Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 7 noiembrie 2012

Întrebări frecvente - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Ce este EIT?

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008 la inițiativa Comisiei Europene și este un organ independent al UE care stimulează inovarea de talie mondială, creșterea durabilă și competitivitatea. Acesta reunește instituții de învățământ superior, centre de cercetare și întreprinderi de excelență și urmărește să-și atingă obiectivele prin intermediul conceptului de pionierat al parteneriatelor public-private transfrontaliere, cunoscute sub denumirea de comunități de cunoaștere și inovare (CCI-uri). EIT își are sediul administrativ la Budapesta, iar CCI-urile funcționează în 17 centre de colocație din întreaga Europă, de la Barcelona la Stockholm și de la Londra la Cracovia. Până în prezent, au fost create trei CCI-uri, axate pe energia durabilă (CCI „InnoEnergy”), pe schimbările climatice (CCI „Climate”) și pe societatea informației și comunicațiilor (EIT ICT Labs).

Care este viziunea Comisiei referitoare la EIT?

Obiectivul EIT este de a impulsiona potențialul de inovare al Europei prin crearea antreprenorilor de mâine și prin asigurarea situării la cel mai înalt nivel mondial al „triunghiului cunoașterii” din Europa. CCI-urile se concentrează pe provocările societale majore, iar institutul acționează ca un catalizator pentru adoptarea și exploatarea noilor tehnologii și cercetări.

EIT și CCI-urile sale sunt înființate astfel încât să se asigure că nivelul de birocrație este păstrat la minimum și că acestea au flexibilitatea de a se adapta rapid la necesități și oportunități noi sau emergente, astfel încât să poată obține rezultate eficiente. Comisia dorește ca EIT să fie un model de simplificare.

În centrul motorului său de inovare se află studenții, cercetătorii și antreprenorii. Dimensiunea educației creează noi oportunități de dezvoltare a carierei și stabilește punți între mediul academic și sectorul privat.

Primele CCI-uri au funcționat o perioadă relativ scurtă, însă ele și-au demonstrat deja impactul. De la lansarea CCI-urilor, au fost înființate 27 de noi întreprinderi și 35 de brevete sunt în curs de obținere; peste 800 de absolvenți au fost înscriși sau sunt în prezent înscriși la programele de master/doctorat și școlile de vară ale CCI-urilor. În plus, primele trei CCI-uri au reunit peste 280 de parteneri din educație, cercetare și întreprinderi.

Până în 2020, Comisia se așteaptă ca EIT să impulsioneze crearea de până la 600 de întreprinderi noi și să sprijine 10 000 de studenți la master și 10 000 de studenți la doctorat, cu concentrare pe domeniile științific și antreprenorial.

Care sunt etapele următoare?

Comisia a propus o Agendă strategică pentru inovare, care stabilește prioritățile EIT pentru perioada 2014-2020. Este vorba despre: consolidarea CCI-urilor existente, stabilirea de șase noi CCI-uri și creșterea impactului EIT în întreaga Europă. Se prevede schimbul de cunoștințe dobândite prin CCI-uri cu un public cât mai larg, de exemplu prin intermediul sistemelor de bursă, o rețea a foștilor studenți și un forum al părților interesate. Aceste măsuri ar putea fi completate prin eforturi de eficientizare a guvernanței EIT și prin introducerea unui nou sistem de monitorizare pentru a evalua performanțele EIT și ale CCI-urilor. Sistemul de monitorizare va permite EIT să-și evalueze performanțele în comparație cu propriile obiective și cele mai bune practici la nivel european și mondial.

Cum au fost selectate temele pentru cele șase noi CCI-uri? Ce criterii au fost folosite pentru a defini domeniul de aplicare al acestora?

Comisia a propus ca EIT să înființeze trei noi CCI-uri în 2014, privind inovarea pentru un stil de viață sănătos și îmbătrânirea activă; materii prime – explorare, extracție, prelucrare, reciclare și substituție durabile și alimentele pentru viitor – un lanț de aprovizionare durabil de la resurse la consumatori. Comisia va crea încă trei în 2018, privind mobilitatea urbană, un sector de producție cu valoare adăugată și societăți sigure și inteligente. Temele selectate se concentrează pe provocări economice și sociale. Noile CCI-uri vor contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor programului Orizont 2020 și ale agendei Europa 2020 pentru locuri de muncă și creștere durabilă.

Proiectul de Agendă strategică de inovare transmis Comisiei de către consiliul de conducere al EIT în iunie 2011 a reprezentat baza pentru selecția temelor pentru noile CCI-uri. În paralel, au fost elaborate criterii pentru a asigura o evaluare obiectivă a potențialului de inovare al fiecărei teme propuse. Aceste criterii au fost evaluate împreună cu restul comunității de inovare prin intermediul unei consultări publice.

Care este finanțarea propusă de Comisie pentru EIT în perioada 2014-2020?

EIT a primit 308,7 milioane EUR din bugetul UE începând cu 2008 pentru faza de demarare. Ca parte a propunerii sale Orizont 2020, Comisia preconizează o creștere semnificativă a sprijinului său pentru EIT, cu un buget de aproape 3,2 miliarde EUR în perioada 2014‑2020.

Bugetul este mărit cu scopul de a permite consolidarea și dezvoltarea primelor trei CCI-uri, precum și pentru a pregăti terenul pentru crearea de șase noi CCI-uri până în 2018. În medie, EIT contribuie cu până la 25 % din bugetul global al unei CCI. Suma distribuită fiecărei CCI poate varia, deoarece nevoile bugetare ale fiecăreia diferă și o parte din finanțarea EIT este distribuită între CCI-uri pe bază competitivă.

Cum va asigura EIT finanțarea din alte surse?

Modelul de finanțare al EIT se bazează pe punctele forte și resursele partenerilor implicați în cadrul CCI. Numai 25% din finanțarea CCI-urilor sunt furnizate de către EIT; restul provine din alte surse, inclusiv de la partenerii CCI-urilor.

Experiența inițială a demonstrat un nivel foarte înalt de angajament din partea partenerilor industriali. De asemenea, CCI-urile au primit finanțare publică suplimentară din surse naționale și regionale. Guvernul german, de exemplu, a alocat 50 de milioane de euro pe o perioadă de 5 ani pentru inițiativa educațională „Software Campus” a CCI „ICT Labs”.

De ce sunt centrele de colocație atât de concentrate din punct de vedere geografic?

Centrele de colocație, și – în cazul CCI „Climate”, punerea în aplicare regională și centrele de inovare (RIC) – sunt situate în întreaga Europă. În plus, activitățile CCI-urilor și ale partenerilor acestora sunt răspândite pe o arie mai largă decât ar putea sugera localizarea centrelor de colocație. De exemplu, centrul de colocație „Iberia” al CCI „InnoEnergy” își are sediul la Barcelona, dar activitățile sale și partenerii acoperă alte regiuni din Spania, precum și din Portugalia.

EIT a început abia recent să funcționeze și, deoarece activitățile sale iau amploare, se va extinde în continuare în întreaga Europă. În cadrul EIT, Comisia este hotărâtă să promoveze legăturile dintre instituțiile de excelență, oriunde s-ar afla în Europa. Aceasta este una din principalele priorități menționate în agenda strategică de inovare.

Ce se face pentru ca EIT să devină mai atractiv pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri?

Păstrând flexibilitatea necesară EIT, Comisia a propus măsuri de raționalizare a procedurilor de luare a deciziilor și de punere în aplicare ale EIT. Tematica noilor CCI-uri a fost selectată în funcție de potențialul lor de a crea noi oportunități de afaceri.

Implicarea întreprinderilor în EIT și CCI-urile acestuia este deja semnificativă și se află în creștere. Până în prezent, CCI-urile au peste 280 de parteneri, din care 113 (aproape 40%) sunt organizații de afaceri. CCI „Climate”, de exemplu, implică un număr mare de IMM-uri regionale. Partenerii industriali contribuie cu aproximativ o treime din bugetul CCI „InnoEnergy”, care se ridică la 290 de milioane EUR. În cazul EIT ICT Labs, cota bugetară provenită de la partenerii industriali este de 20%.

Întreprinderile – atât marile întreprinderi multinaționale, cât și IMM-urile – sunt atrase de abordarea referitoare la inovare a EIT pe termen lung orientată către întreprinderi, precum și de accentul acestuia pe flexibilitate și eforturile de a asigura reguli mai simple și mai clare.

Care este rolul EIT în cadrul programului Orizont 2020?

În cadrul programului Orizont 2020, EIT va juca un rol crucial pentru promovarea inovării prin combinarea cercetării, educației și a întreprinderilor de excelență. EIT plasează educația în centrul inovării, iar CCI-urile vor stimula o rețea europeană de „ecosisteme”, care va permite antreprenorilor să transforme noile idei în produse și servicii comercializabile.

EIT îndeplineşte obiectivul „abordarea provocărilor societale” al programului Orizont 2020, completând alte inițiative, ca parte dintr-o strategie mai largă. Aceasta va contribui, de asemenea, la obiectivul „crearea unei poziții de lider în sectorul industrial și a unor cadre de competitivitate” prin stimularea cercetării axate pe rezultate și încurajarea creării de IMM-uri inovatoare cu potențial creștere ridicată. EIT va contribui în continuare la crearea unei „baze științifice de excelență” prin încurajarea mobilității între discipline, sectoare și țări.

Programul Orizont 2020 oferă simplificarea și flexibilitatea necesare pentru a se asigura că EIT poate să își exploateze pe deplin potențialul de inovare, să prezinte noi abordări și să atragă comunitatea de afaceri. Acesta încurajează EIT să își utilizeze pe deplin autonomia, astfel încât să poată răspunde rapid la necesitățile noi sau emergente.

Ce succese a obținut EIT de la lansarea sa?

CCI „Climate” și Naked Energy

Naked Energy, o întreprindere nouă cu sediul în Regatul Unit, a creat un panou solar hibrid care generează energie electrică și termică. CCI „Climate” a identificat produsul ca fiind o inovație în tehnologia solară și a conlucrat cu Naked Energy pentru a prezenta tehnologia anumitor parteneri, printre care se numără spitale, școli și spații comerciale mari. Aceste reuniuni au dus la un acord cu un mare comerciant cu amănuntul, Sainsbury's, pentru începerea unui program-pilot. Societatea a câștigat competiția CCI „Climate” în 2011 și Premiul EIT pentru Antreprenoriat în 2012.

EIT ICT Labs și Trifense

Trifense, o societate desprinsă din Universitatea Tehnică din Berlin, urmărește să protejeze societățile sau organizațiile de amenințări la adresa securității informatice. Trifense a câștigat premiul EIT ICT Labs și în prezent conlucrează cu CCI pe una dintre liniile sale de acțiune tematice „Mijloace mass-media viitoare și furnizare de conținut”. Rezultatele se materializează în soluții inovatoare în materie de securitate. Cooperarea cu CCI a ajutat Trifense să stabilească o gamă largă de noi conexiuni de afaceri și de cercetare.

CCI „InnoEnergy” și NOEM – Think Co2

Noem – Think Co2 a inventat un concept de locuință eficientă din punct de vedere energetic, prefabricată, modulară, care poate fi ridicată în câteva zile și la un preț per metru pătrat mai mic de 2 000 EUR. Clădirile pot fi demontate și mai repede, pentru a fi transportate către o altă locație și pot fi extinse pentru a satisface o cerere de spațiu mai mare. Societatea, cu sediul la Barcelona (Spania), a câștigat Premiul antreprenorial EIT pentru energie durabilă, iar în prezent conlucrează cu CCI „InnoEnergy” pentru a elabora și comercializa produsul.

HULT Global Case Challenge

În aprilie 2012, o echipă care reprezintă Institutul European de Inovare și Tehnologie și CCI „InnoEnergy” a câștigat premiul al doilea în finala unuia dintre cele mai importante concursuri mondiale pentru întreprinderi, HULT Global Case Challenge.

Cei cinci membri ai echipei, care a prezentat un proiect care vizează stimularea utilizării energiei solare în Africa, urmau un program de masterat sponsorizat de Uniunea Europeană și CCI „InnoEnergy”. Mii de studenți, reprezentând peste 130 de țări și șase continente, au concurat în cinci orașe și online pentru a ajunge în finală, care a avut loc la New York Public Library, în prezența fostului președinte al SUA, Bill Clinton și a câștigătorului Premiului Nobel pentru pace, Muhammad Yunus.


Side Bar