kažejo visoko raven zavezanosti partnerjev iz gospodarstva. SZI prejemajo tudi dodatna javna sredstva iz nacionalnih in regionalnih virov. Nemška vlada je na primer pobudi za izobraževanje SZI ICT Labs „Software Campus“ za petletno obdobje dodelila 50 milijonov evrov.

Zakaj so kolokacijski centri geografsko tako zgoščeni?

Kolokacijski centri in – v primeru SZI Climate – regionalna središča za izvajanje in inovacije (RIC) se nahajajo na različnih krajih v Evropi. Poleg tega so dejavnosti SZI in njihovih partnerjev porazdeljene širše, kot se da sklepati iz lokacij posameznih centrov. Na primer, kolokacijski center Iberia SZI InnoEnergy ima sedež v Barceloni, njegove dejavnosti in partnerji pa zajemajo tudi druge španske regije ter Portugalsko.

EIT je začel delovati šele nedavno in z razvojem dejavnosti se bo še razširil po Evropi. Komisija je odločena pod okriljem EIT spodbujati povezave med odličnimi ustanovami po vsej Evropi. To je ena glavnih prednostnih nalog iz strateškega inovacijskega programa.

Kako bo EIT postal privlačnejši za podjetja, zlasti MSP?

Komisija je predlagala ukrepe za racionalizacijo postopkov EIT za odločanje in izvajanje, pri čemer inštitut ohranja potrebno prožnost. Tematska področja za nove SZI so bila izbrana glede na njihov potencial za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Sodelovanje podjetij v EIT in SZI je že znatno in se še povečuje. SZI imajo trenutno več kot 280 partnerjev, med katerimi jih 113 (skoraj 40 %) prihaja iz gospodarstva. V SZI Climate na primer sodeluje veliko regionalnih MSP. Partnerji iz gospodarstva prispevajo približno tretjino proračuna SZI InnoEnergy, ki znaša 290 milijonov evrov. V primeru EIT ICT Labs je proračunski delež partnerjev iz gospodarstva 20-odstoten.

Pristop EIT k inovacijam, ki je dolgoročen in usmerjen k podjetjem, ter njegov poudarek na prožnosti in prizadevanjih za enostavnejša in jasnejša pravila privabljajo podjetja, tako velike multinacionalke kot MSP.

Kakšna je vloga EIT v programu Obzorje 2020?

EIT bo imel v okviru programa Obzorje 2020 pomembno vlogo pri spodbujanju inovacij, saj združuje odličnost v izobraževanju, raziskavah in podjetjih. EIT postavlja izobraževanje v središče inovacij in SZI bodo spodbudile vseevropsko mrežo „ekosistemov“, ki bo podjetnikom omogočala pretvarjanje novih zamisli v tržne proizvode in storitve.

EIT izpolnjuje cilj programa Obzorje 2020 „reševanje družbenih izzivov“, v okviru obsežnejše strategije pa bo dopolnjeval druge pobude. Prav tako bo prispeval k „vodilnemu položaju industrije in konkurenčnim okvirom“ s spodbujanjem raziskav na podlagi rezultatov in ustanavljanja inovativnih MSP z visokim potencialom za rast. EIT prispeva tudi k oblikovanju „odlične znanstvene baze“ s spodbujanjem mobilnosti med disciplinami, sektorji in državami.

Program Obzorje 2020 s potrebno poenostavitvijo in prožnostjo omogoča, da lahko EIT v celoti izkorišča svoj inovacijski potencial, predstavlja nove pristope in privablja partnerje iz poslovnega sveta. EIT spodbuja, da v celoti izrabi svojo samostojnost, da se lahko hitro odzove na nove ali nastajajoče potrebe.

Kaj je EIT dosegel od ustanovitve?

SZI Climate in Naked Energy

Naked Energy, novoustanovljeno podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, je ustvarilo hibridni sončni panel, ki proizvaja električno energijo in toploto. SZI Climate je proizvod prepoznala kot inovacijo na področju solarne tehnologije in začela skupaj s podjetjem tehnologijo predstavljati izbranim partnerjem, vključno z bolnišnicami, šolami in prodajnimi središči. Rezultat teh srečanj je bil sporazum z veliko prodajno verigo Sainsbury’s za začetek pilotnega projekta. Podjetje je leta 2011 zmagalo na natečaju za podjetniške pobude SZI Climate, leta 2012 pa osvojilo podjetniško nagrado EIT.

EIT ICT Labs in Trifense

Podjetje Trifense, ki ga je ustanovila tehniška univerza v Berlinu, se ukvarja z varovanjem podjetij ali organizacij pred grožnjami za kibernetsko varnost. Podjetje je osvojilo nagrado EIT ICT Labs in zdaj s SZI sodeluje na enem izmed tematskih akcijskih področij „Mediji prihodnosti in prenos vsebine“. Rezultati bodo inovativne varnostne rešitve. Prek sodelovanja s SZI je Trifense vzpostavil vrsto novih poslovnih in raziskovalnih povezav.

SZI InnoEnergy in NOEM – Think CO2

Podjetje NOEM – Think CO2 je razvilo koncept energetsko učinkovite, montažne modularne hiše, ki je lahko postavljena v nekaj dneh, njena cena na kvadratni meter pa ne presega 2 000 evrov. Stavbe je mogoče hitro razstaviti in jih prestaviti na drugo lokacijo, po potrebi pa se lahko tudi razširijo. Podjetje s sedežem v španski Barceloni je osvojilo podjetniško nagrado EIT za trajnostno energijo, s SZI InnoEnergy pa zdaj sodeluje pri razvoju in trženju proizvoda.

HULT Global Case Challenge

Skupina predstavnikov Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter SZI InnoEnergy je aprila 2012 osvojila drugo nagrado v finalu enega izmed vodilnih podjetniških natečajev na svetovni ravni, HULT Global Case Challenge.

Pet članov skupine, ki je predstavila projekt za večjo uporabo sončne energije v Afriki, je s podporo Evropske unije in SZI InnoEnergy zaključilo magistrski študijski program. Tisoči študentov iz več kot 130 držav in s šestih celin so se v petih mestih prek spleta potegovali za mesto v finalu, ki je potekalo v newyorški javni knjižnici v prisotnosti nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona in Nobelovega nagrajenca za mir Muhammada Yunusa.


Side Bar